Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
Sunny Gupta 2011-2011 1 4.0 0 15 2 2/15 7.50 3.75 12.0 0 0
A Mukund 2010-2018 32 17.3 0 101 11 3/22 9.18 5.77 9.5 0 0
K Vasudevadas 2007-2011 14 4.0 0 20 2 2/20 10.00 5.00 12.0 0 0
KD Karthik 2007-2018 46 2.0 0 10 1 1/10 10.00 5.00 12.0 0 0
A Aswin Crist 2015-2017 8 27.0 0 177 14 4/26 12.64 6.55 11.5 1 0
L Balaji 2009-2013 14 51.0 2 324 24 4/5 13.50 6.35 12.7 1 0
G Vignesh 2010-2011 4 14.0 0 83 6 2/21 13.83 5.92 14.0 0 0
W Antony Dhas 2015-2018 12 29.1 0 205 14 4/10 14.64 7.02 12.5 1 0
R Suthesh 2010-2010 2 7.4 0 47 3 2/22 15.66 6.13 15.3 0 0
S Vidyut 2007-2010 11 30.0 0 204 13 4/24 15.69 6.80 13.8 1 0
C Ganapathy 2007-2012 24 81.4 2 518 33 4/12 15.69 6.34 14.8 1 0
DT Kumaran 2007-2007 4 14.0 0 124 7 3/39 17.71 8.85 12.0 0 0
S Sam 2013-2015 13 50.0 0 308 17 2/14 18.11 6.16 17.6 0 0
R Ashwin 2007-2012 13 45.4 0 292 16 3/15 18.25 6.39 17.1 0 0
K Vignesh 2017-2018 10 35.2 0 257 14 5/25 18.35 7.27 15.1 0 1
Y Sunny Kumar Singh 2011-2011 4 13.0 1 95 5 2/7 19.00 7.30 15.6 0 0
M Ashwin 2016-2018 16 59.2 0 403 21 3/18 19.19 6.79 16.9 0 0
V Athisayaraj Davidson 2018-2018 9 30.0 0 232 12 5/30 19.33 7.73 15.0 0 1
R Sathish 2009-2017 23 55.0 1 312 16 3/17 19.50 5.67 20.6 0 0
Washington Sundar 2018-2018 9 34.0 0 234 12 3/29 19.50 6.88 17.0 0 0
J Kousik 2016-2016 6 16.0 0 119 6 3/20 19.83 7.43 16.0 0 0
R Prasanna 2007-2010 7 12.0 0 83 4 2/12 20.75 6.91 18.0 0 0
P Amarnath 2007-2013 8 31.0 1 252 12 2/25 21.00 8.12 15.5 0 0
VY Mahesh 2007-2014 27 97.2 2 679 31 4/23 21.90 6.97 18.8 1 0
KB Arun Karthik 2009-2014 22 4.0 0 44 2 1/13 22.00 11.00 12.0 0 0
S Badrinath 2007-2013 20 3.0 0 22 1 1/16 22.00 7.33 18.0 0 0
B Aparajith 2013-2018 32 25.2 0 157 7 2/9 22.42 6.19 21.7 0 0
RS Shah 2011-2018 33 107.3 0 778 34 5/12 22.88 7.23 18.9 1 1
HK Badani 2007-2007 6 6.0 0 46 2 2/23 23.00 7.66 18.0 0 0
R Sanjay Yadav 2017-2018 10 10.0 0 73 3 1/15 24.33 7.30 20.0 0 0
M Prabhu 2010-2014 12 45.0 1 297 12 3/17 24.75 6.60 22.5 0 0
MK Sivakumar 2007-2010 4 9.0 0 83 3 1/15 27.66 9.22 18.0 0 0
R Rohit 2018-2018 1 3.1 0 28 1 1/28 28.00 8.84 19.0 0 0
SS Kumar 2009-2013 19 41.0 0 340 12 3/20 28.33 8.29 20.5 0 0
M Mohammed 2014-2018 5 11.0 0 96 3 2/16 32.00 8.72 22.0 0 0
J Syed Mohammad 2009-2011 8 27.0 0 207 6 2/23 34.50 7.66 27.0 0 0
T Natarajan 2017-2017 5 17.0 0 141 4 2/26 35.25 8.29 25.5 0 0
R Sai Kishore 2018-2018 6 16.0 0 116 3 1/6 38.66 7.25 32.0 0 0
V Devendran 2007-2007 10 16.0 0 119 3 2/24 39.66 7.43 32.0 0 0
V Shankar 2013-2018 32 46.3 0 418 9 2/12 46.44 8.98 31.0 0 0
M Shahrukh Khan 2014-2016 10 13.2 0 103 2 1/9 51.50 7.72 40.0 0 0
S Harish Kumar 2017-2017 4 6.0 0 60 1 1/21 60.00 10.00 36.0 0 0
R Jesuraj 2012-2012 1 4.0 0 41 0 - - 10.25 - 0 0
M Rangarajan 2015-2015 2 5.0 0 40 0 - - 8.00 - 0 0
KM Sanjeev 2011-2011 1 1.0 0 14 0 - - 14.00 - 0 0
AB Tanwar 2016-2016 1 2.0 0 18 0 - - 9.00 - 0 0
M Vijay 2007-2017 25 2.0 0 12 0 - - 6.00 - 0 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Tamil Nadu v Baroda at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 25, 2018 [Twenty20]
Tamil Nadu v Bengal at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 24, 2018 [Twenty20]
Uttar Pradesh v Tamil Nadu at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 23, 2018 [Twenty20]