List of captains
Player Span Mat Won Lost Tied NR %
SK Kamat 2007-2018 5 1 4 0 0 20.00
(Goa)
S Sreesanth 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Kerala)
S Badrinath 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Tamil Nadu)
KS Sahabuddin 2007-2010 2 0 2 0 0 0.00
(Andhra)
C Raghu 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Karnataka)
B Sumanth 2009-2009 1 0 1 0 0 0.00
(Andhra)
AM Rahane 2010-2010 1 0 1 0 0 0.00
(Mumbai)
P Bisht 2010-2010 1 0 1 0 0 0.00
(Delhi)
RH Motwani 2010-2010 1 1 0 0 0 100.00
(Maharashtra)
RV Gomez 2010-2010 1 1 0 0 0 100.00
(Kerala)
KD Karthik 2010-2010 1 1 0 0 0 100.00
(Tamil Nadu)
SB Joshi 2010-2010 1 1 0 0 0 100.00
(Karnataka)
VA Jagadeesh 2011-2011 1 1 0 0 0 100.00
(Kerala)
Y Gnaneswara Rao 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
(Andhra)
SA Asnodkar 2011-2015 3 1 2 0 0 33.33
(Goa)
RV Uthappa 2011-2011 1 1 0 0 0 100.00
(Karnataka)
M Vijay 2011-2011 1 1 0 0 0 100.00
(Tamil Nadu)
Sachin Baby 2013-2018 5 2 3 0 0 40.00
(Kerala)
AG Pradeep 2013-2013 1 1 0 0 0 100.00
(Andhra)
R Vinay Kumar 2013-2018 4 3 1 0 0 75.00
(Karnataka)
L Balaji 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Tamil Nadu)
KB Arun Karthik 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Tamil Nadu)
DB Prasanth 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Andhra)
R Sathish 2015-2016 2 2 0 0 0 100.00
(Tamil Nadu)
M Kaif 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Andhra)
MK Pandey 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Karnataka)
Gurkeerat Singh 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Punjab)
Pankaj Singh 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Rajasthan)
BB Samantray 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Odisha)
SM Shaikh 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Mumbai)
MK Tiwary 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Bengal)
Bipul Sharma 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Himachal Pradesh)
PA Patel 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Gujarat)
V Sehwag 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Haryana)
FY Fazal 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Vidarbha)
V Shankar 2017-2018 2 1 1 0 0 50.00
(Tamil Nadu)
GH Vihari 2017-2018 2 2 0 0 0 100.00
(Andhra)
D Rohit 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Puducherry)
AD Nath 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Uttar Pradesh)
KH Devdhar 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Baroda)
RA Tripathi 2019-2019 2 2 0 0 0 100.00
(Maharashtra)
MB Murasingh 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
RS Paliwal 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Services)
KV Kaushal 2019-2019 1 0 0 0 1 -
(Uttarakhand)
Shubman Gill 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Punjab)
KV Sharma 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Railways)
AK Bains 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Himachal Pradesh)
M Vohra 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Chandigarh)
Song Tacho 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Arunachal Pradesh)
Harpreet Singh 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Chhattisgarh)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Chhattisgarh v Hyderabad (India) at Chandigarh, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 17, 2019 [Twenty20]
Arunachal Pradesh v Hyderabad (India) at Chandigarh, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 15, 2019 [Twenty20]
Hyderabad (India) v Maharashtra at Chandigarh, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 14, 2019 [Twenty20]