Most matches
Player Span Mat Runs HS Ave 100 Wkts BBI Ave 5 Ct St
SA Asnodkar 2007-2018 8 99 36 12.37 0 - - - - 4 0
(Goa)
SK Kamat 2007-2018 8 209 56 26.12 0 - - - - 2 0
(Goa)
KD Karthik 2007-2018 8 115 43 14.37 0 - - - - 6 6
(Tamil Nadu)
PR Prem 2010-2018 7 111 49* 22.20 0 1 1/3 13.00 0 4 0
(Kerala)
MA Agarwal 2010-2018 6 227 111 37.83 1 - - - - 2 0
(Karnataka)
Amit Yadav 2007-2017 6 71 38* 17.75 0 4 2/33 39.50 0 1 0
(Goa)
RV Gomez 2007-2017 6 95 62* 23.75 0 0 - - 0 5 0
(Kerala)
MK Pandey 2007-2018 6 111 34* 22.20 0 4 4/37 9.25 0 5 1
(Karnataka)
P Prasanth 2010-2018 6 20 7* 6.66 0 7 2/17 18.57 0 1 0
(Kerala)
Sachin Baby 2011-2018 6 199 79 33.16 0 0 - - 0 4 0
(Kerala)
SV Samson 2011-2018 6 81 30 13.50 0 - - - - 2 1
(Kerala)
RS Shah 2011-2017 6 10 9* 5.00 0 6 2/15 19.50 0 2 0
(Tamil Nadu)
S Anirudha 2007-2015 5 161 62 32.20 0 - - - - 1 0
(Tamil Nadu)
B Aparajith 2014-2018 5 84 28 21.00 0 0 - - 0 2 0
(Tamil Nadu)
KB Arun Karthik 2010-2018 5 83 40 20.75 0 - - - - 3 0
(Kerala, Tamil Nadu)
SS Bandekar 2007-2017 5 68 53* 17.00 0 4 2/14 34.75 0 1 0
(Goa)
KS Bharat 2013-2018 5 75 36 25.00 0 - - - - 5 0
(Andhra)
CM Gautam 2011-2018 5 61 53* 61.00 0 - - - - 3 2
(Karnataka)
Y Gnaneswara Rao 2007-2013 5 155 71* 51.66 0 1 1/18 29.00 0 1 0
(Andhra)
DW Misal 2013-2018 5 96 67 24.00 0 6 3/29 20.66 0 4 0
(Goa)
A Mithun 2010-2018 5 8 8 4.00 0 2 1/23 76.50 0 0 0
(Karnataka)
A Mukund 2010-2017 5 80 31 16.00 0 1 1/10 10.00 0 3 0
(Tamil Nadu)
KK Nair 2013-2018 5 110 77 27.50 0 - - - - 0 0
(Karnataka)
P Parameswaran 2007-2014 5 0 0 0.00 0 5 2/13 23.80 0 1 0
(Kerala)
S Sandeep Warrier 2013-2018 5 - - - - 4 1/16 33.75 0 0 0
(Kerala)
V Shankar 2013-2018 5 118 40 23.60 0 2 2/12 47.50 0 2 0
(Tamil Nadu)
KA Vaz 2013-2018 5 64 33 12.80 0 - - - - 2 2
(Goa)
R Vinay Kumar 2007-2018 5 51 34 25.50 0 4 1/15 36.25 0 4 0
(Karnataka)
Amit Verma 2007-2015 4 10 10 3.33 0 4 4/14 7.75 0 2 0
(Karnataka, Kerala)
RK Bhui 2014-2018 4 118 73* 59.00 0 - - - - 1 0
(Andhra)
VA Jagadeesh 2007-2014 4 100 49 50.00 0 1 1/15 31.00 0 1 0
(Kerala)
SB Jakati 2007-2018 4 32 20 16.00 0 5 3/20 21.60 0 3 0
(Goa)
VY Mahesh 2007-2014 4 3 3 3.00 0 5 3/6 12.80 0 2 0
(Tamil Nadu)
DB Prasanth 2013-2018 4 74 36 37.00 0 1 1/35 44.00 0 2 0
(Andhra)
AG Praveen 2010-2014 4 22 14* 22.00 0 4 3/21 21.00 0 1 0
(Andhra)
KJ Rakesh 2007-2014 4 52 48 26.00 0 2 2/19 31.00 0 0 0
(Kerala)
KS Sahabuddin 2007-2013 4 59 31 14.75 0 2 1/26 59.00 0 2 0
(Andhra)
VM Sai 2007-2011 4 55 35 13.75 0 - - - - 5 0
(Andhra)
R Sathish 2010-2017 4 33 16* 11.00 0 1 1/17 61.00 0 4 0
(Tamil Nadu)
D Siva Kumar 2009-2018 4 4 4* - 0 7 4/6 13.00 0 1 0
(Andhra)
RV Uthappa 2007-2014 4 232 92 58.00 0 - - - - 0 0
(Karnataka)
SB Yadav 2010-2015 4 13 12 6.50 0 4 3/5 20.75 0 0 0
(Goa)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Hyderabad (India) v Uttarakhand at Delhi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 2, 2019 [Twenty20]
Hyderabad (India) v Services at Delhi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Feb 28, 2019 [Twenty20]
Hyderabad (India) v Tripura at Delhi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Feb 27, 2019 [Twenty20]