Most fifties (and over)
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 50+ 0 4s 6s
UBT Chand 2013-2016 2 2 0 228 125 114.00 121 188.42 2 0 2 0 18 15
(Delhi)
KH Devdhar 2011-2018 6 6 0 218 100 36.33 165 132.12 1 1 2 0 19 7
(Baroda)
NS Naik 2013-2019 6 6 1 133 70* 26.60 91 146.15 0 2 2 1 10 6
(Maharashtra)
YK Pathan 2007-2017 8 8 1 233 89 33.28 139 167.62 0 2 2 0 13 20
(Baroda)
SA Asnodkar 2014-2014 1 1 0 64 64 64.00 28 228.57 0 1 1 0 10 2
(Goa)
SV Bahutule 2007-2007 1 1 0 64 64 64.00 42 152.38 0 1 1 0 4 2
(Maharashtra)
AA Barot 2014-2014 1 1 0 56 56 56.00 37 151.35 0 1 1 0 8 1
(Haryana)
N Behera 2007-2007 1 1 0 52 52 52.00 51 101.96 0 1 1 0 3 2
(Orissa)
JG Bista 2018-2018 1 1 0 50 50 50.00 35 142.85 0 1 1 0 7 1
(Mumbai)
M Dagar 2014-2014 1 1 0 58 58 58.00 35 165.71 0 1 1 0 10 1
(Uttar Pradesh)
AS Joshi 2011-2011 1 1 0 52 52 52.00 43 120.93 0 1 1 0 5 1
(Maharashtra)
M Kaif 2015-2015 1 1 0 58 58 58.00 46 126.08 0 1 1 0 4 3
(Andhra)
SN Khanolkar 2007-2007 1 1 1 66 66* - 33 200.00 0 1 1 0 7 4
(Railways)
A Mukund 2016-2016 1 1 1 67 67* - 36 186.11 0 1 1 0 7 3
(Tamil Nadu)
RA Parab 2007-2007 1 1 0 54 54 54.00 51 105.88 0 1 1 0 5 1
(Baroda)
Samarth Singh 2016-2016 1 1 1 65 65* - 47 138.29 0 1 1 0 5 3
(Uttar Pradesh)
YV Takawale 2007-2007 1 1 0 89 89 89.00 46 193.47 0 1 1 0 8 5
(Maharashtra)
Zafar Ali 2015-2015 1 1 1 70 70* - 56 125.00 0 1 1 0 5 3
(Madhya Pradesh)
P Bisht 2013-2019 2 2 0 56 56 28.00 36 155.55 0 1 1 1 6 2
(Delhi, Meghalaya)
Keshav Kumar 2014-2019 2 2 1 71 61* 71.00 81 87.65 0 1 1 0 6 1
(Bihar, Jharkhand)
CR Pathak 2007-2010 2 2 0 57 55 28.50 56 101.78 0 1 1 0 8 0
(Saurashtra)
WP Saha 2016-2019 2 2 1 65 53* 65.00 58 112.06 0 1 1 0 7 1
(Bengal)
RG Sharma 2007-2009 2 2 2 144 101* - 78 184.61 1 0 1 0 16 7
(Mumbai)
IA Sindhi 2009-2010 2 2 0 89 88 44.50 54 164.81 0 1 1 0 6 7
(Baroda)
P Chopra 2015-2019 3 3 1 164 89* 82.00 125 131.20 0 1 1 0 10 5
(Himachal Pradesh)
DJ Hooda 2013-2018 5 3 0 111 108 37.00 59 188.13 1 0 1 0 3 9
(Baroda)
SS Iyer 2014-2017 3 3 2 96 79* 96.00 66 145.45 0 1 1 0 6 5
(Mumbai)
W Jaffer 2009-2011 3 3 0 97 70 32.33 74 131.08 0 1 1 0 11 2
(Mumbai)
KC Raval 2011-2014 3 3 0 114 83 38.00 64 178.12 0 1 1 0 11 6
(Saurashtra)
AT Rayudu 2010-2013 3 3 0 87 57 29.00 66 131.81 0 1 1 0 6 5
(Baroda)
SS Shaikh 2011-2015 3 3 0 129 110 43.00 86 150.00 1 0 1 1 11 4
(Mumbai)
SD Jogiyani 2007-2011 4 4 0 72 55 18.00 62 116.12 0 1 1 2 12 1
(Saurashtra)
AR Bawne 2013-2019 5 5 1 105 90* 26.25 82 128.04 0 1 1 1 11 3
(Maharashtra)
AM Nayar 2010-2017 5 5 2 118 57 39.33 82 143.90 0 1 1 1 8 8
(Mumbai)
HH Khadiwale 2009-2015 6 6 0 172 88 28.66 123 139.83 0 1 1 0 19 4
(Maharashtra)
AP Tare 2009-2018 7 7 2 200 55 40.00 157 127.38 0 1 1 1 22 7
(Mumbai)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Gujarat v Bengal at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 12, 2019 [Twenty20]
Gujarat v Railways at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 11, 2019 [Twenty20]
Gujarat v Maharashtra at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 10, 2019 [Twenty20]