Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
UB Patel 2010-2010 1 1.0 0 2 1 1/2 2.00 2.00 6.0 0 0
(Baroda)
SS Ghosh 2019-2019 1 3.3 0 15 5 5/15 3.00 4.28 4.2 0 1
(Bengal)
AA Waghmode 2011-2015 4 1.0 0 4 1 1/4 4.00 4.00 6.0 0 0
(Baroda)
S Narwal 2013-2013 1 3.0 0 15 3 3/15 5.00 5.00 6.0 0 0
(Delhi)
Washington Sundar 2019-2019 1 3.0 0 10 2 2/10 5.00 3.33 9.0 0 0
(Tamil Nadu)
KK Ahmed 2019-2019 1 4.0 0 19 3 3/19 6.33 4.75 8.0 0 0
(Rajasthan)
W Antony Dhas 2016-2016 1 4.0 0 19 3 3/19 6.33 4.75 8.0 0 0
(Tamil Nadu)
R Sathish 2016-2016 1 4.0 0 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
BP Sandeep 2016-2016 1 2.3 0 14 2 2/14 7.00 5.60 7.5 0 0
(Hyderabad (India))
RA Jadeja 2007-2007 1 2.0 0 15 2 2/15 7.50 7.50 6.0 0 0
(Saurashtra)
AA Sheth 2018-2018 1 3.0 0 15 2 2/15 7.50 5.00 9.0 0 0
(Baroda)
RB Patel 2007-2007 1 3.5 0 24 3 3/24 8.00 6.26 7.6 0 0
(Baroda)
RR Singh 2015-2015 1 4.0 1 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Jharkhand)
A Taide 2019-2019 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Vidarbha)
HH Pandya 2014-2015 2 6.0 1 25 3 3/7 8.33 4.16 12.0 0 0
(Baroda)
BN Jadeja 2009-2009 1 4.0 0 17 2 2/17 8.50 4.25 12.0 0 0
(Saurashtra)
Yuvraj Singh 2007-2007 1 2.0 0 17 2 2/17 8.50 8.50 6.0 0 0
(Punjab)
B Mohanty 2013-2013 1 4.0 0 27 3 3/27 9.00 6.75 8.0 0 0
(Odisha)
SS Shaikh 2011-2015 3 4.0 0 27 3 3/27 9.00 6.75 8.0 0 0
(Mumbai)
Tajinder Singh 2019-2019 1 1.0 0 9 1 1/9 9.00 9.00 6.0 0 0
(Rajasthan)
G Shankara Rao 2007-2007 1 4.0 0 19 2 2/19 9.50 4.75 12.0 0 0
(Railways)
PV Tambe 2014-2017 3 12.0 0 59 6 2/17 9.83 4.91 12.0 0 0
(Mumbai)
BA Bhatt 2011-2013 2 6.0 0 50 5 3/12 10.00 8.33 7.2 0 0
(Baroda)
A Negi 2019-2019 1 4.0 0 30 3 3/30 10.00 7.50 8.0 0 0
(Meghalaya)
T Kohli 2015-2015 1 2.5 0 20 2 2/20 10.00 7.05 8.5 0 0
(Punjab)
N Gangta 2015-2016 2 2.0 0 10 1 1/10 10.00 5.00 12.0 0 0
(Himachal Pradesh)
Varun Sood 2013-2013 1 3.0 0 10 1 1/10 10.00 3.33 18.0 0 0
(Delhi)
PG Dake 2014-2017 2 6.0 0 41 4 2/13 10.25 6.83 9.0 0 0
(Mumbai)
R Vinay Kumar 2007-2007 1 4.0 0 31 3 3/31 10.33 7.75 8.0 0 0
(Karnataka)
RT Arothe 2015-2018 3 9.0 0 74 7 3/26 10.57 8.22 7.7 0 0
(Baroda)
Utkarsh Singh 2019-2019 1 4.0 0 22 2 2/22 11.00 5.50 12.0 0 0
(Jharkhand)
Preetamjit Das 2007-2007 1 3.0 0 11 1 1/11 11.00 3.66 18.0 0 0
(Orissa)
NS Shaikh 2017-2019 3 2.0 0 11 1 1/6 11.00 5.50 12.0 0 0
(Maharashtra)
CV Stephen 2015-2015 1 4.0 0 11 1 1/11 11.00 2.75 24.0 0 0
(Andhra)
Harvinder Singh 2007-2007 1 4.0 0 23 2 2/23 11.50 5.75 12.0 0 0
(Railways)
PC Valthaty 2009-2010 2 3.0 0 23 2 2/23 11.50 7.66 9.0 0 0
(Mumbai)
VS Yeligati 2010-2010 1 4.0 0 23 2 2/23 11.50 5.75 12.0 0 0
(Mumbai)
AA Chavan 2010-2013 3 9.0 0 47 4 2/17 11.75 5.22 13.5 0 0
(Mumbai)
Z Khan 2009-2014 2 8.0 0 48 4 2/14 12.00 6.00 12.0 0 0
(Mumbai)
B Akhil 2007-2007 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Karnataka)
A Choudhary 2019-2019 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Rajasthan)
Joginder Sharma 2014-2014 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Haryana)
KV Sasikanth 2015-2015 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Andhra)
AS Desai 2014-2014 1 2.0 0 12 1 1/12 12.00 6.00 12.0 0 0
(Goa)
Harbhajan Singh 2007-2007 1 4.0 0 12 1 1/12 12.00 3.00 24.0 0 0
(Punjab)
DS Mohanty 2007-2007 1 3.0 1 12 1 1/12 12.00 4.00 18.0 0 0
(Orissa)
KS Parida 2007-2007 1 4.0 0 12 1 1/12 12.00 3.00 24.0 0 0
(Railways)
SB Wagh 2013-2019 2 6.0 0 49 4 3/29 12.25 8.16 9.0 0 0
(Vidarbha)
S Aravind 2007-2007 1 3.0 0 25 2 2/25 12.50 8.33 9.0 0 0
(Karnataka)
AS Roy 2019-2019 1 4.0 0 25 2 2/25 12.50 6.25 12.0 0 0
(Jharkhand)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Gujarat v Bengal at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 12, 2019 [Twenty20]
Gujarat v Railways at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 11, 2019 [Twenty20]
Gujarat v Maharashtra at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 10, 2019 [Twenty20]