Records / One-Day Internationals / Team records / Results summary (by opposition)

Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied NR %
Afghanistan v Australia 2012-2015 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2014-2016 5 2 3 0 0 40.00
v Canada 2010-2011 5 4 1 0 0 80.00
v England 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v India 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2010-2017 13 6 7 0 0 46.15
v Kenya 2010-2013 6 4 2 0 0 66.66
v Netherlands 2009-2012 6 4 2 0 0 66.66
v New Zealand 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2012-2014 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2009-2016 11 7 3 0 1 70.00
v Sri Lanka 2014-2015 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 5 2 3 0 0 40.00
v Zimbabwe 2014-2017 19 11 8 0 0 57.89
Africa XI v Asia XI 2005-2007 6 1 4 0 1 20.00
Asia XI v Africa XI 2005-2007 6 4 1 0 1 80.00
v ICC World XI 2005-2005 1 0 1 0 0 0.00
Australia v Afghanistan 2012-2015 2 2 0 0 0 100.00
v Bangladesh 1990-2011 19 18 1 0 0 94.73
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1971-2015 136 80 51 2 3 60.90
v ICC World XI 2005-2005 3 3 0 0 0 100.00
v India 1980-2016 123 72 41 0 10 63.71
v Ireland 2007-2016 5 4 0 0 1 100.00
v Kenya 1996-2011 5 5 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2007 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1974-2017 135 90 39 0 6 69.76
v Pakistan 1975-2017 98 62 32 1 3 65.78
v Scotland 1999-2015 5 5 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2016 96 47 45 3 1 51.05
v Sri Lanka 1975-2016 96 60 32 0 4 65.21
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2016 139 73 60 3 3 54.77
v Zimbabwe 1983-2014 30 27 2 0 1 93.10
Bangladesh v Afghanistan 2014-2016 5 3 2 0 0 60.00
v Australia 1990-2011 19 1 18 0 0 5.26
v Bermuda 2007-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v England 2000-2016 19 4 15 0 0 21.05
v Hong Kong 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v India 1988-2015 32 5 26 0 1 16.12
v Ireland 2007-2011 7 5 2 0 0 71.42
v Kenya 1997-2006 14 8 6 0 0 57.14
v Netherlands 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v New Zealand 1990-2016 28 8 20 0 0 28.57
v Pakistan 1986-2015 35 4 31 0 0 11.42
v Scotland 1999-2015 4 4 0 0 0 100.00
v South Africa 2002-2015 17 3 14 0 0 17.64
v Sri Lanka 1986-2017 41 5 34 0 2 12.82
v United Arab Emirates 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1999-2014 28 7 19 0 2 26.92
v Zimbabwe 1997-2015 67 39 28 0 0 58.20
Bermuda v Bangladesh 2007-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Canada 2006-2008 11 5 6 0 0 45.45
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Kenya 2006-2009 8 0 8 0 0 0.00
v Netherlands 2006-2009 7 1 6 0 0 14.28
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2006 2 0 2 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2011 5 1 4 0 0 20.00
v Australia 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2008 11 6 5 0 0 54.54
v England 1979-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2007-2011 8 2 6 0 0 25.00
v Kenya 2003-2013 15 5 9 0 1 35.71
v Netherlands 2006-2014 9 0 8 0 1 0.00
v New Zealand 2003-2011 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 2 7 0 0 22.22
v South Africa 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2003-2010 4 0 4 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2011 2 0 2 0 0 0.00
East Africa v England 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v India 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
England v Afghanistan 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1971-2015 136 51 80 2 3 39.09
v Bangladesh 2000-2016 19 15 4 0 0 78.94
v Canada 1979-2007 2 2 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v India 1974-2017 96 39 52 2 3 43.01
v Ireland 2006-2015 7 5 1 0 1 83.33
v Kenya 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2011 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2015 83 36 41 2 4 46.83
v Pakistan 1974-2016 81 49 30 0 2 62.02
v Scotland 2008-2015 4 3 0 0 1 100.00
v South Africa 1992-2016 56 24 28 1 3 46.22
v Sri Lanka 1982-2016 69 33 34 1 1 49.26
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1973-2017 91 45 42 0 4 51.72
v Zimbabwe 1992-2004 30 21 8 0 1 72.41
Hong Kong v Afghanistan 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Bangladesh 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v India 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2014-2016 5 2 3 0 0 40.00
v Scotland 2016-2017 4 2 1 0 1 66.66
v United Arab Emirates 2014-2017 4 2 2 0 0 50.00
ICC World XI v Asia XI 2005-2005 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2005 3 0 3 0 0 0.00
India v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1980-2016 123 41 72 0 10 36.28
v Bangladesh 1988-2015 32 26 5 0 1 83.87
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1974-2017 96 52 39 2 3 56.98
v Hong Kong 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Ireland 2007-2015 3 3 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2004 13 11 2 0 0 84.61
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2016 98 49 43 1 5 53.22
v Pakistan 1978-2015 127 51 72 0 4 41.46
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v South Africa 1991-2015 76 28 45 0 3 38.35
v Sri Lanka 1979-2014 149 83 54 1 11 60.50
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1979-2015 116 53 60 1 2 46.92
v Zimbabwe 1983-2016 63 51 10 2 0 82.53
Ireland v Afghanistan 2010-2017 13 7 6 0 0 53.84
v Australia 2007-2016 5 0 4 0 1 0.00
v Bangladesh 2007-2011 7 2 5 0 0 28.57
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2007-2011 8 6 2 0 0 75.00
v England 2006-2015 7 1 5 0 1 16.66
v India 2007-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Kenya 2007-2012 10 7 2 0 1 77.77
v Netherlands 2006-2013 10 7 1 1 1 83.33
v New Zealand 2007-2008 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2016 7 1 5 1 0 21.42
v Scotland 2006-2015 17 12 4 0 1 75.00
v South Africa 2007-2016 5 0 5 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2016 4 0 4 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2017 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 2007-2015 6 1 4 0 1 20.00
v Zimbabwe 2007-2015 9 3 5 1 0 38.88
Kenya v Afghanistan 2010-2013 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 1996-2011 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1997-2006 14 6 8 0 0 42.85
v Bermuda 2006-2009 8 8 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2013 15 9 5 0 1 64.28
v England 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
v India 1996-2004 13 2 11 0 0 15.38
v Ireland 2007-2012 10 2 7 0 1 22.22
v Netherlands 2007-2014 10 3 7 0 0 30.00
v New Zealand 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2011 6 0 6 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 3 5 0 1 37.50
v South Africa 1996-2008 10 0 10 0 0 0.00
v Sri Lanka 1996-2011 6 1 5 0 0 16.66
v West Indies 1996-2003 6 1 5 0 0 16.66
v Zimbabwe 1996-2011 32 5 25 0 2 16.66
Namibia v Australia 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v England 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v India 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Netherlands 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
Netherlands v Afghanistan 2009-2012 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 2003-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2009 7 6 1 0 0 85.71
v Canada 2006-2014 9 8 0 0 1 100.00
v England 1996-2011 3 0 3 0 0 0.00
v India 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2006-2013 10 1 7 1 1 16.66
v Kenya 2007-2014 10 7 3 0 0 70.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2003 3 0 3 0 0 0.00
v Scotland 2006-2011 9 2 6 0 1 25.00
v South Africa 1996-2013 4 0 4 0 0 0.00
v Sri Lanka 2002-2006 3 0 3 0 0 0.00
v United Arab Emirates 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
New Zealand v Afghanistan 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1974-2017 135 39 90 0 6 30.23
v Bangladesh 1990-2016 28 20 8 0 0 71.42
v Canada 2003-2011 3 3 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1973-2015 83 41 36 2 4 53.16
v India 1975-2016 98 43 49 1 5 46.77
v Ireland 2007-2008 2 2 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v Pakistan 1973-2016 98 42 53 1 2 44.27
v Scotland 1999-2015 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2017 70 24 41 0 5 36.92
v Sri Lanka 1979-2016 95 45 41 1 8 52.29
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2015 61 24 30 0 7 44.44
v Zimbabwe 1987-2015 38 27 9 1 1 74.32
Pakistan v Afghanistan 2012-2014 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2017 98 32 62 1 3 34.21
v Bangladesh 1986-2015 35 31 4 0 0 88.57
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1974-2016 81 30 49 0 2 37.97
v Hong Kong 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v India 1978-2015 127 72 51 0 4 58.53
v Ireland 2007-2016 7 5 1 1 0 78.57
v Kenya 1996-2011 6 6 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2003 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2016 98 53 42 1 2 55.72
v Scotland 1999-2013 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2015 72 24 47 0 1 33.80
v Sri Lanka 1975-2015 147 84 58 1 4 59.09
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2017 133 60 70 3 0 46.24
v Zimbabwe 1992-2015 54 47 4 1 2 91.34
Papua New Guinea v Hong Kong 2014-2016 5 3 2 0 0 60.00
v United Arab Emirates 2017-2017 3 1 2 0 0 33.33
Scotland v Afghanistan 2009-2016 11 3 7 0 1 30.00
v Australia 1999-2015 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1999-2015 4 0 4 0 0 0.00
v Bermuda 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Canada 2007-2014 9 7 2 0 0 77.77
v England 2008-2015 4 0 3 0 1 0.00
v Hong Kong 2016-2017 4 1 2 0 1 33.33
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2006-2015 17 4 12 0 1 25.00
v Kenya 2007-2014 9 5 3 0 1 62.50
v Netherlands 2006-2011 9 6 2 0 1 75.00
v New Zealand 1999-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1999-2013 3 0 3 0 0 0.00
v South Africa 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2011-2015 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2017 4 3 1 0 0 75.00
v West Indies 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
South Africa v Australia 1992-2016 96 45 47 3 1 48.94
v Bangladesh 2002-2015 17 14 3 0 0 82.35
v Canada 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v England 1992-2016 56 28 24 1 3 53.77
v India 1991-2015 76 45 28 0 3 61.64
v Ireland 2007-2016 5 5 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2008 10 10 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2013 4 4 0 0 0 100.00
v New Zealand 1992-2017 70 41 24 0 5 63.07
v Pakistan 1992-2015 72 47 24 0 1 66.19
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 1992-2017 65 34 29 1 1 53.90
v United Arab Emirates 1996-2015 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1992-2016 61 44 15 1 1 74.16
v Zimbabwe 1992-2015 38 35 2 0 1 94.59
Sri Lanka v Afghanistan 2014-2015 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2016 96 32 60 0 4 34.78
v Bangladesh 1986-2017 41 34 5 0 2 87.17
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1982-2016 69 34 33 1 1 50.73
v India 1979-2014 149 54 83 1 11 39.49
v Ireland 2007-2016 4 4 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2011 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2002-2006 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1979-2016 95 41 45 1 8 47.70
v Pakistan 1975-2015 147 58 84 1 4 40.90
v Scotland 2011-2015 2 2 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2017 65 29 34 1 1 46.09
v United Arab Emirates 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2016 56 25 28 0 3 47.16
v Zimbabwe 1992-2016 50 41 7 0 2 85.41
United Arab Emirates v Afghanistan 2014-2014 5 3 2 0 0 60.00
v Bangladesh 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v England 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2017 4 2 2 0 0 50.00
v India 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Ireland 2015-2017 3 0 3 0 0 0.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2017-2017 3 2 1 0 0 66.66
v Scotland 2014-2017 4 1 3 0 0 25.00
v South Africa 1996-2015 2 0 2 0 0 0.00
v Sri Lanka 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
United States of America v Australia 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
West Indies v Australia 1975-2016 139 60 73 3 3 45.22
v Bangladesh 1999-2014 28 19 7 0 2 73.07
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2010 4 4 0 0 0 100.00
v England 1973-2017 91 42 45 0 4 48.27
v India 1979-2015 116 60 53 1 2 53.07
v Ireland 2007-2015 6 4 1 0 1 80.00
v Kenya 1996-2003 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2015 61 30 24 0 7 55.55
v Pakistan 1975-2017 133 70 60 3 0 53.75
v Scotland 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2016 61 15 44 1 1 25.83
v Sri Lanka 1975-2016 56 28 25 0 3 52.83
v United Arab Emirates 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 1983-2016 47 35 10 1 1 77.17
Zimbabwe v Afghanistan 2014-2017 19 8 11 0 0 42.10
v Australia 1983-2014 30 2 27 0 1 6.89
v Bangladesh 1997-2015 67 28 39 0 0 41.79
v Bermuda 2006-2006 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2006-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1992-2004 30 8 21 0 1 27.58
v India 1983-2016 63 10 51 2 0 17.46
v Ireland 2007-2015 9 5 3 1 0 61.11
v Kenya 1996-2011 32 25 5 0 2 83.33
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1987-2015 38 9 27 1 1 25.67
v Pakistan 1992-2015 54 4 47 1 2 8.65
v South Africa 1992-2015 38 2 35 0 1 5.40
v Sri Lanka 1992-2016 50 7 41 0 2 14.58
v United Arab Emirates 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1983-2016 47 10 35 1 1 22.82
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years

The result percentage excludes no results and counts ties as half a win

Records includes the following current or recent matches:
West Indies v Pakistan at Providence, 3rd ODI, Apr 11, 2017 [ODI # 3863]
West Indies v Pakistan at Providence, 2nd ODI, Apr 9, 2017 [ODI # 3862]
West Indies v Pakistan at Providence, 1st ODI, Apr 7, 2017 [ODI # 3861]

Statsguru Trivia

Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here

Did you know?

Number of single-digit scores by the Australia batsmen against South Africa in Hobart was 16 - their joint-most in any Test. The last time before this they had 16 such scores in a Test was in 1912 at the Oval.

Random Record

Most consecutive five-wickets-in-an-innings - Test matches

Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365