Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
Vikash Singh 2016-2016 1 4.0 0 12 4 4/12 3.00 3.00 6.0 1 0
(Jharkhand)
SG Singh 2015-2015 1 2.0 0 7 2 2/7 3.50 3.50 6.0 0 0
(Mumbai)
LI Meriwala 2014-2014 1 3.3 0 12 3 3/12 4.00 3.42 7.0 0 0
(Baroda)
VK Saha 2016-2016 1 4.0 0 8 2 2/8 4.00 2.00 12.0 0 0
(Tripura)
Y Nagar 2014-2014 1 2.0 0 13 3 3/13 4.33 6.50 4.0 0 0
(Delhi)
SM Sanandia 2016-2016 1 4.0 1 13 3 3/13 4.33 3.25 8.0 0 0
(Saurashtra)
Javed Khan 2014-2014 1 4.0 0 18 4 4/18 4.50 4.50 6.0 1 0
(Delhi)
JJ Khan 2015-2015 1 4.0 0 15 3 3/15 5.00 3.75 8.0 0 0
(Mumbai)
RR Raje 2015-2015 1 4.0 0 15 3 3/15 5.00 3.75 8.0 0 0
(Mumbai)
AS Karambelkar 2014-2014 1 1.0 0 5 1 1/5 5.00 5.00 6.0 0 0
(Baroda)
Imtiaz Ahmed 2013-2015 2 6.0 1 29 5 4/5 5.80 4.83 7.2 1 0
(Uttar Pradesh)
Kaushal Singh 2016-2016 1 2.0 0 6 1 1/6 6.00 3.00 12.0 0 0
(Jharkhand)
S Kaul 2015-2016 2 8.0 0 25 4 3/11 6.25 3.12 12.0 0 0
(Punjab)
P Prasanth 2016-2016 1 4.0 0 22 3 3/22 7.33 5.50 8.0 0 0
(Kerala)
HH Pandya 2014-2014 1 4.0 0 15 2 2/15 7.50 3.75 12.0 0 0
(Baroda)
Rana Dutta 2016-2016 1 4.0 0 15 2 2/15 7.50 3.75 12.0 0 0
(Tripura)
BB Roy 2016-2016 1 2.0 0 16 2 2/16 8.00 8.00 6.0 0 0
(Tripura)
Shubek Gill 2015-2015 1 4.0 1 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Punjab)
Yuvraj Singh 2016-2016 1 2.4 0 16 2 2/16 8.00 6.00 8.0 0 0
(Punjab)
S Abbas Ali 2007-2010 2 3.4 0 18 2 2/18 9.00 4.90 11.0 0 0
(Madhya Pradesh)
Shantanu Pitre 2007-2007 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
KJ Rakesh 2014-2014 1 2.0 0 9 1 1/9 9.00 4.50 12.0 0 0
(Kerala)
TP Singh 2007-2010 2 2.0 0 9 1 1/9 9.00 4.50 12.0 0 0
(Railways)
SS Lahiri 2014-2014 1 3.0 0 28 3 3/28 9.33 9.33 6.0 0 0
(Bengal)
RT Arothe 2014-2014 1 3.0 0 29 3 3/29 9.66 9.66 6.0 0 0
(Baroda)
FY Fazal 2007-2014 5 5.0 0 29 3 2/25 9.66 5.80 10.0 0 0
(Railways, Vidarbha)
AG Murtaza 2007-2013 3 10.0 1 53 5 3/25 10.60 5.30 12.0 0 0
(Uttar Pradesh)
SB Wagh 2007-2015 5 20.0 1 121 11 4/26 11.00 6.05 10.9 1 0
(Vidarbha)
SB Bangar 2007-2011 3 10.0 0 77 7 5/16 11.00 7.70 8.5 0 1
(Railways)
Sandipan Das 2014-2014 1 3.0 0 22 2 2/22 11.00 7.33 9.0 0 0
(Bengal)
Mandeep Singh 2015-2016 2 5.0 0 34 3 3/21 11.33 6.80 10.0 0 0
(Punjab)
SS Mondal 2014-2014 1 4.0 0 23 2 2/23 11.50 5.75 12.0 0 0
(Bengal)
T Kohli 2015-2015 1 2.0 0 12 1 1/12 12.00 6.00 12.0 0 0
(Punjab)
Omar Alam 2016-2016 1 4.0 0 25 2 2/25 12.50 6.25 12.0 0 0
(Jammu & Kashmir)
S Tyagi 2010-2011 2 5.0 1 26 2 2/26 13.00 5.20 15.0 0 0
(Uttar Pradesh)
SU Shrivastava 2010-2015 5 2.0 0 13 1 1/13 13.00 6.50 12.0 0 0
(Vidarbha)
DR Behera 2015-2015 1 4.0 0 27 2 2/27 13.50 6.75 12.0 0 0
(Odisha)
PN Mankad 2016-2016 1 4.0 0 27 2 2/27 13.50 6.75 12.0 0 0
(Saurashtra)
PKKK Naidu 2015-2015 1 3.0 0 27 2 2/27 13.50 9.00 9.0 0 0
(Hyderabad (India))
TP Sudhindra 2007-2011 3 12.0 0 70 5 3/18 14.00 5.83 14.4 0 0
(Madhya Pradesh)
Sandeep Sharma 2015-2015 1 3.0 0 14 1 1/14 14.00 4.66 18.0 0 0
(Punjab)
Amit Mishra 2014-2014 1 4.0 0 29 2 2/29 14.50 7.25 12.0 0 0
(Uttar Pradesh)
Baltej Singh 2016-2016 1 4.0 0 29 2 2/29 14.50 7.25 12.0 0 0
(Punjab)
PR Prem 2014-2016 2 5.0 0 29 2 2/21 14.50 5.80 15.0 0 0
(Kerala)
AA Wakhare 2010-2015 2 5.0 0 29 2 2/4 14.50 5.80 15.0 0 0
(Vidarbha)
CV Milind 2015-2015 1 4.0 0 30 2 2/30 15.00 7.50 12.0 0 0
(Hyderabad (India))
K Upadhyay 2013-2015 3 10.0 1 77 5 3/25 15.40 7.70 12.0 0 0
(Railways)
Kuldeep Yadav 2014-2015 2 8.0 0 62 4 3/15 15.50 7.75 12.0 0 0
(Uttar Pradesh)
Ankit Sharma 2010-2015 4 12.0 0 94 6 3/18 15.66 7.83 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Jammu & Kashmir v Rajasthan at Kochi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 10, 2016 [Twenty20]
Rajasthan v Tripura at Kochi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 9, 2016 [Twenty20]
Rajasthan v Saurashtra at Kochi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 7, 2016 [Twenty20]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365