Most matches
Player Span Mat Runs HS Ave 100 Wkts BBI Ave 5 Ct St
DB Prasanth 2013-2018 33 460 59 16.42 0 9 3/10 26.44 0 5 0
KS Bharat 2013-2018 31 369 51 13.66 0 - - - - 27 5
B Ayyappa 2014-2018 26 115 24 12.77 0 31 3/9 21.51 0 5 0
AG Pradeep 2007-2016 24 344 43 17.20 0 1 1/41 90.00 0 9 0
RK Bhui 2014-2018 23 528 73* 33.00 0 - - - - 3 0
SH Srinivas 2011-2017 22 145 28* 9.06 0 17 4/27 21.76 0 11 0
Y Gnaneswara Rao 2007-2013 21 410 71* 22.77 0 1 1/18 155.00 0 7 0
K Ashwin Hebbar 2015-2018 19 356 83* 25.42 0 7 3/20 18.71 0 7 0
VM Sai 2007-2013 19 265 40 14.72 0 - - - - 12 3
KV Sasikanth 2015-2018 19 149 46* 16.55 0 18 3/32 26.83 0 5 0
CV Stephen 2015-2017 19 12 5* - 0 30 5/52 14.43 1 4 0
AG Praveen 2010-2014 17 97 21 16.16 0 13 3/21 28.69 0 1 0
KS Sahabuddin 2007-2013 16 203 31 13.53 0 11 2/19 34.45 0 2 0
B Sudhakar 2013-2016 16 52 14* 10.40 0 15 3/9 20.33 0 1 0
D Siva Kumar 2009-2018 15 75 22 12.50 0 15 4/6 22.06 0 5 0
B Sumanth 2007-2015 14 214 60* 26.75 0 0 - - 0 5 0
D Naren Reddy 2013-2015 12 94 25 13.42 0 3 2/24 18.33 0 4 0
NJ Sai Krishna 2013-2016 12 151 33 15.10 0 0 - - 0 4 0
KR Sreekanth 2013-2016 12 174 42 14.50 0 - - - - 3 0
Y Venugopal Rao 2007-2010 12 238 70 23.80 0 2 2/23 51.00 0 3 0
D Swaroop Kumar 2013-2017 11 41 14* 8.20 0 12 5/19 19.25 1 0 0
BA Bhatt 2017-2018 10 5 4* 5.00 0 6 2/30 40.66 0 5 0
DB Ravi Teja 2017-2018 10 221 46 31.57 0 0 - - 0 3 0
GH Vihari 2017-2018 10 266 57 26.60 0 5 1/6 29.80 0 3 0
M Kaif 2015-2015 9 141 58 17.62 0 - - - - 6 0
D Kalyankrishna 2007-2010 9 7 5 1.75 0 9 4/16 29.55 0 2 0
AS Verma 2007-2010 9 122 30 15.25 0 3 1/22 33.66 0 1 0
DP Vijaykumar 2007-2010 9 11 6 5.50 0 6 2/16 44.50 0 2 0
P Girinath Reddy 2016-2018 8 36 15 9.00 0 8 3/19 20.50 0 6 0
V Lennin 2010-2011 7 32 16 8.00 0 - - - - 2 0
G Shankara Rao 2009-2010 7 46 24 9.20 0 9 4/25 18.11 0 3 0
T Atchuta Rao 2013-2014 6 6 6 3.00 0 7 4/32 22.00 0 0 0
M Deepak Kumar 2009-2011 6 54 24 9.00 0 0 - - 0 3 0
A Rakesh 2009-2011 6 44 30 8.80 0 - - - - 4 0
G Elaizar 2007-2011 5 20 10 6.66 0 5 2/7 8.40 0 2 0
J Praveen Kumar 2011-2011 5 7 4* - 0 2 1/25 51.00 0 0 0
B Arun Kumar 2011-2011 4 - - - - 3 1/18 20.66 0 0 0
NJSR Prasad 2010-2010 4 6 6* - 0 5 2/30 20.60 0 1 0
Y Premsagar 2011-2011 4 13 12 4.33 0 - - - - 0 0
V Sandeep 2007-2007 4 36 25 9.00 0 - - - - 2 0
GV Sarath Babu 2010-2011 4 19 17 9.50 0 4 2/22 18.25 0 0 0
Shoaib Md Khan 2017-2018 4 42 20* 42.00 0 2 1/18 53.50 0 0 0
HH Watekar 2010-2010 4 58 41 14.50 0 1 1/9 9.00 0 4 0
K Bharat Reddy 2007-2007 3 4 4 2.00 0 4 3/3 12.25 0 1 0
M Chidambareswara Rao 2011-2011 3 29 21 14.50 0 - - - - 0 0
K Harish 2014-2014 3 34 17 17.00 0 4 2/25 19.75 0 1 0
I Karthik Raman 2016-2016 3 15 14 7.50 0 0 - - 0 2 0
S Noushad 2011-2011 3 8 7 4.00 0 5 3/10 12.60 0 1 0
MH Reddy 2018-2018 3 2 2* - 0 8 4/12 9.37 0 1 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Andhra v Goa at Visakhapatnam, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 14, 2018 [Twenty20]
Andhra v Hyderabad (India) at Visakhapatnam, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 12, 2018 [Twenty20]
Andhra v Kerala at Visakhapatnam, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 11, 2018 [Twenty20]