Most matches
Player Span Mat Runs HS Ave 100 Wkts BBI Ave 5 Ct St
R Jangid 2009-2017 37 406 63 14.00 0 32 5/11 26.25 1 19 0
AV Wankhade 2011-2017 33 535 43* 25.47 0 - - - - 23 0
SB Wagh 2007-2017 31 203 27* 16.91 0 37 4/26 20.78 0 10 0
SU Shrivastava 2009-2016 29 465 44 17.88 0 6 3/13 15.50 0 15 0
FY Fazal 2007-2017 28 536 66 19.14 0 10 2/17 15.70 0 8 0
UR Patel 2010-2017 25 298 34 21.28 0 - - - - 12 0
RD Thakur 2013-2017 25 14 7* 3.50 0 30 3/26 23.76 0 2 0
AA Wakhare 2009-2017 24 66 25* 11.00 0 22 4/18 25.86 0 5 0
HS Joshi 2007-2016 23 389 64 19.45 0 1 1/5 75.00 0 10 0
JM Sharma 2014-2017 21 590 106 28.09 1 0 - - 0 12 1
AV Ubarhande 2009-2014 20 440 72 29.33 0 - - - - 8 3
G Upadhyaya 2007-2014 19 305 49* 20.33 0 11 2/7 25.54 0 10 0
AG Jungade 2011-2016 18 40 17 10.00 0 16 3/12 29.93 0 3 0
Ganesh Satish 2015-2017 15 260 54 20.00 0 - - - - 2 0
AS Naidu 2007-2011 14 275 57 21.15 0 6 3/12 32.16 0 4 0
AK Karnewar 2016-2017 13 125 42 17.85 0 10 2/20 31.60 0 1 0
SR Singh 2007-2011 11 12 6* 12.00 0 9 3/34 29.88 0 1 0
UT Yadav 2009-2014 11 32 23 6.40 0 13 5/18 22.30 1 4 0
SS Bandiwar 2013-2016 10 2 2* 2.00 0 8 2/20 30.12 0 2 0
RN Gurbani 2016-2016 9 14 12 7.00 0 11 3/24 22.81 0 2 0
AV Kolhar 2013-2014 8 130 34 16.25 0 1 1/13 28.00 0 1 0
AG Paunikar 2009-2011 8 167 78* 23.85 0 - - - - 2 1
HV Shitoot 2007-2009 7 103 28 14.71 0 3 1/16 28.00 0 2 0
AT Rayudu 2017-2017 5 151 41 30.20 0 - - - - 0 0
SK Wath 2017-2017 5 48 16 9.60 0 - - - - 2 0
OS Afzal 2007-2007 4 63 44 15.75 0 - - - - 0 0
HK Badani 2011-2011 4 97 35 24.25 0 2 2/21 18.00 0 0 0
SV Bahutule 2011-2011 4 5 2* 2.50 0 1 1/22 70.00 0 0 0
AV Deshpande 2007-2007 4 117 33 29.25 0 - - - - 1 3
M Hashim 2007-2010 4 8 7* - 0 4 2/28 26.25 0 0 0
SA Khare 2007-2007 4 22 13 5.50 0 4 2/13 22.00 0 0 0
AMI Sheikh 2009-2013 4 34 27* 34.00 0 0 - - 0 0 0
SS Das 2011-2011 3 28 14 9.33 0 - - - - 0 0
AN Fulper 2011-2013 3 45 25 15.00 0 - - - - 1 0
PV Gandhe 2007-2007 3 18 13 9.00 0 0 - - 0 0 0
Lalit Yadav 2017-2017 3 18 9 9.00 0 3 3/19 19.66 0 1 0
SS Ruikar 2015-2015 3 17 9 8.50 0 0 - - 0 1 0
YB Tembhare 2015-2015 3 8 6* - 0 3 2/20 21.00 0 0 0
S Badrinath 2015-2015 2 16 9 8.00 0 - - - - 1 0
SN Binkar 2007-2007 2 6 4* 6.00 0 - - - - 1 0
AA Sarwate 2014-2014 2 2 2* 2.00 0 1 1/21 56.00 0 0 0
AC Sharma 2013-2013 2 7 6 3.50 0 - - - - 0 0
AD Shanware 2015-2015 1 23 23 23.00 0 - - - - 0 0
SN Bhondekar 2011-2011 1 - - - - 0 - - 0 0 0
Sajid Khan 2013-2013 1 1 1 1.00 0 0 - - 0 0 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Madhya Pradesh v Vidarbha at Jaipur, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 6, 2017 [Twenty20]
Uttar Pradesh v Vidarbha at Jaipur, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 5, 2017 [Twenty20]
Rajasthan v Vidarbha at Jaipur, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 4, 2017 [Twenty20]