Best economy rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
U Manukrishnan 2014-2014 1 4.0 1 6 4 4/6 1.50 1.50 6.0 1 0
(Kerala)
AB Agarkar 2007-2007 1 4.0 0 12 2 2/12 6.00 3.00 12.0 0 0
(Mumbai)
A Jadhav 2007-2007 1 4.0 0 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
S Narwal 2014-2014 1 4.0 1 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Delhi)
S Abbas Ali 2007-2013 2 1.3 0 5 2 2/5 2.50 3.33 4.5 0 0
(Madhya Pradesh, Tripura)
Z Khan 2007-2007 1 4.0 0 14 1 1/14 14.00 3.50 24.0 0 0
(Mumbai)
AN Yadav 2013-2013 1 2.0 0 7 1 1/7 7.00 3.50 12.0 0 0
(Odisha)
Manoj Singh 2007-2007 1 4.0 0 16 1 1/16 16.00 4.00 24.0 0 0
(Tripura)
MT Mukherjee 2013-2013 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Jharkhand)
V Jain 2007-2007 1 3.0 0 12 2 2/12 6.00 4.00 9.0 0 0
(Tripura)
TP Yadav 2009-2009 1 2.0 0 8 0 - - 4.00 - 0 0
(Jharkhand)
S Majumder 2011-2011 1 1.0 0 4 0 - - 4.00 - 0 0
(Tripura)
Kaushal Singh 2014-2015 2 4.0 0 17 0 - - 4.25 - 0 0
(Jharkhand)
SV Bahutule 2009-2009 1 3.0 0 13 2 2/13 6.50 4.33 9.0 0 0
(Assam)
B Mohanty 2013-2014 2 8.0 0 35 3 2/14 11.66 4.37 16.0 0 0
(Odisha)
L Balaji 2011-2011 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
P Prasanth 2014-2014 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Kerala)
NG Gehlot 2014-2014 1 2.0 0 9 0 - - 4.50 - 0 0
(Rajasthan)
BB Samantray 2010-2015 5 17.0 0 78 4 2/18 19.50 4.58 25.5 0 0
(Odisha, Orissa)
TP Sudhindra 2007-2011 2 8.0 0 37 3 2/22 12.33 4.62 16.0 0 0
(Madhya Pradesh)
Kshitiz Sharma 2014-2014 1 3.0 0 14 1 1/14 14.00 4.66 18.0 0 0
(Delhi)
G Singh 2014-2014 1 3.0 0 14 3 3/14 4.66 4.66 6.0 0 0
(Rajasthan)
Kuldeep Sharma 2009-2010 2 8.0 0 38 2 1/19 19.00 4.75 24.0 0 0
(Jharkhand)
LI Meriwala 2014-2014 1 4.0 0 19 3 3/19 6.33 4.75 8.0 0 0
(Baroda)
RR Singh 2014-2015 2 7.0 0 34 3 2/11 11.33 4.85 14.0 0 0
(Jharkhand, Rajasthan)
SB Pradhan 2013-2015 2 8.0 0 39 4 3/8 9.75 4.87 12.0 0 0
(Odisha)
Joginder Sharma 2007-2007 1 1.0 0 5 0 - - 5.00 - 0 0
(Haryana)
HH Pandya 2013-2014 2 8.0 1 41 3 2/10 13.66 5.12 16.0 0 0
(Baroda)
MM Patel 2012-2014 2 8.0 1 41 0 - - 5.12 - 0 0
(Baroda)
MY Vahora 2012-2013 2 8.0 0 42 2 2/18 21.00 5.25 24.0 0 0
(Baroda)
Ankit Sharma 2011-2011 1 4.0 0 21 0 - - 5.25 - 0 0
(Madhya Pradesh)
VY Mahesh 2007-2007 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
G Vignesh 2011-2011 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
AA Wakhare 2011-2011 1 4.0 0 21 0 - - 5.25 - 0 0
(Vidarbha)
AS Karambelkar 2012-2014 2 7.0 0 38 3 3/22 12.66 5.42 14.0 0 0
(Baroda)
K Panchal 2012-2013 2 6.0 0 33 3 2/23 11.00 5.50 12.0 0 0
(Baroda)
S Sriram 2010-2010 1 4.0 0 22 0 - - 5.50 - 0 0
(Assam)
RV Gomez 2014-2014 1 2.0 0 11 0 - - 5.50 - 0 0
(Kerala)
SS Shaurya 2014-2014 1 2.0 0 11 0 - - 5.50 - 0 0
(Delhi)
RH Saha 2010-2014 3 3.0 0 17 3 3/17 5.66 5.66 6.0 0 0
(Tripura)
SR Tendulkar 2007-2007 1 3.0 0 17 1 1/17 17.00 5.66 18.0 0 0
(Mumbai)
SH Ashraf 2014-2015 2 7.0 0 40 1 1/20 40.00 5.71 42.0 0 0
(Jharkhand)
Dhiraj Singh 2010-2010 1 4.0 0 23 2 2/23 11.50 5.75 12.0 0 0
(Orissa)
M Prabhu 2011-2011 1 4.0 0 23 0 - - 5.75 - 0 0
(Tamil Nadu)
UB Patel 2011-2013 2 6.0 0 35 1 1/15 35.00 5.83 36.0 0 0
(Tripura)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Bengal v Odisha at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 29, 2015 [Twenty20]
Bengal v Tripura at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 28, 2015 [Twenty20]
Bengal v Jharkhand at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 27, 2015 [Twenty20]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365