Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
S Abbas Ali 2007-2013 2 1.3 0 5 2 2/5 2.50 3.33 4.5 0 0
(Madhya Pradesh, Tripura)
KJ Rakesh 2014-2014 1 1.5 0 14 2 2/14 7.00 7.63 5.5 0 0
(Kerala)
U Manukrishnan 2014-2014 1 4.0 1 6 4 4/6 1.50 1.50 6.0 1 0
(Kerala)
RH Saha 2010-2014 3 3.0 0 17 3 3/17 5.66 5.66 6.0 0 0
(Tripura)
Santosh Lal 2007-2007 1 3.0 0 23 3 3/23 7.66 7.66 6.0 0 0
(Jharkhand)
G Singh 2014-2014 1 3.0 0 14 3 3/14 4.66 4.66 6.0 0 0
(Rajasthan)
RK Mohanty 2009-2013 3 1.0 0 7 1 1/7 7.00 7.00 6.0 0 0
(Odisha, Orissa)
Swapnil Singh 2012-2012 1 1.0 0 8 1 1/8 8.00 8.00 6.0 0 0
(Baroda)
Amarjeet Singh 2011-2011 1 4.0 0 39 3 3/39 13.00 9.75 8.0 0 0
(Madhya Pradesh)
AA Darekar 2011-2011 1 4.0 0 27 3 3/27 9.00 6.75 8.0 0 0
(Maharashtra)
LI Meriwala 2014-2014 1 4.0 0 19 3 3/19 6.33 4.75 8.0 0 0
(Baroda)
SV Bahutule 2009-2009 1 3.0 0 13 2 2/13 6.50 4.33 9.0 0 0
(Assam)
V Jain 2007-2007 1 3.0 0 12 2 2/12 6.00 4.00 9.0 0 0
(Tripura)
Vikash Singh 2015-2015 1 3.0 0 19 2 2/19 9.50 6.33 9.0 0 0
(Jharkhand)
S Purkayastha 2009-2015 2 5.0 0 37 3 2/25 12.33 7.40 10.0 0 0
(Assam)
J Behera 2011-2015 3 11.0 0 74 6 2/23 12.33 6.72 11.0 0 0
(Odisha, Orissa)
PL Das 2007-2015 6 20.0 0 140 10 3/27 14.00 7.00 12.0 0 0
(Assam)
PP Das 2013-2015 2 8.0 0 65 4 3/26 16.25 8.12 12.0 0 0
(Assam)
SB Pradhan 2013-2015 2 8.0 0 39 4 3/8 9.75 4.87 12.0 0 0
(Odisha)
K Panchal 2012-2013 2 6.0 0 33 3 2/23 11.00 5.50 12.0 0 0
(Baroda)
JT Billa 2007-2007 1 4.0 0 28 2 2/28 14.00 7.00 12.0 0 0
(Haryana)
AB Agarkar 2007-2007 1 4.0 0 12 2 2/12 6.00 3.00 12.0 0 0
(Mumbai)
SL Akshay 2013-2013 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Karnataka)
Amitoze Singh 2013-2013 1 4.0 0 25 2 2/25 12.50 6.25 12.0 0 0
(Punjab)
L Balaji 2011-2011 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
KP Bhikane 2011-2011 1 4.0 0 49 2 2/49 24.50 12.25 12.0 0 0
(Maharashtra)
S Budhwar 2007-2007 1 4.0 0 31 2 2/31 15.50 7.75 12.0 0 0
(Haryana)
S Chakraborty 2014-2014 1 4.0 0 33 2 2/33 16.50 8.25 12.0 0 0
(Tripura)
Dhiraj Singh 2010-2010 1 4.0 0 23 2 2/23 11.50 5.75 12.0 0 0
(Orissa)
K Gowtham 2013-2013 1 4.0 0 26 2 2/26 13.00 6.50 12.0 0 0
(Karnataka)
A Jadhav 2007-2007 1 4.0 0 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
Javed Khan 2014-2014 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Delhi)
S Kaul 2013-2013 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Punjab)
VY Mahesh 2007-2007 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
A Mishra 2007-2007 1 4.0 0 34 2 2/34 17.00 8.50 12.0 0 0
(Haryana)
MT Mukherjee 2013-2013 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Jharkhand)
S Narwal 2014-2014 1 4.0 1 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Delhi)
P Prasanth 2014-2014 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Kerala)
Rajwinder Singh 2013-2013 1 4.0 0 32 2 2/32 16.00 8.00 12.0 0 0
(Punjab)
R Sharma 2013-2013 1 4.0 0 32 2 2/32 16.00 8.00 12.0 0 0
(Punjab)
Varun Sood 2014-2014 1 4.0 0 32 2 2/32 16.00 8.00 12.0 0 0
(Delhi)
G Vignesh 2011-2011 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
R Vinay Kumar 2013-2013 1 4.0 0 30 2 2/30 15.00 7.50 12.0 0 0
(Karnataka)
AN Garhwal 2014-2014 1 2.0 0 13 1 1/13 13.00 6.50 12.0 0 0
(Rajasthan)
BL Panda 2011-2011 1 2.0 0 14 1 1/14 14.00 7.00 12.0 0 0
(Orissa)
AN Yadav 2013-2013 1 2.0 0 7 1 1/7 7.00 3.50 12.0 0 0
(Odisha)
AS Karambelkar 2012-2014 2 7.0 0 38 3 3/22 12.66 5.42 14.0 0 0
(Baroda)
RR Singh 2014-2015 2 7.0 0 34 3 2/11 11.33 4.85 14.0 0 0
(Jharkhand, Rajasthan)
Sunny Gupta 2007-2010 3 5.0 0 35 2 2/15 17.50 7.00 15.0 0 0
(Jharkhand)
DS Goswami 2009-2011 3 7.4 0 54 3 3/19 18.00 7.04 15.3 0 0
(Assam)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Bengal v Odisha at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 29, 2015 [Twenty20]
Bengal v Tripura at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 28, 2015 [Twenty20]
Bengal v Jharkhand at Cuttack, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 27, 2015 [Twenty20]
bet365
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365