Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
Shivam Sharma 2016-2016 3 8.1 0 50 5 3/7 10.00 6.12 9.8 0 0
Javed Khan 2014-2014 4 15.0 0 83 8 4/18 10.37 5.53 11.2 1 0
K Yadav 2010-2010 5 18.0 1 97 9 4/15 10.77 5.38 12.0 1 0
Akash Sudan 2016-2016 3 10.0 0 90 5 2/10 18.00 9.00 12.0 0 0
M Manhas 2007-2014 23 10.2 0 101 5 3/33 20.20 9.77 12.4 0 0
V Sehwag 2007-2015 15 20.0 0 153 9 3/19 17.00 7.65 13.3 0 0
Y Nagar 2009-2014 22 34.0 0 216 15 3/13 14.40 6.35 13.6 0 0
Manan Sharma 2013-2017 25 78.3 0 458 32 4/17 14.31 5.83 14.7 1 0
S Sehrawat 2012-2012 2 5.0 0 66 2 2/42 33.00 13.20 15.0 0 0
P Awana 2010-2016 21 77.0 1 461 29 3/11 15.89 5.98 15.9 0 0
PS Vijayran 2015-2015 5 16.0 0 113 6 3/32 18.83 7.06 16.0 0 0
V Tokas 2013-2018 14 44.1 0 354 16 3/23 22.12 8.01 16.5 0 0
A Nehra 2011-2016 7 21.0 0 120 7 2/9 17.14 5.71 18.0 0 0
PA Chikara 2010-2010 1 3.0 0 28 1 1/28 28.00 9.33 18.0 0 0
S Rawat 2016-2016 1 3.0 0 30 1 1/30 30.00 10.00 18.0 0 0
Vikas Mishra 2011-2011 1 3.0 0 24 1 1/24 24.00 8.00 18.0 0 0
Varun Sood 2013-2014 17 61.0 2 381 20 3/14 19.05 6.24 18.3 0 0
P Negi 2011-2018 39 108.1 2 791 35 3/27 22.60 7.31 18.5 0 0
SS Shaurya 2013-2014 4 9.2 0 55 3 2/2 18.33 5.89 18.6 0 0
Farman Ahmed 2009-2012 11 19.0 0 142 6 4/25 23.66 7.47 19.0 1 0
C Nanda 2007-2010 17 53.0 0 365 16 2/17 22.81 6.88 19.8 0 0
R Bhatia 2007-2014 28 87.0 0 605 26 3/25 23.26 6.95 20.0 0 0
PJ Sangwan 2007-2018 37 134.2 1 892 40 3/13 22.30 6.64 20.1 0 0
K Khejroliya 2018-2018 5 17.0 0 113 5 3/38 22.60 6.64 20.4 0 0
P Mehra 2010-2012 14 17.0 0 105 5 3/14 21.00 6.17 20.4 0 0
S Bhati 2016-2018 14 51.0 0 368 14 4/9 26.28 7.21 21.8 1 0
B Veer 2010-2010 1 3.4 0 34 1 1/34 34.00 9.27 22.0 0 0
S Narwal 2009-2014 25 86.3 4 601 22 3/15 27.31 6.94 23.5 0 0
I Sharma 2007-2017 17 65.0 0 366 16 4/9 22.87 5.63 24.3 1 0
NA Saini 2016-2018 14 54.3 0 329 13 3/28 25.30 6.03 25.1 0 0
P Suyal 2012-2015 12 42.5 1 316 10 2/15 31.60 7.37 25.7 0 0
Kshitiz Sharma 2013-2018 11 9.0 0 61 2 1/11 30.50 6.77 27.0 0 0
N Rana 2013-2018 25 11.0 0 100 2 1/10 50.00 9.09 33.0 0 0
Pratyush Singh 2014-2015 5 6.0 0 51 1 1/18 51.00 8.50 36.0 0 0
Joginder Singh 2009-2011 9 19.0 0 132 3 1/3 44.00 6.94 38.0 0 0
Ashish Malhotra 2007-2007 4 15.0 0 91 2 1/23 45.50 6.06 45.0 0 0
K Rawat 2007-2010 5 16.0 0 117 2 1/19 58.50 7.31 48.0 0 0
Lalit Yadav 2018-2018 5 16.0 0 117 2 1/16 58.50 7.31 48.0 0 0
Milind Kumar 2010-2017 34 26.0 0 204 2 1/10 102.00 7.84 78.0 0 0
J Anand 2012-2015 15 3.1 0 34 0 - - 10.73 - 0 0
Tejas Baroka 2018-2018 2 3.0 0 45 0 - - 15.00 - 0 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Delhi v Services at Delhi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 16, 2018 [Twenty20 - Live]
Delhi v Himachal Pradesh at Delhi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 14, 2018 [Twenty20]
Delhi v Jammu & Kashmir at Delhi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 12, 2018 [Twenty20]