Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
Milind Kumar 2018-2019 2 0.1 0 0 1 1/0 0.00 0.00 1.0 0 0
(Delhi, Tripura)
SG Singh 2015-2015 1 2.0 0 7 2 2/7 3.50 3.50 6.0 0 0
(Mumbai)
VK Saha 2016-2016 1 4.0 0 8 2 2/8 4.00 2.00 12.0 0 0
(Tripura)
Y Nagar 2014-2019 2 2.0 0 13 3 3/13 4.33 6.50 4.0 0 0
(Delhi, Meghalaya)
SM Sanandia 2016-2016 1 4.0 1 13 3 3/13 4.33 3.25 8.0 0 0
(Saurashtra)
Javed Khan 2014-2014 1 4.0 0 18 4 4/18 4.50 4.50 6.0 1 0
(Delhi)
JJ Khan 2015-2015 1 4.0 0 15 3 3/15 5.00 3.75 8.0 0 0
(Mumbai)
RR Raje 2015-2015 1 4.0 0 15 3 3/15 5.00 3.75 8.0 0 0
(Mumbai)
HM Patel 2019-2019 1 2.0 0 10 2 2/10 5.00 5.00 6.0 0 0
(Gujarat)
AS Karambelkar 2014-2014 1 1.0 0 5 1 1/5 5.00 5.00 6.0 0 0
(Baroda)
Manjeet Singh 2017-2017 1 4.0 0 16 3 3/16 5.33 4.00 8.0 0 0
(Railways)
R Tewatia 2019-2019 1 4.0 0 18 3 3/18 6.00 4.50 8.0 0 0
(Haryana)
Kaushal Singh 2016-2018 2 2.0 0 6 1 1/6 6.00 3.00 12.0 0 0
(Jharkhand)
TR Patel 2019-2019 1 4.0 0 26 4 4/26 6.50 6.50 6.0 1 0
(Gujarat)
SS Jain 2017-2017 1 2.0 0 14 2 2/14 7.00 7.00 6.0 0 0
(Madhya Pradesh)
PJ Sangwan 2018-2018 1 4.0 0 14 2 2/14 7.00 3.50 12.0 0 0
(Delhi)
P Prasanth 2016-2016 1 4.0 0 22 3 3/22 7.33 5.50 8.0 0 0
(Kerala)
BB Sran 2018-2018 1 4.0 0 22 3 3/22 7.33 5.50 8.0 0 0
(Punjab)
HH Pandya 2014-2014 1 4.0 0 15 2 2/15 7.50 3.75 12.0 0 0
(Baroda)
Rana Dutta 2016-2016 1 4.0 0 15 2 2/15 7.50 3.75 12.0 0 0
(Tripura)
Prashant K Singh 2019-2019 1 3.0 0 23 3 3/23 7.66 7.66 6.0 0 0
(Bihar)
BB Roy 2016-2016 1 2.0 0 16 2 2/16 8.00 8.00 6.0 0 0
(Tripura)
Shubek Gill 2015-2015 1 4.0 1 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Punjab)
A Taide 2019-2019 1 3.0 0 16 2 2/16 8.00 5.33 9.0 0 0
(Vidarbha)
Yuvraj Singh 2016-2018 2 2.4 0 16 2 2/16 8.00 6.00 8.0 0 0
(Punjab)
NS Shaikh 2019-2019 1 2.0 0 8 1 1/8 8.00 4.00 12.0 0 0
(Maharashtra)
S Aravind 2018-2018 1 4.0 0 25 3 3/25 8.33 6.25 8.0 0 0
(Karnataka)
V Shankar 2019-2019 2 7.0 0 27 3 2/13 9.00 3.85 14.0 0 0
(Tamil Nadu)
S Abbas Ali 2007-2010 2 3.4 0 18 2 2/18 9.00 4.90 11.0 0 0
(Madhya Pradesh)
Shantanu Pitre 2007-2007 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
KJ Rakesh 2014-2014 1 2.0 0 9 1 1/9 9.00 4.50 12.0 0 0
(Kerala)
TP Singh 2007-2010 2 2.0 0 9 1 1/9 9.00 4.50 12.0 0 0
(Railways)
SS Lahiri 2014-2014 1 3.0 0 28 3 3/28 9.33 9.33 6.0 0 0
(Bengal)
A Negi 2019-2019 1 3.0 0 19 2 2/19 9.50 6.33 9.0 0 0
(Meghalaya)
FY Fazal 2007-2019 9 5.0 0 29 3 2/25 9.66 5.80 10.0 0 0
(Railways, Vidarbha)
AR Maini 2019-2019 1 4.0 0 29 3 3/29 9.66 7.25 8.0 0 0
(Himachal Pradesh)
Vikash Singh 2016-2018 2 7.0 0 39 4 4/12 9.75 5.57 10.5 1 0
(Jharkhand)
Mandeep Singh 2015-2018 3 6.0 0 40 4 3/21 10.00 6.66 9.0 0 0
(Punjab)
LI Meriwala 2014-2019 2 7.3 0 40 4 3/12 10.00 5.33 11.2 0 0
(Baroda)
MS Gony 2018-2018 1 3.0 0 20 2 2/20 10.00 6.66 9.0 0 0
(Punjab)
P Negi 2018-2018 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Delhi)
AG Murtaza 2007-2013 3 10.0 1 53 5 3/25 10.60 5.30 12.0 0 0
(Uttar Pradesh)
AA Wakhare 2010-2019 6 16.0 0 85 8 3/15 10.62 5.31 12.0 0 0
(Vidarbha)
SB Bangar 2007-2011 3 10.0 0 77 7 5/16 11.00 7.70 8.5 0 1
(Railways)
MD Sultan Karim 2019-2019 1 3.0 0 33 3 3/33 11.00 11.00 6.0 0 0
(Manipur)
Sandipan Das 2014-2014 1 3.0 0 22 2 2/22 11.00 7.33 9.0 0 0
(Bengal)
AA Sheth 2019-2019 1 4.0 0 34 3 3/34 11.33 8.50 8.0 0 0
(Baroda)
S Kaul 2015-2018 3 12.0 0 46 4 3/11 11.50 3.83 18.0 0 0
(Punjab)
SS Mondal 2014-2014 1 4.0 0 23 2 2/23 11.50 5.75 12.0 0 0
(Bengal)
Imtiaz Ahmed 2013-2017 3 9.0 1 58 5 4/5 11.60 6.44 10.8 1 0
(Uttar Pradesh)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Tamil Nadu v Rajasthan at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy 2nd semi final, Nov 29, 2019 [Twenty20]
Rajasthan v Delhi at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 27, 2019 [Twenty20]
Rajasthan v Maharashtra at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 25, 2019 [Twenty20]