Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
AR Kumar 2010-2010 1 2.0 0 11 3 3/11 3.66 5.50 4.0 0 0
(Services)
S Pahal 2017-2017 1 2.0 0 8 3 3/8 2.66 4.00 4.0 0 0
(Haryana)
DL Chahar 2018-2018 1 1.5 0 9 2 2/9 4.50 4.90 5.5 0 0
(Rajasthan)
RG More 2019-2019 1 4.0 0 27 4 4/27 6.75 6.75 6.0 1 0
(Karnataka)
P Prasanth 2016-2016 1 3.0 0 11 3 3/11 3.66 3.66 6.0 0 0
(Kerala)
AS Raut 2015-2015 1 3.0 0 22 3 3/22 7.33 7.33 6.0 0 0
(Mumbai)
Waqar Ahmed 2013-2013 1 2.0 1 14 2 2/14 7.00 7.00 6.0 0 0
(Himachal Pradesh)
KK Nair 2013-2019 3 1.0 0 12 1 1/12 12.00 12.00 6.0 0 0
(Karnataka)
CV Milind 2015-2019 2 5.3 0 37 5 4/24 7.40 6.72 6.6 1 0
(Hyderabad (India))
Amrinder Singh 2010-2011 2 8.0 0 36 7 5/21 5.14 4.50 6.8 0 1
(Services)
JD Unadkat 2016-2019 2 8.0 0 49 6 3/19 8.16 6.12 8.0 0 0
(Saurashtra)
KK Ahmed 2018-2018 1 4.0 0 17 3 3/17 5.66 4.25 8.0 0 0
(Rajasthan)
Anureet Singh 2019-2019 1 4.0 0 52 3 3/52 17.33 13.00 8.0 0 0
(Railways)
JJ Bumrah 2013-2013 1 4.0 1 14 3 3/14 4.66 3.50 8.0 0 0
(Gujarat)
PM Datey 2019-2019 1 4.0 0 33 3 3/33 11.00 8.25 8.0 0 0
(Chhattisgarh)
DR Deshmukh 2019-2019 1 4.0 0 34 3 3/34 11.33 8.50 8.0 0 0
(Maharashtra)
Iqbal Abdulla 2012-2012 1 4.0 0 20 3 3/20 6.66 5.00 8.0 0 0
(Mumbai)
I Karthik Raman 2019-2019 1 4.0 0 40 3 3/40 13.33 10.00 8.0 0 0
(Railways)
IC Pandey 2019-2019 1 4.0 0 17 3 3/17 5.66 4.25 8.0 0 0
(Madhya Pradesh)
SB Patra 2015-2015 1 4.0 0 33 3 3/33 11.00 8.25 8.0 0 0
(Odisha)
R Sai Kishore 2019-2019 1 4.0 1 10 3 3/10 3.33 2.50 8.0 0 0
(Tamil Nadu)
M Siddharth 2019-2019 1 4.0 0 9 3 3/9 3.00 2.25 8.0 0 0
(Tamil Nadu)
PS Vijayran 2015-2015 1 4.0 0 32 3 3/32 10.66 8.00 8.0 0 0
(Delhi)
Waseem Raza 2014-2018 4 13.0 0 98 9 4/16 10.88 7.53 8.6 1 0
(Jammu & Kashmir)
C Nanda 2007-2010 3 6.0 0 54 4 2/17 13.50 9.00 9.0 0 0
(Delhi)
Kaushal Singh 2016-2018 2 4.3 0 27 3 3/26 9.00 6.00 9.0 0 0
(Jharkhand)
B Aparajith 2019-2019 1 3.0 0 21 2 2/21 10.50 7.00 9.0 0 0
(Tamil Nadu)
A Kush 2014-2014 1 3.0 0 37 2 2/37 18.50 12.33 9.0 0 0
(Services)
J Lone 2015-2015 1 3.0 0 14 2 2/14 7.00 4.66 9.0 0 0
(Jammu & Kashmir)
RP Dahiya 2013-2015 2 8.0 0 48 5 4/15 9.60 6.00 9.6 1 0
(Gujarat)
S Aravind 2007-2018 2 8.0 0 58 5 4/32 11.60 7.25 9.6 1 0
(Karnataka)
DG Pathania 2017-2018 2 8.0 0 39 5 3/22 7.80 4.87 9.6 0 0
(Services)
S Sanyal 2007-2013 2 8.0 0 50 5 3/15 10.00 6.25 9.6 0 0
(Bengal, Railways)
STR Binny 2013-2018 2 5.0 0 41 3 3/26 13.66 8.20 10.0 0 0
(Karnataka)
Rahul Singh 2013-2017 3 5.0 0 39 3 1/12 13.00 7.80 10.0 0 0
(Himachal Pradesh)
SM Sanandia 2016-2016 1 3.2 0 31 2 2/31 15.50 9.30 10.0 0 0
(Saurashtra)
DS Kulkarni 2012-2019 3 10.2 0 78 6 4/22 13.00 7.54 10.3 1 0
(Mumbai)
R Tewatia 2017-2018 2 7.0 0 28 4 2/13 7.00 4.00 10.5 0 0
(Haryana)
Umar Nazir 2015-2018 3 11.0 0 80 6 4/15 13.33 7.27 11.0 1 0
(Jammu & Kashmir)
M Gupta 2017-2018 2 5.3 0 35 3 2/19 11.66 6.36 11.0 0 0
(Jammu & Kashmir)
R Dutta 2009-2013 4 15.0 0 87 8 3/23 10.87 5.80 11.2 0 0
(Jammu & Kashmir)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Punjab v Mumbai at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 27, 2019 [Twenty20]
Tamil Nadu v Punjab at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 25, 2019 [Twenty20]
Karnataka v Punjab at Surat, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 24, 2019 [Twenty20]