List of captains
Player Span Mat Won Lost Tied NR %
J Arunkumar 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Assam)
M Diwakar 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Jharkhand)
PM Mullick 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Orissa)
R Dutta 2007-2010 3 0 3 0 0 0.00
(Tripura)
S Badrinath 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Tamil Nadu)
Joginder Sharma 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Haryana)
S Abbas Ali 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Madhya Pradesh)
AA Muzumdar 2007-2010 3 2 1 0 0 66.66
(Assam, Mumbai)
SS Tiwary 2009-2017 3 1 2 0 0 33.33
(Jharkhand)
RK Mohanty 2009-2009 1 1 0 0 0 100.00
(Orissa)
Rajiv Kumar 2010-2010 1 0 1 0 0 0.00
(Jharkhand)
H Das 2010-2010 1 0 1 0 0 0.00
(Orissa)
SU Shrivastava 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
(Vidarbha)
RH Motwani 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
(Maharashtra)
KD Karthik 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
(Tamil Nadu)
MD Mishra 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
(Madhya Pradesh)
G Sharma 2011-2014 2 0 2 0 0 0.00
(Assam)
RH Saha 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
BB Samantray 2011-2017 5 1 4 0 0 20.00
(Odisha, Orissa)
PR Shah 2012-2012 1 1 0 0 0 100.00
(Baroda)
AN Ahmed 2013-2019 3 0 3 0 0 0.00
(Assam)
IR Jaggi 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Jharkhand)
A Ratra 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
AT Rayudu 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Baroda)
PP Chawla 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Uttar Pradesh)
Mandeep Singh 2013-2013 1 1 0 0 0 100.00
(Punjab)
R Vinay Kumar 2013-2013 1 1 0 0 0 100.00
(Karnataka)
YV Takawale 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
AA Waghmode 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Baroda)
R Bishnoi 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Rajasthan)
P Bisht 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Delhi)
Sachin Baby 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Kerala)
DS Jadhav 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Assam)
K Deobrat 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Jharkhand)
TS Saha 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
GH Vihari 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Hyderabad (India))
R Sathish 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Tamil Nadu)
P Dogra 2016-2016 1 0 1 0 0 0.00
(Himachal Pradesh)
PA Patel 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Gujarat)
FY Fazal 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Vidarbha)
A Mishra 2016-2019 3 2 1 0 0 66.66
(Haryana)
MB Murasingh 2017-2018 2 0 2 0 0 0.00
(Tripura)
KB Arun Karthik 2017-2017 1 0 1 0 0 0.00
(Assam)
AR Sarangi 2018-2019 2 0 2 0 0 0.00
(Odisha)
VR Aaron 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
(Jharkhand)
DJ Hooda 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
(Baroda)
SK Raina 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
(Uttar Pradesh)
PJ Sangwan 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
(Delhi)
V Shankar 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
(Tamil Nadu)
T Kohli 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Mizoram)
MK Pandey 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Karnataka)
AS Sinha 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Assam)
Song Tacho 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Arunachal Pradesh)
Harpreet Singh 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Chhattisgarh)
Anureet Singh 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Railways)
RA Tripathi 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Maharashtra)
Anand Singh 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Jharkhand)
PK Panchal 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Gujarat)
KB Pawan 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Mizoram)
RR Biswa 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Meghalaya)
SA Yadav 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Mumbai)
NV Ojha 2019-2019 1 0 1 0 0 0.00
(Madhya Pradesh)
D Rohit 2019-2019 1 1 0 0 0 100.00
(Puducherry)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Assam v Bengal at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 18, 2019 [Twenty20]
Bengal v Puducherry at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 17, 2019 [Twenty20]
Bengal v Madhya Pradesh at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Nov 15, 2019 [Twenty20]