Records / One-Day Internationals / Team records / Results summary (by opposition)

Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied NR %
Afghanistan v Australia 2012-2012 1 0 1 0 0 0.00
v Bangladesh 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2010-2011 5 4 1 0 0 80.00
v Hong Kong 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v India 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2010-2012 2 0 2 0 0 0.00
v Kenya 2010-2013 6 4 2 0 0 66.66
v Netherlands 2009-2012 6 4 2 0 0 66.66
v Pakistan 2012-2014 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2009-2013 6 4 2 0 0 66.66
v Sri Lanka 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 2014-2014 4 2 2 0 0 50.00
Africa XI v Asia XI 2005-2007 6 1 4 0 1 20.00
Asia XI v Africa XI 2005-2007 6 4 1 0 1 80.00
v ICC World XI 2005-2005 1 0 1 0 0 0.00
Australia v Afghanistan 2012-2012 1 1 0 0 0 100.00
v Bangladesh 1990-2011 19 18 1 0 0 94.73
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1971-2014 127 73 49 2 3 59.67
v ICC World XI 2005-2005 3 3 0 0 0 100.00
v India 1980-2013 115 66 40 0 9 62.26
v Ireland 2007-2012 3 2 0 0 1 100.00
v Kenya 1996-2011 5 5 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2007 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1974-2013 125 85 34 0 6 71.42
v Pakistan 1975-2012 89 54 31 1 3 63.37
v Scotland 1999-2013 4 4 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2011 80 41 36 3 0 53.12
v Sri Lanka 1975-2013 90 55 31 0 4 63.95
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2013 135 70 59 3 3 54.16
v Zimbabwe 1983-2011 28 26 1 0 1 96.29
Bangladesh v Afghanistan 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Australia 1990-2011 19 1 18 0 0 5.26
v Bermuda 2007-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v England 2000-2011 15 2 13 0 0 13.33
v Hong Kong 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v India 1988-2014 28 3 24 0 1 11.11
v Ireland 2007-2011 7 5 2 0 0 71.42
v Kenya 1997-2006 14 8 6 0 0 57.14
v Netherlands 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v New Zealand 1990-2013 24 8 16 0 0 33.33
v Pakistan 1986-2014 32 1 31 0 0 3.12
v Scotland 1999-2006 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 2002-2011 14 1 13 0 0 7.14
v Sri Lanka 1986-2014 37 4 32 0 1 11.11
v United Arab Emirates 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1999-2012 25 7 16 0 2 30.43
v Zimbabwe 1997-2013 59 31 28 0 0 52.54
Bermuda v Bangladesh 2007-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Canada 2006-2008 11 5 6 0 0 45.45
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Kenya 2006-2009 8 0 8 0 0 0.00
v Netherlands 2006-2009 7 1 6 0 0 14.28
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2006 2 0 2 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2011 5 1 4 0 0 20.00
v Australia 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2008 11 6 5 0 0 54.54
v England 1979-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2007-2011 8 2 6 0 0 25.00
v Kenya 2003-2013 15 5 9 0 1 35.71
v Netherlands 2006-2014 9 0 8 0 1 0.00
v New Zealand 2003-2011 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 2 7 0 0 22.22
v South Africa 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2003-2010 4 0 4 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2011 2 0 2 0 0 0.00
East Africa v England 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v India 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
England v Australia 1971-2014 127 49 73 2 3 40.32
v Bangladesh 2000-2011 15 13 2 0 0 86.66
v Canada 1979-2007 2 2 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v India 1974-2013 87 35 47 2 3 42.85
v Ireland 2006-2013 6 5 1 0 0 83.33
v Kenya 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2011 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2013 77 33 38 2 4 46.57
v Pakistan 1974-2012 72 42 28 0 2 60.00
v Scotland 2008-2014 3 2 0 0 1 100.00
v South Africa 1992-2013 51 22 25 1 3 46.87
v Sri Lanka 1982-2014 56 28 28 0 0 50.00
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1973-2014 88 42 42 0 4 50.00
v Zimbabwe 1992-2004 30 21 8 0 1 72.41
Hong Kong v Afghanistan 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Bangladesh 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v India 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
ICC World XI v Asia XI 2005-2005 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2005 3 0 3 0 0 0.00
India v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1980-2013 115 40 66 0 9 37.73
v Bangladesh 1988-2014 28 24 3 0 1 88.88
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1974-2013 87 47 35 2 3 57.14
v Hong Kong 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Ireland 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2004 13 11 2 0 0 84.61
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2014 93 46 41 1 5 52.84
v Pakistan 1978-2014 126 50 72 0 4 40.98
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v South Africa 1991-2013 70 25 42 0 3 37.31
v Sri Lanka 1979-2014 144 78 54 1 11 59.02
v United Arab Emirates 1994-2004 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1979-2013 112 50 59 1 2 45.90
v Zimbabwe 1983-2013 56 44 10 2 0 80.35
Ireland v Afghanistan 2010-2012 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2012 3 0 2 0 1 0.00
v Bangladesh 2007-2011 7 2 5 0 0 28.57
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2007-2011 8 6 2 0 0 75.00
v England 2006-2013 6 1 5 0 0 16.66
v India 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Kenya 2007-2012 10 7 2 0 1 77.77
v Netherlands 2006-2013 10 7 1 1 1 83.33
v New Zealand 2007-2008 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2013 5 1 3 1 0 30.00
v Scotland 2006-2013 12 9 3 0 0 75.00
v South Africa 2007-2011 3 0 3 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2014 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2007-2014 5 0 4 0 1 0.00
v Zimbabwe 2007-2010 5 1 3 1 0 30.00
Kenya v Afghanistan 2010-2013 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 1996-2011 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1997-2006 14 6 8 0 0 42.85
v Bermuda 2006-2009 8 8 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2013 15 9 5 0 1 64.28
v England 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
v India 1996-2004 13 2 11 0 0 15.38
v Ireland 2007-2012 10 2 7 0 1 22.22
v Netherlands 2007-2014 10 3 7 0 0 30.00
v New Zealand 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2011 6 0 6 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 3 5 0 1 37.50
v South Africa 1996-2008 10 0 10 0 0 0.00
v Sri Lanka 1996-2011 6 1 5 0 0 16.66
v West Indies 1996-2003 6 1 5 0 0 16.66
v Zimbabwe 1996-2011 32 5 25 0 2 16.66
Namibia v Australia 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v England 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v India 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Netherlands 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
Netherlands v Afghanistan 2009-2012 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 2003-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2009 7 6 1 0 0 85.71
v Canada 2006-2014 9 8 0 0 1 100.00
v England 1996-2011 3 0 3 0 0 0.00
v India 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2006-2013 10 1 7 1 1 16.66
v Kenya 2007-2014 10 7 3 0 0 70.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2003 3 0 3 0 0 0.00
v Scotland 2006-2011 9 2 6 0 1 25.00
v South Africa 1996-2013 4 0 4 0 0 0.00
v Sri Lanka 2002-2006 3 0 3 0 0 0.00
v United Arab Emirates 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
New Zealand v Australia 1974-2013 125 34 85 0 6 28.57
v Bangladesh 1990-2013 24 16 8 0 0 66.66
v Canada 2003-2011 3 3 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1973-2013 77 38 33 2 4 53.42
v India 1975-2014 93 41 46 1 5 47.15
v Ireland 2007-2008 2 2 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v Pakistan 1973-2011 89 35 51 1 2 40.80
v Scotland 1999-2008 2 2 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2013 58 20 34 0 4 37.03
v Sri Lanka 1979-2013 82 37 38 1 6 49.34
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2014 60 23 30 0 7 43.39
v Zimbabwe 1987-2012 35 25 8 1 1 75.00
Pakistan v Afghanistan 2012-2014 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2012 89 31 54 1 3 36.62
v Bangladesh 1986-2014 32 31 1 0 0 96.87
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1974-2012 72 28 42 0 2 40.00
v Hong Kong 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v India 1978-2014 126 72 50 0 4 59.01
v Ireland 2007-2013 5 3 1 1 0 70.00
v Kenya 1996-2011 6 6 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2003 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2011 89 51 35 1 2 59.19
v Scotland 1999-2013 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2013 71 23 47 0 1 32.85
v Sri Lanka 1975-2014 139 80 54 1 4 59.62
v United Arab Emirates 1994-1996 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2013 126 55 68 3 0 44.84
v Zimbabwe 1992-2013 47 42 3 1 1 92.39
Scotland v Afghanistan 2009-2013 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 1999-2013 4 0 4 0 0 0.00
v Bangladesh 1999-2006 3 0 3 0 0 0.00
v Bermuda 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Canada 2007-2014 9 7 2 0 0 77.77
v England 2008-2014 3 0 2 0 1 0.00
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2006-2013 12 3 9 0 0 25.00
v Kenya 2007-2014 9 5 3 0 1 62.50
v Netherlands 2006-2011 9 6 2 0 1 75.00
v New Zealand 1999-2008 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 1999-2013 3 0 3 0 0 0.00
v South Africa 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
South Africa v Australia 1992-2011 80 36 41 3 0 46.87
v Bangladesh 2002-2011 14 13 1 0 0 92.85
v Canada 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v England 1992-2013 51 25 22 1 3 53.12
v India 1991-2013 70 42 25 0 3 62.68
v Ireland 2007-2011 3 3 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2008 10 10 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2013 4 4 0 0 0 100.00
v New Zealand 1992-2013 58 34 20 0 4 62.96
v Pakistan 1992-2013 71 47 23 0 1 67.14
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 1992-2014 59 28 29 1 1 49.13
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1992-2013 52 38 12 1 1 75.49
v Zimbabwe 1992-2010 32 29 2 0 1 93.54
Sri Lanka v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2013 90 31 55 0 4 36.04
v Bangladesh 1986-2014 37 32 4 0 1 88.88
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1982-2014 56 28 28 0 0 50.00
v India 1979-2014 144 54 78 1 11 40.97
v Ireland 2007-2014 2 2 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2011 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2002-2006 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1979-2013 82 38 37 1 6 50.65
v Pakistan 1975-2014 139 54 80 1 4 40.37
v Scotland 2011-2011 1 1 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2014 59 29 28 1 1 50.86
v United Arab Emirates 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2013 51 21 27 0 3 43.75
v Zimbabwe 1992-2011 47 39 7 0 1 84.78
United Arab Emirates v Afghanistan 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Bangladesh 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v England 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v India 1994-2004 2 0 2 0 0 0.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1994-1996 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v South Africa 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
United States of America v Australia 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
West Indies v Australia 1975-2013 135 59 70 3 3 45.83
v Bangladesh 1999-2012 25 16 7 0 2 69.56
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2010 4 4 0 0 0 100.00
v England 1973-2014 88 42 42 0 4 50.00
v India 1979-2013 112 59 50 1 2 54.09
v Ireland 2007-2014 5 4 0 0 1 100.00
v Kenya 1996-2003 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2014 60 30 23 0 7 56.60
v Pakistan 1975-2013 126 68 55 3 0 55.15
v Scotland 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2013 52 12 38 1 1 24.50
v Sri Lanka 1975-2013 51 27 21 0 3 56.25
v Zimbabwe 1983-2013 44 34 9 0 1 79.06
Zimbabwe v Afghanistan 2014-2014 4 2 2 0 0 50.00
v Australia 1983-2011 28 1 26 0 1 3.70
v Bangladesh 1997-2013 59 28 31 0 0 47.45
v Bermuda 2006-2006 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2006-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1992-2004 30 8 21 0 1 27.58
v India 1983-2013 56 10 44 2 0 19.64
v Ireland 2007-2010 5 3 1 1 0 70.00
v Kenya 1996-2011 32 25 5 0 2 83.33
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1987-2012 35 8 25 1 1 25.00
v Pakistan 1992-2013 47 3 42 1 1 7.60
v South Africa 1992-2010 32 2 29 0 1 6.45
v Sri Lanka 1992-2011 47 7 39 0 1 15.21
v West Indies 1983-2013 44 9 34 0 1 20.93

The result percentage excludes no results and counts ties as half a win

Records includes the following current or recent matches:
Zimbabwe v Afghanistan at Bulawayo, 4th ODI, Jul 24, 2014 [ODI # 3506]
Zimbabwe v Afghanistan at Bulawayo, 3rd ODI, Jul 22, 2014 [ODI # 3505]
Zimbabwe v Afghanistan at Bulawayo, 2nd ODI, Jul 20, 2014 [ODI # 3504]

Statsguru Trivia

Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here

Did you know?

Zimbabwe has not played a three-Test series in the last 13 years. Their last three-Test series was against Sri Lanka in 2001/02. Out of the 49 series that Zimbabwe have played, only five have included three Tests. Their upcoming 50th Test series - against Bangladesh - is set to have three Tests.

Random Record

Most consecutive five-wickets-in-an-innings - Test matches

Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365