Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied NR %
Afghanistan v Australia 2012-2015 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2014-2018 7 3 4 0 0 42.85
v Canada 2010-2011 5 4 1 0 0 80.00
v England 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2018 2 1 1 0 0 50.00
v India 2014-2018 2 0 1 1 0 25.00
v Ireland 2010-2018 20 10 10 0 0 50.00
v Kenya 2010-2013 6 4 2 0 0 66.66
v Netherlands 2009-2012 6 4 2 0 0 66.66
v New Zealand 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2012-2018 3 0 3 0 0 0.00
v Scotland 2009-2018 12 7 4 0 1 63.63
v Sri Lanka 2014-2018 3 1 2 0 0 33.33
v United Arab Emirates 2014-2018 6 3 3 0 0 50.00
v West Indies 2017-2018 5 3 1 0 1 75.00
v Zimbabwe 2014-2018 25 15 10 0 0 60.00
Africa XI v Asia XI 2005-2007 6 1 4 0 1 20.00
Asia XI v Africa XI 2005-2007 6 4 1 0 1 80.00
v ICC World XI 2005-2005 1 0 1 0 0 0.00
Australia v Afghanistan 2012-2015 2 2 0 0 0 100.00
v Bangladesh 1990-2017 20 18 1 0 1 94.73
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1971-2018 147 81 61 2 3 56.94
v ICC World XI 2005-2005 3 3 0 0 0 100.00
v India 1980-2017 128 73 45 0 10 61.86
v Ireland 2007-2016 5 4 0 0 1 100.00
v Kenya 1996-2011 5 5 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2007 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1974-2017 136 90 39 0 7 69.76
v Pakistan 1975-2017 98 62 32 1 3 65.78
v Scotland 1999-2015 5 5 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2018 99 48 47 3 1 50.51
v Sri Lanka 1975-2016 96 60 32 0 4 65.21
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2016 139 73 60 3 3 54.77
v Zimbabwe 1983-2014 30 27 2 0 1 93.10
Bangladesh v Afghanistan 2014-2018 7 4 3 0 0 57.14
v Australia 1990-2017 20 1 18 0 1 5.26
v Bermuda 2007-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v England 2000-2017 20 4 16 0 0 20.00
v Hong Kong 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v India 1988-2018 35 5 29 0 1 14.70
v Ireland 2007-2017 9 6 2 0 1 75.00
v Kenya 1997-2006 14 8 6 0 0 57.14
v Netherlands 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v New Zealand 1990-2017 31 10 21 0 0 32.25
v Pakistan 1986-2018 36 5 31 0 0 13.88
v Scotland 1999-2015 4 4 0 0 0 100.00
v South Africa 2002-2017 20 3 17 0 0 15.00
v Sri Lanka 1986-2018 45 7 36 0 2 16.27
v United Arab Emirates 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1999-2018 34 11 21 0 2 34.37
v Zimbabwe 1997-2018 72 44 28 0 0 61.11
Bermuda v Bangladesh 2007-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Canada 2006-2008 11 5 6 0 0 45.45
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Kenya 2006-2009 8 0 8 0 0 0.00
v Netherlands 2006-2009 7 1 6 0 0 14.28
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2006 2 0 2 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2011 5 1 4 0 0 20.00
v Australia 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2008 11 6 5 0 0 54.54
v England 1979-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2007-2011 8 2 6 0 0 25.00
v Kenya 2003-2013 15 5 9 0 1 35.71
v Netherlands 2006-2014 9 0 8 0 1 0.00
v New Zealand 2003-2011 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 2 7 0 0 22.22
v South Africa 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2003-2010 4 0 4 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2011 2 0 2 0 0 0.00
East Africa v England 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v India 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
England v Afghanistan 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1971-2018 147 61 81 2 3 43.05
v Bangladesh 2000-2017 20 16 4 0 0 80.00
v Canada 1979-2007 2 2 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v India 1974-2018 99 41 53 2 3 43.75
v Ireland 2006-2017 9 7 1 0 1 87.50
v Kenya 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2011 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2018 89 40 43 2 4 48.23
v Pakistan 1974-2017 82 49 31 0 2 61.25
v Scotland 2008-2018 5 3 1 0 1 75.00
v South Africa 1992-2017 59 26 29 1 3 47.32
v Sri Lanka 1982-2018 74 36 35 1 2 50.69
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1973-2017 96 49 42 0 5 53.84
v Zimbabwe 1992-2004 30 21 8 0 1 72.41
Hong Kong v Afghanistan 2014-2018 2 1 1 0 0 50.00
v Bangladesh 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v India 2008-2018 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 2004-2018 3 0 3 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2014-2018 8 4 4 0 0 50.00
v Scotland 2016-2018 5 2 2 0 1 50.00
v United Arab Emirates 2014-2017 4 2 2 0 0 50.00
v Zimbabwe 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
ICC World XI v Asia XI 2005-2005 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2005 3 0 3 0 0 0.00
India v Afghanistan 2014-2018 2 1 0 1 0 75.00
v Australia 1980-2017 128 45 73 0 10 38.13
v Bangladesh 1988-2018 35 29 5 0 1 85.29
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1974-2018 99 53 41 2 3 56.25
v Hong Kong 2008-2018 2 2 0 0 0 100.00
v Ireland 2007-2015 3 3 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2004 13 11 2 0 0 84.61
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2017 101 51 44 1 5 53.64
v Pakistan 1978-2018 131 54 73 0 4 42.51
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v South Africa 1991-2018 83 34 46 0 3 42.50
v Sri Lanka 1979-2017 158 90 56 1 11 61.56
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1979-2018 126 59 62 2 3 48.78
v Zimbabwe 1983-2016 63 51 10 2 0 82.53
Ireland v Afghanistan 2010-2018 20 10 10 0 0 50.00
v Australia 2007-2016 5 0 4 0 1 0.00
v Bangladesh 2007-2017 9 2 6 0 1 25.00
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2007-2011 8 6 2 0 0 75.00
v England 2006-2017 9 1 7 0 1 12.50
v India 2007-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Kenya 2007-2012 10 7 2 0 1 77.77
v Netherlands 2006-2013 10 7 1 1 1 83.33
v New Zealand 2007-2017 4 0 4 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2016 7 1 5 1 0 21.42
v Papua New Guinea 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
v Scotland 2006-2018 20 15 4 0 1 78.94
v South Africa 2007-2016 5 0 5 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2016 4 0 4 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2018 6 6 0 0 0 100.00
v West Indies 2007-2018 7 1 5 0 1 16.66
v Zimbabwe 2007-2018 10 3 6 1 0 35.00
Kenya v Afghanistan 2010-2013 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 1996-2011 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1997-2006 14 6 8 0 0 42.85
v Bermuda 2006-2009 8 8 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2013 15 9 5 0 1 64.28
v England 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
v India 1996-2004 13 2 11 0 0 15.38
v Ireland 2007-2012 10 2 7 0 1 22.22
v Netherlands 2007-2014 10 3 7 0 0 30.00
v New Zealand 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2011 6 0 6 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 3 5 0 1 37.50
v South Africa 1996-2008 10 0 10 0 0 0.00
v Sri Lanka 1996-2011 6 1 5 0 0 16.66
v West Indies 1996-2003 6 1 5 0 0 16.66
v Zimbabwe 1996-2011 32 5 25 0 2 16.66
Namibia v Australia 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v England 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v India 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Netherlands 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
Nepal v Netherlands 2018-2018 2 1 1 0 0 50.00
v United Arab Emirates 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
Netherlands v Afghanistan 2009-2012 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 2003-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2009 7 6 1 0 0 85.71
v Canada 2006-2014 9 8 0 0 1 100.00
v England 1996-2011 3 0 3 0 0 0.00
v India 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2006-2013 10 1 7 1 1 16.66
v Kenya 2007-2014 10 7 3 0 0 70.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Nepal 2018-2018 2 1 1 0 0 50.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2003 3 0 3 0 0 0.00
v Scotland 2006-2011 9 2 6 0 1 25.00
v South Africa 1996-2013 4 0 4 0 0 0.00
v Sri Lanka 2002-2006 3 0 3 0 0 0.00
v United Arab Emirates 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
New Zealand v Afghanistan 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1974-2017 136 39 90 0 7 30.23
v Bangladesh 1990-2017 31 21 10 0 0 67.74
v Canada 2003-2011 3 3 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1973-2018 89 43 40 2 4 51.76
v India 1975-2017 101 44 51 1 5 46.35
v Ireland 2007-2017 4 4 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v Pakistan 1973-2018 106 48 54 1 3 47.08
v Scotland 1999-2015 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2017 70 24 41 0 5 36.92
v Sri Lanka 1979-2016 95 45 41 1 8 52.29
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2017 64 27 30 0 7 47.36
v Zimbabwe 1987-2015 38 27 9 1 1 74.32
Pakistan v Afghanistan 2012-2018 3 3 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2017 98 32 62 1 3 34.21
v Bangladesh 1986-2018 36 31 5 0 0 86.11
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1974-2017 82 31 49 0 2 38.75
v Hong Kong 2004-2018 3 3 0 0 0 100.00
v India 1978-2018 131 73 54 0 4 57.48
v Ireland 2007-2016 7 5 1 1 0 78.57
v Kenya 1996-2011 6 6 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2003 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2018 106 54 48 1 3 52.91
v Scotland 1999-2013 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2017 73 25 47 0 1 34.72
v Sri Lanka 1975-2017 153 90 58 1 4 60.73
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2017 133 60 70 3 0 46.24
v Zimbabwe 1992-2018 59 52 4 1 2 92.10
Papua New Guinea v Hong Kong 2014-2018 8 4 4 0 0 50.00
v Ireland 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
v Scotland 2017-2017 4 1 3 0 0 25.00
v United Arab Emirates 2017-2018 4 1 3 0 0 25.00
v West Indies 2018-2018 1 0 1 0 0 0.00
Scotland v Afghanistan 2009-2018 12 4 7 0 1 36.36
v Australia 1999-2015 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1999-2015 4 0 4 0 0 0.00
v Bermuda 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Canada 2007-2014 9 7 2 0 0 77.77
v England 2008-2018 5 1 3 0 1 25.00
v Hong Kong 2016-2018 5 2 2 0 1 50.00
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2006-2018 20 4 15 0 1 21.05
v Kenya 2007-2014 9 5 3 0 1 62.50
v Netherlands 2006-2011 9 6 2 0 1 75.00
v New Zealand 1999-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1999-2013 3 0 3 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2017-2017 4 3 1 0 0 75.00
v South Africa 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2011-2015 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2018 7 5 2 0 0 71.42
v West Indies 1999-2018 3 0 3 0 0 0.00
v Zimbabwe 2017-2018 3 1 1 1 0 50.00
South Africa v Australia 1992-2018 99 47 48 3 1 49.48
v Bangladesh 2002-2017 20 17 3 0 0 85.00
v Canada 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v England 1992-2017 59 29 26 1 3 52.67
v India 1991-2018 83 46 34 0 3 57.50
v Ireland 2007-2016 5 5 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2008 10 10 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2013 4 4 0 0 0 100.00
v New Zealand 1992-2017 70 41 24 0 5 63.07
v Pakistan 1992-2017 73 47 25 0 1 65.27
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 1992-2018 71 38 31 1 1 55.00
v United Arab Emirates 1996-2015 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1992-2016 61 44 15 1 1 74.16
v Zimbabwe 1992-2018 41 38 2 0 1 95.00
Sri Lanka v Afghanistan 2014-2018 3 2 1 0 0 66.66
v Australia 1975-2016 96 32 60 0 4 34.78
v Bangladesh 1986-2018 45 36 7 0 2 83.72
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1982-2018 74 35 36 1 2 49.30
v India 1979-2017 158 56 90 1 11 38.43
v Ireland 2007-2016 4 4 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2011 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2002-2006 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1979-2016 95 41 45 1 8 47.70
v Pakistan 1975-2017 153 58 90 1 4 39.26
v Scotland 2011-2015 2 2 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2018 71 31 38 1 1 45.00
v United Arab Emirates 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2016 56 25 28 0 3 47.16
v Zimbabwe 1992-2018 57 44 11 0 2 80.00
United Arab Emirates v Afghanistan 2014-2018 6 3 3 0 0 50.00
v Bangladesh 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v England 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2017 4 2 2 0 0 50.00
v India 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Ireland 2015-2018 6 0 6 0 0 0.00
v Nepal 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2017-2018 4 3 1 0 0 75.00
v Scotland 2014-2018 7 2 5 0 0 28.57
v South Africa 1996-2015 2 0 2 0 0 0.00
v Sri Lanka 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2015-2018 2 0 2 0 0 0.00
v Zimbabwe 2015-2018 2 1 1 0 0 50.00
United States of America v Australia 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
West Indies v Afghanistan 2017-2018 5 1 3 0 1 25.00
v Australia 1975-2016 139 60 73 3 3 45.22
v Bangladesh 1999-2018 34 21 11 0 2 65.62
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2010 4 4 0 0 0 100.00
v England 1973-2017 96 42 49 0 5 46.15
v India 1979-2018 126 62 59 2 3 51.21
v Ireland 2007-2018 7 5 1 0 1 83.33
v Kenya 1996-2003 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2017 64 30 27 0 7 52.63
v Pakistan 1975-2017 133 70 60 3 0 53.75
v Papua New Guinea 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
v Scotland 1999-2018 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2016 61 15 44 1 1 25.83
v Sri Lanka 1975-2016 56 28 25 0 3 52.83
v United Arab Emirates 2015-2018 2 2 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 1983-2018 48 36 10 1 1 77.65
Zimbabwe v Afghanistan 2014-2018 25 10 15 0 0 40.00
v Australia 1983-2014 30 2 27 0 1 6.89
v Bangladesh 1997-2018 72 28 44 0 0 38.88
v Bermuda 2006-2006 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2006-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1992-2004 30 8 21 0 1 27.58
v Hong Kong 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
v India 1983-2016 63 10 51 2 0 17.46
v Ireland 2007-2018 10 6 3 1 0 65.00
v Kenya 1996-2011 32 25 5 0 2 83.33
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1987-2015 38 9 27 1 1 25.67
v Pakistan 1992-2018 59 4 52 1 2 7.89
v Scotland 2017-2018 3 1 1 1 0 50.00
v South Africa 1992-2018 41 2 38 0 1 5.00
v Sri Lanka 1992-2018 57 11 44 0 2 20.00
v United Arab Emirates 2015-2018 2 1 1 0 0 50.00
v West Indies 1983-2018 48 10 36 1 1 22.34
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years

The result percentage excludes no results and counts ties as half a win

Records includes the following current or recent matches:
Bangladesh v West Indies at Sylhet, 3rd ODI, Dec 14, 2018 [ODI # 4073]
Bangladesh v West Indies at Dhaka, 2nd ODI, Dec 11, 2018 [ODI # 4072]
Bangladesh v West Indies at Dhaka, 1st ODI, Dec 9, 2018 [ODI # 4071]