Batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
JT Billa 2 2 0 4 4 2.00 14 28.57 0 0 1 0 0
(Haryana)
A Mangaraj 1 1 1 0 0* - 1 0.00 0 0 0 0 0
(Orissa)
PR Sinha 4 4 0 136 64 34.00 206 66.01 0 2 0 7 4
(Orissa)
P Amarnath 6 1 1 1 1* - 2 50.00 0 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
Sunny Patel 4 4 2 146 53* 73.00 148 98.64 0 2 0 13 1
(Gujarat)
AB Sonkar 5 5 0 174 73 34.80 239 72.80 0 1 0 19 0
(Haryana)
S Ladda 5 1 0 0 0 0.00 6 0.00 0 0 1 0 0
(Punjab)
A Lavasa 3 3 1 71 37 35.50 52 136.53 0 0 1 5 4
(Haryana)
P Huda 2 2 0 15 8 7.50 33 45.45 0 0 0 1 0
(Haryana)
Vishal Sharma 1 1 1 1 1* - - - 0 0 0 - -
(Hyderabad (India))
G Bhowmik 3 2 1 3 3* 3.00 7 42.85 0 0 1 0 0
(Tripura)
Manish Sharma 4 4 0 86 73 21.50 152 56.57 0 1 0 8 0
(Rajasthan)
R Jangid 6 6 2 248 87* 62.00 304 81.57 0 2 0 25 0
(Vidarbha)
M Karim 1 1 1 3 3* - 10 30.00 0 0 0 0 0
(Vidarbha)
P Prateek 2 2 0 10 6 5.00 29 34.48 0 0 0 0 0
(Haryana)
AJ Shrikhande 4 4 0 231 124 57.75 217 106.45 1 1 0 32 4
(Maharashtra)
Sameer Mohanty 4 4 0 74 40 18.50 80 92.50 0 0 0 9 1
(Orissa)
PK Panchal 4 4 0 294 123 73.50 279 105.37 1 2 0 40 4
(Gujarat)
DR Mishra 1 1 0 19 19 19.00 38 50.00 0 0 0 1 0
(Orissa)
AB Sagar 1 1 0 3 3 3.00 4 75.00 0 0 0 0 0
(Karnataka)
K Benwal 3 3 1 84 52 42.00 105 80.00 0 1 0 4 0
(Haryana)
B Loomba 1 - - - - - - - - - - - -
(Punjab)
Z Sofi 2 2 0 42 35 21.00 77 54.54 0 0 0 4 0
(Jammu & Kashmir)
AP Lokhande 2 - - - - - - - - - - - -
(Vidarbha)
S Manager 3 3 0 4 2 1.33 26 15.38 0 0 1 0 0
(Railways)
SS Sengar 3 2 1 9 9 9.00 22 40.90 0 0 0 0 0
(Uttar Pradesh)
SG Ojha 3 3 1 6 5* 3.00 28 21.42 0 0 1 0 0
(Railways)
PP Saikia 1 1 0 11 11 11.00 11 100.00 0 0 0 0 1
(Assam)
Asif Khan 1 1 0 14 14 14.00 21 66.66 0 0 0 2 0
(Services)
N Mulgaonkar 1 - - - - - - - - - - - -
(Goa)
N Khan 1 1 0 4 4 4.00 8 50.00 0 0 0 0 0
(Maharashtra)
PR Parmar 1 1 0 18 18 18.00 17 105.88 0 0 0 3 0
(Gujarat)
BN Jadeja 4 - - - - - - - - - - - -
(Saurashtra)
Hilal Ahmed 4 4 0 41 21 10.25 67 61.19 0 0 0 6 0
(Jammu & Kashmir)
Sunny Sharma 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
(Haryana)
Abhinav Kumar 5 5 1 379 105 94.75 457+ 72.86* 1 3 0 18+ 5+
(Hyderabad (India))
Adil Reshi 3 3 0 7 6 2.33 21 33.33 0 0 1 0 0
(Jammu & Kashmir)
Aditya Jain 2 1 0 1 1 1.00 14 7.14 0 0 0 0 0
(Delhi)
AB Agarkar 5 5 1 49 13 12.25 44 111.36 0 0 0 6 1
(Mumbai)
SA Agharkar 3 2 0 24 23 12.00 32 75.00 0 0 0 2 1
(Maharashtra)
NC Aiyappa 4 2 2 12 7* - 5 240.00 0 0 0 1 1
(Karnataka)
AK Desai 1 - - - - - - - - - - - -
(Goa)
B Akhil 6 5 0 103 75 20.60 98 105.10 0 1 1 13 1
(Karnataka)
M Ali 5 5 0 139 63 27.80 222 62.61 0 1 0 15 3
(Madhya Pradesh)
Amit Verma 6 4 0 95 45 23.75 94 101.06 0 0 1 1 2
(Karnataka)
A Angle 4 4 1 16 10* 5.33 15+ 100.00* 0 0 1 2+ 0+
(Goa)
K Anil Kumar 2 2 0 1 1 0.50 3 33.33 0 0 1 0 0
(Kerala)
S Anirudha 4 4 0 34 21 8.50 36 94.44 0 0 0 6 0
(Tamil Nadu)
S Anish 2 2 0 38 33 19.00 47 80.85 0 0 0 0 2
(Kerala)
KP Appanna 4 2 2 2 1* - 2 100.00 0 0 0 0 0
(Karnataka)
Arindam Das 3 3 1 148 75 74.00 199 74.37 0 2 0 17 1
(Bengal)
MP Arjun 5 5 3 53 23* 26.50 39+ 123.07* 0 0 0 2+ 3+
(Hyderabad (India))
Arjun Kumar 1 1 1 12 12* - 10 120.00 0 0 0 1 0
(Andhra)
KB Arun Karthik 3 3 0 50 32 16.66 52 96.15 0 0 0 8 1
(Tamil Nadu)
J Arunkumar 5 4 0 200 108 50.00 213+ 86.85* 1 1 0 20+ 4+
(Goa)
Ashish Yadav 1 1 0 11 11 11.00 17 64.70 0 0 0 1 0
(Uttar Pradesh)
R Ashwin 7 5 2 51 15 17.00 87 58.62 0 0 0 2 0
(Tamil Nadu)
Asif Ahmed 1 1 0 6 6 6.00 18 33.33 0 0 0 0 0
(Jammu & Kashmir)
RD Asnodkar 5 4 0 84 59 21.00 91+ 64.83* 0 1 2 3+ 0+
(Goa)
SA Asnodkar 4 4 0 100 64 25.00 63+ 57.14* 0 1 0 2+ 0+
(Goa)
T Atchuta Rao 3 2 0 6 5 3.00 8 75.00 0 0 0 0 0
(Andhra)
P Awana 5 1 1 1 1* - 2 50.00 0 0 0 0 0
(Delhi)
S Badrinath 7 7 3 191 79* 47.75 286 66.78 0 1 0 17 1
(Tamil Nadu)
L Balaji 1 - - - - - - - - - - - -
(Tamil Nadu)
SS Bandekar 5 5 1 128 101* 32.00 121+ 101.65* 1 0 0 14+ 3+
(Goa)
SB Bangar 4 4 0 18 18 4.50 69 26.08 0 0 3 3 0
(Railways)
R Banik 3 3 1 80 39 40.00 124 64.51 0 0 0 9 0
(Tripura)
S Beigh 5 5 0 91 61 18.20 141 64.53 0 1 2 7 1
(Jammu & Kashmir)
A Bhandari 5 1 0 14 14 14.00 28 50.00 0 0 0 0 0
(Delhi)
DD Bhandari 3 2 1 3 2* 3.00 10 30.00 0 0 0 0 0
(Gujarat)
R Bhatia 4 2 1 49 34 49.00 62 79.03 0 0 0 6 1
(Delhi)
V Bhatia 7 4 2 27 10* 13.50 38 71.05 0 0 0 3 0
(Himachal Pradesh)
AA Bilakhia 4 4 0 175 96 43.75 184 95.10 0 2 0 19 6
(Baroda)
R Bishnoi 3 3 0 28 16 9.33 36 77.77 0 0 0 6 0
(Rajasthan)
P Bisht 5 1 0 16 16 16.00 38 42.10 0 0 0 3 0
(Delhi)
MS Bisla 7 7 1 188 81 31.33 295 63.72 0 1 1 9 2
(Himachal Pradesh)
NH Bordoloi 1 1 0 15 15 15.00 50 30.00 0 0 0 2 0
(Assam)
RR Bose 6 1 0 5 5 5.00 35 14.28 0 0 0 0 0
(Bengal)
S Budhwar 5 3 3 25 17* - 53 47.16 0 0 0 5 0
(Haryana)
G Chabra 1 - - - - - - - - - - - -
(Delhi)
TK Chanda 3 3 0 40 30 13.33 120 33.33 0 0 1 2 0
(Tripura)
P Chandran 2 2 0 20 20 10.00 23 86.95 0 0 1 0 0
(Kerala)
S Chatterjee 5 5 1 246 71* 61.50 305 80.65 0 2 0 12 3
(Services)
AA Chavan 5 4 2 60 24* 30.00 71 84.50 0 0 0 1 1
(Mumbai)
P Chawla 1 1 0 35 35 35.00 49 71.42 0 0 0 3 0
(Delhi)
SK Cheruvathur 3 2 0 15 12 7.50 27 55.55 0 0 0 2 0
(Kerala)
BB Chetri 2 2 2 0 0* - 5 0.00 0 0 0 0 0
(Assam)
B Chipli 6 6 1 247 109* 49.40 289 85.46 2 0 0 31 0
(Karnataka)
A Chopra 5 4 3 332 130* 332.00 326 101.84 3 0 1 48 1
(Delhi)
DA Chougule 4 4 1 181 111* 60.33 246 73.57 1 0 0 18 0
(Karnataka)
AS Chowdhury 6 3 1 28 20 14.00 44 63.63 0 0 0 0 1
(Bengal)
SD Chowdhury 3 3 0 80 40 26.66 120 66.66 0 0 0 8 1
(Tripura)
RS D'Souza 4 3 3 9 9* - 4+ 225.00* 0 0 0 2+ 0+
(Goa)
DB Das 6 5 3 141 55* 70.50 152 92.76 0 1 0 9 5
(Bengal)
H Das 4 4 0 104 50 26.00 128 81.25 0 1 0 9 2
(Orissa)
K Das 2 2 1 15 14* 15.00 20 75.00 0 0 0 1 0
(Assam)
PJ Das 3 3 0 20 12 6.66 33 60.60 0 0 1 3 0
(Assam)
S Das 1 1 0 5 5 5.00 8 62.50 0 0 0 1 0
(Assam)
SS Das 4 4 0 179 85 44.75 203 88.17 0 1 0 23 2
(Orissa)
R Dayal 4 4 0 56 20 14.00 108 51.85 0 0 1 5 0
(Jammu & Kashmir)
J Debnath 3 - - - - - - - - - - - -
(Tripura)
Pratik Desai 1 1 0 38 38 38.00 27 140.74 0 0 0 7 0
(Maharashtra)
KH Devdhar 4 4 0 19 13 4.75 45 42.22 0 0 2 3 0
(Baroda)
P Dharmani 5 4 0 219 94 54.75 285 76.84 0 2 0 20 0
(Punjab)
R Dhawan 3 1 0 1 1 1.00 6 16.66 0 0 0 0 0
(Himachal Pradesh)
S Dhawan 6 6 2 389 139* 97.25 357 108.96 2 1 0 56 3
(Delhi)
Sunil M Dholpure 2 2 0 5 3 2.50 11 45.45 0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
Dhruv Singh 3 3 0 62 44 20.66 62 100.00 0 0 0 6 1
(Haryana)
SS Dhuri 5 4 1 21 9* 7.00 19+ 68.42* 0 0 0 2+ 0+
(Goa)
RV Dhurv 7 2 1 38 37 38.00 33 115.15 0 0 0 2 3
(Saurashtra)
K Diwan 4 4 1 77 34* 25.66 120 64.16 0 0 0 8 0
(Himachal Pradesh)
H Dogra 6 6 0 111 74 18.50 173 64.16 0 1 1 16 0
(Himachal Pradesh)
P Dogra 7 7 2 372 97* 74.40 475 78.31 0 4 1 34 4
(Himachal Pradesh)
NS Doru 4 3 0 75 55 25.00 158 47.46 0 1 0 6 0
(Rajasthan)
ND Doshi 1 - - - - - - - - - - - -
(Saurashtra)
SS Dubey 3 3 0 111 93 37.00 144 77.08 0 1 1 7 4
(Tripura)
R Dutta 3 3 1 84 41 42.00 136 61.76 0 0 0 10 0
(Tripura)
R Dutta 3 3 1 41 28* 20.50 52 78.84 0 0 0 4 0
(Jammu & Kashmir)
ER Dwivedi 4 4 0 115 42 28.75 230 50.00 0 0 0 16 0
(Uttar Pradesh)
R Elahi 4 3 0 81 44 27.00 134 60.44 0 0 0 4 1
(Uttar Pradesh)
SM Fallah 4 3 2 32 32 32.00 27 118.51 0 0 0 3 1
(Maharashtra)
Fayaz Ahmed 5 4 0 108 47 27.00 129 83.72 0 0 0 8 1
(Andhra)
FY Fazal 6 6 0 177 67 29.50 325 54.46 0 2 1 15 1
(Vidarbha)
RM Fernandez 1 1 0 13 13 13.00 28 46.42 0 0 0 0 0
(Kerala)
SA Gaekwad 4 4 1 108 39* 36.00 102 105.88 0 0 0 9 4
(Baroda)
Gagandeep Singh 4 3 2 22 12* 22.00 27 81.48 0 0 0 2 0
(Punjab)
G Gambhir 1 1 0 31 31 31.00 26 119.23 0 0 0 3 0
(Delhi)
C Ganapathy 5 1 1 4 4* - 6 66.66 0 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
PV Gandhe 5 2 0 2 2 1.00 8 25.00 0 0 1 0 0
(Vidarbha)
Ganesh Satish 1 1 0 8 8 8.00 15 53.33 0 0 0 1 0
(Karnataka)
SC Ganguly 1 1 0 5 5 5.00 11 45.45 0 0 0 1 0
(Bengal)
H Gaonkar 1 - - - - - - - - - - - -
(Goa)
CM Gautam 5 4 0 144 76 36.00 164 87.80 0 1 0 25 0
(Karnataka)
NG Gehlot 1 1 0 53 53 53.00 88 60.22 0 1 0 6 0
(Rajasthan)
SG Gehlot 3 2 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 2 0 0
(Rajasthan)
AN Ghosh 2 - - - - - - - - - - - -
(Bengal)
S Ghosh 4 4 0 86 69 21.50 138 62.31 0 1 1 8 1
(Jharkhand)
Y Gnaneswara Rao 5 5 1 259 159* 64.75 234 110.68 1 1 0 19 8
(Andhra)
K Goel 5 5 1 257 122 64.25 349 73.63 1 1 0 30 4
(Punjab)
RV Gomez 5 5 0 83 40 16.60 104 79.80 0 0 0 10 2
(Kerala)
MS Gony 5 3 0 3 2 1.00 10 30.00 0 0 1 0 0
(Punjab)
H Gopinath 5 2 1 12 10* 12.00 17 70.58 0 0 0 1 0
(Tamil Nadu)
DS Goswami 3 3 1 57 28* 28.50 64 89.06 0 0 0 3 2
(Assam)
SP Goswami 3 3 0 77 48 25.66 152 50.65 0 0 0 9 0
(Bengal)
P Gupta 4 3 0 25 21 8.33 39 64.10 0 0 1 3 0
(Uttar Pradesh)
Sunny Gupta 4 4 2 42 19* 21.00 44 95.45 0 0 0 0 1
(Jharkhand)
Hardeep Singh 2 2 0 45 33 22.50 80 56.25 0 0 0 5 0
(Jammu & Kashmir)
Harpreet Singh 2 2 0 50 27 25.00 83 60.24 0 0 0 7 0
(Madhya Pradesh)
Harvinder Singh 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Railways)
M Hashim 6 2 1 17 14* 17.00 14 121.42 0 0 0 0 1
(Vidarbha)
A Hashmi 4 4 0 143 64 35.75 217 65.89 0 1 0 16 0
(Jharkhand)
M Hussain 2 1 1 3 3* - 6 50.00 0 0 0 0 0
(Mumbai)
Imtiaz Ahmed 1 - - - - - - - - - - - -
(Uttar Pradesh)
R Inder Singh 5 5 1 108 64 27.00 147 73.46 0 1 1 13 0
(Punjab)
Iqbal Abdulla 2 2 2 26 14* - 28 92.85 0 0 0 1 0
(Mumbai)
D Israni 5 5 1 64 33 16.00 101 63.36 0 0 1 4 1
(Services)
SP Jackson 1 - - - - - - - - - - - -
(Saurashtra)
RA Jadeja 3 1 1 16 16* - 24 66.66 0 0 0 2 0
(Saurashtra)
A Jadhav 3 3 0 10 5 3.33 23 43.47 0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
KM Jadhav 4 4 1 176 124* 58.66 139 126.61 1 0 0 15 6
(Maharashtra)
W Jaffer 4 4 1 349 178* 116.33 290 120.34 1 2 0 44 7
(Mumbai)
VA Jagadeesh 1 1 0 9 9 9.00 23 39.13 0 0 0 1 0
(Kerala)
IR Jaggi 4 4 0 210 65 52.50 334 62.87 0 3 0 17 0
(Jharkhand)
V Jain 3 2 1 11 10 11.00 12 91.66 0 0 0 1 0
(Tripura)
SB Jakati 5 4 0 147 74 36.75 95+ 146.31* 0 2 0 16+ 3+
(Goa)
Jasvir Singh 5 5 0 153 73 30.60 242 63.22 0 1 0 15 0
(Services)
Javed Ahmed 3 3 0 37 36 12.33 52 71.15 0 0 1 7 0
(Jammu & Kashmir)
P Jayachandra 4 4 1 53 25* 17.66 77 68.83 0 0 0 4 1
(Orissa)
SK Jena 3 2 1 18 11* 18.00 15 120.00 0 0 0 1 2
(Orissa)
MK Jha 1 - - - - - - - - - - - -
(Services)
RB Jhalani 4 3 0 21 16 7.00 33 63.63 0 0 0 3 0
(Rajasthan)
SD Jogiyani 7 7 0 286 88 40.85 353 81.01 0 3 0 35 3
(Saurashtra)
AS Joshi 1 1 1 31 31* - 26 119.23 0 0 0 3 0
(Maharashtra)
SB Joshi 6 4 2 13 11 6.50 19 68.42 0 0 1 1 0
(Karnataka)
A Jund 1 - - - - - - - - - - - -
(Punjab)
VV Kadbe 4 3 1 48 31 24.00 58 82.75 0 0 0 6 0
(Vidarbha)
M Kaif 4 3 0 20 18 6.66 45 44.44 0 0 1 2 0
(Uttar Pradesh)
A Kakkar 4 3 1 90 59 45.00 82 109.75 0 1 0 6 1
(Punjab)
D Kalyankrishna 5 5 1 72 36 18.00 67 107.46 0 0 2 9 2
(Andhra)
SK Kamat 5 5 1 179 92* 44.75 217+ 72.81* 0 1 0 20+ 3+
(Goa)
R Kanojia 3 3 2 33 19* 33.00 30 110.00 0 0 0 3 1
(Madhya Pradesh)
AG Kapoor 4 3 0 116 69 38.66 173 67.05 0 1 1 13 1
(Uttar Pradesh)
JB Karia 3 3 0 54 30 18.00 82 65.85 0 0 0 11 0
(Gujarat)
KD Karthik 2 2 0 65 47 32.50 67 97.01 0 0 0 8 0
(Tamil Nadu)
M Kartik 4 4 0 23 11 5.75 38 60.52 0 0 0 4 0
(Railways)
U Kaul 5 4 1 200 64 66.66 252 79.36 0 3 0 11 0
(Punjab)
V Kaw 2 2 0 53 33 26.50 104 50.96 0 0 0 9 0
(Jammu & Kashmir)
HH Khadiwale 4 4 0 106 55 26.50 122 86.88 0 2 1 14 2
(Maharashtra)
S Khajuria 5 5 2 62 25 20.66 127 48.81 0 0 0 6 1
(Jammu & Kashmir)
S Khatri 4 3 0 87 51 29.00 99 87.87 0 1 0 8 1
(Rajasthan)
MA Khote 4 4 0 53 34 13.25 105 50.47 0 0 0 7 1
(Railways)
V Kohli 1 1 0 56 56 56.00 56 100.00 0 1 0 1 3
(Delhi)
A Konwar 3 3 0 7 5 2.33 28 25.00 0 0 0 0 0
(Assam)
SH Kotak 7 7 4 215 72 71.66 280 76.78 0 2 0 20 1
(Saurashtra)
Krishna Chandran 3 2 0 39 35 19.50 101 38.61 0 0 0 2 1
(Kerala)
SO Kukreja 2 2 0 94 69 47.00 124 75.80 0 1 0 11 0
(Mumbai)
Kuldeep Sharma 1 1 0 0 0 0.00 4 0.00 0 0 1 0 0
(Jharkhand)
DS Kulkarni 4 2 2 2 1* - 2 100.00 0 0 0 0 0
(Mumbai)
B Kumar 4 3 2 39 30* 39.00 57 68.42 0 0 1 2 0
(Uttar Pradesh)
SS Kumar 2 1 0 6 6 6.00 8 75.00 0 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
A Kush 5 2 1 5 4 5.00 12 41.66 0 0 0 0 0
(Services)
VN Kutty 1 1 0 38 38 38.00 62 61.29 0 0 0 1 1
(Kerala)
SS Lahiri 3 3 0 55 40 18.33 71 77.46 0 0 0 10 0
(Bengal)
A Layasa 2 2 0 12 12 6.00 22 54.54 0 0 1 1 0
(Haryana)
VY Mahesh 3 2 1 37 30* 37.00 59 62.71 0 0 0 3 0
(Tamil Nadu)
AP Majumdar 6 6 0 253 101 42.16 315 80.31 1 1 0 25 1
(Bengal)
KR Makvana 3 1 0 5 5 5.00 11 45.45 0 0 0 0 0
(Saurashtra)
AA Malek 1 1 0 35 35 35.00 30 116.66 0 0 0 6 0
(Gujarat)
VS Malik 7 5 0 63 27 12.60 56 112.50 0 0 0 6 2
(Himachal Pradesh)
UR Malvi 5 3 0 14 6 4.66 21 66.66 0 0 0 0 0
(Mumbai)
Manan Sharma 3 - - - - - - - - - - - -
(Delhi)
M Manhas 6 4 2 142 57 71.00 172 82.55 0 1 0 16 1
(Delhi)
SM Maniar 7 1 0 0 0 0.00 4 0.00 0 0 1 0 0
(Saurashtra)
PV Manikantan 5 5 0 157 84 31.40 182 86.26 0 1 0 10 10
(Kerala)
A Mannu 7 6 1 74 40 14.80 108 68.51 0 0 0 4 0
(Himachal Pradesh)
SO Mathur 3 2 0 3 2 1.50 19 15.78 0 0 0 0 0
(Rajasthan)
J Mehta 2 1 1 13 13* - 7 185.71 0 0 0 2 0
(Himachal Pradesh)
PS Mehta 7 6 4 118 33 59.00 131 90.07 0 0 0 9 2
(Saurashtra)
A Mishra 5 5 1 33 17 8.25 33 100.00 0 0 1 4 0
(Haryana)
A Mithun 1 - - - - - - - - - - - -
(Karnataka)
Mohammed Arif 3 3 3 3 3* - 11 27.27 0 0 0 0 0
(Rajasthan)
DS Mohanty 4 4 1 29 22 9.66 50 58.00 0 0 1 2 0
(Orissa)
VV More 1 1 0 8 8 8.00 7 114.28 0 0 0 1 0
(Maharashtra)
Mukesh Sharma 7 6 2 180 84* 45.00 250 72.00 0 2 0 19 2
(Himachal Pradesh)
P Mukherjee 3 1 1 0 0* - 0 - 0 0 0 0 0
(Bengal)
SS Mundhe 3 2 0 4 4 2.00 5 80.00 0 0 1 1 0
(Maharashtra)
AA Muzumdar 5 5 1 194 101* 48.50 193 100.51 1 1 1 12 5
(Mumbai)
S Nadeem 4 4 2 48 15 24.00 62 77.41 0 0 0 4 0
(Jharkhand)
AS Naidu 6 6 0 134 59 22.33 212 63.20 0 1 0 18 0
(Vidarbha)
SR Nair 5 5 0 106 37 21.20 111 95.49 0 0 1 13 1
(Kerala)
VG Nair 5 5 1 50 18 12.50 76 65.78 0 0 1 3 1
(Kerala)
C Nanda 6 2 1 59 52* 59.00 69 85.50 0 1 0 6 2
(Delhi)
Narender Kumar 3 3 1 25 15* 12.50 22 113.63 0 0 0 2 0
(Services)
Narender Singh 1 1 0 5 5 5.00 6 83.33 0 0 0 1 0
(Delhi)
S Narwal 3 1 0 12 12 12.00 11 109.09 0 0 0 2 0
(Delhi)
P Nayak 3 2 0 16 9 8.00 44 36.36 0 0 0 1 1
(Orissa)
AM Nayar 6 6 0 197 102 32.83 206 95.63 1 0 0 10 6
(Mumbai)
NS Negi 4 2 0 26 21 13.00 49 53.06 0 0 0 1 0
(Delhi)
A Nehra 1 1 1 15 15* - 10 150.00 0 0 0 1 1
(Delhi)
Obaid Ahmed 4 4 0 52 26 13.00 101 51.48 0 0 1 9 0
(Jammu & Kashmir)
JA Odedra 7 1 1 0 0* - 5 0.00 0 0 0 0 0
(Saurashtra)
NV Ojha 5 5 0 140 75 28.00 202 69.30 0 1 0 12 2
(Madhya Pradesh)
PP Ojha 5 3 2 19 18* 19.00 27+ 70.37* 0 0 1 0+ 0+
(Hyderabad (India))
AA Pagnis 4 4 0 103 43 25.75 182 56.59 0 0 0 13 0
(Railways)
SA Pai 4 4 0 173 102 43.25 132+ 53.78* 1 0 0 5+ 1+
(Hyderabad (India))
K Panchal 4 4 0 136 102 34.00 149 91.27 1 0 1 12 0
(Baroda)
MK Pandey 1 1 0 45 45 45.00 53 84.90 0 0 0 3 1
(Karnataka)
SP Pandey 5 5 1 37 18 9.25 40 92.50 0 0 0 5 0
(Madhya Pradesh)
Pankaj Kumar 3 2 1 5 5 5.00 7 71.42 0 0 0 0 0
(Services)
Pankaj Singh 4 3 0 57 31 19.00 55 103.63 0 0 0 2 1
(Rajasthan)
RS Paradkar 6 6 1 122 43 24.40 220 55.45 0 0 1 13 1
(Vidarbha)
P Parameswaran 2 2 2 11 11* - 9 122.22 0 0 0 1 0
(Kerala)
Paramveer Singh 1 1 1 4 4* - 2 200.00 0 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
KS Parida 4 4 2 26 20 13.00 47 55.31 0 0 0 2 0
(Railways)
MB Parmar 2 2 0 26 16 13.00 31 83.87 0 0 0 3 1
(Gujarat)
Parvinder Singh 4 4 2 117 69* 58.50 155 75.48 0 1 1 18 0
(Uttar Pradesh)
NK Patel 4 4 0 127 51 31.75 170 74.70 0 2 1 11 0
(Gujarat)
P Patel 3 2 2 13 10* - 15 86.66 0 0 0 1 0
(Baroda)
P Patel 4 4 0 44 25 11.00 75 58.66 0 0 1 7 0
(Orissa)
PA Patel 3 3 0 180 66 60.00 167 107.78 0 3 0 27 1
(Gujarat)
SG Patel 3 1 0 7 7 7.00 16 43.75 0 0 0 0 0
(Gujarat)
UR Patel 6 4 1 65 40 21.66 100 65.00 0 0 1 4 0
(Vidarbha)
CR Pathak 7 7 0 182 62 26.00 249 73.09 0 2 2 28 1
(Saurashtra)
IS Pathan 1 - - - - - - - - - - - -
(Baroda)
YK Pathan 4 4 0 175 92 43.75 111 157.65 0 2 1 25 7
(Baroda)
BS Pati 4 4 0 114 78 28.50 119 95.79 0 1 0 16 1
(Orissa)
DT Patil 6 6 2 146 52 36.50 110 132.72 0 1 1 14 4
(Karnataka)
JA Patil 2 1 1 1 1* - 2 50.00 0 0 0 0 0
(Maharashtra)
SS Paul 6 1 0 5 5 5.00 6 83.33 0 0 0 1 0
(Bengal)
AG Paunikar 6 6 0 170 63 28.33 266 63.90 0 2 0 24 0
(Vidarbha)
KB Pawan 2 2 0 23 16 11.50 55 41.81 0 0 0 4 0
(Karnataka)
RV Pawar 4 4 0 175 79 43.75 113 154.86 0 2 0 8 14
(Baroda)
RR Powar 6 5 0 80 34 16.00 80 100.00 0 0 0 11 1
(Mumbai)
D Prabhu Kiran 1 1 1 14 14* - 7 200.00 0 0 0 1 1
(Andhra)
AG Pradeep 5 3 0 139 73 46.33 137 101.45 0 1 0 10 3
(Andhra)
NS Paradkar 3 3 0 130 71 43.33 102 127.45 0 1 0 12 6
(Maharashtra)
R Prasanna 7 6 1 106 46 21.20 143 74.12 0 0 1 8 3
(Tamil Nadu)
P Prasanth 1 - - - - - - - - - - - -
(Kerala)
Preetamjit Das 4 3 2 21 20* 21.00 19 110.52 0 0 0 3 0
(Orissa)
PR Prem 2 2 0 77 76 38.50 103 74.75 0 1 0 6 0
(Kerala)
CA Pujara 7 7 2 247 109* 49.40 271 91.14 1 1 0 24 3
(Saurashtra)
S Purkayastha 3 3 0 88 60 29.33 151 58.27 0 1 0 7 1
(Assam)
C Raghu 6 6 0 266 70 44.33 348 76.43 0 2 0 12 1
(Karnataka)
AM Rahane 6 6 0 394 187 65.66 363 108.53 1 2 0 41 12
(Mumbai)
Rahul Bakshi 3 3 0 17 13 5.66 33 51.51 0 0 0 2 0
(Madhya Pradesh)
Rajdeep Das 3 3 0 19 17 6.33 39 48.71 0 0 1 1 0
(Assam)
RR Raje 1 1 0 11 11 11.00 10 110.00 0 0 0 0 1
(Mumbai)
I Raju 1 1 1 1 1* - 1 100.00 0 0 0 0 0
(Andhra)
KJ Rakesh 5 5 1 115 44 28.75 174 66.09 0 0 0 4 2
(Kerala)
Rakesh Kumar 5 1 0 4 4 4.00 7 57.14 0 0 0 0 0
(Services)
Rameez Khan 2 2 0 25 20 12.50 47 53.19 0 0 0 4 0
(Madhya Pradesh)
S Ramesh 2 2 0 13 9 6.50 33 39.39 0 0 0 1 0
(Assam)
R Ramkumar 5 5 0 177 101 35.40 184 96.19 1 0 0 26 2
(Tamil Nadu)
S Rana 5 5 0 186 73 37.20 283 65.72 0 1 0 14 3
(Haryana)
P Rao 5 5 0 143 64 28.60 242 59.09 0 1 0 11 3
(Services)
SS Rao 4 4 1 21 13 7.00 41 51.21 0 0 0 0 0
(Jharkhand)
A Ratra 5 4 0 229 103 57.25 165+ 100.60* 1 2 1 15+ 1+
(Goa)
N Raval 3 2 1 17 16* 17.00 29 58.62 0 0 0 0 1
(Gujarat)
Ravikant Shukla 4 4 1 53 21* 17.66 84 63.09 0 0 0 8 0
(Uttar Pradesh)
DB Ravi Teja 5 5 0 64 26 12.80 54+ 92.59* 0 0 1 9+ 0+
(Hyderabad (India))
M Rawat 4 4 0 35 35 8.75 70 50.00 0 0 3 4 0
(Railways)
HD Rawle 3 3 0 10 10 3.33 45 22.22 0 0 2 2 0
(Railways)
LNP Reddy 4 4 0 143 72 35.75 230 62.17 0 1 1 8 0
(Andhra)
AP Revandkar 3 3 0 82 59 27.33 107 76.63 0 1 0 4 2
(Mumbai)
RS Ricky 2 2 1 26 24* 26.00 27 96.29 0 0 0 2 1
(Punjab)
RR Rodrigues 4 4 0 73 40 18.25 44+ 75.00* 0 0 1 4+ 2+
(Hyderabad (India))
SA Roy 3 3 0 50 35 16.66 91 54.94 0 0 0 7 0
(Assam)
D Rushi Raj 2 2 0 23 16 11.50 53 43.39 0 0 0 3 0
(Hyderabad (India))
H Sagar 5 5 0 251 82 50.20 334 75.14 0 2 0 38 0
(Madhya Pradesh)
RH Saha 3 3 0 63 35 21.00 134 47.01 0 0 1 5 0
(Tripura)
TS Saha 3 2 0 42 24 21.00 29 144.82 0 0 0 5 1
(Tripura)
WP Saha 6 6 5 138 32* 138.00 169 81.65 0 0 0 6 5
(Bengal)
VM Sai 5 4 1 91 88 30.33 137 66.42 0 1 0 8 0
(Andhra)
N Saini 3 3 0 37 17 12.33 83 44.57 0 0 0 3 0
(Haryana)
A Sakuja 5 3 0 17 8 5.66 21 80.95 0 0 0 2 0
(Services)
Sameer Ali 5 4 2 29 12* 14.50 51 56.86 0 0 0 3 0
(Jammu & Kashmir)
SM Sanandia 3 1 0 2 2 2.00 10 20.00 0 0 0 0 0
(Saurashtra)
Sandeep Sharma 7 7 0 185 59 26.42 236 78.38 0 2 0 30 1
(Himachal Pradesh)
Sandeep Singh 2 2 0 11 10 5.50 23 47.82 0 0 0 0 0
(Haryana)
Sandeep Singh 1 1 0 8 8 8.00 22 36.36 0 0 0 1 0
(Jammu & Kashmir)
Sangram Singh 1 1 0 38 38 38.00 70 54.28 0 0 0 2 0
(Himachal Pradesh)
Santosh Lal 2 2 0 51 30 25.50 57 89.47 0 0 0 7 0
(Jharkhand)
Sarandeep Singh 7 5 1 64 27 16.00 120 53.33 0 0 0 3 1
(Himachal Pradesh)
GV Sarath Babu 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Andhra)
RA Sarvankar 5 5 0 76 57 15.20 92+ 75.00* 0 1 2 10+ 0+
(Goa)
PM Sarvesh Kumar 5 - - - - - - - - - - - -
(Hyderabad (India))
I Saxena 6 1 0 0 0 0.00 7 0.00 0 0 1 0 0
(Bengal)
Jatin S Saxena 4 4 0 105 29 26.25 175 60.00 0 0 0 9 0
(Madhya Pradesh)
Jalaj S Saxena 5 5 0 17 7 3.40 52 32.69 0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
VA Saxena 4 4 1 111 61 37.00 161 68.94 0 1 0 13 1
(Rajasthan)
MA Sebastian 5 5 0 107 52 21.40 162 66.04 0 1 0 11 0
(Kerala)
Shadab Khan 5 5 1 160 43* 40.00 178 89.88 0 0 0 13 2
(Madhya Pradesh)
JN Shah 6 6 0 293 101 48.83 313 93.61 2 0 0 36 8
(Saurashtra)
PR Shah 4 4 1 243 157* 81.00 154 157.79 1 1 0 24 10
(Baroda)
Shahid Khan 2 - - - - - - - - - - - -
(Jharkhand)
M Shakeer 5 5 1 77 29* 19.25 89+ 74.15* 0 0 0 7+ 1+
(Hyderabad (India))
Shamsher Singh 1 - - - - - - - - - - - -
(Rajasthan)
G Shankara Rao 3 3 0 49 41 16.33 57 85.96 0 0 0 3 2
(Andhra)
Shantanu Pitre 5 4 2 17 10* 8.50 34 50.00 0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
S Sharath 3 3 1 140 80* 70.00 261 53.63 0 2 0 14 1
(Assam)
KV Sharma 3 3 0 14 14 4.66 25 56.00 0 0 2 2 0
(Railways)
RG Sharma 2 2 0 101 100 50.50 94 107.44 1 0 0 8 3
(Mumbai)
Vijay Sharma 5 5 1 75 39 18.75 128 58.59 0 0 0 6 0
(Jammu & Kashmir)
RG Sharma 4 4 1 210 147* 70.00 267 78.65 1 0 0 24 3
(Rajasthan)
NS Shetty 3 3 0 47 26 15.66 57 82.45 0 0 1 4 1
(Tripura)
DV Shilamkar 4 4 1 93 29 31.00 84 110.71 0 0 0 9 2
(Maharashtra)
AJ Shinde 5 5 0 152 47 30.40 194+ 75.25* 0 0 0 9+ 1+
(Hyderabad (India))
LR Shukla 6 4 0 260 124 65.00 252 103.17 1 2 0 31 3
(Bengal)
SS Shukla 3 3 0 43 24 14.33 92 46.73 0 0 1 8 0
(Uttar Pradesh)
Siddharth Joshi 3 3 0 49 34 16.33 113 43.36 0 0 0 7 0
(Railways)
M Sidhana 3 2 0 68 62 34.00 52 130.76 0 1 0 6 2
(Punjab)
DK Singh 1 1 0 1 1 1.00 6 16.66 0 0 0 0 0
(Jharkhand)
G Singh 2 2 1 20 12 20.00 18 111.11 0 0 0 1 0
(Rajasthan)
I Singh 2 2 0 2 2 1.00 13 15.38 0 0 1 0 0
(Jammu & Kashmir)
ID Singh 4 4 1 148 90* 49.33 226 65.48 0 1 1 17 0
(Jammu & Kashmir)
PK Singh 3 3 0 79 35 26.33 109 72.47 0 0 0 4 2
(Jharkhand)
RP Singh 2 2 0 53 31 26.50 48 110.41 0 0 0 3 2
(Uttar Pradesh)
SM Singh 3 3 2 6 4* 6.00 6 100.00 0 0 1 1 0
(Baroda)
SR Singh 6 2 2 10 6* - 16 62.50 0 0 0 0 0
(Vidarbha)
VRV Singh 5 4 2 40 30* 20.00 21 190.47 0 0 1 3 2
(Punjab)
A Singh 2 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Gujarat)
A Sinha 4 4 1 49 21 16.33 102 48.03 0 0 0 4 0
(Services)
MK Sivakumar 6 3 2 75 56* 75.00 102 73.52 0 1 1 10 0
(Tamil Nadu)
S Sohal 5 5 0 133 56 26.60 145 91.72 0 1 1 17 1
(Punjab)
RK Solanki 4 4 0 172 70 43.00 225 76.44 0 2 0 17 2
(Baroda)
VD Solanki 4 4 1 67 41* 22.33 53 126.41 0 0 1 6 3
(Gujarat)
Suhail Sharma 2 1 0 7 7 7.00 13 53.84 0 0 0 1 0
(Delhi)
B Sumanth 5 4 1 27 11* 9.00 38 71.05 0 0 0 1 0
(Andhra)
Sumit Sharma 4 4 1 100 54 33.33 141 70.92 0 1 0 8 1
(Haryana)
Sunny Singh 5 5 0 224 88 44.80 288 77.77 0 2 0 20 1
(Haryana)
S Suresh 3 3 0 72 59 24.00 99 72.72 0 1 0 13 0
(Assam)
Swapnil Singh 1 1 0 3 3 3.00 3 100.00 0 0 0 0 0
(Baroda)
Tahir Khan 5 5 0 135 75 27.00 239 56.48 0 1 0 13 0
(Services)
YV Takawale 3 3 0 88 40 29.33 93 94.62 0 0 0 6 3
(Maharashtra)
AP Tare 6 5 0 99 65 19.80 119 83.19 0 1 0 12 1
(Mumbai)
M Tehlan 4 2 0 46 45 23.00 82 56.09 0 0 0 4 0
(Delhi)
BD Thaker 3 3 0 29 16 9.66 50 58.00 0 0 0 3 0
(Gujarat)
BJ Thakkar 2 1 0 11 11 11.00 13 84.61 0 0 0 1 0
(Mumbai)
AK Thakur 5 2 2 18 17* - 67 26.86 0 0 0 1 0
(Himachal Pradesh)
MK Tiwary 3 3 0 44 36 14.66 63 69.84 0 0 0 6 0
(Bengal)
SS Tiwary 1 1 0 40 40 40.00 51 78.43 0 0 0 5 0
(Jharkhand)
SK Trivedi 4 3 1 10 6* 5.00 12 83.33 0 0 1 2 0
(Gujarat)
S Tyagi 2 - - - - - - - - - - - -
(Uttar Pradesh)
G Upadhyaya 6 6 2 95 40 23.75 114 83.33 0 0 2 12 2
(Vidarbha)
RV Uthappa 1 1 0 50 50 50.00 69 72.46 0 1 0 3 0
(Karnataka)
MS Vardhan 4 4 0 38 17 9.50 62 61.29 0 0 0 6 0
(Jharkhand)
G Vashisht 3 1 1 7 7* - 5 140.00 0 0 0 0 0
(Haryana)
Y Venugopal Rao 4 4 0 179 104 44.75 153 116.99 1 0 0 25 1
(Maharashtra)
AS Verma 3 3 1 137 75 68.50 140 97.85 0 1 0 7 4
(Andhra)
AK Vidyarthi 3 3 0 19 15 6.33 43 44.18 0 0 0 1 1
(Jharkhand)
S Vidyut 7 7 1 333 120* 55.50 350 95.14 2 1 1 33 8
(Tamil Nadu)
M Vijay 7 7 1 306 108 51.00 376 81.38 2 0 0 33 10
(Tamil Nadu)
DP Vijaykumar 3 2 1 1 1 1.00 6 16.66 0 0 0 0 0
(Andhra)
R Vinay Kumar 6 6 0 219 82 36.50 187 117.11 0 2 0 15 9
(Karnataka)
SD Vohra 4 4 1 45 29 15.00 89 50.56 0 0 0 0 0
(Baroda)
DK Waghmare 2 2 0 10 6 5.00 14 71.42 0 0 0 1 0
(Maharashtra)
HH Watekar 5 5 0 172 71 34.40 220 78.18 0 1 0 24 3
(Andhra)
AD Yadav 3 1 1 7 7* - 7 100.00 0 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
AS Yadav 5 5 0 131 54 26.20 105+ 73.33* 0 2 0 11+ 1+
(Hyderabad (India))
DK Yadav 4 4 1 201 69 67.00 251 80.07 0 3 0 23 0
(Railways)
RK Yadav 3 2 0 4 4 2.00 8 50.00 0 0 1 0 0
(Jharkhand)
Yashpal Singh 3 3 1 146 74* 73.00 169 86.39 0 2 0 13 1
(Services)
T Yohannan 5 4 3 23 13* 23.00 25 92.00 0 0 1 1 0
(Kerala)
Zafar Ali 1 1 0 5 5 5.00 5 100.00 0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
Records includes the following current or recent matches:
Bengal v Saurashtra at Visakhapatnam, Vijay Hazare Trophy final, Apr 10, 2008 [List A]
Saurashtra v Vidarbha at Visakhapatnam, Vijay Hazare Trophy 2nd semi final, Apr 8, 2008 [List A]
Bengal v Mumbai at Visakhapatnam, Vijay Hazare Trophy 1st semi final, Apr 7, 2008 [List A]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365