Batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
JT Billa 5 6 2 23 8* 5.75 72 31.94 0 0 1 3 0
(Haryana)
HH Gadekar 2 2 0 12 9 6.00 42 28.57 0 0 0 2 0
(Goa)
AB Sonkar 1 2 0 8 7 4.00 41 19.51 0 0 0 0 0
(Haryana)
A Lavasa 5 7 0 156 51 22.28 329 47.41 0 1 0 22 0
(Haryana)
Deepak Sharma 4 8 1 201 46 28.71 476 42.22 0 0 1 22 3
(Assam)
G Bhowmik 2 4 1 9 5 3.00 29 31.03 0 0 1 2 0
(Tripura)
R Jangid 3 6 0 73 43 12.16 216 33.79 0 0 1 9 0
(Vidarbha)
RD Chikhalkar 1 2 0 6 4 3.00 18 33.33 0 0 0 0 0
(Vidarbha)
A Nizam 3 6 1 106 33 21.20 236 44.91 0 0 0 13 2
(Jammu & Kashmir)
M Sharma 1 1 0 10 10 10.00 26 38.46 0 0 0 1 0
(Haryana)
RL Mali 4 6 2 12 5 3.00 46 26.08 0 0 2 2 0
(Assam)
ME Sanuth 1 1 0 11 11 11.00 31 35.48 0 0 0 1 0
(Kerala)
R Saini 1 1 0 9 9 9.00 13 69.23 0 0 0 2 0
(Himachal Pradesh)
PK Debnath 1 2 0 7 7 3.50 11 63.63 0 0 1 1 0
(Assam)
Abhimanyu Singh 2 4 0 90 35 22.50 231 38.96 0 0 0 13 1
(Services)
VR Aaron 2 3 1 37 27 18.50 67 55.22 0 0 0 6 0
(Jharkhand)
MS Acharya 5 9 0 147 51 16.33 495 29.69 0 1 1 21 0
(Vidarbha)
AK Desai 3 5 0 49 37 9.80 123 39.83 0 0 2 6 0
(Goa)
A Angle 3 5 0 26 11 5.20 76 34.21 0 0 1 5 0
(Goa)
K Anil Kumar 1 1 0 2 2 2.00 12 16.66 0 0 0 0 0
(Kerala)
S Anish 1 1 0 22 22 22.00 35 62.85 0 0 0 3 0
(Kerala)
J Arunkumar 4 7 0 70 21 10.00 100 70.00 0 0 0 13 1
(Goa)
RD Asnodkar 2 3 1 74 53* 37.00 256 28.90 0 1 1 11 0
(Goa)
SA Asnodkar 6 10 0 492 191 49.20 1045 47.08 1 2 0 72 0
(Goa)
A Baloria 1 2 1 22 22* 22.00 56 39.28 0 0 1 2 0
(Jammu & Kashmir)
SS Bandekar 6 9 0 211 49 23.44 251 84.06 0 0 1 37 1
(Goa)
RB Banerjee 4 5 1 207 176 51.75 392 52.80 1 0 1 25 0
(Bengal)
R Banik 5 10 0 177 48 17.70 437 40.50 0 0 0 26 0
(Tripura)
S Beigh 5 10 0 271 61 27.10 652 41.56 0 1 0 40 1
(Jammu & Kashmir)
V Bhatia 1 2 0 1 1 0.50 8 12.50 0 0 1 0 0
(Himachal Pradesh)
A Bhatt 1 2 0 12 7 6.00 45 26.66 0 0 0 1 0
(Jammu & Kashmir)
NH Bordoloi 2 4 0 35 22 8.75 104 33.65 0 0 2 5 0
(Assam)
RR Bose 6 6 1 25 14 5.00 156 16.02 0 0 1 2 1
(Bengal)
S Budhwar 5 5 4 18 6* 18.00 77 23.37 0 0 0 2 0
(Haryana)
D Bundela 6 10 2 347 94 43.37 890 38.98 0 3 1 47 4
(Madhya Pradesh)
D Chakrabarty 2 3 0 187 82 62.33 346 54.04 0 2 0 30 0
(Bengal)
TK Chanda 3 6 1 81 21 16.20 200 40.50 0 0 0 12 0
(Tripura)
P Chandran 3 4 1 68 33 22.66 157 43.31 0 0 0 11 0
(Kerala)
S Chatterjee 2 4 0 200 118 50.00 519 38.53 1 1 0 20 0
(Services)
SK Cheruvathur 5 6 2 102 43* 25.50 183 55.73 0 0 2 16 1
(Kerala)
AS Chowdhury 6 8 1 179 60 25.57 632 28.32 0 1 0 16 0
(Bengal)
SD Chowdhury 3 6 0 174 118 29.00 261 66.66 1 0 2 27 1
(Tripura)
RS D'Souza 2 4 0 31 27 7.75 45 68.88 0 0 2 5 1
(Goa)
K Das 3 6 4 29 11* 14.50 65 44.61 0 0 1 6 0
(Assam)
PJ Das 1 2 0 8 4 4.00 9 88.88 0 0 0 2 0
(Assam)
PK Das 1 2 0 41 41 20.50 116 35.34 0 0 1 2 1
(Assam)
J Debnath 5 9 4 31 16 6.20 101 30.69 0 0 2 4 0
(Tripura)
AV Deshpande 3 6 0 139 41 23.16 441 31.51 0 0 0 22 0
(Vidarbha)
R Dewan 5 8 1 433 254* 61.85 822 52.67 1 2 1 49 2
(Haryana)
A Dey 5 10 0 206 37 20.60 496 41.53 0 0 1 32 0
(Tripura)
B Dey 3 6 0 106 75 17.66 352 30.11 0 1 2 12 0
(Tripura)
Sunil M Dholpure 5 7 2 160 63 32.00 322 49.68 0 2 1 19 1
(Madhya Pradesh)
Sachin M Dholpure 1 2 1 32 27* 32.00 60 53.33 0 0 0 4 0
(Madhya Pradesh)
Dhruv Singh 5 7 1 194 74* 32.33 427 45.43 0 1 0 22 1
(Haryana)
SS Dhuri 1 2 0 16 16 8.00 52 30.76 0 0 1 3 0
(Goa)
AB Dinda 6 6 2 59 19 14.75 104 56.73 0 0 0 8 0
(Bengal)
P Dogra 6 9 1 290 64 36.25 446 65.02 0 2 0 44 0
(Himachal Pradesh)
RT D'Souza 5 9 3 248 65 41.33 426 58.21 0 2 0 36 0
(Goa)
SS Dubey 3 6 0 72 24 12.00 235 30.63 0 0 1 13 0
(Tripura)
R Dutta 5 10 0 189 58 18.90 383 49.34 0 2 3 31 1
(Tripura)
R Dutta 1 2 0 6 6 3.00 12 50.00 0 0 1 1 0
(Jammu & Kashmir)
FY Fazal 5 10 1 484 200* 53.77 986 49.08 1 1 0 57 1
(Vidarbha)
RM Fernandez 3 6 2 229 124 57.25 418 54.78 1 1 2 29 0
(Kerala)
PV Gandhe 4 7 0 52 15 7.42 112 46.42 0 0 3 9 0
(Vidarbha)
PA Ganei 2 4 0 59 21 14.75 185 31.89 0 0 0 8 0
(Jammu & Kashmir)
SC Ganguly 1 1 0 69 69 69.00 148 46.62 0 1 0 7 1
(Bengal)
AN Ghosh 3 5 1 81 50 20.25 274 29.56 0 1 0 14 0
(Bengal)
S Ghosh 5 9 0 258 89 28.66 580 44.48 0 2 2 35 0
(Jharkhand)
YA Golwalkar 6 6 4 47 29* 23.50 133 35.33 0 0 1 6 0
(Madhya Pradesh)
RV Gomez 5 8 0 104 26 13.00 309 33.65 0 0 2 14 0
(Kerala)
V Gonnade 1 2 0 86 78 43.00 130 66.15 0 1 0 10 3
(Vidarbha)
DS Goswami 4 6 1 131 79 26.20 286 45.80 0 1 0 15 1
(Assam)
SP Goswami 2 3 0 38 22 12.66 82 46.34 0 0 1 9 0
(Bengal)
M Gupta 5 8 0 131 75 16.37 298 43.95 0 1 0 13 0
(Himachal Pradesh)
Sunny Gupta 2 3 0 35 21 11.66 100 35.00 0 0 0 6 0
(Jharkhand)
Hari Prasad 1 2 1 13 9* 13.00 45 28.88 0 0 0 1 0
(Services)
M Hashim 4 7 0 35 23 5.00 138 25.36 0 0 2 3 0
(Vidarbha)
A Hashmi 5 9 1 197 49 24.62 591 33.33 0 0 0 31 0
(Jharkhand)
VA Indulkar 6 9 1 314 109* 39.25 632 49.68 1 1 2 48 4
(Himachal Pradesh)
M Iqbal 2 4 0 36 28 9.00 53 67.92 0 0 1 7 0
(Jammu & Kashmir)
Irshad Hassan 1 2 0 6 6 3.00 34 17.64 0 0 1 1 0
(Jammu & Kashmir)
D Israni 5 10 1 183 53* 20.33 688 26.59 0 1 0 21 0
(Services)
VA Jagadeesh 3 5 0 91 47 18.20 244 37.29 0 0 1 11 1
(Kerala)
IR Jaggi 5 9 1 299 101 37.37 622 48.07 1 2 1 43 1
(Jharkhand)
V Jain 5 9 3 117 58* 19.50 175 66.85 0 1 1 14 5
(Tripura)
SB Jakati 6 9 1 161 68 20.12 296 54.39 0 1 3 22 1
(Goa)
Jasvir Singh 5 10 1 294 103* 32.66 753 39.04 1 1 1 35 0
(Services)
Javed Ahmed 2 4 0 108 55 27.00 182 59.34 0 1 0 18 0
(Jammu & Kashmir)
A Jeelani 1 2 0 7 6 3.50 27 25.92 0 0 0 1 0
(Jammu & Kashmir)
CM Jha 2 3 0 35 33 11.66 105 33.33 0 0 1 3 0
(Jharkhand)
MK Jha 1 2 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 2 0 0
(Services)
MV Joglekar 5 10 0 356 120 35.60 747 47.65 1 2 2 41 0
(Jammu & Kashmir)
SK Kamat 6 11 1 158 52 15.80 338 46.74 0 1 4 21 1
(Goa)
HH Kanitkar 6 10 1 339 76 37.66 944 35.91 0 3 1 42 0
(Madhya Pradesh)
SS Karmakar 2 4 0 47 40 11.75 56 83.92 0 0 1 5 1
(Services)
A Katkar 6 11 0 147 76 13.36 474 31.01 0 1 4 23 0
(Goa)
A Katti 5 8 0 33 12 4.12 232 14.22 0 0 3 4 0
(Assam)
Kavaljit Singh 1 2 0 18 18 9.00 69 26.08 0 0 1 2 0
(Jammu & Kashmir)
Keshav Kumar 2 3 0 49 34 16.33 144 34.02 0 0 0 5 0
(Jharkhand)
S Khajuria 3 6 2 61 22* 15.25 231 26.40 0 0 1 6 0
(Jammu & Kashmir)
A Konwar 4 6 1 57 26 11.40 155 36.77 0 0 1 5 2
(Assam)
YV Krishanatry 1 1 1 0 0* - 1 0.00 0 0 0 0 0
(Jharkhand)
Kuldeep Sharma 5 8 0 62 18 7.75 229 27.07 0 0 1 10 0
(Jharkhand)
P Kumar 1 2 0 5 3 2.50 36 13.88 0 0 0 0 0
(Jharkhand)
R Kundu 6 8 3 187 66 37.40 408 45.83 0 1 0 15 0
(Bengal)
P Mahajan 5 10 2 24 17 3.00 98 24.48 0 0 2 4 0
(Jammu & Kashmir)
AP Majumdar 6 9 0 161 80 17.88 415 38.79 0 1 2 28 0
(Bengal)
VS Malik 6 7 1 74 28 12.33 95 77.89 0 0 0 12 0
(Himachal Pradesh)
A Mannu 6 8 1 292 93 41.71 618 47.24 0 3 0 40 3
(Himachal Pradesh)
Manoj Singh 1 2 1 31 17* 31.00 48 64.58 0 0 0 4 0
(Jharkhand)
DL Mantri 1 2 0 23 20 11.50 75 30.66 0 0 0 4 0
(Services)
JJ Martin 5 10 1 336 80* 37.33 770 43.63 0 2 1 38 0
(Assam)
J Mehta 2 2 0 4 4 2.00 17 23.52 0 0 1 1 0
(Himachal Pradesh)
A Mishra 2 3 2 130 58* 130.00 235 55.31 0 1 0 9 1
(Haryana)
AK Mohanty 2 4 0 70 52 17.50 179 39.10 0 1 1 9 1
(Services)
Mohinderraj Sharma 3 3 1 18 16 9.00 33 54.54 0 0 0 3 0
(Himachal Pradesh)
M Mudhasir 1 2 1 0 0* 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Jammu & Kashmir)
Mukesh Sharma 6 8 1 347 161 49.57 688 50.43 1 2 0 37 1
(Himachal Pradesh)
SD Nadkarni 2 4 0 82 38 20.50 146 56.16 0 0 0 11 0
(Services)
AS Naidu 4 8 0 104 37 13.00 243 42.79 0 0 1 16 1
(Vidarbha)
SR Nair 5 9 3 330 155 55.00 823 40.09 1 0 0 40 0
(Kerala)
VG Nair 5 6 0 152 65 25.33 241 63.07 0 1 0 22 1
(Kerala)
Neeraj Sharma 1 2 0 0 0 0.00 12 0.00 0 0 2 0 0
(Haryana)
R Ninan 4 6 2 205 88* 51.25 512 40.03 0 2 0 23 1
(Goa)
NV Ojha 6 10 1 266 116 29.55 471 56.47 1 1 1 35 6
(Madhya Pradesh)
SP Pandey 6 6 1 48 23 9.60 160 30.00 0 0 1 7 0
(Madhya Pradesh)
Pankaj Kumar 4 7 2 85 54* 17.00 127 66.92 0 1 1 13 0
(Services)
RS Paradkar 5 10 1 340 75 37.77 1015 33.49 0 3 1 44 0
(Vidarbha)
RR Parida 5 10 0 333 136 33.30 514 64.78 1 2 3 31 1
(Assam)
Parvez Rasool 1 2 0 59 40 29.50 107 55.14 0 0 0 8 0
(Jammu & Kashmir)
A Parwatkar 1 1 0 0 0 0.00 5 0.00 0 0 1 0 0
(Goa)
AG Paunikar 1 2 1 4 4* 4.00 72 5.55 0 0 1 0 0
(Vidarbha)
P Prasanth 2 2 1 47 26* 47.00 78 60.25 0 0 0 5 0
(Kerala)
PR Prem 5 6 1 416 138 83.20 1000 41.60 3 0 0 47 1
(Kerala)
S Purkayastha 4 8 1 228 77 32.57 498 45.78 0 2 2 23 2
(Assam)
KJ Rakesh 4 5 0 109 44 21.80 313 34.82 0 0 1 15 0
(Kerala)
Rakesh Kumar 5 10 7 64 27* 21.33 333 19.21 0 0 2 8 0
(Services)
S Rana 5 8 0 108 31 13.50 356 30.33 0 0 0 13 0
(Haryana)
Rana Dutta 1 2 1 44 43 44.00 66 66.66 0 0 0 8 0
(Tripura)
SS Rao 5 8 3 74 31 14.80 183 40.43 0 0 1 10 1
(Jharkhand)
A Ratra 6 11 2 288 136 32.00 484 59.50 1 1 3 37 1
(Goa)
MP Reddy 2 4 0 27 14 6.75 106 25.47 0 0 1 2 0
(Services)
HA Ronga 2 4 0 74 41 18.50 186 39.78 0 0 0 10 0
(Jammu & Kashmir)
SA Roy 2 4 0 60 29 15.00 131 45.80 0 0 0 10 0
(Assam)
SK Roy 4 7 2 56 22 11.20 182 30.76 0 0 0 8 2
(Jharkhand)
H Sagar 6 11 1 215 46 21.50 422 50.94 0 0 3 30 0
(Madhya Pradesh)
RH Saha 5 10 0 156 58 15.60 455 34.28 0 1 1 18 0
(Tripura)
TS Saha 5 10 1 98 36 10.88 127 77.16 0 0 3 16 1
(Tripura)
WP Saha 6 8 0 428 159 53.50 868 49.30 1 2 0 52 1
(Bengal)
P Sahu 1 2 0 50 42 25.00 73 68.49 0 0 0 6 1
(Haryana)
KN Saikia 5 10 0 120 48 12.00 255 47.05 0 0 2 16 0
(Assam)
N Saini 5 8 0 243 125 30.37 521 46.64 1 0 0 26 0
(Haryana)
Sameer Ali 2 4 1 17 13 5.66 41 41.46 0 0 1 1 1
(Jammu & Kashmir)
Sangram Singh 6 10 1 632 215* 70.22 908 69.60 2 2 1 87 9
(Himachal Pradesh)
Santosh Lal 3 5 0 82 33 16.40 165 49.69 0 0 1 14 0
(Jharkhand)
Sarabjit Singh 3 6 0 90 36 15.00 348 25.86 0 0 1 10 0
(Services)
Sarandeep Singh 6 8 1 86 27* 12.28 121 71.07 0 0 1 13 0
(Himachal Pradesh)
SS Sarkar 4 3 0 86 60 28.66 142 60.56 0 1 0 13 1
(Bengal)
KSS Sarma 3 6 1 304 111* 60.80 752 40.42 2 0 0 44 0
(Kerala)
I Saxena 2 3 2 4 2* 4.00 19 21.05 0 0 0 0 0
(Bengal)
Jatin S Saxena 5 8 0 151 74 18.87 324 46.60 0 1 2 19 0
(Madhya Pradesh)
Jalaj S Saxena 6 10 2 443 129 55.37 907 48.84 3 1 1 60 0
(Madhya Pradesh)
MA Sebastian 3 5 0 30 9 6.00 123 24.39 0 0 0 2 0
(Kerala)
AA Seikh 1 2 0 5 5 2.50 51 9.80 0 0 1 1 0
(Jammu & Kashmir)
Shafiq Khan 5 10 0 244 143 24.40 442 55.20 1 1 0 26 2
(Jammu & Kashmir)
Shahid Khan 2 3 0 16 8 5.33 113 14.15 0 0 0 1 0
(Jharkhand)
Shantanu Pitre 6 7 1 104 46 17.33 242 42.97 0 0 0 12 1
(Madhya Pradesh)
A Sharma 2 4 0 49 24 12.25 122 40.16 0 0 0 6 0
(Services)
G Sharma 1 1 0 7 7 7.00 12 58.33 0 0 0 0 0
(Assam)
Manav Sharma 1 2 0 112 98 56.00 368 30.43 0 1 0 6 0
(Haryana)
Vijay Sharma 2 4 0 64 30 16.00 188 34.04 0 0 1 9 0
(Jammu & Kashmir)
NS Shetty 5 10 0 409 118 40.90 799 51.18 1 2 0 49 4
(Tripura)
SS Shinde 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Goa)
HV Shitoot 2 4 1 27 25* 9.00 80 33.75 0 0 2 3 0
(Vidarbha)
SU Shrivastava 5 10 1 318 68 35.33 778 40.87 0 2 1 45 0
(Vidarbha)
LR Shukla 6 8 1 208 101 29.71 359 57.93 1 0 1 28 3
(Bengal)
AP Singh 3 6 1 84 56 16.80 245 34.28 0 1 3 14 0
(Jammu & Kashmir)
ID Singh 3 6 0 264 78 44.00 583 45.28 0 3 0 32 1
(Jammu & Kashmir)
SR Singh 3 5 1 39 18 9.75 94 41.48 0 0 0 2 2
(Vidarbha)
A Sinha 2 4 0 57 26 14.25 182 31.31 0 0 0 6 1
(Services)
S Sreesanth 1 1 0 1 1 1.00 7 14.28 0 0 0 0 0
(Kerala)
Sumeet Sharma 5 8 0 271 114 33.87 427 63.46 1 1 0 30 0
(Haryana)
Sunny Singh 5 8 0 360 127 45.00 608 59.21 2 1 2 46 5
(Haryana)
Tahir Khan 4 8 0 138 52 17.25 382 36.12 0 1 2 22 0
(Services)
M Talukdar 3 6 1 64 19 12.80 126 50.79 0 0 0 7 1
(Assam)
Tarjinder Singh 1 2 0 110 80 55.00 160 68.75 0 1 0 12 1
(Assam)
BJ Thakkar 6 9 0 586 166 65.11 1300 45.07 4 0 1 83 0
(Himachal Pradesh)
AK Thakur 6 8 3 118 37 23.60 246 47.96 0 0 0 18 0
(Himachal Pradesh)
MK Tiwary 6 8 0 308 109 38.50 525 58.66 2 1 2 31 2
(Bengal)
SS Tiwary 5 9 0 547 169 60.77 1040 52.59 2 2 1 64 4
(Jharkhand)
BR Tomar 6 8 0 179 65 22.37 477 37.52 0 2 2 24 0
(Madhya Pradesh)
SS Tomar 5 10 0 137 63 13.70 240 57.08 0 1 2 22 0
(Services)
G Upadhyaya 2 4 0 34 16 8.50 100 34.00 0 0 1 5 0
(Vidarbha)
MS Vardhan 5 9 0 161 66 17.88 412 39.07 0 1 2 21 0
(Jharkhand)
Varun Kumar 2 4 1 62 21 20.66 113 54.86 0 0 0 9 0
(Jammu & Kashmir)
G Vashisht 3 3 0 8 7 2.66 30 26.66 0 0 1 0 0
(Haryana)
SB Wagh 2 4 2 180 110* 90.00 400 45.00 1 0 0 23 1
(Vidarbha)
AA Wakhare 1 1 0 5 5 5.00 36 13.88 0 0 0 0 0
(Vidarbha)
SB Yadav 2 4 3 31 13 31.00 54 57.40 0 0 0 3 0
(Goa)
UT Yadav 4 7 5 32 15* 16.00 97 32.98 0 0 1 5 0
(Vidarbha)
Yashpal Singh 5 10 0 122 30 12.20 390 31.28 0 0 2 16 0
(Services)
T Yohannan 5 6 1 63 32 12.60 199 31.65 0 0 0 7 0
(Kerala)
Zafar Ali 1 1 0 11 11 11.00 41 26.82 0 0 0 1 0
(Madhya Pradesh)
Records includes the following current or recent matches:
Bengal v Goa at Delhi, Ranji Trophy Plate League 2nd semi final, Dec 18-21, 2008 [First-class]
Himachal Pradesh v Madhya Pradesh at Nagpur, Ranji Trophy Plate League 1st semi final, Dec 18-21, 2008 [First-class]
Haryana v Jammu & Kashmir at Rohtak, Ranji Trophy Plate League, Dec 12-15, 2008 [First-class]
Jharkhand v Kerala at Jamshedpur, Ranji Trophy Plate League, Dec 12-15, 2008 [First-class]
Services v Assam at Delhi, Ranji Trophy Plate League, Dec 12-15, 2008 [First-class]
Tripura v Madhya Pradesh at Agartala, Ranji Trophy Plate League, Dec 12-15, 2008 [First-class]
Vidarbha v Bengal at Nagpur, Ranji Trophy Plate League, Dec 12-15, 2008 [First-class]