Records / 2012 v Baroda / First-class matches / Batting and bowling averages

Delhi batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
M Manhas 1 1 0 106 106 106.00 241 43.98 1 0 0 15 0
Mohit Sharma 1 1 0 71 71 71.00 154 46.10 0 1 0 7 0
UBT Chand 1 1 0 51 51 51.00 110 46.36 0 1 0 6 0
S Dhawan 1 1 0 30 30 30.00 33 90.90 0 0 0 4 0
Manan Sharma 1 1 0 17 17 17.00 34 50.00 0 0 0 3 0
P Bisht 1 1 0 10 10 10.00 26 38.46 0 0 0 2 0
R Bhatia 1 1 1 133 133* - 282 47.16 1 0 0 13 1
S Narwal 1 1 1 65 65* - 76 85.52 0 1 0 9 4
P Awana 1 - - - - - - - - - - - -
A Nehra 1 - - - - - - - - - - - -
P Suyal 1 - - - - - - - - - - - -
Delhi bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
R Bhatia 1 1 19.0 7 35 3 3/35 3/35 11.66 1.84 38.0 0 0 0 0
P Awana 1 1 37.0 8 104 4 4/104 4/104 26.00 2.81 55.5 0 0 2 0
S Narwal 1 1 32.0 8 84 2 2/84 2/84 42.00 2.62 96.0 0 0 0 0
P Suyal 1 1 38.0 6 145 1 1/145 1/145 145.00 3.81 228.0 0 0 1 0
S Dhawan 1 1 3.0 1 4 0 - - - 1.33 - 0 0 0 0
M Manhas 1 1 8.0 4 10 0 - - - 1.25 - 0 0 0 0
Mohit Sharma 1 1 4.0 0 14 0 - - - 3.50 - 0 0 2 0
A Nehra 1 1 6.0 1 17 0 - - - 2.83 - 0 0 0 0
Manan Sharma 1 1 31.0 4 130 0 - - - 4.19 - 0 0 0 0
P Bisht 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
UBT Chand 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
Haryana batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
RR Dalal 1 2 0 113 104 56.50 198 57.07 1 0 0 11 0
Sunny Singh 1 2 0 82 57 41.00 224 36.60 0 1 0 5 0
R Dewan 1 2 0 63 48 31.50 204 30.88 0 0 0 5 0
AA Khod 1 2 0 49 38 24.50 200 24.50 0 0 0 4 0
S Rana 1 2 0 42 42 21.00 81 51.85 0 0 1 5 1
J Yadav 1 2 0 27 27 13.50 41 65.85 0 0 1 4 0
Sandeep Singh 1 2 0 25 22 12.50 92 27.17 0 0 0 1 0
N Saini 1 2 0 23 17 11.50 70 32.85 0 0 0 2 0
A Mishra 1 2 0 10 9 5.00 26 38.46 0 0 0 1 0
AH Hooda 1 2 0 3 3 1.50 11 27.27 0 0 1 0 0
MM Sharma 1 2 2 8 7* - 35 22.85 0 0 0 1 0
Haryana bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
MM Sharma 1 2 36.3 7 136 9 5/50 9/136 15.11 3.72 24.3 1 0 0 0
A Mishra 1 2 38.0 6 126 6 5/97 6/126 21.00 3.31 38.0 1 0 1 0
J Yadav 1 1 20.0 2 59 1 1/59 1/59 59.00 2.95 120.0 0 0 0 0
AH Hooda 1 2 18.0 1 64 1 1/32 1/64 64.00 3.55 108.0 0 0 0 0
S Rana 1 2 15.5 1 49 0 - - - 3.09 - 0 0 1 0
RR Dalal 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
R Dewan 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
AA Khod 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
N Saini 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
Sandeep Singh 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
Sunny Singh 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
Karnataka batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
KB Pawan 1 2 1 95 56 95.00 218 43.57 0 1 0 14 0
RV Uthappa 1 2 0 125 82 62.50 280 44.64 0 1 0 17 1
STR Binny 1 1 0 55 55 55.00 102 53.92 0 1 0 7 1
CM Gautam 1 1 0 21 21 21.00 75 28.00 0 0 0 2 1
Ganesh Satish 1 2 1 19 14* 19.00 55 34.54 0 0 0 4 0
MK Pandey 1 1 0 18 18 18.00 51 35.29 0 0 0 3 0
R Vinay Kumar 1 1 0 11 11 11.00 31 35.48 0 0 0 0 0
Amit Verma 1 1 0 5 5 5.00 11 45.45 0 0 0 1 0
A Mithun 1 1 0 0 0 0.00 8 0.00 0 0 1 0 0
SN Raju 1 1 0 0 0 0.00 9 0.00 0 0 1 0 0
KP Appanna 1 1 1 2 2* - 8 25.00 0 0 0 0 0
Karnataka bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
STR Binny 1 2 36.0 13 94 7 5/65 7/94 13.42 2.61 30.8 1 0 1 0
Amit Verma 1 2 8.1 2 34 2 2/20 2/34 17.00 4.16 24.5 0 0 1 0
MK Pandey 1 1 6.0 2 18 1 1/18 1/18 18.00 3.00 36.0 0 0 3 0
KP Appanna 1 2 44.0 6 117 4 3/53 4/117 29.25 2.65 66.0 0 0 0 0
R Vinay Kumar 1 2 36.0 13 90 2 1/31 2/90 45.00 2.50 108.0 0 0 1 0
SN Raju 1 2 33.4 7 119 2 1/13 2/119 59.50 3.53 101.0 0 0 0 0
A Mithun 1 2 44.0 12 122 2 2/47 2/122 61.00 2.77 132.0 0 0 0 0
Ganesh Satish 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
CM Gautam 1 - - - - - - - - - - - - 3 0
KB Pawan 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
RV Uthappa 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
Maharashtra batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
HH Khadiwale 1 1 0 168 168 168.00 276 60.86 1 0 0 19 1
RH Motwani 1 1 0 91 91 91.00 239 38.07 0 1 0 11 0
AR Bawne 1 1 0 28 28 28.00 66 42.42 0 0 0 3 0
RA Tripathi 1 1 0 24 24 24.00 90 26.66 0 0 0 1 2
AA Darekar 1 1 0 18 18 18.00 37 48.64 0 0 0 3 0
KM Jadhav 1 1 0 17 17 17.00 21 80.95 0 0 0 1 1
SD Atitkar 1 1 0 16 16 16.00 45 35.55 0 0 0 3 0
CG Khurana 1 1 0 1 1 1.00 11 9.09 0 0 0 0 0
SS Mundhe 1 1 1 46 46* - 91 50.54 0 0 0 5 0
NR Dhumal 1 1 1 27 27* - 37 72.97 0 0 0 2 0
SM Fallah 1 - - - - - - - - - - - -
Maharashtra bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
SS Mundhe 1 2 41.4 8 122 5 4/72 5/122 24.40 2.92 50.0 0 0 0 0
SM Fallah 1 2 52.0 13 129 3 3/86 3/129 43.00 2.48 104.0 0 0 0 0
AA Darekar 1 2 35.0 6 90 2 2/81 2/90 45.00 2.57 105.0 0 0 0 0
SD Atitkar 1 1 2.0 0 4 0 - - - 2.00 - 0 0 0 0
KM Jadhav 1 1 6.0 0 24 0 - - - 4.00 - 0 0 0 0
AR Bawne 1 1 9.2 0 29 0 - - - 3.10 - 0 0 1 0
RA Tripathi 1 2 13.0 3 38 0 - - - 2.92 - 0 0 0 0
NR Dhumal 1 2 19.0 2 64 0 - - - 3.36 - 0 0 0 0
CG Khurana 1 2 23.0 5 86 0 - - - 3.73 - 0 0 1 0
HH Khadiwale 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
RH Motwani 1 - - - - - - - - - - - - 4 0
Odisha batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
SV Sehgal 1 2 1 60 37* 60.00 91 65.93 0 0 0 7 3
GB Poddar 1 2 0 83 82 41.50 192 43.22 0 1 0 9 0
N Behera 1 2 1 22 20 22.00 104 21.15 0 0 0 3 0
LL Samal 1 2 0 29 15 14.50 44 65.90 0 0 0 5 0
AK Sahoo 1 2 0 23 14 11.50 44 52.27 0 0 0 3 0
DR Behera 1 2 0 16 16 8.00 23 69.56 0 0 1 1 1
SD Sahoo 1 2 0 15 15 7.50 21 71.42 0 0 1 3 0
BB Samantray 1 2 0 11 7 5.50 30 36.66 0 0 0 2 0
B Mohanty 1 2 1 5 4* 5.00 14 35.71 0 0 0 1 0
Natraj Behera 1 2 0 9 5 4.50 70 12.85 0 0 0 1 0
BS Pati 1 2 0 8 8 4.00 23 34.78 0 0 1 2 0
Odisha bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
DR Behera 1 1 26.0 6 77 5 5/77 5/77 15.40 2.96 31.2 1 0 0 0
B Mohanty 1 1 27.1 14 32 2 2/32 2/32 16.00 1.17 81.5 0 0 0 0
LL Samal 1 2 29.5 6 76 2 2/76 2/76 38.00 2.54 89.5 0 0 1 0
N Behera 1 1 21.0 2 49 1 1/49 1/49 49.00 2.33 126.0 0 0 0 0
SV Sehgal 1 1 1.0 1 0 0 - - - 0.00 - 0 0 0 0
BB Samantray 1 1 1.0 0 8 0 - - - 8.00 - 0 0 1 0
AK Sahoo 1 1 5.0 3 21 0 - - - 4.20 - 0 0 0 0
GB Poddar 1 1 6.0 0 28 0 - - - 4.66 - 0 0 0 0
Natraj Behera 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
BS Pati 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
SD Sahoo 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
Tamil Nadu batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
B Aparajith 1 2 1 102 62 102.00 260 39.23 0 1 0 15 0
R Prasanna 1 1 0 75 75 75.00 213 35.21 0 1 0 11 0
A Mukund 1 2 1 53 45* 53.00 93 56.98 0 0 0 8 0
S Sam 1 1 0 13 13 13.00 11 118.18 0 0 0 3 0
KD Karthik 1 2 0 23 23 11.50 53 43.39 0 0 1 3 1
VY Mahesh 1 1 0 10 10 10.00 20 50.00 0 0 0 2 0
M Vijay 1 2 0 16 13 8.00 27 59.25 0 0 0 1 1
V Shankar 1 1 0 4 4 4.00 31 12.90 0 0 0 0 0
J Kaushik 1 1 0 2 2 2.00 21 9.52 0 0 0 0 0
S Badrinath 1 1 0 0 0 0.00 9 0.00 0 0 1 0 0
M Rangarajan 1 1 1 20 20* - 34 58.82 0 0 0 3 1
Tamil Nadu bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
VY Mahesh 1 2 47.0 19 87 7 5/26 7/87 12.42 1.85 40.2 1 0 1 0
J Kaushik 1 2 54.0 19 111 6 4/62 6/111 18.50 2.05 54.0 0 0 1 0
S Sam 1 2 56.1 16 136 6 3/63 6/136 22.66 2.42 56.1 0 0 0 0
B Aparajith 1 1 1.0 0 6 0 - - - 6.00 - 0 0 1 0
M Vijay 1 1 1.0 0 6 0 - - - 6.00 - 0 0 3 0
R Prasanna 1 1 8.0 4 7 0 - - - 0.87 - 0 0 2 0
V Shankar 1 2 9.0 1 29 0 - - - 3.22 - 0 0 0 0
M Rangarajan 1 2 28.0 12 65 0 - - - 2.32 - 0 0 0 0
S Badrinath 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
KD Karthik 1 - - - - - - - - - - - - 5 0
A Mukund 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
Uttar Pradesh batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
A Alam 1 1 0 106 106 106.00 228 46.49 1 0 0 12 0
M Kaif 1 1 0 83 83 83.00 205 40.48 0 1 0 6 0
Imtiaz Ahmed 1 1 0 30 30 30.00 19 157.89 0 0 0 1 3
TM Srivastava 1 2 1 27 23 27.00 47 57.44 0 0 0 4 0
SK Raina 1 1 0 25 25 25.00 23 108.69 0 0 0 5 0
PP Chawla 1 1 0 23 23 23.00 23 100.00 0 0 0 2 1
M Dagar 1 2 1 13 13 13.00 46 28.26 0 0 0 2 0
Amir Khan 1 1 0 12 12 12.00 44 27.27 0 0 0 0 0
Parvinder Singh 1 1 0 11 11 11.00 20 55.00 0 0 0 2 0
B Kumar 1 1 0 1 1 1.00 4 25.00 0 0 0 0 0
AS Rajpoot 1 1 1 9 9* - 12 75.00 0 0 0 1 0
Uttar Pradesh bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
B Kumar 1 2 32.4 8 67 7 5/34 7/67 9.57 2.05 28.0 1 0 0 0
PP Chawla 1 2 25.0 3 104 5 3/78 5/104 20.80 4.16 30.0 0 0 1 0
Imtiaz Ahmed 1 2 21.0 3 74 3 2/10 3/74 24.66 3.52 42.0 0 0 0 0
AS Rajpoot 1 2 32.3 6 100 4 4/62 4/100 25.00 3.07 48.7 0 0 0 0
SK Raina 1 1 5.0 0 10 0 - - - 2.00 - 0 0 1 0
A Alam 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
Amir Khan 1 - - - - - - - - - - - - 4 0
M Dagar 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
M Kaif 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
Parvinder Singh 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
TM Srivastava 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
Vidarbha batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
SU Shrivastava 1 2 1 128 65* 128.00 285 44.91 0 2 0 19 0
FY Fazal 1 2 0 98 98 49.00 271 36.16 0 1 1 11 0
SS Das 1 2 0 36 33 18.00 105 34.28 0 0 0 6 0
SR Singh 1 1 0 18 18 18.00 22 81.81 0 0 0 4 0
AG Jungade 1 2 0 28 28 14.00 71 39.43 0 0 1 4 0
SV Bahutule 1 1 0 5 5 5.00 16 31.25 0 0 0 0 0
SB Wagh 1 1 0 3 3 3.00 16 18.75 0 0 0 0 0
RS Paradkar 1 1 0 1 1 1.00 24 4.16 0 0 0 0 0
G Upadhyaya 1 1 0 1 1 1.00 7 14.28 0 0 0 0 0
AP Chore 1 2 0 1 1 0.50 25 4.00 0 0 1 0 0
HK Badani 1 1 1 111 111* - 268 41.41 1 0 0 12 1
Vidarbha bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
SV Bahutule 1 1 19.2 2 82 3 3/82 3/82 27.33 4.24 38.6 0 0 0 0
SR Singh 1 1 25.0 11 38 1 1/38 1/38 38.00 1.52 150.0 0 0 0 0
G Upadhyaya 1 1 38.0 8 113 1 1/113 1/113 113.00 2.97 228.0 0 0 1 0
SB Wagh 1 1 31.0 4 115 1 1/115 1/115 115.00 3.70 186.0 0 0 0 0
AG Jungade 1 1 34.0 4 144 1 1/144 1/144 144.00 4.23 204.0 0 0 1 0
RS Paradkar 1 1 1.0 0 1 0 - - - 1.00 - 0 0 1 0
SU Shrivastava 1 1 1.0 0 1 0 - - - 1.00 - 0 0 0 0
HK Badani 1 1 1.0 0 4 0 - - - 4.00 - 0 0 0 0
FY Fazal 1 1 3.0 1 8 0 - - - 2.66 - 0 0 2 0
AP Chore 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
SS Das 1 - - - - - - - - - - - - 1 0

Performances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures

Records includes the following current or recent matches:
Maharashtra v Baroda at Pune, Ranji Trophy, Dec 22-25, 2012 [First-class]
Baroda v Tamil Nadu at Vadodara, Ranji Trophy, Dec 15-18, 2012 [First-class]
Baroda v Odisha at Vadodara, Ranji Trophy, Dec 8-10, 2012 [First-class]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365