Bengal batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
AA Jhunjhunwala 1 1 0 47 47 47.00 78 60.25 0 0 0 6 0
SD Chatterjee 1 2 1 38 38 38.00 123 30.89 0 0 0 6 0
Arindam Das 1 2 1 21 17 21.00 92 22.82 0 0 0 2 0
WP Saha 1 1 0 21 21 21.00 45 46.66 0 0 0 4 0
Sandipan Das 1 1 0 10 10 10.00 41 24.39 0 0 0 2 0
RB Banerjee 1 2 0 15 10 7.50 57 26.31 0 0 0 2 0
V Pratap Singh 1 1 0 4 4 4.00 24 16.66 0 0 0 1 0
DB Das 1 1 0 1 1 1.00 20 5.00 0 0 0 0 0
SS Sarkar 1 1 0 0 0 0.00 8 0.00 0 0 1 0 0
I Saxena 1 1 0 0 0 0.00 11 0.00 0 0 1 0 0
SS Paul 1 1 1 4 4* - 4 100.00 0 0 0 1 0
Bengal bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
Sandipan Das 1 2 13.0 1 36 2 1/3 2/36 18.00 2.76 39.0 0 0 2 0
AA Jhunjhunwala 1 2 20.0 3 55 3 3/42 3/55 18.33 2.75 40.0 0 0 1 0
SS Paul 1 2 47.0 14 99 4 2/48 4/99 24.75 2.10 70.5 0 0 0 0
V Pratap Singh 1 2 29.0 4 98 3 2/54 3/98 32.66 3.37 58.0 0 0 0 0
SS Sarkar 1 2 45.2 9 147 4 4/62 4/147 36.75 3.24 68.0 0 0 0 0
I Saxena 1 2 23.0 8 60 1 1/25 1/60 60.00 2.60 138.0 0 0 0 0
Arindam Das 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
RB Banerjee 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
SD Chatterjee 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
DB Das 1 - - - - - - - - - - - - 3 0
WP Saha 1 - - - - - - - - - - - - 2 1
Gujarat batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
MC Juneja 1 2 1 155 153* 155.00 384 40.36 1 0 0 19 1
PA Patel 1 2 0 120 65 60.00 144 83.33 0 2 0 19 0
RB Kalaria 1 2 0 100 100 50.00 149 67.11 1 0 1 17 0
RV Dhurv 1 2 0 86 76 43.00 160 53.75 0 1 0 12 1
SK Patel 1 2 0 58 55 29.00 178 32.58 0 1 0 10 0
SB Gohel 1 2 0 54 53 27.00 201 26.86 0 1 0 7 0
RH Bhatt 1 2 0 40 21 20.00 145 27.58 0 0 0 5 0
BH Merai 1 2 0 11 11 5.50 53 20.75 0 0 1 1 0
Y Venugopal Rao 1 2 0 4 4 2.00 12 33.33 0 0 1 1 0
F Dudhat 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
KD Patel 1 2 2 20 18* - 59 33.89 0 0 0 4 0
Gujarat bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
KD Patel 1 1 25.3 4 87 4 4/87 4/87 21.75 3.41 38.2 0 0 0 0
RB Kalaria 1 1 28.0 9 67 3 3/67 3/67 22.33 2.39 56.0 0 0 1 0
RV Dhurv 1 1 18.0 5 68 2 2/68 2/68 34.00 3.77 54.0 0 0 0 0
F Dudhat 1 1 13.0 2 57 1 1/57 1/57 57.00 4.38 78.0 0 0 0 0
RH Bhatt 1 1 2.0 0 4 0 - - - 2.00 - 0 0 0 0
BH Merai 1 1 4.0 0 20 0 - - - 5.00 - 0 0 0 0
SB Gohel 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
MC Juneja 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
PA Patel 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
SK Patel 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
Y Venugopal Rao 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
Hyderabad (India) batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
BP Sandeep 1 2 0 101 68 50.50 202 50.00 0 1 0 9 1
A Ashish Reddy 1 2 0 84 82 42.00 132 63.63 0 1 0 8 2
K Sumanth 1 2 0 45 45 22.50 125 36.00 0 0 1 7 0
AJ Shinde 1 2 0 43 30 21.50 92 46.73 0 0 0 4 0
PA Reddy 1 2 0 42 27 21.00 111 37.83 0 0 0 4 0
SA Quadri 1 2 0 37 27 18.50 140 26.42 0 0 0 4 0
SE Rajan 1 2 0 26 25 13.00 108 24.07 0 0 0 1 0
GH Vihari 1 2 0 24 23 12.00 76 31.57 0 0 0 3 0
PP Ojha 1 1 0 6 6 6.00 19 31.57 0 0 0 0 0
Anwar Ahmed 1 1 0 1 1 1.00 15 6.66 0 0 0 0 0
AA Bhandari 1 2 2 113 57* - 175 64.57 0 2 0 16 0
Hyderabad (India) bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
PP Ojha 1 2 41.0 10 112 6 4/95 6/112 18.66 2.73 41.0 0 0 0 0
AJ Shinde 1 2 56.4 14 159 7 5/78 7/159 22.71 2.80 48.5 1 0 0 0
A Ashish Reddy 1 2 26.0 5 71 3 2/42 3/71 23.66 2.73 52.0 0 0 2 0
AA Bhandari 1 2 21.0 4 59 1 1/30 1/59 59.00 2.80 126.0 0 0 1 0
BP Sandeep 1 1 1.0 0 5 0 - - - 5.00 - 0 0 3 0
SA Quadri 1 1 2.0 0 9 0 - - - 4.50 - 0 0 0 0
Anwar Ahmed 1 2 15.0 2 70 0 - - - 4.66 - 0 0 0 0
SE Rajan 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
PA Reddy 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
K Sumanth 1 - - - - - - - - - - - - 1 1
GH Vihari 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
Madhya Pradesh batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
Rameez Khan 1 1 0 128 128 128.00 362 35.35 1 0 0 13 0
Anand Rajan 1 1 0 69 69 69.00 203 33.99 0 1 0 6 0
UA Birla 1 1 0 42 42 42.00 54 77.77 0 0 0 5 0
NV Ojha 1 1 0 27 27 27.00 101 26.73 0 0 0 3 0
Ankit Sharma 1 1 0 21 21 21.00 31 67.74 0 0 0 4 0
D Bundela 1 1 0 20 20 20.00 84 23.80 0 0 0 2 0
Zafar Ali 1 1 0 17 17 17.00 54 31.48 0 0 0 2 0
Harpreet Singh 1 1 0 16 16 16.00 22 72.72 0 0 0 4 0
Jalaj S Saxena 1 1 0 16 16 16.00 19 84.21 0 0 0 3 0
IC Pandey 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
Amarjeet Singh 1 1 1 1 1* - 8 12.50 0 0 0 0 0
Madhya Pradesh bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
Amarjeet Singh 1 2 30.0 13 58 4 3/15 4/58 14.50 1.93 45.0 0 0 2 0
IC Pandey 1 2 54.3 16 149 8 6/61 8/149 18.62 2.73 40.8 1 0 0 0
Anand Rajan 1 2 42.0 13 104 4 3/52 4/104 26.00 2.47 63.0 0 0 0 0
Ankit Sharma 1 2 21.0 7 40 1 1/18 1/40 40.00 1.90 126.0 0 0 0 0
Jalaj S Saxena 1 2 20.0 10 42 1 1/1 1/42 42.00 2.10 120.0 0 0 0 0
Harpreet Singh 1 1 7.0 3 9 0 - - - 1.28 - 0 0 0 0
D Bundela 1 1 9.0 3 21 0 - - - 2.33 - 0 0 2 0
Rameez Khan 1 1 8.0 3 22 0 - - - 2.75 - 0 0 0 0
UA Birla 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
NV Ojha 1 - - - - - - - - - - - - 5 0
Zafar Ali 1 - - - - - - - - - - - - 3 0
Mumbai batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
SR Tendulkar 1 1 0 137 137 137.00 136 100.73 1 0 0 21 3
AM Nayar 1 2 1 107 107* 107.00 166 64.45 1 0 1 10 2
AM Rahane 1 2 0 213 129 106.50 336 63.39 1 1 0 24 2
KR Pawar 1 2 0 109 85 54.50 217 50.23 0 1 0 12 1
RR Powar 1 1 0 41 41 41.00 59 69.49 0 0 0 5 0
AP Tare 1 2 0 73 47 36.50 158 46.20 0 0 0 12 0
AB Agarkar 1 1 0 20 20 20.00 35 57.14 0 0 0 3 0
RG Sharma 1 2 0 38 20 19.00 70 54.28 0 0 0 6 1
Z Khan 1 1 0 16 16 16.00 38 42.10 0 0 0 1 1
DS Kulkarni 1 2 1 13 12* 13.00 33 39.39 0 0 0 3 0
Iqbal Abdulla 1 2 1 9 9 9.00 55 16.36 0 0 0 1 0
Mumbai bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
AB Agarkar 1 1 14.0 3 43 3 3/43 3/43 14.33 3.07 28.0 0 0 0 0
DS Kulkarni 1 1 25.4 8 59 2 2/59 2/59 29.50 2.29 77.0 0 0 0 0
Iqbal Abdulla 1 1 23.0 3 82 2 2/82 2/82 41.00 3.56 69.0 0 0 1 0
Z Khan 1 1 20.5 5 41 1 1/41 1/41 41.00 1.96 125.0 0 0 0 0
AM Nayar 1 1 14.1 1 55 1 1/55 1/55 55.00 3.88 85.0 0 0 0 0
RR Powar 1 1 27.0 4 129 1 1/129 1/129 129.00 4.77 162.0 0 0 0 0
RG Sharma 1 1 2.0 1 3 0 - - - 1.50 - 0 0 0 0
KR Pawar 1 - - - - - - - - - - - - 4 0
AM Rahane 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
AP Tare 1 - - - - - - - - - - - - 3 0
SR Tendulkar 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
Punjab batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
U Kaul 1 2 1 112 100 112.00 259 43.24 1 0 0 13 0
Jiwanjot Singh 1 2 1 71 44 71.00 203 34.97 0 0 0 13 0
Amitoze Singh 1 1 0 55 55 55.00 107 51.40 0 1 0 9 1
Bipul Sharma 1 1 0 45 45 45.00 76 59.21 0 0 0 9 1
R Sharma 1 1 0 16 16 16.00 21 76.19 0 0 0 3 0
M Sidhana 1 2 0 30 16 15.00 65 46.15 0 0 0 4 0
MS Gony 1 1 0 12 12 12.00 16 75.00 0 0 0 2 0
Sandeep Sharma 1 1 0 8 8 8.00 7 114.28 0 0 0 2 0
K Goel 1 2 1 1 1 1.00 14 7.14 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 1 2 0 1 1 0.50 13 7.69 0 0 1 0 0
S Kaul 1 1 1 9 9* - 25 36.00 0 0 0 2 0
Punjab bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
MS Gony 1 2 16.5 5 28 2 2/20 2/28 14.00 1.66 50.5 0 0 0 0
Sandeep Sharma 1 2 39.1 8 95 5 4/38 5/95 19.00 2.42 47.0 0 0 0 0
Bipul Sharma 1 2 28.0 2 93 3 2/78 3/93 31.00 3.32 56.0 0 0 0 0
Amitoze Singh 1 2 22.1 7 39 1 1/23 1/39 39.00 1.75 133.0 0 0 0 0
S Kaul 1 2 36.0 6 118 3 3/66 3/118 39.33 3.27 72.0 0 0 0 0
R Sharma 1 2 39.0 2 171 1 1/128 1/171 171.00 4.38 234.0 0 0 0 0
K Goel 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
Jiwanjot Singh 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
U Kaul 1 - - - - - - - - - - - - 4 0
Mandeep Singh 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
M Sidhana 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
Rajasthan batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
AL Menaria 1 2 0 83 56 41.50 134 61.94 0 1 0 12 2
R Bist 1 2 0 81 68 40.50 218 37.15 0 1 0 6 2
DH Yagnik 1 2 1 36 27 36.00 91 39.56 0 0 0 5 0
SA Chouhan 1 2 0 67 51 33.50 160 41.87 0 1 0 12 0
VA Saxena 1 2 0 51 29 25.50 234 21.79 0 0 0 5 0
SO Mathur 1 2 1 12 12 12.00 26 46.15 0 0 0 2 0
A Choudhary 1 2 0 14 11 7.00 29 48.27 0 0 0 0 1
G Singh 1 2 0 13 13 6.50 26 50.00 0 0 1 3 0
RR Parida 1 2 0 8 8 4.00 40 20.00 0 0 1 1 0
Puneet Yadav 1 2 0 5 5 2.50 16 31.25 0 0 1 1 0
Manjeet Singh 1 2 0 2 2 1.00 8 25.00 0 0 1 0 0
Rajasthan bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
SO Mathur 1 1 33.0 14 55 3 3/55 3/55 18.33 1.66 66.0 0 0 0 0
A Choudhary 1 1 37.0 9 82 3 3/82 3/82 27.33 2.21 74.0 0 0 0 0
Manjeet Singh 1 1 32.0 6 141 2 2/141 2/141 70.50 4.40 96.0 0 0 0 0
G Singh 1 1 29.2 6 73 1 1/73 1/73 73.00 2.48 176.0 0 0 1 0
SA Chouhan 1 1 2.0 0 4 0 - - - 2.00 - 0 0 1 0
Puneet Yadav 1 1 12.0 1 38 0 - - - 3.16 - 0 0 1 0
R Bist 1 - - - - - - - - - - - - 1 0
AL Menaria 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
RR Parida 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
VA Saxena 1 - - - - - - - - - - - - 0 0
DH Yagnik 1 - - - - - - - - - - - - 2 0
Saurashtra batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
RA Jadeja 1 1 0 331 331 331.00 501 66.06 1 0 0 29 7
SH Kotak 1 1 0 68 68 68.00 158 43.03 0 1 0 11 0
BM Chauhan 1 1 0 33 33 33.00 111 29.72 0 0 0 5 0
JN Shah 1 1 0 13 13 13.00 34 38.23 0 0 0 1 1
SD Jogiyani 1 1 0 10 10 10.00 32 31.25 0 0 0 1 0
JD Unadkat 1 1 0 5 5 5.00 12 41.66 0 0 0 0 0
CR Pathak 1 1 0 4 4 4.00 7 57.14 0 0 0 1 0
BN Jadeja 1 1 0 0 0 0.00 10 0.00 0 0 1 0 0
AV Vasavada 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
KR Makvana 1 1 1 100 100* - 284 35.21 1 0 0 11 0
SK Trivedi 1 1 1 4 4* - 7 57.14 0 0 0 1 0
Saurashtra bowling averages
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
KR Makvana 1 1 40.0 14 102 6 6/102 6/102 17.00 2.55 40.0 1 0 0 0
RA Jadeja 1 1 47.0 17 109 3 3/109 3/109 36.33 2.31 94.0 0 0 0 0
JD Unadkat 1 2 25.0 9 55 1 1/48 1/55 55.00 2.20 150.0 0 0 0 0
CR Pathak 1 1 1.0 0 1 0 - - - 1.00 - 0 0 0 0
BM Chauhan 1 1 1.0 0 3 0 - - - 3.00 - 0 0 1 0
SD Jogiyani 1 1 1.0 0 3 0 - - - 3.00 - 0 0 1 1
SH Kotak 1 2 3.0 1 5 0 - - - 1.66 - 0 0 1 0
AV Vasavada 1 1 1.0 0 6 0 - - - 6.00 - 0 0 3 0
SK Trivedi 1 2 14.0 7 24 0 - - - 1.71 - 0 0 0 0
BN Jadeja 1 2 17.0 6 48 0 - - - 2.82 - 0 0 1 0
JN Shah 1 - - - - - - - - - - - - 0 0

Performances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures

Records includes the following current or recent matches:
Bengal v Railways at Kolkata, Ranji Trophy, Dec 29, 2012 - Jan 1, 2013 [First-class]
Hyderabad (India) v Railways at Hyderabad (Deccan), Ranji Trophy, Dec 22-25, 2012 [First-class]
Railways v Rajasthan at Bhubaneswar, Ranji Trophy, Dec 15-18, 2012 [First-class]