Most wickets
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10
RR Powar 7 12 343.0 76 952 42 6/65 10/129 22.66 2.77 49.0 4 1
(Mumbai)
P Kumar 8 15 321.2 59 983 41 5/33 10/160 23.97 3.05 47.0 4 1
(Uttar Pradesh)
SS Lahiri 9 16 401.5 75 1130 39 7/93 10/164 28.97 2.81 61.8 3 1
(Bengal)
SM Maniar 7 13 246.3 71 678 38 7/81 10/133 17.84 2.75 38.9 4 1
(Saurashtra)
SK Trivedi 7 12 276.5 71 590 37 6/101 10/81 15.94 2.13 44.8 4 1
(Gujarat)
SS Paul 9 15 347.4 74 914 36 6/25 9/42 25.38 2.62 57.9 2 0
(Bengal)
PP Chawla 7 13 308.1 65 846 35 5/37 8/57 24.17 2.74 52.8 4 0
(Uttar Pradesh)
MM Patel 7 12 268.5 59 670 34 6/50 9/121 19.70 2.49 47.4 2 0
(Maharashtra)
Joginder Sharma 6 11 266.0 56 775 34 5/47 10/152 22.79 2.91 46.9 4 1
(Haryana)
KS Sahabuddin 6 12 239.4 66 595 32 7/44 10/139 18.59 2.48 44.9 3 1
(Andhra)
C Nanda 7 14 263.5 47 730 30 6/67 6/92 24.33 2.76 52.7 1 0
(Delhi)
AW Zaidi 8 15 310.0 77 790 30 5/50 6/109 26.33 2.54 62.0 1 0
(Uttar Pradesh)
SR Singh 5 10 164.2 45 362 29 8/82 11/145 12.48 2.20 34.0 1 1
(Vidarbha)
S Gill 6 11 210.3 74 485 28 6/20 8/62 17.32 2.30 45.1 2 0
(Rajasthan)
Gagandeep Singh 5 9 202.3 51 506 28 6/133 10/170 18.07 2.49 43.3 3 1
(Punjab)
DS Mohanty 6 12 171.1 61 351 27 5/21 7/24 13.00 2.05 38.0 2 0
(Orissa)
A Katti 5 9 330.4 125 514 26 4/42 8/132 19.76 1.55 76.3 0 0
(Assam)
PV Gandhe 5 10 197.1 47 450 24 4/43 6/67 18.75 2.28 49.2 0 0
(Vidarbha)
Anand Rajan 4 7 167.3 44 488 24 5/44 10/142 20.33 2.91 41.8 2 1
(Madhya Pradesh)
PP Ojha 5 9 188.5 29 682 24 7/126 8/195 28.41 3.61 47.2 2 0
(Hyderabad (India))
RV Pawar 6 9 222.2 59 519 23 4/48 6/97 22.56 2.33 58.0 0 0
(Baroda)
PK Reddy 6 11 184.3 37 550 23 6/31 11/88 23.91 2.98 48.1 2 1
(Hyderabad (India))
SP Pandey 6 10 238.1 62 567 23 7/36 7/92 24.65 2.38 62.1 3 0
(Madhya Pradesh)
S Rana 6 11 227.0 55 572 23 5/34 7/96 24.86 2.51 59.2 2 0
(Haryana)
SP Jobanputra 7 13 223.1 56 648 23 6/77 8/150 28.17 2.90 58.2 1 0
(Saurashtra)
PIS Reddy 5 10 197.1 57 420 22 4/28 7/29 19.09 2.13 53.7 0 0
(Hyderabad (India))
R Vinay Kumar 7 12 182.2 44 456 22 5/22 7/41 20.72 2.50 49.7 2 0
(Karnataka)
D Kalyankrishna 6 12 190.1 47 518 22 5/63 7/110 23.54 2.72 51.8 2 0
(Andhra)
SK Satpathy 6 12 240.4 65 550 22 5/97 8/129 25.00 2.28 65.6 1 0
(Orissa)
SP Hazare 7 13 210.2 54 564 22 5/36 5/80 25.63 2.68 57.3 1 0
(Mumbai)
M Diwakar 5 9 181.5 34 586 22 5/62 6/124 26.63 3.22 49.5 2 0
(Jharkhand)
Pankaj Singh 5 9 178.5 59 440 21 6/65 10/91 20.95 2.46 51.0 1 1
(Rajasthan)
AM Salvi 7 12 244.5 60 560 21 4/26 5/57 26.66 2.28 69.9 0 0
(Mumbai)
NM Kulkarni 8 14 277.5 77 641 21 7/114 7/148 30.52 2.30 79.3 1 0
(Mumbai)
SV Sehgal 4 8 126.3 53 246 20 7/39 10/57 12.30 1.94 37.9 2 1
(Orissa)
Z Khan 3 5 108.5 28 317 20 6/72 10/118 15.85 2.91 32.6 1 1
(Baroda)
SR Burkul 7 12 192.0 56 463 20 3/30 6/107 23.15 2.41 57.6 0 0
(Maharashtra)
RR Bose 8 14 257.1 70 709 20 5/55 5/117 35.45 2.75 77.1 1 0
(Bengal)
M Aslam 5 8 140.2 51 289 19 5/34 6/55 15.21 2.05 44.3 2 0
(Rajasthan)
V Jain 5 8 130.1 34 325 19 7/29 9/49 17.10 2.49 41.1 1 0
(Tripura)
A Konwar 5 9 199.4 56 457 19 6/87 6/94 24.05 2.28 63.0 1 0
(Assam)
R Jesuraj 6 9 170.0 39 465 19 6/76 11/116 24.47 2.73 53.6 2 1
(Tamil Nadu)
SS Rao 5 9 165.2 37 474 19 4/57 6/103 24.94 2.86 52.2 0 0
(Jharkhand)
SB Joshi 6 9 242.5 76 484 19 6/73 9/97 25.47 1.99 76.6 1 0
(Karnataka)
RB Patel 5 8 193.0 52 530 19 5/31 6/113 27.89 2.74 60.9 1 0
(Baroda)
A Bhandari 7 14 221.1 47 665 19 6/50 11/115 35.00 3.00 69.8 2 1
(Delhi)
YK Pathan 7 10 242.2 50 670 19 5/30 8/66 35.26 2.76 76.5 1 0
(Baroda)
AM Makda 5 9 194.1 53 522 18 4/30 6/127 29.00 2.68 64.7 0 0
(Gujarat)
S Khajuria 5 9 196.2 59 534 18 5/91 5/133 29.66 2.71 65.4 2 0
(Jammu & Kashmir)
SV Bahutule 7 12 267.3 70 543 18 4/35 4/59 30.16 2.02 89.1 0 0
(Maharashtra)
Records includes the following current or recent matches:
Saurashtra v Rajasthan at Rajkot, Ranji Trophy plate final, Feb 2-5, 2006 [First-class]
Uttar Pradesh v Bengal at Lucknow, Ranji Trophy final, Jan 29-Feb 2, 2006 [First-class]
Saurashtra v Madhya Pradesh at Rajkot, Ranji Trophy 2nd semi final, Jan 25-29, 2006 [First-class]