Most wickets
Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
GB Gaikwad 6 6 24.0 0 127 11 3/27 11.54 5.29 13.0 0 0
(Maharashtra)
SM Fallah 7 7 28.0 0 196 11 4/12 17.81 7.00 15.2 1 0
(Maharashtra)
P Patel 4 4 14.0 0 91 10 3/16 9.10 6.50 8.4 0 0
(Orissa)
L Ablish 5 5 18.0 0 120 10 5/20 12.00 6.66 10.8 0 1
(Punjab)
DS Goswami 6 6 21.4 1 147 10 3/19 14.70 6.78 13.0 0 0
(Assam)
PJ Sangwan 5 5 20.0 0 142 9 3/22 15.77 7.10 13.3 0 0
(Delhi)
VS Malik 5 5 19.4 0 157 9 3/21 17.44 7.98 13.1 0 0
(Himachal Pradesh)
Anand Rajan 3 3 12.0 1 89 8 4/26 11.12 7.41 9.0 1 0
(Madhya Pradesh)
MS Gony 5 5 19.1 0 102 8 4/16 12.75 5.32 14.3 1 0
(Punjab)
Sarandeep Singh 5 5 18.0 0 102 8 3/20 12.75 5.66 13.5 0 0
(Himachal Pradesh)
S Sureshnath 4 4 15.1 0 113 8 3/31 14.12 7.45 11.3 0 0
(Maharashtra)
J Mehta 5 5 20.0 2 128 8 2/14 16.00 6.40 15.0 0 0
(Himachal Pradesh)
YK Pathan 4 4 14.0 0 130 8 3/30 16.25 9.28 10.5 0 0
(Baroda)
SV Bahutule 6 6 23.0 0 148 8 4/19 18.50 6.43 17.2 1 0
(Assam)
JT Billa 4 4 12.2 0 72 7 3/10 10.28 5.83 10.5 0 0
(Haryana)
Y Nagar 5 5 13.0 0 72 7 3/15 10.28 5.53 11.1 0 0
(Delhi)
Joginder Sharma 5 5 16.0 0 86 7 3/17 12.28 5.37 13.7 0 0
(Haryana)
R Sharma 5 5 17.0 1 95 7 3/14 13.57 5.58 14.5 0 0
(Punjab)
SD Nadkarni 5 5 17.0 0 105 7 3/23 15.00 6.17 14.5 0 0
(Services)
S Beigh 5 5 19.0 0 138 7 3/15 19.71 7.26 16.2 0 0
(Jammu & Kashmir)
KR Adhav 7 7 26.0 0 177 7 3/29 25.28 6.80 22.2 0 0
(Maharashtra)
M Diwakar 3 3 10.1 2 58 6 5/6 9.66 5.70 10.1 0 1
(Jharkhand)
Amit Yadav 3 3 12.0 0 63 6 3/20 10.50 5.25 12.0 0 0
(Goa)
RK Mohanty 4 4 11.0 0 71 6 3/28 11.83 6.45 11.0 0 0
(Orissa)
RP Dahiya 3 3 11.0 0 86 6 3/27 14.33 7.81 11.0 0 0
(Gujarat)
S Narwal 5 5 17.5 1 107 6 3/23 17.83 6.00 17.8 0 0
(Delhi)
SM Maniar 4 4 15.0 0 109 6 3/32 18.16 7.26 15.0 0 0
(Saurashtra)
SK Trivedi 4 4 14.3 0 134 6 4/37 22.33 9.24 14.5 1 0
(Gujarat)
Farman Ahmed 7 7 19.0 0 142 6 4/25 23.66 7.47 19.0 1 0
(Delhi)
C Nanda 7 7 20.0 0 148 6 2/17 24.66 7.40 20.0 0 0
(Delhi)
AA Ansari 7 7 26.2 0 214 6 2/19 35.66 8.12 26.3 0 0
(Maharashtra)
R Ashwin 2 2 8.0 0 40 5 3/16 8.00 5.00 9.6 0 0
(Tamil Nadu)
R Jangid 3 3 10.4 0 50 5 5/11 10.00 4.68 12.8 0 1
(Vidarbha)
GH Vihari 2 2 8.0 0 50 5 3/28 10.00 6.25 9.6 0 0
(Hyderabad (India))
K Vivek Krishna 3 2 8.0 0 51 5 4/25 10.20 6.37 9.6 1 0
(Hyderabad (India))
AA Bhandari 3 3 11.4 1 61 5 3/25 12.20 5.22 14.0 0 0
(Hyderabad (India))
D Mahajan 5 3 10.0 0 70 5 2/23 14.00 7.00 12.0 0 0
(Jammu & Kashmir)
G Shankara Rao 3 3 8.0 0 70 5 2/13 14.00 8.75 9.6 0 0
(Andhra)
SG Gehlot 3 3 11.0 1 72 5 3/30 14.40 6.54 13.2 0 0
(Railways)
YS Chahal 5 5 17.3 0 76 5 2/6 15.20 4.34 21.0 0 0
(Haryana)
VR Aaron 4 4 14.0 0 87 5 2/6 17.40 6.21 16.8 0 0
(Jharkhand)
AB Sonkar 5 5 17.2 0 93 5 2/7 18.60 5.36 20.8 0 0
(Haryana)
RV Dhurv 4 4 11.0 1 98 5 4/20 19.60 8.90 13.2 1 0
(Saurashtra)
FD Bhaja 4 4 11.0 0 107 5 3/43 21.40 9.72 13.2 0 0
(Baroda)
Kuldeep Sharma 5 5 18.0 0 108 5 3/30 21.60 6.00 21.6 0 0
(Jharkhand)
R Bhatia 5 5 14.0 0 110 5 3/33 22.00 7.85 16.8 0 0
(Delhi)
AK Thakur 4 4 15.0 0 117 5 2/29 23.40 7.80 18.0 0 0
(Himachal Pradesh)
K Diwan 7 7 28.0 0 190 5 1/21 38.00 6.78 33.6 0 0
(Himachal Pradesh)
Records includes the following current or recent matches:
Hyderabad (India) v Maharashtra at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy final, Mar 16, 2010 [Twenty20]
Delhi v Hyderabad (India) at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy 2nd semi final, Mar 15, 2010 [Twenty20]
Maharashtra v Tamil Nadu at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy 1st semi final, Mar 15, 2010 [Twenty20]