Highest partnerships by runs
Partners Runs Wkt Team Opposition Ground Match Date Scorecard
PA de Silva, MS Atapattu 112* 2nd Sri Lanka v Bangladesh Dhaka 29 May 2000 ODI # 1596
Mohammad Wasim, Yousuf Youhana 107 2nd Pakistan v Sri Lanka Dhaka 5 Jun 2000 ODI # 1601
Inzamam-ul-Haq, Moin Khan 104* 5th Pakistan v Sri Lanka Dhaka 7 Jun 2000 ODI # 1602
ST Jayasuriya, MS Atapattu 104 2nd Sri Lanka v India Dhaka 1 Jun 2000 ODI # 1598
Akram Khan, Naimur Rahman 103 5th Bangladesh v India Dhaka 30 May 2000 ODI # 1597
SC Ganguly, M Azharuddin 100* 3rd India v Bangladesh Dhaka 30 May 2000 ODI # 1597
Habibul Bashar, Aminul Islam 94 3rd Bangladesh v India Dhaka 30 May 2000 ODI # 1597
Yousuf Youhana, Moin Khan 92 5th Pakistan v India Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
SC Ganguly, SR Tendulkar 85 1st India v Bangladesh Dhaka 30 May 2000 ODI # 1597
Inzamam-ul-Haq, Shahid Afridi 84* 4th Pakistan v Bangladesh Dhaka 2 Jun 2000 ODI # 1599
Saeed Anwar, Imran Nazir 83 1st Pakistan v Bangladesh Dhaka 2 Jun 2000 ODI # 1599
MS Atapattu, RP Arnold 79 5th Sri Lanka v Pakistan Dhaka 7 Jun 2000 ODI # 1602
Yousuf Youhana, Inzamam-ul-Haq 78 3rd Pakistan v Bangladesh Dhaka 2 Jun 2000 ODI # 1599
Javed Omar, Akram Khan 75 4th Bangladesh v Sri Lanka Dhaka 29 May 2000 ODI # 1596
Imran Nazir, Yousuf Youhana 75 2nd Pakistan v Bangladesh Dhaka 2 Jun 2000 ODI # 1599
Saeed Anwar, Imran Nazir 74 1st Pakistan v India Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
MS Atapattu, PA de Silva 71 4th Sri Lanka v Pakistan Dhaka 7 Jun 2000 ODI # 1602
Saeed Anwar, Yousuf Youhana 68 3rd Pakistan v Sri Lanka Dhaka 7 Jun 2000 ODI # 1602
SC Ganguly, HK Badani 67 2nd India v Bangladesh Dhaka 30 May 2000 ODI # 1597
SR Tendulkar, R Dravid 67 3rd India v Sri Lanka Dhaka 1 Jun 2000 ODI # 1598
ST Jayasuriya, PA de Silva 66 1st Sri Lanka v Bangladesh Dhaka 29 May 2000 ODI # 1596
MS Atapattu, UDU Chandana 62 6th Sri Lanka v Pakistan Dhaka 5 Jun 2000 ODI # 1601
ST Jayasuriya, PA de Silva 58 1st Sri Lanka v India Dhaka 1 Jun 2000 ODI # 1598
Javed Omar, Khaled Mashud 57 6th Bangladesh v Sri Lanka Dhaka 29 May 2000 ODI # 1596
Yousuf Youhana, Inzamam-ul-Haq 57 3rd Pakistan v Sri Lanka Dhaka 5 Jun 2000 ODI # 1601
RS Kaluwitharana, WPUJC Vaas 55 7th Sri Lanka v India Dhaka 1 Jun 2000 ODI # 1598
A Jadeja, AB Agarkar 52 8th India v Pakistan Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
Yousuf Youhana, Abdul Razzaq 51 6th Pakistan v India Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
MS Atapattu, RP Arnold 50 4th Sri Lanka v Pakistan Dhaka 5 Jun 2000 ODI # 1601
A Jadeja, RR Singh 49 5th India v Pakistan Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
Saeed Anwar, Inzamam-ul-Haq 49 4th Pakistan v Sri Lanka Dhaka 7 Jun 2000 ODI # 1602
SR Tendulkar, R Dravid 42 2nd India v Pakistan Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
A Jadeja, A Kumble 41 7th India v Pakistan Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
Saeed Anwar, Shahid Afridi 39 2nd Pakistan v Sri Lanka Dhaka 7 Jun 2000 ODI # 1602
SC Ganguly, SR Tendulkar 38 1st India v Sri Lanka Dhaka 1 Jun 2000 ODI # 1598
Yousuf Youhana, Wasim Akram 31 7th Pakistan v India Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
Shahriar Hossain, Habibul Bashar 28 2nd Bangladesh v India Dhaka 30 May 2000 ODI # 1597
Yousuf Youhana, Shahid Afridi 28 4th Pakistan v India Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
SC Ganguly, SR Tendulkar 26 1st India v Pakistan Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
Javed Omar, Habibul Bashar 25 1st Bangladesh v Pakistan Dhaka 2 Jun 2000 ODI # 1599
ST Jayasuriya, MS Atapattu 25 2nd Sri Lanka v Pakistan Dhaka 5 Jun 2000 ODI # 1601
ST Jayasuriya, MS Atapattu 25 3rd Sri Lanka v Pakistan Dhaka 7 Jun 2000 ODI # 1602
Imran Nazir, Mohammad Wasim 24 1st Pakistan v Sri Lanka Dhaka 5 Jun 2000 ODI # 1601
Habibul Bashar, Naimur Rahman 22 2nd Bangladesh v Pakistan Dhaka 2 Jun 2000 ODI # 1599
ST Jayasuriya, DPMD Jayawardene 21 3rd Sri Lanka v India Dhaka 1 Jun 2000 ODI # 1598
A Kumble, N Chopra 20 9th India v Sri Lanka Dhaka 1 Jun 2000 ODI # 1598
Yousuf Youhana, Azhar Mahmood 18* 8th Pakistan v India Dhaka 3 Jun 2000 ODI # 1600
Records includes the following current or recent matches:
Pakistan v Sri Lanka at Dhaka, Asia Cup final, Jun 7, 2000 [ODI # 1602]
Pakistan v Sri Lanka at Dhaka, Asia Cup 6th match, Jun 5, 2000 [ODI # 1601]
India v Pakistan at Dhaka, Asia Cup 5th match, Jun 3, 2000 [ODI # 1600]