Most matches
Player Span Mat Runs HS Ave 100 Wkts BBI Ave 5 Ct St
PP Chawla 2007-2017 44 586 45* 19.53 0 54 4/28 21.98 0 15 0
ER Dwivedi 2010-2017 39 861 89 37.43 0 - - - - 21 9
AD Nath 2013-2017 35 492 58* 22.36 0 11 3/20 20.45 0 11 0
PSK Gupta 2011-2017 34 979 102* 31.58 1 3 2/28 25.33 0 21 0
P Kumar 2007-2017 32 284 76* 21.84 0 34 3/18 22.79 0 6 0
RP Singh 2007-2015 28 45 18 6.42 0 22 5/8 35.13 1 8 0
UA Sharma 2013-2017 25 270 47* 16.87 0 - - - - 10 0
M Kaif 2007-2013 22 607 70 31.94 0 - - - - 16 0
AS Rajpoot 2013-2017 22 7 7 3.50 0 35 5/20 15.37 1 2 0
TM Srivastava 2007-2013 21 412 84* 22.88 0 0 - - 0 7 0
Imtiaz Ahmed 2009-2017 20 150 34* 15.00 0 17 4/5 31.47 0 2 0
Amit Mishra 2013-2017 19 38 19* 12.66 0 24 3/23 22.29 0 3 0
Kuldeep Yadav 2014-2017 19 24 17* 12.00 0 25 5/17 18.04 1 4 0
AG Murtaza 2007-2014 18 109 39* 21.80 0 20 3/9 18.40 0 7 0
RK Singh 2014-2017 18 189 34 14.53 0 1 1/46 79.00 0 9 0
P Gupta 2009-2014 12 27 10 5.40 0 11 2/23 29.36 0 1 0
Samarth Singh 2016-2017 11 274 65* 27.40 0 - - - - 6 0
Parvinder Singh 2007-2011 10 226 52* 28.25 0 1 1/17 48.00 0 1 0
Ravikant Shukla 2007-2011 10 112 36 12.44 0 0 - - 0 6 0
GY Tomar 2013-2015 9 61 25 8.71 0 2 1/2 23.50 0 5 0
M Dagar 2014-2014 8 280 74 35.00 0 - - - - 4 0
SJ Srivastava 2007-2010 8 1 1* 0.50 0 6 3/29 35.33 0 3 0
S Tyagi 2010-2013 8 2 2* 2.00 0 10 4/45 16.40 0 1 0
B Kumar 2009-2011 7 37 17 12.33 0 4 1/16 46.50 0 0 0
SK Raina 2013-2016 7 158 47* 31.60 0 2 1/8 29.00 0 2 0
RP Srivastava 2007-2011 7 89 36 14.83 0 2 1/21 29.00 0 3 0
SN Khan 2017-2017 5 84 52* 21.00 0 - - - - 6 0
R Elahi 2007-2007 4 88 42 44.00 0 1 1/23 23.00 0 0 0
A Alam 2011-2011 3 99 39 33.00 0 1 1/20 60.00 0 2 0
Amir Khan 2009-2009 3 4 4 4.00 0 - - - - 2 0
RC Choudhary 2010-2011 3 19 12* 9.50 0 2 1/7 23.50 0 1 0
SS Dubey 2016-2016 3 45 38* - 0 0 - - 0 2 0
P Malviya 2007-2007 3 60 34 30.00 0 - - - - 1 1
RS Rawat 2014-2014 3 15 9 5.00 0 - - - - 4 0
Saurabh Kumar 2016-2017 3 - - - - 2 2/23 33.00 0 3 0
Jyoti P Yadav 2007-2007 3 4 4 4.00 0 - - - - 1 0
UD Yadav 2014-2014 3 53 26 17.66 0 - - - - 1 2
A Diwedi 2007-2007 2 - - - - - - - - 1 0
Abbas Raza 2007-2007 2 2 2 2.00 0 1 1/22 22.00 0 2 0
Ankit Tiwari 2013-2013 2 22 19 11.00 0 - - - - 0 0
H Asnora 2015-2015 2 8 6 4.00 0 - - - - 2 0
AP Chopra 2011-2011 2 4 3 2.00 0 - - - - 1 0
Kamran Khan 2010-2010 2 19 19* - 0 3 2/39 25.33 0 0 0
Naman Sharma 2009-2009 2 7 7* 7.00 0 - - - - 1 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Uttar Pradesh v Vidarbha at Jaipur, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 5, 2017 [Twenty20]
Madhya Pradesh v Uttar Pradesh at Jaipur, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 3, 2017 [Twenty20]
Railways v Uttar Pradesh at Jaipur, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 2, 2017 [Twenty20]