Most ducks
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
AJ Shrikhande 2010-2010 1 1 0 0 0 0.00 9 0.00 0 0 1 0 0
(Maharashtra)
Amit Verma 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Goa)
Basil Thampi 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Kerala)
KA Dafedar 2018-2018 1 1 0 0 0 0.00 5 0.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
Jaskaran Singh 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Punjab)
S Kaul 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Punjab)
AS Lamba 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Rajasthan)
Lee Yong Lepcha 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 4 0.00 0 0 1 0 0
(Sikkim)
Mandeep Singh 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Punjab)
U Manukrishnan 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Kerala)
AL Menaria 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Rajasthan)
M Mudhasir 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Jammu & Kashmir)
Pankaj Singh 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Rajasthan)
RM Patidar 2019-2019 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Madhya Pradesh)
DV Shilamkar 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Maharashtra)
AP Singh 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Jammu & Kashmir)
S Sriram 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Maharashtra)
N Surendran 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 0 - 0 0 1 0 0
(Kerala)
DH Yagnik 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Rajasthan)
IH Chaudhary 2010-2019 4 2 1 1 1* 1.00 3 33.33 0 0 1 0 0
(Gujarat, Sikkim)
AA Darekar 2010-2014 3 2 0 19 19 9.50 15 126.66 0 0 1 2 0
(Maharashtra)
TU Deshpande 2018-2019 2 2 0 1 1 0.50 4 25.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
MB Parmar 2007-2011 2 2 0 7 7 3.50 6 116.66 0 0 1 1 0
(Gujarat)
Yuvraj Singh 2016-2019 2 2 0 34 34 17.00 34 100.00 0 0 1 5 0
(Punjab)
VH Zol 2013-2014 2 2 0 4 4 2.00 12 33.33 0 0 1 0 0
(Maharashtra)
RR Raje 2007-2015 3 3 0 6 4 2.00 5 120.00 0 0 1 1 0
(Mumbai)
Taranjit Singh 2009-2017 3 3 0 6 4 2.00 7 85.71 0 0 1 1 0
(Maharashtra)
NK Patel 2007-2011 4 4 1 98 92* 32.66 73 134.24 0 1 1 13 1
(Gujarat)
AM Rahane 2007-2019 4 4 0 15 11 3.75 23 65.21 0 0 1 0 0
(Mumbai)
IK Pathan 2007-2017 5 5 1 84 65* 21.00 57 147.36 0 1 1 6 3
(Baroda)
KH Devdhar 2011-2018 6 6 1 136 62* 27.20 140 97.14 0 1 1 11 2
(Baroda)
KM Jadhav 2007-2015 6 6 0 64 40 10.66 60 106.66 0 0 1 4 1
(Maharashtra)
HH Khadiwale 2009-2015 6 6 0 98 47 16.33 98 100.00 0 0 1 8 2
(Maharashtra)
RH Motwani 2007-2015 6 6 0 76 35 12.66 82 92.68 0 0 1 6 0
(Maharashtra)
SA Yadav 2010-2019 6 6 1 73 37* 14.60 69 105.79 0 0 1 5 3
(Mumbai)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Saurashtra v Goa at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 2, 2019 [Twenty20]
Mumbai v Saurashtra at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Feb 28, 2019 [Twenty20]
Saurashtra v Sikkim at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Feb 25, 2019 [Twenty20]