Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied NR %
Afghanistan v Australia 2012-2015 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2014-2015 2 1 1 0 0 50.00
v Canada 2010-2011 5 4 1 0 0 80.00
v England 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v India 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2010-2015 4 1 3 0 0 25.00
v Kenya 2010-2013 6 4 2 0 0 66.66
v Netherlands 2009-2012 6 4 2 0 0 66.66
v New Zealand 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2012-2014 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2009-2015 9 6 3 0 0 66.66
v Sri Lanka 2014-2015 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 5 2 3 0 0 40.00
v Zimbabwe 2014-2014 4 2 2 0 0 50.00
Africa XI v Asia XI 2005-2007 6 1 4 0 1 20.00
Asia XI v Africa XI 2005-2007 6 4 1 0 1 80.00
v ICC World XI 2005-2005 1 0 1 0 0 0.00
Australia v Afghanistan 2012-2015 2 2 0 0 0 100.00
v Bangladesh 1990-2011 19 18 1 0 0 94.73
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1971-2015 131 77 49 2 3 60.93
v ICC World XI 2005-2005 3 3 0 0 0 100.00
v India 1980-2015 118 68 40 0 10 62.96
v Ireland 2007-2012 3 2 0 0 1 100.00
v Kenya 1996-2011 5 5 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2007 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1974-2015 127 86 35 0 6 71.07
v Pakistan 1975-2015 93 58 31 1 3 65.00
v Scotland 1999-2015 5 5 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2014 88 46 39 3 0 53.97
v Sri Lanka 1975-2015 91 56 31 0 4 64.36
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2013 135 70 59 3 3 54.16
v Zimbabwe 1983-2014 30 27 2 0 1 93.10
Bangladesh v Afghanistan 2014-2015 2 1 1 0 0 50.00
v Australia 1990-2011 19 1 18 0 0 5.26
v Bermuda 2007-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v England 2000-2015 16 3 13 0 0 18.75
v Hong Kong 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v India 1988-2015 29 3 25 0 1 10.71
v Ireland 2007-2011 7 5 2 0 0 71.42
v Kenya 1997-2006 14 8 6 0 0 57.14
v Netherlands 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v New Zealand 1990-2015 25 8 17 0 0 32.00
v Pakistan 1986-2015 35 4 31 0 0 11.42
v Scotland 1999-2015 4 4 0 0 0 100.00
v South Africa 2002-2011 14 1 13 0 0 7.14
v Sri Lanka 1986-2015 38 4 33 0 1 10.81
v United Arab Emirates 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1999-2014 28 7 19 0 2 26.92
v Zimbabwe 1997-2014 64 36 28 0 0 56.25
Bermuda v Bangladesh 2007-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Canada 2006-2008 11 5 6 0 0 45.45
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Kenya 2006-2009 8 0 8 0 0 0.00
v Netherlands 2006-2009 7 1 6 0 0 14.28
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2006 2 0 2 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2011 5 1 4 0 0 20.00
v Australia 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2003-2007 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2008 11 6 5 0 0 54.54
v England 1979-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2007-2011 8 2 6 0 0 25.00
v Kenya 2003-2013 15 5 9 0 1 35.71
v Netherlands 2006-2014 9 0 8 0 1 0.00
v New Zealand 2003-2011 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1979-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 2 7 0 0 22.22
v South Africa 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2003-2010 4 0 4 0 0 0.00
v Zimbabwe 2006-2011 2 0 2 0 0 0.00
East Africa v England 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v India 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 1975-1975 1 0 1 0 0 0.00
England v Afghanistan 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1971-2015 131 49 77 2 3 39.06
v Bangladesh 2000-2015 16 13 3 0 0 81.25
v Canada 1979-2007 2 2 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v India 1974-2015 93 38 50 2 3 43.33
v Ireland 2006-2015 7 5 1 0 1 83.33
v Kenya 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2011 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2015 78 33 39 2 4 45.94
v Pakistan 1974-2012 72 42 28 0 2 60.00
v Scotland 2008-2015 4 3 0 0 1 100.00
v South Africa 1992-2013 51 22 25 1 3 46.87
v Sri Lanka 1982-2015 64 30 34 0 0 46.87
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1973-2014 88 42 42 0 4 50.00
v Zimbabwe 1992-2004 30 21 8 0 1 72.41
Hong Kong v Afghanistan 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v Bangladesh 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v India 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2014-2014 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
ICC World XI v Asia XI 2005-2005 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2005 3 0 3 0 0 0.00
India v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1980-2015 118 40 68 0 10 37.03
v Bangladesh 1988-2015 29 25 3 0 1 89.28
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1974-2015 93 50 38 2 3 56.66
v Hong Kong 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Ireland 2007-2015 3 3 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2004 13 11 2 0 0 84.61
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2014 93 46 41 1 5 52.84
v Pakistan 1978-2015 127 51 72 0 4 41.46
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v South Africa 1991-2015 71 26 42 0 3 38.23
v Sri Lanka 1979-2014 149 83 54 1 11 60.50
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1979-2015 116 53 60 1 2 46.92
v Zimbabwe 1983-2015 57 45 10 2 0 80.70
Ireland v Afghanistan 2010-2015 4 3 1 0 0 75.00
v Australia 2007-2012 3 0 2 0 1 0.00
v Bangladesh 2007-2011 7 2 5 0 0 28.57
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2007-2011 8 6 2 0 0 75.00
v England 2006-2015 7 1 5 0 1 16.66
v India 2007-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Kenya 2007-2012 10 7 2 0 1 77.77
v Netherlands 2006-2013 10 7 1 1 1 83.33
v New Zealand 2007-2008 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2015 6 1 4 1 0 25.00
v Scotland 2006-2015 17 12 4 0 1 75.00
v South Africa 2007-2015 4 0 4 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2014 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 2007-2015 6 1 4 0 1 20.00
v Zimbabwe 2007-2015 6 2 3 1 0 41.66
Kenya v Afghanistan 2010-2013 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 1996-2011 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1997-2006 14 6 8 0 0 42.85
v Bermuda 2006-2009 8 8 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2013 15 9 5 0 1 64.28
v England 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
v India 1996-2004 13 2 11 0 0 15.38
v Ireland 2007-2012 10 2 7 0 1 22.22
v Netherlands 2007-2014 10 3 7 0 0 30.00
v New Zealand 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2011 6 0 6 0 0 0.00
v Scotland 2007-2014 9 3 5 0 1 37.50
v South Africa 1996-2008 10 0 10 0 0 0.00
v Sri Lanka 1996-2011 6 1 5 0 0 16.66
v West Indies 1996-2003 6 1 5 0 0 16.66
v Zimbabwe 1996-2011 32 5 25 0 2 16.66
Namibia v Australia 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v England 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v India 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Netherlands 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
Netherlands v Afghanistan 2009-2012 6 2 4 0 0 33.33
v Australia 2003-2007 2 0 2 0 0 0.00
v Bangladesh 2010-2011 2 1 1 0 0 50.00
v Bermuda 2006-2009 7 6 1 0 0 85.71
v Canada 2006-2014 9 8 0 0 1 100.00
v England 1996-2011 3 0 3 0 0 0.00
v India 2003-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Ireland 2006-2013 10 1 7 1 1 16.66
v Kenya 2007-2014 10 7 3 0 0 70.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1996-2003 3 0 3 0 0 0.00
v Scotland 2006-2011 9 2 6 0 1 25.00
v South Africa 1996-2013 4 0 4 0 0 0.00
v Sri Lanka 2002-2006 3 0 3 0 0 0.00
v United Arab Emirates 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v West Indies 2007-2011 2 0 2 0 0 0.00
v Zimbabwe 2003-2003 1 0 1 0 0 0.00
New Zealand v Afghanistan 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Australia 1974-2015 127 35 86 0 6 28.92
v Bangladesh 1990-2015 25 17 8 0 0 68.00
v Canada 2003-2011 3 3 0 0 0 100.00
v East Africa 1975-1975 1 1 0 0 0 100.00
v England 1973-2015 78 39 33 2 4 54.05
v India 1975-2014 93 41 46 1 5 47.15
v Ireland 2007-2008 2 2 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v Pakistan 1973-2015 96 40 53 1 2 43.08
v Scotland 1999-2015 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2015 62 21 36 0 5 36.84
v Sri Lanka 1979-2015 90 42 40 1 7 51.20
v United Arab Emirates 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v United States of America 2004-2004 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2015 61 24 30 0 7 44.44
v Zimbabwe 1987-2012 35 25 8 1 1 75.00
Pakistan v Afghanistan 2012-2014 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2015 93 31 58 1 3 35.00
v Bangladesh 1986-2015 35 31 4 0 0 88.57
v Canada 1979-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1974-2012 72 28 42 0 2 40.00
v Hong Kong 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v India 1978-2015 127 72 51 0 4 58.53
v Ireland 2007-2015 6 4 1 1 0 75.00
v Kenya 1996-2011 6 6 0 0 0 100.00
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2003 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1973-2015 96 53 40 1 2 56.91
v Scotland 1999-2013 3 3 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2015 72 24 47 0 1 33.80
v Sri Lanka 1975-2014 142 81 56 1 4 59.05
v United Arab Emirates 1994-2015 3 3 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2015 127 55 69 3 0 44.48
v Zimbabwe 1992-2015 51 45 3 1 2 92.85
Papua New Guinea v Hong Kong 2014-2014 2 2 0 0 0 100.00
Scotland v Afghanistan 2009-2015 9 3 6 0 0 33.33
v Australia 1999-2015 5 0 5 0 0 0.00
v Bangladesh 1999-2015 4 0 4 0 0 0.00
v Bermuda 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Canada 2007-2014 9 7 2 0 0 77.77
v England 2008-2015 4 0 3 0 1 0.00
v India 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Ireland 2006-2015 17 4 12 0 1 25.00
v Kenya 2007-2014 9 5 3 0 1 62.50
v Netherlands 2006-2011 9 6 2 0 1 75.00
v New Zealand 1999-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Pakistan 1999-2013 3 0 3 0 0 0.00
v South Africa 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
v Sri Lanka 2011-2015 2 0 2 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1999-2007 2 0 2 0 0 0.00
South Africa v Australia 1992-2014 88 39 46 3 0 46.02
v Bangladesh 2002-2011 14 13 1 0 0 92.85
v Canada 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v England 1992-2013 51 25 22 1 3 53.12
v India 1991-2015 71 42 26 0 3 61.76
v Ireland 2007-2015 4 4 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2008 10 10 0 0 0 100.00
v Netherlands 1996-2013 4 4 0 0 0 100.00
v New Zealand 1992-2015 62 36 21 0 5 63.15
v Pakistan 1992-2015 72 47 24 0 1 66.19
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 1992-2015 60 29 29 1 1 50.00
v United Arab Emirates 1996-2015 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1992-2015 58 43 13 1 1 76.31
v Zimbabwe 1992-2015 38 35 2 0 1 94.59
Sri Lanka v Afghanistan 2014-2015 2 2 0 0 0 100.00
v Australia 1975-2015 91 31 56 0 4 35.63
v Bangladesh 1986-2015 38 33 4 0 1 89.18
v Bermuda 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1982-2015 64 34 30 0 0 53.12
v India 1979-2014 149 54 83 1 11 39.49
v Ireland 2007-2014 2 2 0 0 0 100.00
v Kenya 1996-2011 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2002-2006 3 3 0 0 0 100.00
v New Zealand 1979-2015 90 40 42 1 7 48.79
v Pakistan 1975-2014 142 56 81 1 4 40.94
v Scotland 2011-2015 2 2 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2015 60 29 29 1 1 50.00
v United Arab Emirates 2004-2008 2 2 0 0 0 100.00
v West Indies 1975-2013 51 21 27 0 3 43.75
v Zimbabwe 1992-2011 47 39 7 0 1 84.78
United Arab Emirates v Afghanistan 2014-2014 5 3 2 0 0 60.00
v Bangladesh 2008-2008 1 0 1 0 0 0.00
v England 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
v India 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Ireland 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Netherlands 1996-1996 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1996-1996 1 0 1 0 0 0.00
v Pakistan 1994-2015 3 0 3 0 0 0.00
v Scotland 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
v South Africa 1996-2015 2 0 2 0 0 0.00
v Sri Lanka 2004-2008 2 0 2 0 0 0.00
v West Indies 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
v Zimbabwe 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
United States of America v Australia 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
v New Zealand 2004-2004 1 0 1 0 0 0.00
West Indies v Australia 1975-2013 135 59 70 3 3 45.83
v Bangladesh 1999-2014 28 19 7 0 2 73.07
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 100.00
v Canada 2003-2010 4 4 0 0 0 100.00
v England 1973-2014 88 42 42 0 4 50.00
v India 1979-2015 116 60 53 1 2 53.07
v Ireland 2007-2015 6 4 1 0 1 80.00
v Kenya 1996-2003 6 5 1 0 0 83.33
v Netherlands 2007-2011 2 2 0 0 0 100.00
v New Zealand 1975-2015 61 30 24 0 7 55.55
v Pakistan 1975-2015 127 69 55 3 0 55.51
v Scotland 1999-2007 2 2 0 0 0 100.00
v South Africa 1992-2015 58 13 43 1 1 23.68
v Sri Lanka 1975-2013 51 27 21 0 3 56.25
v United Arab Emirates 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 1983-2015 45 35 9 0 1 79.54
Zimbabwe v Afghanistan 2014-2014 4 2 2 0 0 50.00
v Australia 1983-2014 30 2 27 0 1 6.89
v Bangladesh 1997-2014 64 28 36 0 0 43.75
v Bermuda 2006-2006 2 2 0 0 0 100.00
v Canada 2006-2011 2 2 0 0 0 100.00
v England 1992-2004 30 8 21 0 1 27.58
v India 1983-2015 57 10 45 2 0 19.29
v Ireland 2007-2015 6 3 2 1 0 58.33
v Kenya 1996-2011 32 25 5 0 2 83.33
v Namibia 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v Netherlands 2003-2003 1 1 0 0 0 100.00
v New Zealand 1987-2012 35 8 25 1 1 25.00
v Pakistan 1992-2015 51 3 45 1 2 7.14
v South Africa 1992-2015 38 2 35 0 1 5.40
v Sri Lanka 1992-2011 47 7 39 0 1 15.21
v United Arab Emirates 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
v West Indies 1983-2015 45 9 35 0 1 20.45
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years

The result percentage excludes no results and counts ties as half a win

Records includes the following current or recent matches:
Pakistan v Zimbabwe at Lahore, 3rd ODI, May 31, 2015 [ODI # 3653]
Pakistan v Zimbabwe at Lahore, 2nd ODI, May 29, 2015 [ODI # 3652]
Pakistan v Zimbabwe at Lahore, 1st ODI, May 26, 2015 [ODI # 3651]

Statsguru Trivia

Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here

Did you know?

Waqar Younis has taken five six-wicket hauls in ODIs. He is the only bowler to return more than two such hauls. Eight bowlers have taken exactly two six-wicket hauls each.

Random Record

Most consecutive five-wickets-in-an-innings - Test matches

Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365