Bowling averages
Player Span Mat Inns Balls Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Ct St
VR Aaron 2011-2015 18 23 1569 1366 29 3/24 3/24 47.10 5.22 54.1 0 0 2 0
Abdul Hafeez 1946-1946 3 - - - - - - - - - - - 1 0
S Abid Ali 1967-1975 34 54 4500 2167 54 6/55 7/116 40.12 2.88 83.3 1 0 32 0
HR Adhikari 1947-1959 21 3 170 82 3 3/68 3/68 27.33 2.89 56.6 0 0 8 0
AB Agarkar 1998-2007 221 237 14404 10851 349 6/41 8/160 31.09 4.51 41.2 3 0 58 0
L Amarnath 1933-1952 24 35 4241 1481 45 5/96 8/167 32.91 2.09 94.2 2 0 13 0
M Amarnath 1969-1989 154 135 6406 3753 78 4/63 4/63 48.11 3.51 82.1 0 0 70 0
S Amarnath 1976-1978 13 1 11 5 1 1/5 1/5 5.00 2.72 11.0 0 0 5 0
L Amar Singh 1932-1936 7 13 2182 858 28 7/86 8/141 30.64 2.35 77.9 2 0 3 0
Amir Elahi 1947-1947 1 - - - - - - - - - - - 0 0
PK Amre 1991-1994 48 1 2 4 0 - - - 12.00 - 0 0 21 0
SA Ankola 1989-1997 21 22 987 743 15 3/33 3/33 49.53 4.51 65.8 0 0 2 0
AL Apte 1959-1959 1 - - - - - - - - - - - 0 0
ML Apte 1952-1953 7 1 6 3 0 - - - 3.00 - 0 0 2 0
S Aravind 2015-2015 1 1 22 44 1 1/44 1/44 44.00 12.00 22.0 0 0 0 0
Arshad Ayub 1987-1990 45 54 5432 2654 72 5/21 8/104 36.86 2.93 75.4 4 0 7 0
B Arun 1986-1987 6 7 354 219 5 3/76 3/76 43.80 3.71 70.8 0 0 2 0
J Arun Lal 1982-1989 29 3 16 7 0 - - - 2.62 - 0 0 17 0
R Ashwin 2010-2017 199 241 21175 12786 472 7/59 13/140 27.08 3.62 44.8 25 7 58 0
P Awana 2012-2012 2 2 36 71 0 - - - 11.83 - 0 0 0 0
KBJ Azad 1980-1986 32 21 1140 646 10 2/48 2/48 64.60 3.40 114.0 0 0 10 0
M Azharuddin 1984-2000 433 27 565 495 12 3/19 3/19 41.25 5.25 47.0 0 0 261 0
HK Badani 2000-2004 44 10 231 166 3 1/7 1/7 55.33 4.31 77.0 0 0 19 0
S Badrinath 2008-2011 10 - - - - - - - - - - - 4 0
SV Bahutule 1997-2003 10 10 660 486 5 1/31 2/102 97.20 4.41 132.0 0 0 4 0
AA Baig 1959-1967 10 2 18 15 0 - - - 5.00 - 0 0 6 0
L Balaji 2002-2012 43 50 3299 2469 71 5/76 9/171 34.77 4.49 46.4 1 0 12 0
SA Banerjee 1948-1949 1 2 306 181 5 4/120 5/181 36.20 3.54 61.2 0 0 3 0
SN Banerjee 1949-1949 1 2 273 127 5 4/54 5/127 25.40 2.79 54.6 0 0 0 0
ST Banerjee 1991-1992 7 7 348 249 8 3/30 3/30 31.12 4.29 43.5 0 0 3 0
SB Bangar 2001-2004 27 28 1204 727 14 2/23 2/23 51.92 3.62 86.0 0 0 8 0
M Baqa Jilani 1936-1936 1 1 90 55 0 - - - 3.66 - 0 0 0 0
AC Bedade 1994-1994 13 - - - - - - - - - - - 4 0
BS Bedi 1966-1979 77 128 21954 7977 273 7/98 10/194 29.21 2.18 80.4 14 1 30 0
A Bhandari 2000-2004 2 2 106 106 5 3/31 3/31 21.20 6.00 21.2 0 0 0 0
P Bhandari 1955-1956 3 2 78 39 0 - - - 3.00 - 0 0 1 0
AR Bhat 1983-1983 2 2 438 151 4 2/65 2/65 37.75 2.06 109.5 0 0 0 0
Bhupinder Singh 1994-1994 2 2 102 78 3 3/34 3/34 26.00 4.58 34.0 0 0 0 0
RMH Binny 1979-1987 99 105 5827 3794 124 6/56 8/101 30.59 3.90 46.9 2 0 23 0
STR Binny 2014-2016 23 22 970 751 24 6/4 6/4 31.29 4.64 40.4 1 0 7 0
CG Borde 1958-1969 55 54 5695 2417 52 5/88 6/132 46.48 2.54 109.5 1 0 37 0
GK Bose 1974-1974 1 1 66 39 1 1/39 1/39 39.00 3.54 66.0 0 0 0 0
JJ Bumrah 2016-2017 35 35 1120 1064 55 4/22 4/22 19.34 5.70 20.3 0 0 7 0
YS Chahal 2016-2017 9 9 288 251 17 6/25 6/25 14.76 5.22 16.9 1 0 3 0
BS Chandrasekhar 1964-1979 59 98 16019 7235 245 8/79 12/104 29.53 2.70 65.3 16 2 25 0
VB Chandrasekhar 1988-1990 7 - - - - - - - - - - - 0 0
U Chatterjee 1995-1995 3 3 161 117 3 2/35 2/35 39.00 4.36 53.6 0 0 1 0
CPS Chauhan 1969-1981 47 10 174 106 2 1/4 1/4 53.00 3.65 87.0 0 0 41 0
RK Chauhan 1993-1998 56 68 6383 3073 76 4/48 7/107 40.43 2.88 83.9 0 0 22 0
PP Chawla 2006-2012 35 38 1942 1538 43 4/23 4/23 35.76 4.75 45.1 0 0 12 0
A Chopra 2003-2004 10 - - - - - - - - - - - 15 0
N Chopra 1998-2000 40 38 1979 1364 46 5/21 5/21 29.65 4.13 43.0 1 0 16 0
NR Chowdhury 1949-1951 2 3 516 205 1 1/130 1/130 205.00 2.38 516.0 0 0 0 0
SHM Colah 1932-1933 2 - - - - - - - - - - - 2 0
NJ Contractor 1955-1962 31 10 186 80 1 1/9 1/9 80.00 2.58 186.0 0 0 18 0
V Dahiya 2000-2001 21 - - - - - - - - - - - 25 5
HT Dani 1952-1952 1 2 60 19 1 1/9 1/19 19.00 1.90 60.0 0 0 1 0
SS Das 2000-2002 27 2 66 35 0 - - - 3.18 - 0 0 34 0
D Dasgupta 2001-2002 13 - - - - - - - - - - - 15 1
NA David 1997-1997 4 4 192 133 4 3/21 3/21 33.25 4.15 48.0 0 0 0 0
RB Desai 1959-1968 28 45 5597 2761 74 6/56 8/190 37.31 2.95 75.6 2 0 9 0
P Dharmani 1996-1996 1 - - - - - - - - - - - 0 0
R Dhawan 2016-2016 4 4 174 202 2 1/42 1/42 101.00 6.96 87.0 0 0 2 0
S Dhawan 2010-2017 121 5 54 18 0 - - - 2.00 - 0 0 58 0
MS Dhoni 2004-2017 449 9 132 98 1 1/14 1/14 98.00 4.45 132.0 0 0 564 152
SS Dighe 2000-2001 29 - - - - - - - - - - - 31 7
Dilawar Hussain 1934-1936 3 - - - - - - - - - - - 6 1
AB Dinda 2009-2013 22 22 774 857 29 4/19 4/19 29.55 6.64 26.6 0 0 2 0
RV Divecha 1951-1952 5 7 1044 361 11 3/102 4/115 32.81 2.07 94.9 0 0 5 0
DR Doshi 1979-1983 48 70 10114 4026 136 6/102 8/103 29.60 2.38 74.3 6 0 13 0
R Dravid 1996-2012 504 13 306 209 5 2/43 2/43 41.80 4.09 61.2 0 0 405 14
SA Durani 1960-1973 29 46 6446 2657 75 6/73 10/177 35.42 2.47 85.9 3 1 14 0
FM Engineer 1961-1975 51 - - - - - - - - - - - 69 17
FY Fazal 2016-2016 1 - - - - - - - - - - - 0 0
CV Gadkari 1953-1955 6 3 102 45 0 - - - 2.64 - 0 0 6 0
AD Gaekwad 1974-1987 55 18 382 226 3 1/4 1/4 75.33 3.54 127.3 0 0 21 0
DK Gaekwad 1952-1961 11 2 12 12 0 - - - 6.00 - 0 0 5 0
HG Gaekwad 1952-1952 1 1 222 47 0 - - - 1.27 - 0 0 0 0
G Gambhir 2003-2016 242 2 18 17 0 - - - 5.66 - 0 0 85 0
DJ Gandhi 1999-2000 7 - - - - - - - - - - - 3 0
A Gandotra 1969-1969 2 1 6 5 0 - - - 5.00 - 0 0 1 0
D Ganesh 1997-1997 5 8 491 307 6 2/28 4/98 51.16 3.75 81.8 0 0 0 0
SC Ganguly 1992-2008 421 269 7660 5516 132 5/16 5/16 41.78 4.32 58.0 2 0 170 0
RS Gavaskar 2004-2004 11 2 72 74 1 1/56 1/56 74.00 6.16 72.0 0 0 5 0
SM Gavaskar 1971-1987 233 33 400 231 2 1/10 1/10 115.50 3.46 200.0 0 0 130 0
RS Ghai 1984-1986 6 6 275 260 3 1/38 1/38 86.66 5.67 91.6 0 0 0 0
KD Ghavri 1974-1981 58 88 8069 4364 124 5/33 7/120 35.19 3.24 65.0 4 0 18 0
JM Ghorpade 1953-1959 8 5 150 131 0 - - - 5.24 - 0 0 4 0
Ghulam Ahmed 1948-1959 22 36 5650 2052 68 7/49 10/130 30.17 2.17 83.0 4 1 11 0
MS Gony 2008-2008 2 2 78 76 2 2/65 2/65 38.00 5.84 39.0 0 0 0 0
MJ Gopalan 1934-1934 1 1 114 39 1 1/39 1/39 39.00 2.05 114.0 0 0 3 0
CD Gopinath 1951-1960 8 1 48 11 1 1/11 1/11 11.00 1.37 48.0 0 0 2 0
GM Guard 1958-1960 2 4 396 182 3 2/69 3/88 60.66 2.75 132.0 0 0 2 0
S Guha 1967-1969 4 8 674 311 3 2/55 2/62 103.66 2.76 224.6 0 0 2 0
Gul Mohammad 1946-1952 8 4 77 24 2 2/21 2/21 12.00 1.87 38.5 0 0 3 0
BP Gupte 1961-1965 3 5 678 349 3 1/54 2/118 116.33 3.08 226.0 0 0 0 0
SP Gupte 1951-1961 36 61 11284 4403 149 9/102 10/223 29.55 2.34 75.7 12 1 14 0
Gurkeerat Singh 2016-2016 3 3 60 68 0 - - - 6.80 - 0 0 1 0
Gursharan Singh 1990-1990 2 - - - - - - - - - - - 3 0
Hanumant Singh 1964-1969 14 3 66 51 0 - - - 4.63 - 0 0 11 0
Harbhajan Singh 1998-2016 365 442 41551 23042 707 8/84 15/217 32.59 3.32 58.7 28 5 120 0
MS Hardikar 1958-1958 2 3 108 55 1 1/9 1/45 55.00 3.05 108.0 0 0 3 0
Harvinder Singh 1997-2001 19 22 959 794 28 3/44 3/44 28.35 4.96 34.2 0 0 6 0
VS Hazare 1946-1953 30 43 2840 1220 20 4/29 4/29 61.00 2.57 142.0 0 0 11 0
DD Hindlekar 1936-1946 4 - - - - - - - - - - - 3 0
ND Hirwani 1988-1996 35 46 5258 2706 89 8/61 16/136 30.40 3.08 59.0 4 1 7 0
KC Ibrahim 1948-1949 4 - - - - - - - - - - - 0 0
KS Indrajitsinhji 1964-1969 4 - - - - - - - - - - - 6 3
JK Irani 1947-1947 2 - - - - - - - - - - - 2 1
A Jadeja 1992-2000 211 52 1248 1094 20 3/3 3/3 54.70 5.25 62.4 0 0 64 0
RA Jadeja 2009-2017 198 221 15974 9463 324 7/48 10/154 29.20 3.55 49.3 9 1 90 0
KM Jadhav 2014-2017 20 6 162 141 6 3/29 3/29 23.50 5.22 27.0 0 0 8 0
W Jaffer 2000-2008 33 1 66 18 2 2/18 2/18 9.00 1.63 33.0 0 0 27 0
M Jahangir Khan 1932-1936 4 6 606 255 4 4/60 4/86 63.75 2.52 151.5 0 0 4 0
LP Jai 1933-1933 1 - - - - - - - - - - - 0 0
ML Jaisimha 1959-1971 39 51 2097 829 9 2/54 2/54 92.11 2.37 233.0 0 0 17 0
RJD Jamshedji 1933-1933 1 1 210 137 3 3/137 3/137 45.66 3.91 70.0 0 0 2 0
HK Jayantilal 1971-1971 1 - - - - - - - - - - - 0 0
Joginder Sharma 2004-2007 8 8 237 253 5 2/20 2/20 50.60 6.40 47.4 0 0 5 0
DJ Johnson 1996-1996 2 4 240 143 3 2/52 2/91 47.66 3.57 80.0 0 0 0 0
PG Joshi 1951-1960 12 - - - - - - - - - - - 18 9
SB Joshi 1996-2001 84 93 6837 3979 110 5/6 8/169 36.17 3.49 62.1 2 0 26 0
M Kaif 2000-2006 138 1 18 4 0 - - - 1.33 - 0 0 69 0
AV Kale 2003-2003 1 - - - - - - - - - - - 0 0
VG Kambli 1991-2000 121 1 4 7 1 1/7 1/7 7.00 10.50 4.0 0 0 22 0
HH Kanitkar 1997-2000 36 29 1012 805 17 2/22 2/22 47.35 4.77 59.5 0 0 14 0
HS Kanitkar 1974-1974 2 - - - - - - - - - - - 0 0
N Kapil Dev 1978-1994 356 448 38942 19812 687 9/83 11/146 28.83 3.05 56.6 24 2 135 0
AR Kapoor 1994-2000 21 24 1542 867 14 2/19 3/72 61.92 3.37 110.1 0 0 2 0
SS Karim 1997-2000 35 - - - - - - - - - - - 28 3
KD Karthik 2004-2014 103 - - - - - - - - - - - 105 14
M Kartik 2000-2007 46 52 3863 2459 61 6/27 7/76 40.31 3.81 63.3 1 0 12 0
RB Kenny 1958-1960 5 - - - - - - - - - - - 1 0
Z Khan 2000-2014 303 373 28952 18797 597 7/87 10/149 31.48 3.89 48.4 12 1 64 0
SC Khanna 1979-1984 10 - - - - - - - - - - - 4 4
GK Khoda 1998-1998 2 - - - - - - - - - - - 0 0
AR Khurasiya 1999-2001 12 - - - - - - - - - - - 3 0
SMH Kirmani 1976-1986 137 3 19 13 1 1/9 1/9 13.00 4.10 19.0 0 0 187 47
G Kishenchand 1947-1952 5 - - - - - - - - - - - 1 0
V Kohli 2008-2017 284 65 907 904 8 1/13 1/13 113.00 5.98 113.3 0 0 164 0
AG Kripal Singh 1955-1964 14 15 1518 584 10 3/43 3/90 58.40 2.30 151.8 0 0 4 0
P Krishnamurthy 1971-1976 6 - - - - - - - - - - - 8 2
Kuldeep Yadav 2017-2017 1 2 168 91 4 4/68 4/91 22.75 3.25 42.0 0 0 1 0
DS Kulkarni 2014-2016 14 14 646 563 22 4/34 4/34 25.59 5.22 29.3 0 0 2 0
NM Kulkarni 1997-2001 13 11 1140 689 13 3/27 3/27 53.00 3.62 87.6 0 0 3 0
RR Kulkarni 1983-1987 13 16 810 572 15 3/42 3/42 38.13 4.23 54.0 0 0 3 0
UN Kulkarni 1967-1968 4 7 448 238 5 2/37 2/59 47.60 3.18 89.6 0 0 0 0
B Kumar 2012-2017 93 106 5987 4143 122 6/82 6/46 33.95 4.15 49.0 4 0 26 0
P Kumar 2007-2012 84 88 5009 3664 112 5/106 7/169 32.71 4.38 44.7 1 0 14 0
VV Kumar 1961-1961 2 3 605 202 7 5/64 7/132 28.85 2.00 86.4 1 0 2 0
T Kumaran 1999-2000 8 8 378 348 9 3/24 3/24 38.66 5.52 42.0 0 0 3 0
A Kumble 1990-2008 401 499 55226 28655 953 10/74 14/149 30.06 3.11 57.9 37 8 145 0
BK Kunderan 1960-1967 18 1 24 13 0 - - - 3.25 - 0 0 23 7
A Kuruvilla 1997-1997 35 40 2896 1782 50 5/68 6/117 35.64 3.69 57.9 1 0 4 0
Lall Singh 1932-1932 1 - - - - - - - - - - - 1 0
R Lamba 1986-1989 36 3 19 20 1 1/9 1/9 20.00 6.31 19.0 0 0 15 0
VVS Laxman 1996-2012 220 17 366 166 2 1/2 1/2 83.00 2.72 183.0 0 0 174 0
S Madan Lal 1974-1987 106 127 9161 4983 144 5/23 6/47 34.60 3.26 63.6 4 0 33 0
ES Maka 1952-1953 2 - - - - - - - - - - - 2 1
AO Malhotra 1982-1986 27 3 24 3 0 - - - 0.75 - 0 0 6 0
Mandeep Singh 2016-2016 3 - - - - - - - - - - - 1 0
Maninder Singh 1982-1993 94 109 11351 5354 154 7/27 10/107 34.76 2.83 73.7 3 2 27 0
SV Manjrekar 1987-1996 111 6 25 25 1 1/2 1/2 25.00 6.00 25.0 0 0 48 1
VL Manjrekar 1951-1965 55 6 204 44 1 1/16 1/16 44.00 1.29 204.0 0 0 19 2
AV Mankad 1969-1978 23 4 76 90 1 1/47 1/47 90.00 7.10 76.0 0 0 12 0
MH Mankad 1946-1959 44 70 14686 5236 162 8/52 13/131 32.32 2.13 90.6 8 2 33 0
MK Mantri 1951-1955 4 - - - - - - - - - - - 8 1
JJ Martin 1999-2001 10 - - - - - - - - - - - 6 0
KR Meherhomji 1936-1936 1 - - - - - - - - - - - 1 0
VL Mehra 1955-1964 8 3 36 6 0 - - - 1.00 - 0 0 1 0
VM Merchant 1933-1951 10 2 54 40 0 - - - 4.44 - 0 0 7 0
PL Mhambrey 1996-1998 5 6 384 268 5 2/69 2/69 53.60 4.18 76.8 0 0 1 0
AG Milkha Singh 1960-1961 4 1 6 2 0 - - - 2.00 - 0 0 2 0
A Mishra 2003-2017 68 84 7248 4466 156 6/48 7/72 28.62 3.69 46.4 3 0 14 0
A Mithun 2010-2011 9 13 900 659 12 4/105 4/138 54.91 4.39 75.0 0 0 1 0
RS Modi 1946-1952 10 1 30 14 0 - - - 2.80 - 0 0 3 0
Mohammed Shami 2013-2016 75 94 6775 4848 171 5/47 9/118 28.35 4.29 39.6 2 0 20 0
DS Mohanty 1997-2001 47 48 2426 1901 61 4/56 4/56 31.16 4.70 39.7 0 0 10 0
D Mongia 2001-2007 58 21 640 571 14 3/31 3/31 40.78 5.35 45.7 0 0 22 0
NR Mongia 1994-2001 184 - - - - - - - - - - - 209 52
KS More 1984-1993 143 1 12 12 0 - - - 6.00 - 0 0 173 47
VM Muddiah 1959-1960 2 3 318 134 3 2/40 3/102 44.66 2.52 106.0 0 0 0 0
SP Mukherjee 1990-1991 3 3 174 98 2 1/30 1/30 49.00 3.37 87.0 0 0 1 0
A Mukund 2011-2017 6 1 12 14 0 - - - 7.00 - 0 0 5 0
S Mushtaq Ali 1934-1952 11 5 378 202 3 1/45 1/45 67.33 3.20 126.0 0 0 7 0
RG Nadkarni 1955-1968 41 65 9165 2559 88 6/43 11/122 29.07 1.67 104.1 4 1 22 0
SS Naik 1974-1975 5 - - - - - - - - - - - 0 0
KK Nair 2016-2017 8 2 12 11 0 - - - 5.50 - 0 0 6 0
Naoomal Jaoomal 1932-1934 3 4 108 68 2 1/4 1/4 34.00 3.77 54.0 0 0 0 0
MV Narasimha Rao 1978-1979 4 6 463 227 3 2/46 2/96 75.66 2.94 154.3 0 0 8 0
JG Navle 1932-1933 2 - - - - - - - - - - - 1 0
SV Nayak 1981-1982 6 7 453 293 2 1/16 1/51 146.50 3.88 226.5 0 0 2 0
AM Nayar 2009-2009 3 1 18 17 0 - - - 5.66 - 0 0 0 0
CK Nayudu 1932-1936 7 10 858 386 9 3/40 3/40 42.88 2.69 95.3 0 0 4 0
CS Nayudu 1934-1952 11 12 522 359 2 1/19 1/19 179.50 4.12 261.0 0 0 3 0
S Nazir Ali 1932-1934 2 1 138 83 4 4/83 4/83 20.75 3.60 34.5 0 0 0 0
P Negi 2016-2016 1 1 18 16 1 1/16 1/16 16.00 5.33 18.0 0 0 2 0
A Nehra 1999-2017 160 172 9648 7494 233 6/23 6/23 32.16 4.66 41.4 2 0 26 0
M Nissar 1932-1936 6 11 1211 707 25 5/90 6/135 28.28 3.50 48.4 3 0 2 0
S Nyalchand 1952-1952 1 1 384 97 3 3/97 3/97 32.33 1.51 128.0 0 0 0 0
NV Ojha 2010-2015 4 - - - - - - - - - - - 4 2
PP Ojha 2008-2013 48 71 8635 4204 144 6/47 10/89 29.19 2.92 59.9 7 1 18 0
AM Pai 1969-1969 1 2 114 31 2 2/29 2/31 15.50 1.63 57.0 0 0 0 0
PE Palia 1932-1936 2 2 42 13 0 - - - 1.85 - 0 0 0 0
GK Pandey 1999-1999 2 2 78 60 0 - - - 4.61 - 0 0 0 0
MK Pandey 2015-2017 20 - - - - - - - - - - - 3 0
CS Pandit 1986-1992 41 - - - - - - - - - - - 29 17
HH Pandya 2016-2017 26 25 597 685 24 3/8 3/8 28.54 6.88 24.8 0 0 14 0
Pankaj Singh 2010-2014 3 4 492 337 2 2/113 2/113 168.50 4.10 246.0 0 0 3 0
RR Pant 2017-2017 1 - - - - - - - - - - - 1 0
JV Paranjpe 1998-1998 4 - - - - - - - - - - - 2 0
GAHM Parkar 1982-1984 11 - - - - - - - - - - - 5 0
RD Parkar 1972-1973 2 - - - - - - - - - - - 0 0
DD Parsana 1979-1979 2 3 120 50 1 1/32 1/39 50.00 2.50 120.0 0 0 0 0
Parvez Rasool 2014-2017 2 2 84 92 3 2/60 2/60 30.66 6.57 28.0 0 0 0 0
CT Patankar 1955-1956 1 - - - - - - - - - - - 3 1
MAK Pataudi 1961-1975 46 10 132 88 1 1/10 1/10 88.00 4.00 132.0 0 0 27 0
Nawab of Pataudi 1946-1946 3 - - - - - - - - - - - 0 0
AK Patel 1984-1985 8 6 360 263 7 3/43 3/43 37.57 4.38 51.4 0 0 1 0
AR Patel 2014-2016 37 34 1608 1218 42 3/17 3/17 29.00 4.54 38.2 0 0 17 0
BP Patel 1974-1979 31 - - - - - - - - - - - 18 0
JM Patel 1955-1960 7 11 1725 637 29 9/69 14/124 21.96 2.21 59.4 2 1 2 0
MM Patel 2006-2011 86 95 5872 4038 125 4/25 7/97 32.30 4.12 46.9 0 0 17 0
PA Patel 2002-2016 63 - - - - - - - - - - - 83 19
RGM Patel 1988-1988 2 3 144 109 0 - - - 4.54 - 0 0 1 0
IK Pathan 2003-2012 173 195 12201 8986 301 7/59 12/126 29.85 4.41 40.5 9 2 31 0
YK Pathan 2007-2012 79 67 1795 1803 46 3/49 3/49 39.19 6.02 39.0 0 0 26 0
Yuvraj of Patiala 1934-1934 1 - - - - - - - - - - - 2 0
SM Patil 1980-1986 74 35 1509 829 24 2/28 3/52 34.54 3.29 62.8 0 0 23 0
SR Patil 1955-1955 1 2 138 51 2 1/15 2/51 25.50 2.21 69.0 0 0 1 0
DG Phadkar 1947-1959 31 48 5994 2285 62 7/159 7/88 36.85 2.28 96.6 3 0 21 0
RR Powar 2004-2007 33 33 1788 1309 40 3/24 3/24 32.72 4.39 44.7 0 0 3 0
M Prabhakar 1984-1996 169 195 13835 8115 253 6/132 6/92 32.07 3.51 54.6 5 0 47 0
BKV Prasad 1994-2001 194 218 15170 9692 292 6/33 10/153 33.19 3.83 51.9 8 1 43 0
MSK Prasad 1998-2000 23 - - - - - - - - - - - 29 7
EAS Prasanna 1962-1978 49 86 14353 5742 189 8/76 11/140 30.38 2.40 75.9 10 2 18 0
CA Pujara 2010-2017 53 1 6 2 0 - - - 2.00 - 0 0 35 0
PH Punjabi 1955-1955 5 - - - - - - - - - - - 5 0
AM Rahane 2011-2017 130 - - - - - - - - - - - 102 0
KL Rahul 2014-2017 31 - - - - - - - - - - - 27 0
SK Raina 2005-2017 306 144 3438 2767 61 3/34 3/34 45.36 4.82 56.3 0 0 155 0
K Rai Singh 1948-1948 1 - - - - - - - - - - - 0 0
V Rajindernath 1952-1952 1 - - - - - - - - - - - 0 4
Rajinder Pal 1964-1964 1 2 78 22 0 - - - 1.69 - 0 0 0 0
LS Rajput 1985-1987 6 2 42 42 0 - - - 6.00 - 0 0 3 0
SLV Raju 1990-2001 81 103 10372 4871 156 6/12 11/125 31.22 2.81 66.4 5 1 14 0
WV Raman 1988-1997 38 14 510 299 4 1/7 1/7 74.75 3.51 127.5 0 0 8 0
C Ramaswami 1936-1936 2 - - - - - - - - - - - 0 0
GS Ramchand 1952-1960 33 56 4976 1899 41 6/49 7/76 46.31 2.28 121.3 1 0 20 0
S Ramesh 1999-2001 43 6 90 81 1 1/23 1/23 81.00 5.40 90.0 0 0 21 0
L Ramji 1933-1933 1 1 138 64 0 - - - 2.78 - 0 0 1 0
Randhir Singh 1981-1983 2 2 72 48 1 1/30 1/30 48.00 4.00 72.0 0 0 0 0
CR Rangachari 1948-1948 4 4 846 493 9 5/107 5/107 54.77 3.49 94.0 1 0 0 0
KM Rangnekar 1947-1948 3 - - - - - - - - - - - 1 0
VB Ranjane 1958-1964 7 13 1265 649 19 4/72 6/153 34.15 3.07 66.5 0 0 1 0
V Rathour 1996-1997 13 - - - - - - - - - - - 16 0
A Ratra 2002-2002 18 1 6 1 0 - - - 1.00 - 0 0 22 7
SS Raul 1998-1998 2 2 36 27 1 1/13 1/13 27.00 4.50 36.0 0 0 0 0
AT Rayudu 2013-2016 40 7 108 111 3 1/5 1/5 37.00 6.16 36.0 0 0 15 0
V Razdan 1989-1990 5 5 324 218 6 5/79 5/79 36.33 4.03 54.0 1 0 4 0
B Reddy 1978-1981 7 - - - - - - - - - - - 11 2
MR Rege 1949-1949 1 - - - - - - - - - - - 1 0
AK Roy 1969-1969 4 - - - - - - - - - - - 0 0
P Roy 1951-1960 43 7 104 66 1 1/6 1/6 66.00 3.80 104.0 0 0 16 0
P Roy 1982-1982 2 - - - - - - - - - - - 1 0
WP Saha 2010-2017 34 - - - - - - - - - - - 65 9
AM Salvi 2003-2003 4 4 172 120 4 2/15 2/15 30.00 4.18 43.0 0 0 2 0
SV Samson 2015-2015 1 - - - - - - - - - - - 1 0
Sandeep Sharma 2015-2015 2 2 42 73 1 1/39 1/39 73.00 10.42 42.0 0 0 0 0
BS Sandhu 1982-1984 30 31 2130 1320 26 3/27 3/27 50.76 3.71 81.9 0 0 6 0
RL Sanghvi 1998-2001 11 12 572 477 12 3/29 3/29 39.75 5.00 47.6 0 0 4 0
Sarandeep Singh 2000-2003 8 9 936 520 13 4/136 6/206 40.00 3.33 72.0 0 0 3 0
DN Sardesai 1961-1972 30 5 59 45 0 - - - 4.57 - 0 0 4 0
CT Sarwate 1946-1951 9 10 658 374 3 1/16 1/16 124.66 3.41 219.3 0 0 0 0
RC Saxena 1967-1967 1 1 12 11 0 - - - 5.50 - 0 0 0 0
V Sehwag 1999-2013 363 234 8027 5651 134 5/104 5/118 42.17 4.22 59.9 1 0 182 0
TAP Sekhar 1983-1985 6 6 360 257 5 3/23 3/23 51.40 4.28 72.0 0 0 0 0
PK Sen 1948-1952 14 - - - - - - - - - - - 20 11
AK Sengupta 1959-1959 1 - - - - - - - - - - - 0 0
AK Sharma 1988-1993 32 30 1164 884 15 3/41 3/41 58.93 4.55 77.6 0 0 7 0
C Sharma 1983-1994 88 102 6305 4499 128 6/58 10/188 35.14 4.28 49.2 4 1 14 0
G Sharma 1985-1990 16 18 1793 779 20 4/88 4/88 38.95 2.60 89.6 0 0 4 0
I Sharma 2007-2017 171 228 18786 12014 341 7/74 10/108 35.23 3.83 55.0 7 1 38 0
KV Sharma 2014-2014 4 5 432 391 5 2/95 4/238 78.20 5.43 86.4 0 0 3 0
MM Sharma 2013-2015 34 33 1259 1205 37 4/22 4/22 32.56 5.74 34.0 0 0 7 0
PH Sharma 1974-1977 7 2 24 8 0 - - - 2.00 - 0 0 1 0
R Sharma 2011-2012 6 6 250 233 9 3/43 3/43 25.88 5.59 27.7 0 0 1 0
RG Sharma 2007-2016 236 57 995 830 11 2/27 2/27 75.45 5.00 90.4 0 0 98 0
SK Sharma 1988-1990 25 26 1393 1060 28 5/26 5/26 37.85 4.56 49.7 1 0 8 0
RJ Shastri 1981-1992 230 261 22364 10835 280 5/15 8/179 38.69 2.90 79.8 3 0 76 0
SG Shinde 1946-1952 7 10 1515 717 12 6/91 8/253 59.75 2.83 126.2 1 0 0 0
RH Shodhan 1952-1953 3 3 60 26 0 - - - 2.60 - 0 0 1 0
LR Shukla 1999-1999 3 3 114 94 1 1/25 1/25 94.00 4.94 114.0 0 0 1 0
RC Shukla 1982-1982 1 2 294 152 2 2/82 2/152 76.00 3.10 147.0 0 0 0 0
IR Siddiqui 2001-2001 1 2 114 48 1 1/32 1/48 48.00 2.52 114.0 0 0 1 0
NS Sidhu 1983-1999 187 3 10 12 0 - - - 7.20 - 0 0 29 0
R Singh 1999-1999 1 2 240 176 3 2/74 3/176 58.66 4.40 80.0 0 0 1 0
RP Singh 1986-1986 2 2 82 77 1 1/58 1/58 77.00 5.63 82.0 0 0 0 0
RP Singh 2005-2011 82 91 5297 4250 124 5/59 7/117 34.27 4.81 42.7 1 0 21 0
RR Singh 1989-2001 137 119 3794 3017 69 5/22 5/22 43.72 4.77 54.9 2 0 38 0
VRV Singh 2006-2007 7 12 741 532 8 3/48 3/70 66.50 4.30 92.6 0 0 4 0
L Sivaramakrishnan 1983-1987 25 32 3123 1683 41 6/64 12/181 41.04 3.23 76.1 3 1 16 0
RS Sodhi 2000-2002 18 14 462 365 5 2/31 2/31 73.00 4.74 92.4 0 0 9 0
SW Sohoni 1946-1951 4 5 532 202 2 1/16 2/88 101.00 2.27 266.0 0 0 2 0
ED Solkar 1969-1977 34 50 2517 1239 22 3/28 3/38 56.31 2.95 114.4 0 0 55 0
S Somasunder 1996-1996 2 - - - - - - - - - - - 0 0
MM Sood 1960-1960 1 - - - - - - - - - - - 0 0
BB Sran 2016-2016 8 8 350 310 13 4/10 4/10 23.84 5.31 26.9 0 0 1 0
S Sreesanth 2005-2011 90 111 8099 6067 169 6/55 8/99 35.89 4.49 47.9 4 0 14 0
K Srikkanth 1981-1992 189 49 928 755 25 5/27 5/27 30.20 4.88 37.1 2 0 82 0
J Srinath 1991-2003 296 348 27039 16043 551 8/86 13/132 29.11 3.55 49.0 13 1 54 0
TE Srinivasan 1980-1981 3 - - - - - - - - - - - 0 0
S Sriram 2000-2004 8 8 324 274 9 3/43 3/43 30.44 5.07 36.0 0 0 1 0
V Subramanya 1965-1968 9 14 444 201 3 2/32 2/35 67.00 2.71 148.0 0 0 9 0
R Sudhakar Rao 1976-1976 1 - - - - - - - - - - - 1 0
GR Sunderam 1955-1956 2 4 396 166 3 2/46 2/59 55.33 2.51 132.0 0 0 0 0
Surendranath 1958-1961 11 17 2602 1053 26 5/75 5/75 40.50 2.42 100.0 2 0 4 0
RF Surti 1960-1969 26 45 3870 1962 42 5/74 6/161 46.71 3.04 92.1 1 0 26 0
VN Swamy 1955-1955 1 2 108 45 0 - - - 2.50 - 0 0 0 0
NS Tamhane 1955-1961 21 - - - - - - - - - - - 35 16
KK Tarapore 1948-1948 1 1 114 72 0 - - - 3.78 - 0 0 0 0
SR Tendulkar 1989-2013 664 416 12309 9354 201 5/32 5/32 46.53 4.55 61.2 2 0 256 0
MK Tiwary 2008-2015 15 6 132 150 5 4/61 4/61 30.00 6.81 26.4 0 0 6 0
SS Tiwary 2010-2010 3 - - - - - - - - - - - 2 0
S Tyagi 2009-2010 5 5 177 165 3 1/15 1/15 55.00 5.59 59.0 0 0 2 0
PR Umrigar 1948-1962 59 50 4725 1473 35 6/74 6/74 42.08 1.87 135.0 2 0 33 0
JD Unadkat 2010-2016 9 9 492 353 8 4/41 4/41 44.12 4.30 61.5 0 0 0 0
RV Uthappa 2006-2015 59 1 2 0 0 - - - 0.00 - 0 0 21 2
PS Vaidya 1995-1996 4 4 184 174 4 2/41 2/41 43.50 5.67 46.0 0 0 2 0
DB Vengsarkar 1976-1992 245 7 53 40 0 - - - 4.52 - 0 0 115 0
S Venkataraghavan 1965-1983 72 110 15745 6176 161 8/72 12/152 38.36 2.35 97.7 3 1 48 0
M Venkataramana 1988-1989 2 3 130 94 3 2/36 2/36 31.33 4.33 43.3 0 0 1 0
Y Venugopal Rao 2005-2006 16 - - - - - - - - - - - 6 0
M Vijay 2008-2017 77 17 372 210 2 1/12 1/19 105.00 3.38 186.0 0 0 55 0
R Vijay Bharadwaj 1999-2002 13 13 619 414 17 3/34 3/34 24.35 4.01 36.4 0 0 7 0
R Vinay Kumar 2010-2013 41 41 1703 1743 49 4/30 4/30 35.57 6.14 34.7 0 0 7 0
GR Viswanath 1969-1983 116 7 70 46 1 1/11 1/11 46.00 3.94 70.0 0 0 66 0
S Viswanath 1985-1988 25 - - - - - - - - - - - 28 7
Vizianagram 1936-1936 3 - - - - - - - - - - - 1 0
AL Wadekar 1966-1974 39 7 61 55 0 - - - 5.40 - 0 0 47 0
AS Wassan 1990-1991 13 15 1138 787 21 4/108 5/188 37.47 4.14 54.1 0 0 3 0
S Wazir Ali 1932-1936 7 3 30 25 0 - - - 5.00 - 0 0 1 0
J Yadav 2016-2017 5 9 651 375 12 3/30 4/68 31.25 3.45 54.2 0 0 2 0
Jai P Yadav 2002-2005 12 10 396 326 6 2/32 2/32 54.33 4.93 66.0 0 0 3 0
NS Yadav 1979-1987 42 68 8690 3808 110 5/76 8/118 34.61 2.62 79.0 3 0 11 0
UT Yadav 2010-2017 95 123 8230 6152 177 5/93 7/103 34.75 4.48 46.4 1 0 29 0
V Yadav 1992-1994 20 - - - - - - - - - - - 13 9
Yajurvindra Singh 1977-1979 4 4 120 50 0 - - - 2.50 - 0 0 11 0
Yashpal Sharma 1978-1985 79 11 231 216 2 1/6 1/6 108.00 5.61 115.5 0 0 26 0
B Yograj Singh 1980-1981 7 6 334 249 5 2/44 2/44 49.80 4.47 66.8 0 0 2 0
T Yohannan 2001-2002 6 9 606 378 10 3/33 4/131 37.80 3.74 60.6 0 0 1 0
Yuvraj Singh 2000-2017 391 223 6313 5248 147 5/31 5/31 35.70 4.98 42.9 1 0 135 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years | post-war
Records includes the following current or recent matches:
India v Australia at Dharamsala, 4th Test, Mar 25-28, 2017 [Test # 2258]
India v Australia at Ranchi, 3rd Test, Mar 16-20, 2017 [Test # 2256]
India v Australia at Bengaluru, 2nd Test, Mar 4-7, 2017 [Test # 2251]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365