Highest averages
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
RG Sharma 2007-2009 2 2 1 87 47 87.00 63 138.09 0 0 0 9 4
(Mumbai)
Mandeep Singh 2012-2013 2 2 1 86 46* 86.00 64 134.37 0 0 0 13 1
(Punjab)
RV Dhurv 2007-2013 4 4 3 82 33* 82.00 45 182.22 0 0 0 8 4
(Gujarat, Saurashtra)
SP Qureshi 2009-2009 1 1 0 80 80 80.00 49 163.26 0 1 0 10 4
(Saurashtra)
W Jaffer 2009-2011 3 3 1 149 57 74.50 110 135.45 0 2 0 17 3
(Mumbai)
R Inder Singh 2013-2013 1 1 0 69 69 69.00 51 135.29 0 1 0 8 2
(Punjab)
PN Mankad 2017-2017 1 1 0 64 64 64.00 41 156.09 0 1 0 7 3
(Saurashtra)
S Dhawan 2012-2012 1 1 0 62 62 62.00 43 144.18 0 1 0 8 2
(Delhi)
B Chipli 2012-2012 1 1 0 60 60 60.00 43 139.53 0 1 0 10 1
(Karnataka)
AA Bilakhia 2007-2007 1 1 0 57 57 57.00 44 129.54 0 1 0 6 1
(Gujarat)
N Rana 2016-2016 1 1 0 53 53 53.00 29 182.75 0 1 0 3 5
(Delhi)
Harpreet Singh 2016-2016 1 1 0 52 52 52.00 37 140.54 0 1 0 5 3
(Madhya Pradesh)
DD Gaonkar 2016-2016 1 1 0 48 48 48.00 42 114.28 0 0 0 7 0
(Goa)
SA Yadav 2011-2016 5 5 2 133 57* 44.33 104 127.88 0 1 0 14 2
(Mumbai)
VH Zol 2013-2017 3 3 0 131 64 43.66 101 129.70 0 2 0 15 4
(Maharashtra)
AP Tare 2009-2017 7 7 1 252 79 42.00 169 149.11 0 3 0 23 10
(Mumbai)
NK Patel 2007-2013 5 5 1 164 96* 41.00 120 136.66 0 1 0 14 7
(Gujarat)
Bipul Sharma 2012-2012 1 1 0 41 41 41.00 38 107.89 0 0 0 3 0
(Punjab)
PSK Gupta 2013-2016 3 3 0 121 68 40.33 102 118.62 0 1 0 14 2
(Uttar Pradesh)
AV Wankhade 2016-2016 1 1 0 40 40 40.00 24 166.66 0 0 0 1 2
(Vidarbha)
LR Shukla 2012-2013 2 2 0 77 50 38.50 55 140.00 0 1 0 6 5
(Bengal)
UBT Chand 2016-2016 1 1 0 38 38 38.00 29 131.03 0 0 0 3 2
(Delhi)
PC Valthaty 2009-2010 2 2 0 74 70 37.00 53 139.62 0 1 0 12 2
(Mumbai)
Jafar Jamal 2014-2014 1 1 0 37 37 37.00 25 148.00 0 0 0 4 1
(Kerala)
N Surendran 2016-2016 1 1 0 36 36 36.00 32 112.50 0 0 0 6 0
(Kerala)
RV Uthappa 2012-2013 2 2 0 70 49 35.00 47 148.93 0 0 0 10 2
(Karnataka)
JM Sharma 2016-2016 1 1 0 35 35 35.00 37 94.59 0 0 0 3 0
(Vidarbha)
NS Naik 2013-2017 3 3 1 69 30 34.50 46 150.00 0 0 0 6 3
(Maharashtra)
Puneet Yadav 2014-2014 1 1 0 34 34 34.00 28 121.42 0 0 0 1 2
(Rajasthan)
KM Jadhav 2007-2014 5 5 1 135 60* 33.75 80 168.75 0 2 0 13 5
(Maharashtra)
AM Rahane 2007-2017 4 4 0 132 78 33.00 107 123.36 0 1 0 18 2
(Mumbai)
CJ Gandhi 2011-2017 3 3 0 96 56 32.00 70 137.14 0 1 0 9 3
(Gujarat)
RA Tripathi 2013-2014 2 2 1 32 32 32.00 34 94.11 0 0 0 3 0
(Maharashtra)
J Anand 2012-2014 2 2 0 62 54 31.00 56 110.71 0 1 0 6 2
(Delhi)
Pratik Desai 2007-2007 1 1 0 31 31 31.00 23 134.78 0 0 0 5 0
(Maharashtra)
BM Chauhan 2013-2014 2 2 0 61 43 30.50 56 108.92 0 0 0 7 0
(Saurashtra)
KS Bharat 2016-2016 1 1 0 30 30 30.00 34 88.23 0 0 0 4 0
(Andhra)
Ganesh Satish 2012-2016 2 2 0 59 54 29.50 38 155.26 0 1 0 6 2
(Karnataka, Vidarbha)
KD Nande 2011-2011 1 1 0 29 29 29.00 26 111.53 0 0 0 3 0
(Maharashtra)
CA Pujara 2007-2017 5 5 0 144 44 28.80 145 99.31 0 0 0 16 0
(Saurashtra)
AA Malek 2007-2013 2 2 0 57 51 28.50 39 146.15 0 1 0 6 3
(Gujarat)
ER Dwivedi 2014-2016 2 2 0 56 56 28.00 49 114.28 0 1 1 6 0
(Uttar Pradesh)
B Vivek Singh 2014-2016 2 2 0 56 46 28.00 50 112.00 0 0 0 7 0
(Bengal, Railways)
PR Parmar 2010-2010 1 1 0 28 28 28.00 24 116.66 0 0 0 2 2
(Gujarat)
AA Chavan 2011-2013 2 2 1 28 23* 28.00 22 127.27 0 0 0 0 1
(Mumbai)
SK Patel 2014-2014 1 1 0 28 28 28.00 31 90.32 0 0 0 3 0
(Gujarat)
Shashank Singh 2016-2017 2 2 1 28 25 28.00 26 107.69 0 0 0 2 1
(Mumbai)
R Bhatia 2012-2012 1 1 0 27 27 27.00 16 168.75 0 0 0 2 2
(Delhi)
DV Shilamkar 2007-2007 1 1 0 27 27 27.00 20 135.00 0 0 0 3 0
(Maharashtra)
Y Nagar 2012-2014 2 2 0 52 31 26.00 52 100.00 0 0 0 5 0
(Delhi)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Baroda v Maharashtra at Vadodara, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 4, 2017 [Twenty20]
Baroda v Saurashtra at Vadodara, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 2, 2017 [Twenty20]
Baroda v Gujarat at Vadodara, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 1, 2017 [Twenty20]