Highest averages
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
KK Nair 2018-2018 1 1 0 100 100 100.00 52 192.30 1 0 0 8 7
(Karnataka)
SV Samson 2016-2016 1 1 0 87 87 87.00 53 164.15 0 1 0 9 4
(Kerala)
RA Dey 2016-2017 2 2 1 79 77* 79.00 57 138.59 0 1 0 2 6
(Tripura)
RK Solanki 2015-2015 1 1 0 76 76 76.00 58 131.03 0 1 0 11 1
(Tripura)
Samarth Singh 2016-2016 1 1 0 64 64 64.00 49 130.61 0 1 0 4 4
(Uttar Pradesh)
M Dagar 2014-2014 1 1 0 63 63 63.00 45 140.00 0 1 0 10 0
(Uttar Pradesh)
DS Jadhav 2009-2014 5 5 2 178 69* 59.33 160 111.25 0 1 0 17 0
(Assam)
R Dhawan 2010-2015 2 2 1 59 49 59.00 48 122.91 0 0 0 8 0
(Himachal Pradesh)
SA Asnodkar 2014-2014 1 1 0 57 57 57.00 47 121.27 0 1 0 6 1
(Goa)
PU Deshpande 2018-2018 1 1 0 56 56 56.00 39 143.58 0 1 0 6 1
(Karnataka)
PSK Gupta 2014-2016 2 2 1 53 42* 53.00 56 94.64 0 0 0 4 2
(Uttar Pradesh)
A Lamba 2007-2007 1 1 0 51 51 51.00 39 130.76 0 1 0 8 0
(Tripura)
DB Prasanth 2015-2015 1 1 0 51 51 51.00 26 196.15 0 1 0 6 3
(Andhra)
Mandeep Singh 2016-2018 2 1 0 48 48 48.00 35 137.14 0 0 0 6 1
(Punjab)
AR Sarangi 2014-2018 4 4 1 141 58 47.00 140 100.71 0 1 0 14 1
(Odisha)
PR Prem 2016-2016 1 1 0 47 47 47.00 31 151.61 0 0 0 5 3
(Kerala)
P Jayachandra 2007-2007 1 1 0 46 46 46.00 37 124.32 0 0 0 4 2
(Orissa)
SD Lad 2018-2018 1 1 0 46 46 46.00 33 139.39 0 0 0 6 1
(Mumbai)
AP Tare 2018-2018 1 1 0 45 45 45.00 30 150.00 0 0 0 4 2
(Mumbai)
SK Patel 2014-2018 4 4 1 131 49 43.66 106 123.58 0 0 0 14 3
(Gujarat, Tripura)
AN Garhwal 2018-2018 1 1 0 43 43 43.00 40 107.50 0 0 0 5 1
(Rajasthan)
Arindam Das 2010-2010 1 1 0 42 42 42.00 54 77.77 0 0 0 2 1
(Bengal)
AK Bains 2015-2015 1 1 0 41 41 41.00 50 82.00 0 0 0 4 0
(Himachal Pradesh)
H Dogra 2010-2010 1 1 0 41 41 41.00 37 110.81 0 0 0 3 2
(Himachal Pradesh)
R Sathish 2011-2011 1 1 0 41 41 41.00 29 141.37 0 0 0 4 0
(Assam)
CK Chundawat 2016-2018 2 1 0 40 40 40.00 27 148.14 0 0 0 2 3
(Rajasthan)
SK Kamat 2014-2014 1 1 0 40 40 40.00 26 153.84 0 0 0 1 3
(Goa)
SG Praharaj 2011-2011 1 1 0 40 40 40.00 50 80.00 0 0 0 3 0
(Orissa)
H Das 2007-2014 4 4 2 79 59* 39.50 79 100.00 0 1 1 10 1
(Odisha, Orissa)
MK Tiwary 2007-2018 7 7 1 234 67* 39.00 200 117.00 0 3 0 22 3
(Bengal)
GB Poddar 2013-2018 4 4 1 116 64 38.66 91 127.47 0 1 1 10 5
(Odisha)
B Vivek Singh 2014-2018 2 2 0 77 63 38.50 54 142.59 0 1 0 6 5
(Bengal)
A Raman 2017-2017 1 1 0 37 37 37.00 28 132.14 0 0 0 3 1
(Bengal)
RR Sharma 2015-2018 2 2 1 37 20* 37.00 27 137.03 0 0 0 3 1
(Assam)
NH Bordoloi 2007-2007 1 1 0 36 36 36.00 40 90.00 0 0 0 4 0
(Assam)
N Behera 2007-2010 3 3 1 68 57 34.00 60 113.33 0 1 0 7 2
(Orissa)
SF Khan 2018-2018 1 1 0 34 34 34.00 23 147.82 0 0 0 3 0
(Rajasthan)
YV Takawale 2010-2015 3 3 0 101 58 33.66 101 100.00 0 1 0 7 4
(Tripura)
P Aziz 2007-2014 5 5 1 133 65* 33.25 113 117.69 0 1 0 10 5
(Assam)
SA Roy 2013-2018 5 3 0 99 52 33.00 74 133.78 0 1 0 12 2
(Assam)
RS Gavaskar 2007-2009 2 2 0 66 47 33.00 66 100.00 0 0 0 10 0
(Bengal)
AP Majumdar 2010-2018 3 1 0 33 33 33.00 25 132.00 0 0 0 5 0
(Bengal)
Harpreet Singh 2015-2015 1 1 0 31 31 31.00 21 147.61 0 0 0 1 2
(Madhya Pradesh)
SP Goswami 2009-2018 6 6 0 184 81 30.66 149 123.48 0 2 1 19 4
(Bengal)
AA Jhunjhunwala 2007-2010 3 3 1 60 41* 30.00 50 120.00 0 0 0 3 2
(Bengal)
P Chopra 2015-2015 1 1 0 30 30 30.00 31 96.77 0 0 0 4 0
(Himachal Pradesh)
DR Shorey 2016-2016 1 1 0 30 30 30.00 26 115.38 0 0 0 4 1
(Delhi)
DH Yagnik 2016-2016 1 1 0 30 30 30.00 34 88.23 0 0 0 3 0
(Rajasthan)
VA Indulkar 2010-2010 1 1 0 29 29 29.00 20 145.00 0 0 0 2 1
(Himachal Pradesh)
Zafar Ali 2015-2015 1 1 0 29 29 29.00 29 100.00 0 0 0 4 0
(Madhya Pradesh)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Karnataka v Jharkhand at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 24, 2018 [Twenty20]
Punjab v Jharkhand at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 23, 2018 [Twenty20]
Jharkhand v Rajasthan at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 22, 2018 [Twenty20]