Highest averages
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
PA Reddy 2010-2015 2 2 1 113 105* 113.00 61 185.24 1 0 0 11 6
(Hyderabad (India))
MC Juneja 2011-2015 3 3 2 107 71* 107.00 76 140.78 0 1 0 11 2
(Gujarat)
JD Desai 2007-2010 3 3 2 94 51* 94.00 67 140.29 0 1 0 7 2
(Gujarat)
GH Vihari 2015-2015 1 1 0 81 81 81.00 50 162.00 0 1 0 5 5
(Hyderabad (India))
PR Prem 2016-2016 1 1 0 69 69 69.00 45 153.33 0 1 0 7 2
(Kerala)
AA Waghmode 2011-2015 4 3 1 128 101* 64.00 96 133.33 1 0 0 13 3
(Baroda)
HH Pandya 2013-2016 4 3 1 121 82* 60.50 96 126.04 0 1 0 10 4
(Baroda)
VH Zol 2013-2015 3 3 0 175 109 58.33 128 136.71 1 0 0 20 5
(Maharashtra)
BR Tomar 2007-2007 1 1 0 57 57 57.00 56 101.78 0 1 0 6 1
(Madhya Pradesh)
JM Sharma 2016-2016 1 1 0 56 56 56.00 30 186.66 0 1 0 6 2
(Vidarbha)
C Madan 2012-2012 1 1 0 55 55 55.00 44 125.00 0 1 0 9 0
(Punjab)
CS Jani 2013-2015 2 2 1 54 36* 54.00 31 174.19 0 0 0 3 3
(Saurashtra)
PJ Bhati 2013-2016 2 2 1 51 36 51.00 32 159.37 0 0 0 4 2
(Maharashtra)
KH Pandya 2014-2015 2 1 0 51 51 51.00 27 188.88 0 1 0 6 2
(Baroda)
SS Kumar 2012-2012 1 1 0 49 49 49.00 26 188.46 0 0 0 5 2
(Tamil Nadu)
N Saini 2011-2011 1 1 0 45 45 45.00 38 118.42 0 0 0 5 0
(Haryana)
A Mishra 2007-2011 2 2 1 44 31 44.00 25 176.00 0 0 0 8 0
(Haryana)
S Anirudha 2007-2012 2 2 0 81 49 40.50 64 126.56 0 0 0 8 2
(Tamil Nadu)
RA Tripathi 2013-2016 4 4 2 80 47 40.00 49 163.26 0 0 0 4 5
(Maharashtra)
Rahul Bakshi 2007-2007 1 1 0 40 40 40.00 31 129.03 0 0 0 3 1
(Madhya Pradesh)
HH Khadiwale 2009-2014 5 5 0 196 75 39.20 145 135.17 0 1 0 22 5
(Maharashtra)
STR Binny 2016-2016 1 1 0 38 38 38.00 19 200.00 0 0 0 3 2
(Karnataka)
RA Parab 2007-2007 1 1 0 38 38 38.00 36 105.55 0 0 0 5 0
(Baroda)
Mohammed Taha 2016-2016 1 1 0 37 37 37.00 32 115.62 0 0 0 4 1
(Karnataka)
KM Jadhav 2007-2016 6 6 1 183 53 36.60 119 153.78 0 1 0 18 7
(Maharashtra)
SP Jackson 2009-2015 5 5 1 145 53 36.25 125 116.00 0 1 0 15 5
(Saurashtra)
MK Tiwary 2007-2007 1 1 0 36 36 36.00 41 87.80 0 0 0 2 1
(Bengal)
NK Patel 2007-2013 5 5 1 142 51 35.50 110 129.09 0 1 1 16 1
(Gujarat)
SP Wakaskar 2015-2015 1 1 0 35 35 35.00 27 129.62 0 0 0 3 1
(Baroda)
A Mukund 2012-2012 1 1 0 34 34 34.00 15 226.66 0 0 0 6 0
(Tamil Nadu)
AT Rayudu 2010-2013 3 3 0 101 45 33.66 91 110.98 0 0 0 11 1
(Baroda)
KC Raval 2011-2014 3 3 1 67 53* 33.50 32 209.37 0 1 0 8 3
(Saurashtra)
YK Pathan 2007-2016 8 8 2 199 86* 33.16 136 146.32 0 1 1 19 8
(Baroda)
PSK Gupta 2016-2016 1 1 0 33 33 33.00 29 113.79 0 0 0 5 0
(Uttar Pradesh)
Abhishek Yadav 2016-2016 1 1 0 33 33 33.00 31 106.45 0 0 0 3 1
(Odisha)
R Bishnoi 2015-2015 1 1 0 33 33 33.00 8 412.50 0 0 0 2 4
(Rajasthan)
SP Qureshi 2009-2009 1 1 0 33 33 33.00 24 137.50 0 0 0 2 2
(Saurashtra)
HK Badani 2007-2011 2 2 0 65 42 32.50 56 116.07 0 0 0 3 3
(Haryana, Tamil Nadu)
SA Gaekwad 2007-2010 2 2 1 32 31* 32.00 28 114.28 0 0 0 1 0
(Baroda)
Sachin Baby 2016-2016 1 1 0 32 32 32.00 26 123.07 0 0 0 2 1
(Kerala)
VD Solanki 2007-2007 1 1 0 31 31 31.00 21 147.61 0 0 0 0 3
(Gujarat)
V Devendran 2007-2007 1 1 0 30 30 30.00 20 150.00 0 0 0 6 0
(Tamil Nadu)
SR Solanki 2009-2009 1 1 0 30 30 30.00 22 136.36 0 0 0 0 3
(Baroda)
RV Uthappa 2016-2016 1 1 0 30 30 30.00 25 120.00 0 0 0 4 1
(Karnataka)
RH Bhatt 2009-2015 4 3 1 59 31 29.50 57 103.50 0 0 0 5 0
(Gujarat)
JN Shah 2007-2015 7 7 0 202 49 28.85 153 132.02 0 0 0 16 8
(Saurashtra)
NS Naik 2013-2016 4 3 1 55 31 27.50 37 148.64 0 0 0 3 3
(Maharashtra)
IK Pathan 2007-2016 5 5 2 82 38* 27.33 54 151.85 0 0 0 2 5
(Baroda)
AL Menaria 2015-2015 1 1 0 27 27 27.00 19 142.10 0 0 0 1 2
(Rajasthan)
K Panchal 2007-2013 4 2 1 27 20* 27.00 26 103.84 0 0 0 0 1
(Baroda)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Baroda v Mumbai at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 18, 2016 [Twenty20]
Vidarbha v Mumbai at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 16, 2016 [Twenty20]
Kerala v Mumbai at Mumbai, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 15, 2016 [Twenty20]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365