Highest averages
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
P Chopra 2014-2014 1 1 0 90 90 90.00 54 166.66 0 1 0 9 4
(Himachal Pradesh)
SV Samson 2016-2016 1 1 0 72 72 72.00 56 128.57 0 1 0 6 3
(Kerala)
V Sehwag 2007-2015 4 4 1 203 67 67.66 127 159.84 0 2 0 26 6
(Delhi)
Sandeep Sharma 2007-2007 1 1 0 60 60 60.00 43 139.53 0 1 0 5 3
(Himachal Pradesh)
G Gambhir 2007-2017 5 5 2 175 68* 58.33 141 124.11 0 2 0 19 3
(Delhi)
SS Hooda 2013-2013 1 1 0 56 56 56.00 46 121.73 0 1 0 6 1
(Haryana)
VA Indulkar 2009-2010 2 2 1 56 41* 56.00 38 147.36 0 0 0 6 0
(Himachal Pradesh)
NK Patel 2007-2013 2 2 0 107 93 53.50 84 127.38 0 1 0 14 2
(Gujarat)
Pranav Gupta 2014-2017 2 2 1 53 52* 53.00 49 108.16 0 1 0 5 2
(Jammu & Kashmir)
P Sahu 2009-2010 2 2 1 53 27 53.00 47 112.76 0 0 0 5 1
(Haryana)
RR Dalal 2013-2015 2 2 1 49 40* 49.00 36 136.11 0 0 0 4 2
(Haryana)
Milind Kumar 2014-2017 3 2 1 49 26 49.00 49 100.00 0 0 0 5 0
(Delhi)
DS Jadhav 2012-2012 1 1 0 48 48 48.00 52 92.30 0 0 0 4 0
(Assam)
JG Bista 2015-2015 1 1 0 47 47 47.00 23 204.34 0 0 0 7 2
(Mumbai)
M Kaif 2013-2013 1 1 0 46 46 46.00 41 112.19 0 0 0 3 2
(Uttar Pradesh)
Rameez Khan 2012-2012 1 1 0 45 45 45.00 49 91.83 0 0 0 4 1
(Madhya Pradesh)
AR Sarangi 2015-2015 1 1 0 45 45 45.00 43 104.65 0 0 0 5 0
(Odisha)
Ankit Sharma 2012-2012 1 1 0 41 41 41.00 37 110.81 0 0 0 4 1
(Madhya Pradesh)
A Mallick 2015-2015 1 1 0 41 41 41.00 28 146.42 0 0 0 2 3
(Odisha)
Shivam Chauhan 2017-2017 1 1 0 41 41 41.00 24 170.83 0 0 0 5 2
(Haryana)
Virat Singh 2016-2016 1 1 0 41 41 41.00 38 107.89 0 0 0 4 1
(Jharkhand)
Bandeep Singh 2016-2016 1 1 0 40 40 40.00 22 181.81 0 0 0 5 2
(Jammu & Kashmir)
P Jayachandra 2007-2007 1 1 0 39 39 39.00 33 118.18 0 0 0 4 1
(Orissa)
PR Shah 2012-2012 1 1 0 39 39 39.00 28 139.28 0 0 0 2 2
(Baroda)
SP Jackson 2016-2016 1 1 0 38 38 38.00 23 165.21 0 0 0 3 2
(Saurashtra)
R Bishnoi 2015-2016 2 2 0 74 58 37.00 44 168.18 0 1 0 5 5
(Rajasthan)
SG Rohilla 2017-2017 1 1 0 37 37 37.00 34 108.82 0 0 0 5 0
(Haryana)
JN Shah 2016-2016 1 1 0 35 35 35.00 28 125.00 0 0 0 4 2
(Saurashtra)
H Fayaz Ahmed 2013-2013 1 1 0 34 34 34.00 37 91.89 0 0 0 2 2
(Jammu & Kashmir)
B Akhil 2007-2007 1 1 0 33 33 33.00 23 143.47 0 0 0 5 0
(Karnataka)
SP Goswami 2013-2013 1 1 0 33 33 33.00 27 122.22 0 0 0 6 0
(Bengal)
S Sanyal 2007-2013 2 2 1 33 18* 33.00 28 117.85 0 0 0 4 0
(Bengal, Railways)
VS Hathwala 2015-2015 1 1 0 32 32 32.00 35 91.42 0 0 0 1 2
(Services)
AUK Pathan 2013-2013 1 1 0 32 32 32.00 25 128.00 0 0 0 2 3
(Gujarat)
C Raghu 2007-2007 1 1 0 32 32 32.00 31 103.22 0 0 0 3 0
(Karnataka)
CM Gautam 2013-2013 1 1 0 31 31 31.00 26 119.23 0 0 0 5 0
(Karnataka)
AA Malek 2007-2013 2 2 1 31 31* 31.00 31 100.00 0 0 1 2 0
(Gujarat)
DT Patil 2007-2007 1 1 0 31 31 31.00 26 119.23 0 0 0 5 0
(Karnataka)
TL Suman 2015-2015 1 1 0 31 31 31.00 32 96.87 0 0 0 5 1
(Hyderabad (India))
A Bali 2009-2014 4 4 1 91 74 30.33 73 124.65 0 1 1 9 5
(Himachal Pradesh)
Mukesh Sharma 2009-2010 2 2 0 60 41 30.00 44 136.36 0 0 0 5 3
(Himachal Pradesh)
BS Pati 2007-2007 1 1 0 30 30 30.00 18 166.66 0 0 0 5 0
(Orissa)
Sangram Singh 2007-2010 3 3 1 59 39* 29.50 52 113.46 0 0 1 5 1
(Himachal Pradesh)
PP Chawla 2013-2013 1 1 0 29 29 29.00 19 152.63 0 0 0 1 2
(Uttar Pradesh)
S Upadhyay 2007-2007 1 1 0 29 29 29.00 32 90.62 0 0 0 3 0
(Services)
AK Bains 2013-2017 3 3 0 85 57 28.33 66 128.78 0 1 0 8 4
(Himachal Pradesh)
S Narwal 2009-2014 4 2 0 55 42 27.50 32 171.87 0 0 0 5 3
(Delhi)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Himachal Pradesh v Punjab at Dharamsala, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 2, 2017 [Twenty20]
Punjab v Services at Dharamsala, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 1, 2017 [Twenty20]
Jammu & Kashmir v Punjab at Dharamsala, Inter State Twenty-20 Tournament, Jan 31, 2017 [Twenty20]