Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
K Goel 2007-2007 1 3.0 0 13 4 4/13 3.25 4.33 4.5 1 0
(Punjab)
Amit Verma 2013-2015 3 7.1 1 22 6 4/2 3.66 3.06 7.1 1 0
(Karnataka, Kerala)
P Dubey 2018-2018 1 3.3 0 19 4 4/19 4.75 5.42 5.2 1 0
(Karnataka)
A Pratap Singh 2016-2016 1 4.0 0 15 3 3/15 5.00 3.75 8.0 0 0
(Bengal)
SS Paul 2007-2007 1 4.0 0 22 4 4/22 5.50 5.50 6.0 1 0
(Bengal)
HS Sharath 2014-2015 2 4.0 0 18 3 2/7 6.00 4.50 8.0 0 0
(Karnataka)
JT Billa 2007-2007 1 4.0 0 26 4 4/26 6.50 6.50 6.0 1 0
(Haryana)
K Khejroliya 2018-2018 1 4.0 0 26 4 4/26 6.50 6.50 6.0 1 0
(Delhi)
K Ashwin Hebbar 2015-2018 2 4.0 0 20 3 3/20 6.66 5.00 8.0 0 0
(Andhra)
SH Srinivas 2011-2015 2 4.0 0 27 4 4/27 6.75 6.75 6.0 1 0
(Andhra)
J Mehta 2010-2010 1 4.0 0 14 2 2/14 7.00 3.50 12.0 0 0
(Himachal Pradesh)
AA Gani 2018-2018 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Bengal)
N Niyas 2009-2009 1 4.0 0 26 3 3/26 8.66 6.50 8.0 0 0
(Kerala)
RG More 2015-2016 2 7.0 2 26 3 2/1 8.66 3.71 14.0 0 0
(Himachal Pradesh, Karnataka)
KK Seth 2018-2018 1 3.0 0 26 3 3/26 8.66 8.66 6.0 0 0
(Bengal)
S Noushad 2011-2011 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Andhra)
AA Shigwan 2018-2018 1 1.0 0 9 1 1/9 9.00 9.00 6.0 0 0
(Goa)
SS Ghosh 2018-2018 1 3.0 0 19 2 2/19 9.50 6.33 9.0 0 0
(Bengal)
TP Sudhindra 2007-2007 1 3.3 0 19 2 2/19 9.50 5.42 10.5 0 0
(Madhya Pradesh)
SS Mondal 2011-2016 2 7.2 0 50 5 4/11 10.00 6.81 8.8 1 0
(Bengal)
Mohsin Khan 2018-2018 1 2.0 0 20 2 2/20 10.00 10.00 6.0 0 0
(Uttar Pradesh)
Joginder Singh 2011-2011 1 2.0 0 10 1 1/10 10.00 5.00 12.0 0 0
(Delhi)
SLA Tai 2018-2018 1 2.0 0 10 1 1/10 10.00 5.00 12.0 0 0
(Baroda)
CV Milind 2013-2017 4 14.1 0 104 10 4/18 10.40 7.34 8.5 1 0
(Hyderabad (India))
RG Sharma 2007-2012 2 2.0 0 21 2 2/21 10.50 10.50 6.0 0 0
(Mumbai)
KM Waingankar 2009-2009 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Goa)
DS Kulkarni 2012-2012 1 3.5 0 32 3 3/32 10.66 8.34 7.6 0 0
(Mumbai)
Mohammed Shami 2011-2016 2 7.0 1 32 3 2/30 10.66 4.57 14.0 0 0
(Bengal)
J Suchith 2014-2015 2 5.0 0 33 3 3/2 11.00 6.60 10.0 0 0
(Karnataka)
RD Thakur 2016-2016 1 4.0 0 22 2 2/22 11.00 5.50 12.0 0 0
(Vidarbha)
RT Arothe 2018-2018 1 3.0 0 11 1 1/11 11.00 3.66 18.0 0 0
(Baroda)
Anand Rajan 2007-2007 1 4.0 0 34 3 3/34 11.33 8.50 8.0 0 0
(Madhya Pradesh)
GB Gaikwad 2010-2010 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Maharashtra)
HH Gadekar 2010-2014 2 7.0 0 37 3 2/17 12.33 5.28 14.0 0 0
(Goa)
SS Lahiri 2007-2007 1 4.0 0 25 2 2/25 12.50 6.25 12.0 0 0
(Bengal)
AA Bhandari 2013-2017 5 18.0 0 101 8 3/24 12.62 5.61 13.5 0 0
(Hyderabad (India))
A Jadhav 2007-2007 1 1.0 0 13 1 1/13 13.00 13.00 6.0 0 0
(Madhya Pradesh)
KP Appanna 2011-2011 1 3.0 0 27 2 2/27 13.50 9.00 9.0 0 0
(Karnataka)
G Vashisht 2007-2007 1 4.0 0 27 2 2/27 13.50 6.75 12.0 0 0
(Haryana)
STR Binny 2010-2018 4 13.0 1 84 6 3/14 14.00 6.46 13.0 0 0
(Karnataka)
NR Bist 2011-2011 1 4.0 0 28 2 2/28 14.00 7.00 12.0 0 0
(Hyderabad (India))
R Kanojia 2007-2007 1 4.0 0 28 2 2/28 14.00 7.00 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
AA Nandi 2011-2011 1 3.0 0 14 1 1/14 14.00 4.66 18.0 0 0
(Bengal)
AS Desai 2013-2018 5 7.0 0 57 4 3/22 14.25 8.14 10.5 0 0
(Goa)
A Mishra 2007-2007 1 4.0 0 30 2 2/30 15.00 7.50 12.0 0 0
(Haryana)
P Mukherjee 2007-2007 1 4.0 0 15 1 1/15 15.00 3.75 24.0 0 0
(Bengal)
T Ravi Teja 2017-2018 2 7.0 0 46 3 2/10 15.33 6.57 14.0 0 0
(Hyderabad (India))
K Gowtham 2011-2018 5 14.0 0 94 6 2/14 15.66 6.71 14.0 0 0
(Karnataka)
S Sandeep Warrier 2013-2018 4 15.0 0 94 6 2/18 15.66 6.26 15.0 0 0
(Kerala)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Tamil Nadu v Baroda at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 25, 2018 [Twenty20]
Tamil Nadu v Bengal at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 24, 2018 [Twenty20]
Uttar Pradesh v Tamil Nadu at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 23, 2018 [Twenty20]