Best economy rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
JJ Khan 2010-2010 1 4.0 1 11 2 2/11 5.50 2.75 12.0 0 0
(Mumbai)
U Manukrishnan 2016-2016 1 4.0 0 11 3 3/11 3.66 2.75 8.0 0 0
(Kerala)
CK Chundawat 2016-2016 1 4.0 0 13 3 3/13 4.33 3.25 8.0 0 0
(Rajasthan)
P Prasanth 2016-2016 1 4.0 0 13 3 3/13 4.33 3.25 8.0 0 0
(Kerala)
VM Parmar 2010-2010 1 4.0 0 14 0 - - 3.50 - 0 0
(Baroda)
M Mudhasir 2016-2016 1 4.0 0 15 2 2/15 7.50 3.75 12.0 0 0
(Jammu & Kashmir)
Rana Dutta 2016-2016 1 4.0 0 15 0 - - 3.75 - 0 0
(Tripura)
SG Singh 2015-2015 1 4.0 0 15 0 - - 3.75 - 0 0
(Mumbai)
S Sureshnath 2009-2009 1 3.1 0 12 2 2/12 6.00 3.78 9.5 0 0
(Maharashtra)
KR Adhav 2009-2009 1 4.0 0 16 1 1/16 16.00 4.00 24.0 0 0
(Maharashtra)
AR Bawne 2014-2017 2 3.0 0 12 2 2/12 6.00 4.00 9.0 0 0
(Maharashtra)
Jaskaran Singh 2016-2016 1 4.0 0 17 2 2/17 8.50 4.25 12.0 0 0
(Punjab)
Rohit Sharma 2016-2016 1 4.0 0 17 0 - - 4.25 - 0 0
(Jammu & Kashmir)
ARPS Chauhan 2010-2010 1 4.0 0 18 3 3/18 6.00 4.50 8.0 0 0
(Baroda)
DJ Hooda 2014-2017 2 2.0 0 9 0 - - 4.50 - 0 0
(Baroda)
Kaushal Singh 2016-2016 1 2.0 0 9 0 - - 4.50 - 0 0
(Jharkhand)
GB Gaikwad 2009-2013 4 15.4 0 73 7 3/16 10.42 4.65 13.4 0 0
(Maharashtra)
AB Agarkar 2009-2009 1 3.0 0 14 0 - - 4.66 - 0 0
(Mumbai)
MB Murasingh 2016-2016 1 4.0 0 19 1 1/19 19.00 4.75 24.0 0 0
(Tripura)
KM Thakor 2014-2014 1 4.0 0 19 1 1/19 19.00 4.75 24.0 0 0
(Gujarat)
IH Chaudhary 2010-2017 2 8.0 1 39 5 3/23 7.80 4.87 9.6 0 0
(Gujarat)
RH Bhatt 2010-2017 4 9.0 0 44 4 2/17 11.00 4.88 13.5 0 0
(Gujarat)
SA Yadav 2010-2015 4 7.0 0 35 2 1/17 17.50 5.00 21.0 0 0
(Mumbai)
AA Sanklecha 2017-2017 1 4.0 1 20 2 2/20 10.00 5.00 12.0 0 0
(Maharashtra)
M Hussain 2011-2011 1 3.0 0 15 0 - - 5.00 - 0 0
(Mumbai)
PC Valthaty 2009-2010 2 2.0 0 10 0 - - 5.00 - 0 0
(Mumbai)
LI Meriwala 2014-2015 2 8.0 0 41 3 2/15 13.66 5.12 16.0 0 0
(Baroda)
JJ Bumrah 2013-2015 3 9.0 0 47 4 3/25 11.75 5.22 13.5 0 0
(Gujarat)
DJ Muthuswami 2013-2015 3 10.5 0 57 2 2/20 28.50 5.26 32.5 0 0
(Maharashtra)
AL Menaria 2016-2016 1 3.0 0 16 1 1/16 16.00 5.33 18.0 0 0
(Rajasthan)
SM Fallah 2009-2015 6 24.0 3 129 9 3/7 14.33 5.37 16.0 0 0
(Maharashtra)
DS Kulkarni 2009-2014 4 14.0 1 77 4 2/14 19.25 5.50 21.0 0 0
(Mumbai)
Z Khan 2009-2014 2 8.0 0 44 2 2/29 22.00 5.50 24.0 0 0
(Mumbai)
SS Majumder 2016-2016 1 4.0 0 22 2 2/22 11.00 5.50 12.0 0 0
(Tripura)
AA Darekar 2010-2014 3 10.0 0 56 4 2/17 14.00 5.60 15.0 0 0
(Maharashtra)
SD Vohra 2007-2010 2 7.5 0 44 6 5/22 7.33 5.61 7.8 0 1
(Baroda)
IK Pathan 2007-2017 5 18.0 1 102 7 2/16 14.57 5.66 15.4 0 0
(Baroda)
MM Patel 2013-2017 3 11.0 0 63 3 2/13 21.00 5.72 22.0 0 0
(Baroda)
S Sandeep Warrier 2016-2016 1 4.0 0 23 1 1/23 23.00 5.75 24.0 0 0
(Kerala)
Sonu Singh 2016-2016 1 4.0 0 23 2 2/23 11.50 5.75 12.0 0 0
(Jharkhand)
NB Singh 2016-2016 1 4.0 0 24 0 - - 6.00 - 0 0
(Rajasthan)
Vikash Singh 2016-2016 1 4.0 0 24 0 - - 6.00 - 0 0
(Jharkhand)
NS Paradkar 2007-2011 2 3.0 0 18 1 1/18 18.00 6.00 18.0 0 0
(Maharashtra)
SS Rathour 2016-2016 1 3.0 0 18 1 1/18 18.00 6.00 18.0 0 0
(Jharkhand)
SG Yadav 2010-2010 1 3.0 0 18 0 - - 6.00 - 0 0
(Gujarat)
AA Sheth 2015-2015 1 2.0 0 12 0 - - 6.00 - 0 0
(Baroda)
SD Chitnis 2009-2013 4 1.0 0 6 0 - - 6.00 - 0 0
(Mumbai)
SM Kazi 2017-2017 1 1.0 0 6 0 - - 6.00 - 0 0
(Maharashtra)
MY Vahora 2009-2017 4 14.0 0 86 2 2/18 43.00 6.14 42.0 0 0
(Baroda)
AR Patel 2013-2014 2 7.0 0 43 3 2/18 14.33 6.14 14.0 0 0
(Gujarat)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Gujarat v Saurashtra at Vadodara, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 4, 2017 [Twenty20]
Baroda v Saurashtra at Vadodara, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 2, 2017 [Twenty20]
Mumbai v Saurashtra at Vadodara, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 1, 2017 [Twenty20]