Best strike rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
TP Singh 2007-2011 17 10.0 0 82 6 3/12 13.66 8.20 10.0 0 0
S Sanyal 2007-2007 8 28.0 0 188 14 3/15 13.42 6.71 12.0 0 0
SG Gehlot 2009-2012 4 14.0 1 100 6 3/30 16.66 7.14 14.0 0 0
CK Akshay 2013-2014 7 18.0 0 134 7 3/22 19.14 7.44 15.4 0 0
Ashish Yadav 2011-2014 13 13.0 0 97 5 3/20 19.40 7.46 15.6 0 0
SB Bangar 2007-2012 21 71.2 1 490 27 5/16 18.14 6.86 15.8 0 1
Avinash Yadav 2010-2014 9 27.0 1 212 10 4/15 21.20 7.85 16.2 1 0
KS Parida 2007-2007 5 15.0 0 97 5 2/12 19.40 6.46 18.0 0 0
Anureet Singh 2010-2014 11 33.1 2 238 11 2/12 21.63 7.17 18.0 0 0
G Shankara Rao 2007-2007 8 25.0 0 146 8 3/20 18.25 5.84 18.7 0 0
ACP Mishra 2010-2014 4 13.0 0 92 4 2/19 23.00 7.07 19.5 0 0
KV Sharma 2007-2014 26 56.1 0 396 17 2/21 23.29 7.05 19.8 0 0
PM Madkaikar 2010-2010 4 3.3 0 22 1 1/12 22.00 6.28 21.0 0 0
SN Khanolkar 2007-2012 21 43.0 0 306 12 2/18 25.50 7.11 21.5 0 0
Jai P Yadav 2009-2011 12 44.0 0 322 12 3/21 26.83 7.31 22.0 0 0
K Upadhyay 2010-2014 10 32.1 0 244 8 2/35 30.50 7.58 24.1 0 0
M Kartik 2009-2014 14 47.5 0 309 9 2/12 34.33 6.45 31.8 0 0
Harvinder Singh 2007-2007 8 30.0 1 192 5 2/23 38.40 6.40 36.0 0 0
AH Shahid 2009-2010 3 7.0 0 49 1 1/17 49.00 7.00 42.0 0 0
HR Rathod 2013-2013 4 13.4 1 107 1 1/21 107.00 7.82 82.0 0 0
S Manager 2013-2013 3 3.0 0 19 0 - - 6.33 - 0 0
R Bishnoi 2011-2012 5 1.0 0 10 0 - - 10.00 - 0 0
A Mandhani 2010-2010 1 1.0 0 15 0 - - 15.00 - 0 0
AR Pandey 2009-2009 1 1.0 0 9 0 - - 9.00 - 0 0
SS Rathi 2011-2011 1 3.0 0 41 0 - - 13.66 - 0 0
C Saini 2014-2014 4 6.0 0 54 0 - - 9.00 - 0 0
V Tokas 2010-2010 1 1.0 0 14 0 - - 14.00 - 0 0
BA Yadav 2007-2007 4 1.0 0 14 0 - - 14.00 - 0 0
MS Yadav 2007-2007 1 4.0 0 41 0 - - 10.25 - 0 0
Records includes the following current or recent matches:
Railways v Uttar Pradesh at Nagpur, Syed Mushtaq Ali Trophy, Apr 5, 2014 [Twenty20]
Rajasthan v Railways at Nagpur, Syed Mushtaq Ali Trophy, Apr 4, 2014 [Twenty20]
Railways v Vidarbha at Nagpur, Syed Mushtaq Ali Trophy, Apr 2, 2014 [Twenty20]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365