Most wickets
Player Span Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
RD Thakur 2013-2018 4 4 13.0 0 97 8 4/29 12.12 7.46 9.7 1 0
(Vidarbha)
AS Rajpoot 2013-2018 4 4 14.0 0 108 8 4/29 13.50 7.71 10.5 1 0
(Uttar Pradesh)
PP Chawla 2007-2017 8 8 26.5 0 231 8 3/37 28.87 8.60 20.1 0 0
(Uttar Pradesh)
CK Chundawat 2015-2018 3 3 11.0 0 76 7 3/22 10.85 6.90 9.4 0 0
(Rajasthan)
SB Wagh 2007-2018 8 8 24.1 0 165 7 2/7 23.57 6.82 20.7 0 0
(Vidarbha)
KV Sharma 2007-2018 10 9 26.0 0 181 7 2/23 25.85 6.96 22.2 0 0
(Railways, Vidarbha)
G Singh 2011-2014 3 3 10.0 0 74 6 4/30 12.33 7.40 10.0 1 0
(Rajasthan)
ACP Mishra 2013-2018 5 5 17.0 0 89 6 3/17 14.83 5.23 17.0 0 0
(Railways)
SB Bangar 2007-2011 4 4 13.4 1 94 6 3/22 15.66 6.87 13.6 0 0
(Railways)
P Kumar 2007-2018 5 5 16.4 0 99 6 2/5 16.50 5.94 16.6 0 0
(Uttar Pradesh)
Anureet Singh 2014-2018 5 5 16.5 0 132 6 2/17 22.00 7.84 16.8 0 0
(Railways)
Tajinder Singh 2017-2018 2 2 7.0 0 46 5 4/25 9.20 6.57 8.4 1 0
(Rajasthan)
A Choudhary 2014-2018 4 4 14.4 0 84 5 2/16 16.80 5.72 17.6 0 0
(Rajasthan)
PP Jaiswal 2015-2015 1 1 3.4 0 12 4 4/12 3.00 3.27 5.5 1 0
(Himachal Pradesh)
Ranjeet Singh 2007-2007 1 1 4.0 0 20 4 4/20 5.00 5.00 6.0 1 0
(Rajasthan)
VRV Singh 2012-2012 1 1 4.0 0 24 4 4/24 6.00 6.00 6.0 1 0
(Punjab)
IK Pathan 2016-2016 1 1 3.4 0 34 4 4/34 8.50 9.27 5.5 1 0
(Baroda)
S Tyagi 2010-2010 1 1 4.0 0 45 4 4/45 11.25 11.25 6.0 1 0
(Uttar Pradesh)
DL Chahar 2014-2018 2 2 8.0 0 51 4 2/19 12.75 6.37 12.0 0 0
(Rajasthan)
SR Singh 2007-2010 3 3 10.3 0 55 4 2/27 13.75 5.23 15.7 0 0
(Vidarbha)
RR Chahar 2010-2011 2 2 8.0 1 66 4 2/28 16.50 8.25 12.0 0 0
(Rajasthan)
RR Singh 2013-2016 3 3 11.5 0 77 4 4/26 19.25 6.50 17.7 1 0
(Goa, Jharkhand, Rajasthan)
Afroz Khan 2007-2011 3 3 10.0 0 90 4 3/37 22.50 9.00 15.0 0 0
(Rajasthan)
K Upadhyay 2010-2016 4 4 12.0 0 98 4 2/34 24.50 8.16 18.0 0 0
(Railways)
RP Singh 2007-2015 6 6 24.0 0 198 4 2/34 49.50 8.25 36.0 0 0
(Uttar Pradesh)
MS Gony 2012-2012 1 1 4.0 3 5 3 3/5 1.66 1.25 8.0 0 0
(Punjab)
SU Shrivastava 2009-2015 6 1 3.0 0 13 3 3/13 4.33 4.33 6.0 0 0
(Vidarbha)
Lalit Yadav 2017-2017 1 1 4.0 0 19 3 3/19 6.33 4.75 8.0 0 0
(Vidarbha)
S Nirmohi 2015-2015 1 1 4.0 0 20 3 3/20 6.66 5.00 8.0 0 0
(Himachal Pradesh)
PJ Sangwan 2016-2016 1 1 4.0 0 22 3 3/22 7.33 5.50 8.0 0 0
(Delhi)
S Sanyal 2007-2007 1 1 4.0 0 25 3 3/25 8.33 6.25 8.0 0 0
(Railways)
JT Billa 2007-2007 1 1 4.0 0 26 3 3/26 8.66 6.50 8.0 0 0
(Haryana)
SLA Tai 2016-2016 1 1 4.0 0 27 3 3/27 9.00 6.75 8.0 0 0
(Baroda)
KR Adhav 2010-2010 1 1 4.0 0 29 3 3/29 9.66 7.25 8.0 0 0
(Maharashtra)
AS Naidu 2007-2010 3 2 6.0 0 32 3 3/12 10.66 5.33 12.0 0 0
(Vidarbha)
AL Menaria 2011-2015 3 2 7.0 0 47 3 3/29 15.66 6.71 14.0 0 0
(Rajasthan)
AD Nath 2013-2018 5 2 7.0 0 49 3 2/26 16.33 7.00 14.0 0 0
(Uttar Pradesh)
SG Gehlot 2007-2009 2 2 7.0 0 51 3 3/30 17.00 7.28 14.0 0 0
(Railways, Rajasthan)
S Rana 2007-2011 2 2 7.5 0 55 3 2/26 18.33 7.02 15.6 0 0
(Haryana)
AG Murtaza 2007-2013 4 3 9.0 0 67 3 2/19 22.33 7.44 18.0 0 0
(Uttar Pradesh)
SN Khanolkar 2007-2011 4 4 9.0 0 68 3 2/27 22.66 7.55 18.0 0 0
(Railways)
G Upadhyaya 2007-2014 4 4 9.0 0 76 3 2/7 25.33 8.44 18.0 0 0
(Vidarbha)
Avinash Yadav 2011-2017 3 3 10.0 0 88 3 1/22 29.33 8.80 20.0 0 0
(Railways)
UT Yadav 2009-2014 3 3 11.0 0 90 3 2/18 30.00 8.18 22.0 0 0
(Vidarbha)
AA Wakhare 2009-2018 5 5 12.0 0 93 3 2/21 31.00 7.75 24.0 0 0
(Vidarbha)
R Jangid 2009-2018 6 6 14.0 0 97 3 2/13 32.33 6.92 28.0 0 0
(Vidarbha)
Pankaj Singh 2010-2017 5 5 17.1 0 154 3 1/20 51.33 8.97 34.3 0 0
(Rajasthan)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Madhya Pradesh v Railways at Raipur, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 15, 2018 [Twenty20]
Chhattisgarh v Madhya Pradesh at Raipur, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 14, 2018 [Twenty20]
Madhya Pradesh v Vidarbha at Raipur, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 12, 2018 [Twenty20]