Most matches
Player Span Mat Runs HS Ave 100 Wkts BBI Ave 5 Ct St
KV Sharma 2007-2016 36 608 67 22.51 0 31 5/24 21.19 1 9 0
Ashish Yadav 2011-2016 22 205 47 18.63 0 8 3/20 33.62 0 10 0
SB Bangar 2007-2012 21 332 67 18.44 0 27 5/16 18.14 1 4 0
SN Khanolkar 2007-2012 21 539 71* 29.94 0 12 2/18 25.50 0 10 0
M Rawat 2010-2016 21 467 72* 31.13 0 - - - - 15 7
Anureet Singh 2010-2016 20 36 9 9.00 0 20 2/12 24.90 0 5 0
K Upadhyay 2010-2016 18 7 4 1.75 0 20 3/25 23.20 0 6 0
TP Singh 2007-2011 17 267 40 15.70 0 6 3/12 13.66 0 18 0
M Kartik 2009-2014 14 111 35 18.50 0 9 2/12 34.33 0 2 0
AUK Pathan 2009-2016 14 339 81* 28.25 0 - - - - 3 0
DP Salvi 2009-2012 13 218 60* 36.33 0 - - - - 5 0
Jai P Yadav 2009-2011 12 107 33* 15.28 0 12 3/21 26.83 0 3 0
Avinash Yadav 2010-2015 11 47 21* 15.66 0 10 4/15 24.40 0 2 0
FY Fazal 2009-2012 10 192 55 24.00 0 - - - - 4 0
AG Paunikar 2012-2014 9 205 42 22.77 0 - - - - 3 0
B Vivek Singh 2015-2016 9 173 46 21.62 0 - - - - 4 0
RR Deb 2007-2007 8 38 17* 19.00 0 - - - - 7 7
Harvinder Singh 2007-2007 8 15 14 15.00 0 5 2/23 38.40 0 2 0
R Jonathan 2014-2015 8 117 50 23.40 0 - - - - 0 0
ACP Mishra 2010-2015 8 19 17 9.50 0 10 3/17 18.60 0 1 0
AA Pagnis 2007-2007 8 134 45* 22.33 0 - - - - 0 0
S Sanyal 2007-2007 8 139 48* 34.75 0 14 3/15 13.42 0 2 0
G Shankara Rao 2007-2007 8 41 15 10.25 0 8 3/20 18.25 0 2 0
CK Akshay 2013-2014 7 25 14 8.33 0 7 3/22 19.14 0 0 0
D Chakrabarty 2007-2007 7 47 23 11.75 0 - - - - 2 0
AN Ghosh 2015-2016 6 119 67 23.80 0 - - - - 2 0
Akshat R Pandey 2016-2016 6 43 28 10.75 0 2 2/41 74.00 0 2 0
SP Wakaskar 2016-2016 6 207 118 34.50 1 0 - - 0 1 0
RL Mali 2016-2016 5 1 1 1.00 0 10 4/24 11.70 0 2 0
R Bishnoi 2011-2012 5 30 16 15.00 0 0 - - 0 1 0
RK Mishra 2013-2015 5 7 6 1.75 0 1 1/27 27.00 0 1 0
KS Parida 2007-2007 5 0 0* - 0 5 2/12 19.40 0 0 0
Faiz Ahmed 2015-2016 4 66 26 22.00 0 1 1/7 12.00 0 2 0
SG Gehlot 2009-2012 4 - - - - 6 3/30 16.66 0 0 0
PM Madkaikar 2010-2010 4 51 27 12.75 0 1 1/12 22.00 0 0 0
HR Rathod 2013-2013 4 - - - - 1 1/21 107.00 0 2 0
C Saini 2014-2014 4 32 17 10.66 0 0 - - 0 2 0
BA Yadav 2007-2007 4 27 15* 13.50 0 0 - - 0 3 0
AH Shahid 2009-2010 3 0 0* - 0 1 1/17 49.00 0 1 0
S Manager 2013-2013 3 30 25* 30.00 0 0 - - 0 0 0
P Awasthi 2013-2013 3 47 28 15.66 0 - - - - 0 0
PY Deshetty 2016-2016 3 48 25 16.00 0 - - - - 0 0
V Cheluvaraj 2016-2016 2 27 17 13.50 0 - - - - 3 0
KR Mahajan 2016-2016 2 - - - - 1 1/13 24.00 0 0 0
SE Manjrekar 2007-2007 2 26 20 13.00 0 - - - - 1 0
AA Nandi 2015-2015 2 0 0 0.00 0 0 - - 0 2 0
SS Shukla 2014-2014 2 11 11 5.50 0 - - - - 0 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years
Records includes the following current or recent matches:
Assam v Railways at Vadodara, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 9, 2016 [Twenty20]
Goa v Railways at Vadodara, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 7, 2016 [Twenty20]
Madhya Pradesh v Railways at Vadodara, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 6, 2016 [Twenty20]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365