Most ducks
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
RR Singh 2014-2016 2 2 0 0 0 0.00 7 0.00 0 0 2 0 0
(Goa, Rajasthan)
CR Pathak 2007-2010 3 3 0 6 6 2.00 21 28.57 0 0 2 0 0
(Saurashtra)
MC Juneja 2011-2017 4 4 0 21 20 5.25 18 116.66 0 0 2 3 0
(Gujarat)
KR Makvana 2007-2015 6 6 1 25 10 5.00 26 96.15 0 0 2 2 0
(Saurashtra)
Abhishek Bhat 2014-2014 1 1 0 0 0 0.00 0 - 0 0 1 0 0
(Saurashtra)
DM Chauhan 2015-2015 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Saurashtra)
LA Garg 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Goa)
AN Ghosh 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Railways)
Javed Khan 2014-2014 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Delhi)
Kshitiz Sharma 2014-2014 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Delhi)
P Mehra 2012-2012 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Delhi)
S Narwal 2014-2014 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
(Delhi)
SK Natkan 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Saurashtra)
JA Patil 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 3 0.00 0 0 1 0 0
(Maharashtra)
AS Raut 2009-2009 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
SV Samson 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Kerala)
G Sharma 2016-2016 1 1 0 0 0 0.00 4 0.00 0 0 1 0 0
(Assam)
G Singh 2014-2014 1 1 0 0 0 0.00 5 0.00 0 0 1 0 0
(Rajasthan)
RK Singh 2014-2014 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Uttar Pradesh)
VD Solanki 2007-2007 1 1 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0 1 0 0
(Gujarat)
Vishnu Vinod 2014-2014 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Kerala)
AB Zala 2009-2009 1 1 0 0 0 0.00 2 0.00 0 0 1 0 0
(Saurashtra)
Amit Mishra 2013-2016 3 2 1 2 2* 2.00 4 50.00 0 0 1 0 0
(Uttar Pradesh)
P Bisht 2012-2014 2 2 0 11 11 5.50 9 122.22 0 0 1 0 1
(Delhi)
ER Dwivedi 2014-2016 2 2 0 56 56 28.00 49 114.28 0 1 1 6 0
(Uttar Pradesh)
Z Khan 2009-2014 2 2 1 1 1* 1.00 4 25.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
SD Lad 2013-2016 3 2 0 3 3 1.50 12 25.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
A Mithun 2012-2013 2 2 1 2 2* 2.00 3 66.66 0 0 1 0 0
(Karnataka)
AA Nandi 2012-2014 3 2 0 12 12 6.00 16 75.00 0 0 1 2 0
(Bengal)
AR Patel 2013-2014 2 2 0 5 5 2.50 10 50.00 0 0 1 1 0
(Gujarat)
Iqbal Abdulla 2007-2013 5 3 0 8 7 2.66 16 50.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
NS Paradkar 2007-2011 3 3 0 53 49 17.66 51 103.92 0 0 1 5 0
(Maharashtra)
UA Sharma 2013-2016 3 3 1 16 12 8.00 12 133.33 0 0 1 2 0
(Uttar Pradesh)
SK Trivedi 2007-2015 6 3 1 5 4* 2.50 4 125.00 0 0 1 1 0
(Gujarat, Saurashtra)
JD Unadkat 2010-2017 6 3 2 9 6* 9.00 10 90.00 0 0 1 0 1
(Saurashtra)
PS Mehta 2007-2013 4 4 0 33 19 8.25 38 86.84 0 0 1 2 1
(Saurashtra)
RH Motwani 2007-2013 5 4 0 41 17 10.25 37 110.81 0 0 1 3 0
(Maharashtra)
SD Jogiyani 2007-2015 5 5 0 73 24 14.60 77 94.80 0 0 1 10 0
(Saurashtra)
AM Nayar 2007-2017 7 5 0 45 21 9.00 39 115.38 0 0 1 4 2
(Mumbai)
RP Dahiya 2009-2017 6 6 2 58 29* 14.50 40 145.00 0 0 1 4 3
(Gujarat)
SP Jackson 2009-2017 7 7 1 139 73* 23.16 135 102.96 0 1 1 16 3
(Saurashtra)
JN Shah 2007-2017 8 8 1 109 49 15.57 111 98.19 0 0 1 11 3
(Saurashtra)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Baroda v Maharashtra at Vadodara, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 4, 2017 [Twenty20]
Baroda v Saurashtra at Vadodara, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 2, 2017 [Twenty20]
Baroda v Gujarat at Vadodara, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 1, 2017 [Twenty20]