Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
GB Poddar 2016-2016 1 1.0 0 3 1 1/3 3.00 3.00 6.0 0 0
(Odisha)
AB Dinda 2011-2011 1 4.0 0 13 4 4/13 3.25 3.25 6.0 1 0
(Bengal)
AS Rajpoot 2016-2016 1 3.0 0 15 3 3/15 5.00 5.00 6.0 0 0
(Uttar Pradesh)
JN Shah 2007-2017 8 2.3 0 11 2 2/11 5.50 4.40 7.5 0 0
(Saurashtra)
M Prabhu 2010-2010 1 4.0 1 17 3 3/17 5.66 4.25 8.0 0 0
(Tamil Nadu)
AJ Shinde 2010-2010 1 4.0 0 12 2 2/12 6.00 3.00 12.0 0 0
(Hyderabad (India))
AP Revandkar 2011-2011 1 2.0 0 13 2 2/13 6.50 6.50 6.0 0 0
(Mumbai)
A Parkar 2018-2018 1 4.0 0 22 3 3/22 7.33 5.50 8.0 0 0
(Mumbai)
KC Raval 2011-2014 3 4.0 0 22 3 3/17 7.33 5.50 8.0 0 0
(Saurashtra)
VM Parmar 2010-2010 1 4.0 0 30 4 4/30 7.50 7.50 6.0 1 0
(Baroda)
PP Chawla 2016-2018 2 7.0 0 55 7 4/28 7.85 7.85 6.0 1 0
(Gujarat, Uttar Pradesh)
AA Bhandari 2010-2010 1 3.4 0 25 3 3/25 8.33 6.81 7.3 0 0
(Hyderabad (India))
JD Unadkat 2010-2018 7 27.0 1 139 15 3/10 9.26 5.14 10.8 0 0
(Saurashtra)
GH Vihari 2010-2010 1 4.0 0 28 3 3/28 9.33 7.00 8.0 0 0
(Hyderabad (India))
AR Patel 2013-2018 3 11.1 0 57 6 3/21 9.50 5.10 11.1 0 0
(Gujarat)
S Dubey 2017-2018 2 5.0 0 29 3 2/7 9.66 5.80 10.0 0 0
(Mumbai)
JB Chhaya 2011-2013 2 2.0 0 10 1 1/10 10.00 5.00 12.0 0 0
(Baroda)
RR Raje 2007-2017 3 11.0 0 71 7 3/21 10.14 6.45 9.4 0 0
(Mumbai)
YK Pathan 2007-2017 7 13.0 0 84 8 4/10 10.50 6.46 9.7 1 0
(Baroda)
RR Raj 2016-2016 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Services)
R Vinay Kumar 2016-2016 1 4.0 0 32 3 3/32 10.66 8.00 8.0 0 0
(Karnataka)
R Suthesh 2010-2010 1 3.4 0 22 2 2/22 11.00 6.00 11.0 0 0
(Tamil Nadu)
PS Valsangkar 2018-2018 1 4.0 0 22 2 2/22 11.00 5.50 12.0 0 0
(Mumbai)
S Vidyut 2010-2010 1 2.0 0 11 1 1/11 11.00 5.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
AV Vasavada 2014-2015 2 8.0 0 45 4 3/22 11.25 5.62 12.0 0 0
(Saurashtra)
RV Dhurv 2007-2013 4 16.0 2 85 7 4/20 12.14 5.31 13.7 1 0
(Gujarat, Saurashtra)
SM Sanandia 2017-2018 2 8.0 0 74 6 4/37 12.33 9.25 8.0 1 0
(Saurashtra)
Y Chudasama 2018-2018 1 4.0 0 26 2 2/26 13.00 6.50 12.0 0 0
(Saurashtra)
MB Barik 2016-2016 1 2.0 0 13 1 1/13 13.00 6.50 12.0 0 0
(Odisha)
SM Maniar 2007-2013 5 17.3 0 122 9 3/24 13.55 6.97 11.6 0 0
(Saurashtra)
JJ Khan 2010-2010 1 4.0 0 28 2 2/28 14.00 7.00 12.0 0 0
(Mumbai)
KM Waingankar 2013-2013 1 4.0 0 29 2 2/29 14.50 7.25 12.0 0 0
(Mumbai)
JB Karia 2011-2017 5 8.0 0 45 3 2/21 15.00 5.62 16.0 0 0
(Gujarat)
A Mithun 2016-2016 1 4.0 0 30 2 2/30 15.00 7.50 12.0 0 0
(Karnataka)
Sumit Singh 2016-2016 1 4.0 0 30 2 2/30 15.00 7.50 12.0 0 0
(Services)
VH Joshi 2009-2009 1 4.0 1 15 1 1/15 15.00 3.75 24.0 0 0
(Saurashtra)
AA Sheth 2017-2018 2 8.0 0 48 3 3/21 16.00 6.00 16.0 0 0
(Baroda)
DR Behera 2016-2016 1 4.0 0 32 2 2/32 16.00 8.00 12.0 0 0
(Odisha)
DA Jadeja 2014-2018 4 16.0 0 82 5 3/14 16.40 5.12 19.2 0 0
(Saurashtra)
SD Vohra 2007-2010 2 7.0 1 33 2 2/10 16.50 4.71 21.0 0 0
(Baroda)
AB Agarkar 2009-2010 2 7.3 0 50 3 2/19 16.66 6.66 15.0 0 0
(Mumbai)
Z Khan 2009-2014 2 8.0 0 50 3 2/20 16.66 6.25 16.0 0 0
(Mumbai)
Nitin Yadav 2016-2016 1 4.0 0 50 3 3/50 16.66 12.50 8.0 0 0
(Services)
JJ Bumrah 2013-2015 3 11.0 0 67 4 2/10 16.75 6.09 16.5 0 0
(Gujarat)
AA Nandi 2011-2011 1 2.0 0 17 1 1/17 17.00 8.50 12.0 0 0
(Bengal)
Jalaj S Saxena 2010-2010 1 4.0 1 17 1 1/17 17.00 4.25 24.0 0 0
(Madhya Pradesh)
AM Makda 2007-2010 3 11.0 0 69 4 2/24 17.25 6.27 16.5 0 0
(Gujarat)
MK Tiwary 2011-2011 1 3.0 0 18 1 1/18 18.00 6.00 18.0 0 0
(Bengal)
SK Trivedi 2009-2015 5 20.0 0 148 8 2/24 18.50 7.40 15.0 0 0
(Gujarat, Saurashtra)
N Mohite 2007-2007 1 4.0 0 19 1 1/19 19.00 4.75 24.0 0 0
(Baroda)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Baroda v Maharashtra at Rajkot, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 13, 2018 [Twenty20]
Maharashtra v Mumbai at Rajkot, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 11, 2018 [Twenty20]
Maharashtra v Saurashtra at Rajkot, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 8, 2018 [Twenty20]