Best economy rates
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
SZ Mulani 2018-2018 1 1.0 0 5 0 - - 5.00 - 0 0
NM Kulkarni 2007-2007 8 32.0 0 184 7 2/12 26.28 5.75 27.4 0 0
Z Khan 2007-2014 12 47.0 0 285 13 2/14 21.92 6.06 21.6 0 0
SA Yadav 2010-2018 31 17.0 0 104 6 2/11 17.33 6.11 17.0 0 0
VS Yeligati 2010-2010 2 8.0 0 50 2 2/23 25.00 6.25 24.0 0 0
Iqbal Abdulla 2007-2013 26 94.1 1 611 33 5/10 18.51 6.48 17.1 1 1
AP Revandkar 2011-2011 1 2.0 0 13 2 2/13 6.50 6.50 6.0 0 0
PV Tambe 2014-2017 20 76.0 0 504 25 3/26 20.16 6.63 18.2 0 0
A Parkar 2015-2018 2 6.0 0 41 4 3/22 10.25 6.83 9.0 0 0
RG Sharma 2007-2012 17 33.0 0 227 11 3/15 20.63 6.87 18.0 0 0
SG Singh 2015-2015 7 25.0 0 176 6 3/32 29.33 7.04 25.0 0 0
PS Valsangkar 2018-2018 4 16.0 0 113 3 2/22 37.66 7.06 32.0 0 0
M Hussain 2011-2011 3 11.0 0 78 2 1/23 39.00 7.09 33.0 0 0
DS Kulkarni 2007-2018 29 105.3 1 755 33 3/32 22.87 7.15 19.1 0 0
AB Agarkar 2007-2012 12 42.3 0 309 11 3/38 28.09 7.27 23.1 0 0
JJ Khan 2010-2015 9 34.0 1 253 12 3/15 21.08 7.44 17.0 0 0
SN Thakur 2015-2018 18 61.0 0 460 21 2/11 21.90 7.54 17.4 0 0
SD Lad 2013-2018 20 25.0 0 189 7 2/17 27.00 7.56 21.4 0 0
SR Tendulkar 2007-2007 4 7.0 0 53 1 1/17 53.00 7.57 42.0 0 0
RR Raje 2007-2017 20 70.0 1 542 28 3/15 19.35 7.74 15.0 0 0
GA Jathar 2010-2010 1 4.0 0 31 0 - - 7.75 - 0 0
RP Verma 2011-2013 4 15.3 0 121 5 2/24 24.20 7.80 18.6 0 0
MA Khote 2007-2007 7 17.0 0 136 4 1/20 34.00 8.00 25.5 0 0
AA Chavan 2009-2013 13 38.0 0 307 11 4/29 27.90 8.07 20.7 1 0
AM Nayar 2007-2017 32 68.0 0 551 17 3/23 32.41 8.10 24.0 0 0
AM Salvi 2007-2013 11 39.5 0 327 11 3/28 29.72 8.20 21.7 0 0
PC Valthaty 2009-2010 9 14.0 0 115 4 2/23 28.75 8.21 21.0 0 0
A Dhumal 2017-2017 3 9.0 0 74 1 1/18 74.00 8.22 54.0 0 0
SV Trivedi 2015-2016 5 20.0 0 165 8 3/34 20.62 8.25 15.0 0 0
KM Waingankar 2011-2013 3 12.0 0 99 4 2/24 24.75 8.25 18.0 0 0
WA Mota 2007-2007 1 4.0 0 34 0 - - 8.50 - 0 0
PG Dake 2014-2017 10 36.0 1 307 16 3/16 19.18 8.52 13.5 0 0
JG Bista 2015-2018 10 4.0 0 35 0 - - 8.75 - 0 0
SS Nayak 2014-2014 4 4.0 0 35 0 - - 8.75 - 0 0
RR Powar 2007-2007 1 4.0 0 35 1 1/35 35.00 8.75 24.0 0 0
S Dubey 2016-2018 9 17.0 0 152 5 2/6 30.40 8.94 20.4 0 0
AS Raut 2009-2016 11 12.0 0 108 7 3/22 15.42 9.00 10.2 0 0
SD Chitnis 2009-2016 23 6.0 0 54 2 1/24 27.00 9.00 18.0 0 0
TU Deshpande 2015-2018 5 17.0 0 156 3 2/38 52.00 9.17 34.0 0 0
Shashank Singh 2015-2018 14 9.0 0 83 2 1/18 41.50 9.22 27.0 0 0
KA Dafedar 2018-2018 1 2.0 0 20 0 - - 10.00 - 0 0
SS Shaikh 2010-2015 16 14.0 0 141 4 3/27 35.25 10.07 21.0 0 0
R Prabhu 2017-2017 2 6.0 0 64 1 1/25 64.00 10.66 36.0 0 0
UR Malvi 2010-2010 1 4.0 0 45 1 1/45 45.00 11.25 24.0 0 0
VA Indulkar 2007-2007 6 1.0 0 14 1 1/14 14.00 14.00 6.0 0 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Maharashtra v Mumbai at Rajkot, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 11, 2018 [Twenty20]
Mumbai v Saurashtra at Rajkot, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 10, 2018 [Twenty20]
Gujarat v Mumbai at Rajkot, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 8, 2018 [Twenty20]