List of captains
Player Span Mat Won Lost Tied NR %
M Diwakar 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Jharkhand)
R Dutta 2007-2010 3 0 3 0 0 0.00
(Tripura)
D Dasgupta 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Bengal)
J Arunkumar 2007-2007 1 0 1 0 0 0.00
(Assam)
NK Patel 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Gujarat)
SB Bangar 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Railways)
YKT Goud 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Karnataka)
P Dharmani 2007-2007 1 1 0 0 0 100.00
(Punjab)
AA Muzumdar 2009-2010 2 1 1 0 0 50.00
(Assam)
LR Shukla 2009-2015 3 1 2 0 0 33.33
(Bengal)
SS Tiwary 2009-2017 4 1 3 0 0 25.00
(Jharkhand)
Rajiv Kumar 2010-2010 1 0 1 0 0 0.00
(Jharkhand)
MK Tiwary 2010-2018 3 3 0 0 0 100.00
(Bengal)
MD Mishra 2011-2011 1 1 0 0 0 100.00
(Madhya Pradesh)
RH Saha 2011-2011 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
WP Saha 2011-2011 1 1 0 0 0 100.00
(Bengal)
A Ratra 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
AN Ahmed 2013-2018 2 1 1 0 0 50.00
(Assam)
IR Jaggi 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Jharkhand)
PA Patel 2013-2013 1 1 0 0 0 100.00
(Gujarat)
SU Shrivastava 2013-2013 1 1 0 0 0 100.00
(Vidarbha)
P Bisht 2013-2013 1 0 1 0 0 0.00
(Delhi)
Sachin Baby 2013-2013 1 1 0 0 0 100.00
(Kerala)
YV Takawale 2014-2014 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
G Sharma 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Assam)
SS Lahiri 2014-2014 1 1 0 0 0 100.00
(Bengal)
TS Saha 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Tripura)
DS Jadhav 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Assam)
K Deobrat 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Jharkhand)
SM Shaikh 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Mumbai)
Pankaj Singh 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Rajasthan)
Gurkeerat Singh 2015-2015 1 0 1 0 0 0.00
(Punjab)
GH Vihari 2015-2015 1 1 0 0 0 100.00
(Hyderabad (India))
AP Tare 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Mumbai)
ER Dwivedi 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Uttar Pradesh)
KM Jadhav 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Maharashtra)
SR Swain 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Services)
R Vinay Kumar 2016-2016 1 1 0 0 0 100.00
(Karnataka)
MB Murasingh 2017-2018 2 0 2 0 0 0.00
(Tripura)
KB Arun Karthik 2017-2017 1 1 0 0 0 100.00
(Assam)
VR Aaron 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00
(Jharkhand)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Jharkhand v Odisha at Ranchi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 16, 2018 [Twenty20]
Odisha v Tripura at Ranchi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 12, 2018 [Twenty20]
Assam v Odisha at Ranchi, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 10, 2018 [Twenty20]