Batting averages (current players)
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
M Ajay Kumar 2016-2016 1 1 0 19 19 19.00 29 65.51 0 0 0 1 0
K Ashwin Hebbar 2015-2017 14 12 3 205 83* 22.77 195 105.12 0 1 2 22 4
B Ayyappa 2014-2017 21 12 3 115 24 12.77 106 108.49 0 0 2 5 8
KS Bharat 2013-2017 26 25 0 352 51 14.08 387 90.95 0 1 3 33 9
BA Bhatt 2017-2017 5 2 1 5 4* 5.00 4 125.00 0 0 0 0 0
RK Bhui 2014-2017 18 18 5 302 61 23.23 281 107.47 0 2 1 25 11
TK Ganesh Kumar 2017-2017 2 2 0 12 7 6.00 10 120.00 0 0 0 0 1
P Girinath Reddy 2016-2017 3 3 1 19 15 9.50 20 95.00 0 0 1 0 1
K Karan Shinde 2016-2016 2 2 0 29 28 14.50 29 100.00 0 0 0 4 0
I Karthik Raman 2016-2016 3 2 0 15 14 7.50 20 75.00 0 0 0 1 0
AG Pradeep 2007-2016 24 23 3 344 43 17.20 321 107.16 0 0 2 27 7
DB Prasanth 2013-2017 28 28 1 440 59 16.29 419 105.01 0 3 3 48 15
DB Ravi Teja 2017-2017 5 5 2 106 33 35.33 86 123.25 0 0 0 10 3
NJ Sai Krishna 2013-2016 12 11 1 151 33 15.10 163 92.63 0 0 0 15 0
KV Sasikanth 2015-2017 17 12 3 131 46* 14.55 130 100.76 0 0 0 11 4
Shoaib Md Khan 2017-2017 3 2 1 22 20* 22.00 10 220.00 0 0 0 3 1
KR Sreekanth 2013-2016 12 12 0 174 42 14.50 177 98.30 0 0 2 17 8
SH Srinivas 2011-2017 22 18 2 145 28* 9.06 164 88.41 0 0 4 12 5
CV Stephen 2015-2017 19 7 7 12 5* - 16 75.00 0 0 0 0 0
B Sudhakar 2013-2016 16 10 5 52 14* 10.40 71 73.23 0 0 2 5 0
D Swaroop Kumar 2013-2017 11 8 3 41 14* 8.20 47 87.23 0 0 1 2 1
GH Vihari 2017-2017 5 5 0 149 55 29.80 118 126.27 0 1 1 9 5
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year

Includes all players from the past 2 years

Records includes the following current or recent matches:
Andhra v Hyderabad (India) at Chennai, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 3, 2017 [Twenty20]
Andhra v Tamil Nadu at Chennai, Inter State Twenty-20 Tournament, Feb 2, 2017 [Twenty20]
Andhra v Karnataka at Chennai, Inter State Twenty-20 Tournament, Jan 31, 2017 [Twenty20]