Batting averages (current players)
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
Armaan Jaffer 2017-2017 1 1 0 27 27 27.00 16 168.75 0 0 0 4 1
JG Bista 2015-2018 14 14 1 317 81* 24.38 231 137.22 0 2 1 33 13
KA Dafedar 2018-2018 1 1 0 0 0 0.00 5 0.00 0 0 1 0 0
PG Dake 2014-2017 10 - - - - - - - - - - - -
TU Deshpande 2015-2018 5 2 0 1 1 0.50 4 25.00 0 0 1 0 0
A Dhumal 2017-2017 3 - - - - - - - - - - - -
RH Dias 2018-2018 2 - - - - - - - - - - - -
S Dubey 2016-2018 13 12 4 189 37* 23.62 128 147.65 0 0 0 14 10
AA Herwadkar 2015-2018 14 14 0 282 68 20.14 233 121.03 0 1 1 32 6
SS Iyer 2014-2018 21 21 3 530 86 29.44 397 133.50 0 4 0 50 19
ED Kerkar 2015-2018 3 3 1 65 53* 32.50 60 108.33 0 1 0 8 0
DS Kulkarni 2007-2018 33 15 10 81 19* 16.20 75 108.00 0 0 0 6 2
SD Lad 2013-2018 24 20 4 464 82 29.00 385 120.51 0 2 1 45 13
DU Matkar 2018-2018 2 1 1 1 1* - 1 100.00 0 0 0 0 0
SZ Mulani 2018-2018 1 - - - - - - - - - - - -
AM Nayar 2007-2017 32 28 8 617 79 30.85 462 133.54 0 3 4 52 29
A Parkar 2015-2018 5 2 1 11 10* 11.00 13 84.61 0 0 0 1 0
SB Patil 2017-2017 2 1 0 7 7 7.00 10 70.00 0 0 0 0 0
R Prabhu 2017-2017 2 - - - - - - - - - - - -
AM Rahane 2007-2017 21 21 1 338 78 16.90 320 105.62 0 2 3 38 5
RR Raje 2007-2017 20 8 2 7 4 1.16 10 70.00 0 0 3 1 0
Shashank Singh 2015-2018 15 12 4 205 61 25.62 137 149.63 0 1 0 17 11
BR Shetty 2011-2018 6 6 0 31 16 5.16 36 86.11 0 0 2 4 0
PV Tambe 2014-2017 20 4 2 18 14* 9.00 28 64.28 0 0 1 0 1
AP Tare 2009-2018 42 42 8 1225 79 36.02 894 137.02 0 7 2 126 38
SN Thakur 2015-2018 18 6 2 23 7* 5.75 23 100.00 0 0 0 1 0
SV Trivedi 2015-2018 8 2 0 4 3 2.00 5 80.00 0 0 0 0 0
PS Valsangkar 2018-2018 7 3 1 24 10* 12.00 24 100.00 0 0 0 3 0
SA Yadav 2010-2018 35 33 9 593 59* 24.70 433 136.95 0 2 2 51 23
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year

Includes all players from the past 2 years

Records includes the following current or recent matches:
Karnataka v Mumbai at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 25, 2018 [Twenty20]
Mumbai v Rajasthan at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 24, 2018 [Twenty20]
Punjab v Mumbai at Kolkata, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 22, 2018 [Twenty20]