Bowling averages
Player Span Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5 Ct St
AB Agarkar 1998-2006 24 24 214.0 11 1157 32 3/58 36.15 5.40 40.1 0 0 5 0
M Amarnath 1978-1989 20 16 99.0 2 447 6 2/35 74.50 4.51 99.0 0 0 4 0
S Amarnath 1978-1978 3 - - - - - - - - - - - 1 0
SA Ankola 1989-1989 3 3 10.3 1 53 3 2/26 17.66 5.04 21.0 0 0 0 0
Arshad Ayub 1988-1989 4 4 35.0 1 170 9 5/21 18.88 4.85 23.3 0 1 0 0
B Arun 1987-1987 1 1 2.0 0 11 0 - - 5.50 - 0 0 0 0
J Arun Lal 1982-1983 2 - - - - - - - - - - - 0 0
R Ashwin 2012-2015 7 7 65.4 4 306 10 3/44 30.60 4.65 39.4 0 0 2 0
KBJ Azad 1983-1986 4 - - - - - - - - - - - 1 0
M Azharuddin 1985-2000 64 4 7.4 0 51 0 - - 6.65 - 0 0 44 0
HK Badani 2004-2004 1 - - - - - - - - - - - 0 0
SV Bahutule 1998-1998 3 3 19.0 0 137 1 1/31 137.00 7.21 114.0 0 0 1 0
L Balaji 2004-2005 11 11 84.1 2 525 12 3/27 43.75 6.23 42.0 0 0 3 0
AC Bedade 1994-1994 2 - - - - - - - - - - - 0 0
BS Bedi 1978-1978 3 3 18.0 0 100 2 2/44 50.00 5.55 54.0 0 0 1 0
A Bhandari 2000-2000 1 1 10.0 0 75 2 2/75 37.50 7.50 30.0 0 0 0 0
Bhupinder Singh 1994-1994 1 1 7.0 0 44 0 - - 6.28 - 0 0 0 0
RMH Binny 1983-1987 10 8 58.3 6 253 12 4/35 21.08 4.32 29.2 1 0 0 0
U Chatterjee 1995-1995 1 1 8.0 0 35 2 2/35 17.50 4.37 24.0 0 0 0 0
CPS Chauhan 1978-1978 2 - - - - - - - - - - - 0 0
RK Chauhan 1994-1997 7 7 55.2 2 256 10 3/29 25.60 4.62 33.2 0 0 3 0
PP Chawla 2008-2008 4 4 33.4 0 230 6 4/40 38.33 6.83 33.6 1 0 1 0
N Chopra 1999-1999 1 1 10.0 0 42 1 1/42 42.00 4.20 60.0 0 0 2 0
S Dhawan 2013-2015 3 - - - - - - - - - - - 0 0
MS Dhoni 2005-2015 31 - - - - - - - - - - - 31 8
SS Dighe 2000-2000 4 - - - - - - - - - - - 6 0
AB Dinda 2012-2013 3 3 24.1 0 134 3 2/47 44.66 5.54 48.3 0 0 0 0
DR Doshi 1982-1982 1 1 8.0 1 58 0 - - 7.25 - 0 0 0 0
R Dravid 1996-2009 58 1 4.0 0 21 1 1/21 21.00 5.25 24.0 0 0 36 1
AD Gaekwad 1978-1984 3 - - - - - - - - - - - 1 0
G Gambhir 2006-2013 19 - - - - - - - - - - - 3 0
SC Ganguly 1996-2007 53 31 181.1 12 862 29 5/16 29.72 4.75 37.4 0 1 12 0
RS Gavaskar 2004-2004 2 - - - - - - - - - - - 0 0
SM Gavaskar 1978-1987 20 2 1.5 0 14 1 1/10 14.00 7.63 11.0 0 0 7 0
KD Ghavri 1978-1978 3 3 22.0 0 86 2 1/33 43.00 3.90 66.0 0 0 1 0
Harbhajan Singh 2004-2011 17 17 164.0 2 801 14 2/43 57.21 4.88 70.2 0 0 4 0
Harvinder Singh 1997-1998 10 10 65.2 2 358 17 3/44 21.05 5.47 23.0 0 0 3 0
ND Hirwani 1988-1988 1 1 7.0 0 41 0 - - 5.85 - 0 0 1 0
A Jadeja 1992-2000 40 11 26.5 0 163 2 2/19 81.50 6.07 80.5 0 0 8 0
RA Jadeja 2010-2015 6 6 58.0 5 250 8 3/41 31.25 4.31 43.5 0 0 4 0
SB Joshi 1996-2000 15 15 121.2 9 539 11 2/29 49.00 4.44 66.1 0 0 5 0
M Kaif 2003-2006 21 - - - - - - - - - - - 16 0
VG Kambli 1991-1999 19 - - - - - - - - - - - 1 0
HH Kanitkar 1998-2000 8 6 32.0 1 150 3 2/22 50.00 4.68 64.0 0 0 2 0
N Kapil Dev 1978-1992 32 32 264.1 21 1113 42 3/17 26.50 4.21 37.7 0 0 9 0
AR Kapoor 1996-1996 4 4 33.0 0 149 2 2/36 74.50 4.51 99.0 0 0 1 0
SS Karim 1997-2000 14 - - - - - - - - - - - 13 1
KD Karthik 2013-2014 2 - - - - - - - - - - - 0 0
M Kartik 2004-2007 8 8 75.0 1 418 10 2/48 41.80 5.57 45.0 0 0 1 0
Z Khan 2003-2011 23 23 202.3 6 1144 28 3/66 40.85 5.64 43.3 0 0 7 0
SC Khanna 1984-1984 2 - - - - - - - - - - - 1 2
AR Khurasiya 1999-1999 3 - - - - - - - - - - - 0 0
SMH Kirmani 1978-1985 10 - - - - - - - - - - - 3 0
V Kohli 2009-2015 10 3 7.5 0 53 0 - - 6.76 - 0 0 7 0
NM Kulkarni 1997-1997 6 4 33.0 2 161 6 3/27 26.83 4.87 33.0 0 0 1 0
RR Kulkarni 1987-1987 3 3 10.0 0 68 1 1/27 68.00 6.80 60.0 0 0 0 0
B Kumar 2012-2014 5 5 46.0 7 194 9 2/19 21.55 4.21 30.6 0 0 1 0
P Kumar 2007-2012 7 7 67.3 5 387 9 4/53 43.00 5.73 45.0 1 0 0 0
T Kumaran 2000-2000 1 1 10.0 0 86 0 - - 8.60 - 0 0 1 0
A Kumble 1990-2005 34 33 304.4 18 1310 54 4/12 24.25 4.29 33.8 3 0 14 0
A Kuruvilla 1997-1997 12 12 92.0 8 439 9 2/26 48.77 4.77 61.3 0 0 2 0
R Lamba 1986-1989 11 2 3.0 0 18 1 1/9 18.00 6.00 18.0 0 0 2 0
VVS Laxman 2000-2004 10 - - - - - - - - - - - 2 0
S Madan Lal 1982-1987 15 14 105.0 11 388 10 3/27 38.80 3.69 63.0 0 0 4 0
Maninder Singh 1983-1989 17 15 133.0 9 521 21 4/22 24.80 3.91 38.0 1 0 9 0
SV Manjrekar 1989-1996 13 - - - - - - - - - - - 2 0
JJ Martin 2000-2000 3 - - - - - - - - - - - 2 0
A Mishra 2014-2014 1 1 10.0 0 28 2 2/28 14.00 2.80 30.0 0 0 0 0
Mohammed Shami 2013-2015 3 3 28.0 5 107 5 4/35 21.40 3.82 33.6 1 0 0 0
DS Mohanty 1997-2000 15 15 98.0 5 563 14 3/15 40.21 5.74 42.0 0 0 3 0
D Mongia 2003-2005 3 3 14.1 0 99 1 1/19 99.00 6.98 85.0 0 0 1 0
NR Mongia 1994-2000 29 - - - - - - - - - - - 22 7
KS More 1988-1992 12 - - - - - - - - - - - 8 4
A Nehra 2003-2011 14 14 132.0 3 784 26 4/55 30.15 5.93 30.4 2 0 4 0
GK Pandey 1999-1999 2 2 13.0 1 60 0 - - 4.61 - 0 0 0 0
CS Pandit 1986-1988 5 - - - - - - - - - - - 0 0
JV Paranjpe 1998-1998 3 - - - - - - - - - - - 2 0
GAHM Parkar 1984-1984 2 - - - - - - - - - - - 1 0
MM Patel 2011-2011 1 1 10.0 1 40 2 2/40 20.00 4.00 30.0 0 0 0 0
IK Pathan 2004-2012 23 23 215.0 14 1156 34 3/26 34.00 5.37 37.9 0 0 8 0
YK Pathan 2008-2012 6 6 32.0 0 189 2 1/52 94.50 5.90 96.0 0 0 2 0
SM Patil 1982-1984 8 1 2.0 0 14 0 - - 7.00 - 0 0 2 0
RR Powar 2004-2006 6 5 40.0 1 189 5 3/61 37.80 4.72 48.0 0 0 0 0
M Prabhakar 1984-1995 18 17 130.4 7 590 20 4/25 29.50 4.51 39.2 1 0 2 0
BKV Prasad 1994-2000 29 29 266.3 13 1243 43 5/27 28.90 4.66 37.1 1 1 5 0
AM Rahane 2013-2015 3 - - - - - - - - - - - 3 0
SK Raina 2006-2015 20 5 8.3 0 68 1 1/13 68.00 8.00 51.0 0 0 15 0
LS Rajput 1987-1987 2 2 7.0 0 42 0 - - 6.00 - 0 0 0 0
SLV Raju 1991-1996 7 7 61.0 1 327 6 2/39 54.50 5.36 61.0 0 0 1 0
S Ramesh 1999-1999 5 - - - - - - - - - - - 0 0
V Rathour 1996-1996 1 - - - - - - - - - - - 2 0
SS Raul 1998-1998 2 2 6.0 1 27 1 1/13 27.00 4.50 36.0 0 0 0 0
AT Rayudu 2014-2014 1 - - - - - - - - - - - 0 0
V Razdan 1989-1989 2 2 10.0 0 46 1 1/37 46.00 4.60 60.0 0 0 2 0
B Reddy 1978-1978 1 - - - - - - - - - - - 0 0
BS Sandhu 1982-1984 8 7 56.0 3 271 6 3/27 45.16 4.83 56.0 0 0 0 0
RL Sanghvi 1998-1998 1 1 5.0 0 38 0 - - 7.60 - 0 0 0 0
V Sehwag 1999-2013 31 17 62.0 0 423 6 1/4 70.50 6.82 62.0 0 0 16 0
TAP Sekhar 1983-1983 1 1 4.0 0 19 0 - - 4.75 - 0 0 0 0
AK Sharma 1988-1989 3 3 17.0 0 91 2 1/38 45.50 5.35 51.0 0 0 1 0
C Sharma 1984-1989 10 10 72.4 3 363 7 3/51 51.85 4.99 62.2 0 0 2 0
G Sharma 1987-1987 4 4 29.0 0 148 4 3/29 37.00 5.10 43.5 0 0 0 0
I Sharma 2008-2013 9 9 80.2 3 405 13 3/34 31.15 5.04 37.0 0 0 1 0
MM Sharma 2015-2015 1 1 9.0 0 35 2 2/35 17.50 3.88 27.0 0 0 0 0
RG Sharma 2007-2015 11 1 3.0 0 19 0 - - 6.33 - 0 0 5 0
SK Sharma 1988-1990 3 3 25.0 0 129 2 1/51 64.50 5.16 75.0 0 0 0 0
RJ Shastri 1982-1991 29 26 210.2 10 953 24 4/38 39.70 4.53 52.5 1 0 12 0
LR Shukla 1999-1999 1 1 10.0 0 37 0 - - 3.70 - 0 0 0 0
NS Sidhu 1988-1998 28 - - - - - - - - - - - 5 0
RP Singh 2006-2009 9 9 85.0 7 460 16 4/40 28.75 5.41 31.8 1 0 1 0
RR Singh 1997-2000 29 26 159.0 10 673 8 2/22 84.12 4.23 119.2 0 0 6 0
L Sivaramakrishnan 1985-1985 4 4 35.0 2 140 8 3/35 17.50 4.00 26.2 0 0 3 0
S Sreesanth 2006-2007 8 8 74.5 5 405 11 4/58 36.81 5.41 40.8 1 0 3 0
K Srikkanth 1982-1992 26 5 13.0 0 84 2 1/10 42.00 6.46 39.0 0 0 6 0
J Srinath 1991-2003 36 36 328.2 9 1657 54 4/49 30.68 5.04 36.4 1 0 8 0
SR Tendulkar 1989-2012 69 47 246.2 3 1342 29 5/50 46.27 5.44 50.9 0 1 29 0
RV Uthappa 2006-2007 6 - - - - - - - - - - - 0 0
PS Vaidya 1996-1996 1 1 9.0 0 55 1 1/55 55.00 6.11 54.0 0 0 0 0
DB Vengsarkar 1978-1989 25 - - - - - - - - - - - 5 0
S Venkataraghavan 1978-1978 3 2 16.0 0 48 2 2/34 24.00 3.00 48.0 0 0 0 0
Y Venugopal Rao 2006-2006 2 - - - - - - - - - - - 2 0
GR Viswanath 1978-1978 3 - - - - - - - - - - - 0 0
S Viswanath 1985-1987 8 - - - - - - - - - - - 5 3
UT Yadav 2013-2015 2 2 16.4 0 79 2 2/50 39.50 4.74 50.0 0 0 2 0
Yashpal Sharma 1978-1983 8 2 14.0 0 84 0 - - 6.00 - 0 0 1 0
Yuvraj Singh 2003-2013 36 18 79.0 2 452 13 3/55 34.76 5.72 36.4 0 0 13 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years
Records includes the following current or recent matches:
India v Pakistan at Adelaide, ICC Cricket World Cup 4th match, Feb 15, 2015 [ODI # 3602]
India v Pakistan at Dhaka, Asia Cup 6th match, Mar 2, 2014 [ODI # 3479]
India v Pakistan at Birmingham, ICC Champions Trophy 10th match, Jun 15, 2013 [ODI # 3372]
Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365