Best averages
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5
U Manukrishnan 2014-2014 1 4.0 1 6 4 4/6 1.50 1.50 6.0 1 0
(Kerala)
S Abbas Ali 2007-2013 2 1.3 0 5 2 2/5 2.50 3.33 4.5 0 0
(Madhya Pradesh, Tripura)
RP Dahiya 2016-2016 1 4.0 0 14 3 3/14 4.66 3.50 8.0 0 0
(Gujarat)
G Singh 2014-2014 1 3.0 0 14 3 3/14 4.66 4.66 6.0 0 0
(Rajasthan)
DJ Muthuswami 2019-2019 1 4.0 0 15 3 3/15 5.00 3.75 8.0 0 0
(Maharashtra)
JJ Bumrah 2016-2016 1 4.0 0 16 3 3/16 5.33 4.00 8.0 0 0
(Gujarat)
RH Saha 2010-2014 3 3.0 0 17 3 3/17 5.66 5.66 6.0 0 0
(Tripura)
RS Shah 2016-2018 2 4.5 0 29 5 5/12 5.80 6.00 5.8 0 1
(Tamil Nadu)
AB Agarkar 2007-2007 1 4.0 0 12 2 2/12 6.00 3.00 12.0 0 0
(Mumbai)
V Jain 2007-2007 1 3.0 0 12 2 2/12 6.00 4.00 9.0 0 0
(Tripura)
PP Jaiswal 2016-2016 1 4.0 0 26 4 4/26 6.50 6.50 6.0 1 0
(Himachal Pradesh)
Kuldeep Yadav 2018-2018 1 4.0 0 26 4 4/26 6.50 6.50 6.0 1 0
(Uttar Pradesh)
SV Bahutule 2009-2009 1 3.0 0 13 2 2/13 6.50 4.33 9.0 0 0
(Assam)
A Jadhav 2007-2007 1 4.0 0 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Madhya Pradesh)
S Narwal 2014-2014 1 4.0 1 13 2 2/13 6.50 3.25 12.0 0 0
(Delhi)
KJ Rakesh 2014-2014 1 1.5 0 14 2 2/14 7.00 7.63 5.5 0 0
(Kerala)
RK Mohanty 2009-2013 3 1.0 0 7 1 1/7 7.00 7.00 6.0 0 0
(Odisha, Orissa)
AN Yadav 2013-2013 1 2.0 0 7 1 1/7 7.00 3.50 12.0 0 0
(Odisha)
LI Meriwala 2014-2018 2 8.0 0 45 6 3/19 7.50 5.62 8.0 0 0
(Baroda)
Santosh Lal 2007-2007 1 3.0 0 23 3 3/23 7.66 7.66 6.0 0 0
(Jharkhand)
MT Mukherjee 2013-2013 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Jharkhand)
HV Patel 2016-2016 1 4.0 0 16 2 2/16 8.00 4.00 12.0 0 0
(Haryana)
Swapnil Singh 2012-2012 1 1.0 0 8 1 1/8 8.00 8.00 6.0 0 0
(Baroda)
AA Darekar 2011-2011 1 4.0 0 27 3 3/27 9.00 6.75 8.0 0 0
(Maharashtra)
L Balaji 2011-2011 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
MS Bhandage 2019-2019 1 2.0 0 18 2 2/18 9.00 9.00 6.0 0 0
(Karnataka)
P Prasanth 2014-2014 1 4.0 0 18 2 2/18 9.00 4.50 12.0 0 0
(Kerala)
KH Pandya 2013-2018 3 6.0 0 29 3 3/14 9.66 4.83 12.0 0 0
(Baroda)
Ashish Yadav 2019-2019 1 4.0 0 20 2 2/20 10.00 5.00 12.0 0 0
(Railways)
VY Mahesh 2007-2007 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
G Vignesh 2011-2011 1 4.0 0 21 2 2/21 10.50 5.25 12.0 0 0
(Tamil Nadu)
A Mishra 2007-2019 3 11.0 0 87 8 4/30 10.87 7.90 8.2 1 0
(Haryana)
K Panchal 2012-2013 2 6.0 0 33 3 2/23 11.00 5.50 12.0 0 0
(Baroda)
RR Singh 2014-2015 2 7.0 0 34 3 2/11 11.33 4.85 14.0 0 0
(Jharkhand, Rajasthan)
Mohsin Khan 2018-2018 1 3.0 0 35 3 3/35 11.66 11.66 6.0 0 0
(Uttar Pradesh)
R Vinay Kumar 2013-2019 2 6.4 0 48 4 2/18 12.00 7.20 10.0 0 0
(Karnataka)
A Sahani 2019-2019 1 4.0 0 36 3 3/36 12.00 9.00 8.0 0 0
(Arunachal Pradesh)
SL Akshay 2013-2013 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Karnataka)
Javed Khan 2014-2014 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Delhi)
S Kaul 2013-2013 1 4.0 0 24 2 2/24 12.00 6.00 12.0 0 0
(Punjab)
TP Sudhindra 2007-2011 2 8.0 0 37 3 2/22 12.33 4.62 16.0 0 0
(Madhya Pradesh)
Amitoze Singh 2013-2013 1 4.0 0 25 2 2/25 12.50 6.25 12.0 0 0
(Punjab)
K Khejroliya 2018-2018 1 4.0 0 25 2 2/25 12.50 6.25 12.0 0 0
(Delhi)
AS Karambelkar 2012-2014 2 7.0 0 38 3 3/22 12.66 5.42 14.0 0 0
(Baroda)
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Gujarat v Bengal at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 12, 2019 [Twenty20]
Bengal v Jharkhand at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 10, 2019 [Twenty20]
Bengal v Maharashtra at Indore, Syed Mushtaq Ali Trophy, Mar 9, 2019 [Twenty20]