Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied Tie+W Tie+L NR %
Afghanistan v Bangladesh 2014-2018 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v Canada 2010-2012 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v England 2012-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2016 5 3 2 0 0 0 0 60.00
v India 2010-2012 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2010-2019 15 12 3 0 0 0 0 80.00
v Kenya 2013-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Nepal 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2010-2015 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Oman 2015-2017 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2013-2013 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Scotland 2010-2016 6 6 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2010-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2017 6 5 1 0 0 0 0 83.33
v West Indies 2016-2017 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Zimbabwe 2015-2018 7 7 0 0 0 0 0 100.00
Australia v Bangladesh 2007-2016 4 4 0 0 0 0 0 100.00
v England 2005-2018 16 9 6 0 0 0 1 60.00
v India 2007-2019 20 8 11 0 0 0 1 42.10
v Ireland 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2005-2018 9 7 1 0 0 1 0 83.33
v Pakistan 2007-2018 20 7 12 0 0 1 0 37.50
v South Africa 2006-2018 18 11 7 0 0 0 0 61.11
v Sri Lanka 2007-2017 13 5 8 0 0 0 0 38.46
v United Arab Emirates 2018-2018 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2008-2014 11 5 6 0 0 0 0 45.45
v Zimbabwe 2007-2018 3 2 1 0 0 0 0 66.66
Bahrain v Kuwait 2019-2019 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Maldives 2019-2019 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Qatar 2019-2019 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Saudi Arabia 2019-2019 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Bangladesh v Afghanistan 2014-2018 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Australia 2007-2016 4 0 4 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v India 2009-2018 8 0 8 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2009-2016 5 3 1 0 0 0 1 75.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2012-2016 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v New Zealand 2010-2017 7 0 7 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2016 10 2 8 0 0 0 0 20.00
v Scotland 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v South Africa 2007-2017 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2018 11 4 7 0 0 0 0 36.36
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2007-2018 12 5 6 0 0 0 1 45.45
v Zimbabwe 2006-2016 9 5 4 0 0 0 0 55.55
Bermuda v Canada 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2012 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2010-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Kenya 2008-2013 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v Netherlands 2008-2012 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Pakistan 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2008-2008 2 0 1 0 0 1 0 25.00
England v Afghanistan 2012-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2018 16 6 9 0 0 0 1 40.00
v India 2007-2018 14 7 7 0 0 0 0 50.00
v Ireland 2010-2010 1 0 0 0 0 0 1 -
v Netherlands 2009-2014 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v New Zealand 2007-2018 16 10 5 0 0 0 1 66.66
v Pakistan 2006-2016 14 9 4 0 1 0 0 67.85
v South Africa 2007-2017 15 6 8 0 0 0 1 42.85
v Sri Lanka 2006-2018 9 5 4 0 0 0 0 55.55
v West Indies 2007-2019 18 7 11 0 0 0 0 38.88
v Zimbabwe 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Hong Kong v Afghanistan 2014-2016 5 2 3 0 0 0 0 40.00
v Bangladesh 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2015-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2014-2015 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Netherlands 2017-2017 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Oman 2015-2017 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v Scotland 2015-2017 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v United Arab Emirates 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
ICC World XI v West Indies 2018-2018 1 0 1 0 0 0 0 0.00
India v Afghanistan 2010-2012 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2019 20 11 8 0 0 0 1 57.89
v Bangladesh 2009-2018 8 8 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2018 14 7 7 0 0 0 0 50.00
v Ireland 2009-2018 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2007-2019 11 3 8 0 0 0 0 27.27
v Pakistan 2007-2016 8 6 1 0 1 0 0 81.25
v Scotland 2007-2007 1 0 0 0 0 0 1 -
v South Africa 2006-2018 13 8 5 0 0 0 0 61.53
v Sri Lanka 2009-2018 16 11 5 0 0 0 0 68.75
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2009-2018 11 5 5 0 0 0 1 50.00
v Zimbabwe 2010-2016 7 5 2 0 0 0 0 71.42
Ireland v Afghanistan 2010-2019 15 3 12 0 0 0 0 20.00
v Australia 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2009-2016 5 1 3 0 0 0 1 25.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Canada 2010-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v England 2010-2010 1 0 0 0 0 0 1 -
v Hong Kong 2015-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v India 2009-2018 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v Kenya 2008-2012 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2008-2019 9 3 5 0 0 0 1 37.50
v New Zealand 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2019 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Pakistan 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2015-2016 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Scotland 2008-2019 11 5 3 1 0 0 2 61.11
v Sri Lanka 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2017 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v West Indies 2010-2014 4 1 2 0 0 0 1 33.33
v Zimbabwe 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Kenya v Afghanistan 2013-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Bangladesh 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Canada 2008-2013 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v Ireland 2008-2012 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2008-2013 5 2 3 0 0 0 0 40.00
v New Zealand 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2013 7 3 4 0 0 0 0 42.85
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Kuwait v Bahrain 2019-2019 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Maldives 2019-2019 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Qatar 2019-2019 1 0 0 0 0 1 0 50.00
v Saudi Arabia 2019-2019 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Maldives v Bahrain 2019-2019 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Kuwait 2019-2019 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Qatar 2019-2019 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Saudi Arabia 2019-2019 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Malta v Spain 2019-2019 2 0 2 0 0 0 0 0.00
Nepal v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bangladesh 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2015 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Ireland 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2015-2018 5 1 3 0 0 0 1 25.00
v Papua New Guinea 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2019-2019 3 2 1 0 0 0 0 66.66
Netherlands v Afghanistan 2010-2015 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Bangladesh 2012-2016 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Canada 2008-2012 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v England 2009-2014 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Hong Kong 2017-2017 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2008-2019 9 5 3 0 0 0 1 62.50
v Kenya 2008-2013 5 3 2 0 0 0 0 60.00
v Nepal 2015-2018 5 3 1 0 0 0 1 75.00
v New Zealand 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2019 3 2 0 0 0 0 1 100.00
v Pakistan 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2019 10 5 5 0 0 0 0 50.00
v South Africa 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2016 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
New Zealand v Australia 2005-2018 9 1 7 0 1 0 0 16.66
v Bangladesh 2010-2017 7 7 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2018 16 5 10 0 0 0 1 33.33
v India 2007-2019 11 8 3 0 0 0 0 72.72
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2018 21 8 13 0 0 0 0 38.09
v Scotland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2005-2017 15 4 11 0 0 0 0 26.66
v Sri Lanka 2006-2019 16 8 6 0 0 1 1 56.66
v West Indies 2006-2018 13 6 3 0 1 2 1 62.50
v Zimbabwe 2010-2015 6 6 0 0 0 0 0 100.00
Oman v Afghanistan 2015-2017 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2015-2017 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v Ireland 2016-2019 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Netherlands 2016-2019 3 0 2 0 0 0 1 0.00
v Scotland 2017-2019 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
Pakistan v Afghanistan 2013-2013 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2018 20 12 7 0 1 0 0 62.50
v Bangladesh 2007-2016 10 8 2 0 0 0 0 80.00
v Canada 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v England 2006-2016 14 4 9 0 0 1 0 32.14
v India 2007-2016 8 1 6 0 0 1 0 18.75
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2007-2018 21 13 8 0 0 0 0 61.90
v Scotland 2007-2018 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2007-2019 14 6 8 0 0 0 0 42.85
v Sri Lanka 2007-2017 18 13 5 0 0 0 0 72.22
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2011-2018 14 11 3 0 0 0 0 78.57
v World-XI 2017-2017 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Zimbabwe 2008-2018 11 11 0 0 0 0 0 100.00
Papua New Guinea v Afghanistan 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2015-2016 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Nepal 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Philippines 2019-2019 2 1 0 0 0 0 1 100.00
v United Arab Emirates 2017-2017 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v Vanuatu 2019-2019 2 2 0 0 0 0 0 100.00
Philippines v Papua New Guinea 2019-2019 2 0 1 0 0 0 1 0.00
v Vanuatu 2019-2019 2 1 1 0 0 0 0 50.00
Qatar v Bahrain 2019-2019 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kuwait 2019-2019 1 0 0 0 1 0 0 50.00
v Maldives 2019-2019 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Saudi Arabia 2019-2019 2 1 1 0 0 0 0 50.00
Saudi Arabia v Bahrain 2019-2019 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Kuwait 2019-2019 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Maldives 2019-2019 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Qatar 2019-2019 2 1 1 0 0 0 0 50.00
Scotland v Afghanistan 2010-2016 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Canada 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Hong Kong 2015-2017 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v India 2007-2007 1 0 0 0 0 0 1 -
v Ireland 2008-2019 11 3 5 1 0 0 2 38.88
v Kenya 2008-2013 7 4 3 0 0 0 0 57.14
v Netherlands 2008-2019 10 5 5 0 0 0 0 50.00
v New Zealand 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2017-2019 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2018 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v South Africa 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Zimbabwe 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
South Africa v Afghanistan 2010-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2006-2018 18 7 11 0 0 0 0 38.88
v Bangladesh 2007-2017 6 6 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2017 15 8 6 0 0 0 1 57.14
v India 2006-2018 13 5 8 0 0 0 0 38.46
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2005-2017 15 11 4 0 0 0 0 73.33
v Pakistan 2007-2019 14 8 6 0 0 0 0 57.14
v Scotland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2012-2019 13 7 5 0 1 0 0 57.69
v West Indies 2007-2016 10 6 4 0 0 0 0 60.00
v Zimbabwe 2010-2018 5 5 0 0 0 0 0 100.00
Spain v Malta 2019-2019 2 2 0 0 0 0 0 100.00
Sri Lanka v Afghanistan 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2017 13 8 5 0 0 0 0 61.53
v Bangladesh 2007-2018 11 7 4 0 0 0 0 63.63
v Canada 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v England 2006-2018 9 4 5 0 0 0 0 44.44
v India 2009-2018 16 5 11 0 0 0 0 31.25
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2006-2019 16 6 8 0 1 0 1 43.33
v Pakistan 2007-2017 18 5 13 0 0 0 0 27.77
v South Africa 2012-2019 13 5 7 0 0 1 0 42.30
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2009-2016 9 6 3 0 0 0 0 66.66
v Zimbabwe 2008-2012 3 3 0 0 0 0 0 100.00
United Arab Emirates v Afghanistan 2015-2017 6 1 5 0 0 0 0 16.66
v Australia 2018-2018 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2014-2017 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Nepal 2019-2019 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Netherlands 2014-2016 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v Oman 2015-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2017-2017 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v Scotland 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Sri Lanka 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United States of America 2019-2019 2 1 0 0 0 0 1 100.00
v Zimbabwe 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
United States of America v United Arab Emirates 2019-2019 2 0 1 0 0 0 1 0.00
Vanuatu v Papua New Guinea 2019-2019 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Philippines 2019-2019 2 1 1 0 0 0 0 50.00
West Indies v Afghanistan 2016-2017 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v Australia 2008-2014 11 6 5 0 0 0 0 54.54
v Bangladesh 2007-2018 12 6 5 0 0 0 1 54.54
v England 2007-2019 18 11 7 0 0 0 0 61.11
v ICC World XI 2018-2018 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2009-2018 11 5 5 0 0 0 1 50.00
v Ireland 2010-2014 4 2 1 0 0 0 1 66.66
v New Zealand 2006-2018 13 3 6 0 2 1 1 37.50
v Pakistan 2011-2018 14 3 11 0 0 0 0 21.42
v South Africa 2007-2016 10 4 6 0 0 0 0 40.00
v Sri Lanka 2009-2016 9 3 6 0 0 0 0 33.33
v Zimbabwe 2010-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
World-XI v Pakistan 2017-2017 3 1 2 0 0 0 0 33.33
Zimbabwe v Afghanistan 2015-2018 7 0 7 0 0 0 0 0.00
v Australia 2007-2018 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Bangladesh 2006-2016 9 4 5 0 0 0 0 44.44
v Canada 2008-2008 2 1 0 0 1 0 0 75.00
v England 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2010-2016 7 2 5 0 0 0 0 28.57
v Ireland 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2010-2015 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2008-2018 11 0 11 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2010-2018 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2008-2012 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2010-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years

Tie+W and Tie+L indicates matches tied and then won or lost in a tiebreaker such as a bowlout or one-over-eliminator ("Super Over")
The result percentage excludes no results and counts ties (irrespective of a tiebreaker) as half a win

Records includes the following current or recent matches:
Spain v Malta at Cartagena, Spain Triangular T20I Series 5th match, Mar 30, 2019 [T20I # 765]
Spain v Malta at Cartagena, Spain Triangular T20I Series 3rd match, Mar 29, 2019 [T20I # 764]
South Africa v Sri Lanka at Johannesburg, 3rd T20I, Mar 24, 2019 [T20I # 763]
Papua New Guinea v Vanuatu at Port Moresby, ICC World Twenty20 East Asia-Pacific Region Final 6th match, Mar 24, 2019 [T20I # 762]
Philippines v Vanuatu at Port Moresby, ICC World Twenty20 East Asia-Pacific Region Final 5th match, Mar 24, 2019 [T20I # 761]