Batting averages
Player Span Mat Inns NO Runs HS Ave 100 50 0
J Abhiram 1983-1983 1 2 0 57 50 28.50 0 1 0
MA Agarwal 2015-2015 1 2 0 96 68 48.00 0 1 0
DS Ananth 1998-1998 1 2 1 47 28* 47.00 0 0 0
R Ananth 1996-1996 1 1 0 5 5 5.00 0 0 0
S Aravind 2015-2015 1 2 0 6 4 3.00 0 0 0
J Arunkumar 1996-1999 3 6 0 155 93 25.83 0 1 0
AR Bhat 1983-1983 1 2 2 23 23* - 0 0 0
RMH Binny 1978-1983 2 4 0 212 158 53.00 1 0 0
STR Binny 2014-2014 1 1 0 122 122 122.00 1 0 0
BS Chandrasekhar 1974-1978 2 3 1 10 10 5.00 0 0 1
S Desai 1974-1978 2 4 0 57 55 14.25 0 1 1
D Ganesh 1996-1999 3 4 0 33 20 8.25 0 0 1
Ganesh Satish 2014-2014 1 1 0 84 84 84.00 0 1 0
CM Gautam 2014-2014 1 1 0 122 122 122.00 1 0 0
HT Girish Rao 1998-1998 1 2 0 46 23 23.00 0 0 0
S Gopal 2014-2015 2 3 0 21 16 7.00 0 0 1
AV Jayaprakash 1974-1983 3 5 0 88 40 17.60 0 0 0
SB Joshi 1998-1998 1 2 1 56 52* 56.00 0 1 0
A Katti 1996-1999 3 4 2 9 8* 4.50 0 0 2
RD Khanwilkar 1983-1983 1 2 0 46 29 23.00 0 0 0
SMH Kirmani 1974-1978 2 3 0 151 99 50.33 0 1 0
GV Kumar 1978-1978 1 2 1 9 5 9.00 0 0 0
A Kumble 1999-1999 1 2 0 3 2 1.50 0 0 0
K Lakshman 1974-1974 1 1 1 18 18* - 0 0 0
A Mithun 2014-2015 2 3 1 55 34* 27.50 0 0 0
VST Naidu 1999-1999 1 2 0 6 5 3.00 0 0 0
KK Nair 2014-2015 2 3 0 231 92 77.00 0 3 0
MK Pandey 2014-2015 2 3 1 162 123* 81.00 1 0 0
BP Patel 1974-1983 3 6 1 125 41* 25.00 0 0 1
BKV Prasad 1998-1998 1 1 0 7 7 7.00 0 0 0
EAS Prasanna 1974-1978 2 3 0 33 19 11.00 0 0 0
M Prasanth 1996-1996 1 1 1 0 0* - 0 0 0
KL Rahul 2014-2014 1 1 0 35 35 35.00 0 0 0
AM Reddy 2015-2015 1 2 0 85 54 42.50 0 1 0
R Samarth 2015-2015 1 2 0 101 81 50.50 0 1 0
HS Sharath 2014-2015 2 3 1 5 5 2.50 0 0 1
PV Shashikanth 1996-1996 1 2 0 74 69 37.00 0 1 0
S Somasekhar 1996-1999 3 6 2 153 62* 38.25 0 1 1
S Somasunder 1996-1999 3 6 0 207 143 34.50 1 0 1
J Srinath 1999-1999 1 2 0 39 27 19.50 0 0 0
MR Srinivasaprasad 1983-1983 1 2 0 137 117 68.50 1 0 0
K Sriram 1996-1999 2 4 0 91 54 22.75 0 1 0
R Sudhakar Rao 1974-1983 3 5 0 400 115 80.00 2 3 0
RV Uthappa 2014-2015 2 3 0 16 10 5.33 0 0 1
AV Vaidya 1996-1996 1 2 1 30 22* 30.00 0 0 0
A Vijay 1998-1999 2 4 0 133 71 33.25 0 1 0
B Vijayakrishna 1974-1983 3 4 0 82 44 20.50 0 0 1
VS Vijayakumar 1974-1974 1 2 0 11 9 5.50 0 0 0
R Vijay Bharadwaj 1996-1998 2 4 0 190 93 47.50 0 2 1
R Vinay Kumar 2014-2015 2 3 0 75 38 25.00 0 0 0
GR Viswanath 1974-1983 3 6 1 407 200* 81.40 2 1 0
S Viswanath 1983-1983 1 2 0 16 14 8.00 0 0 0
AR Yalvigi 1999-1999 1 2 0 23 23 11.50 0 0 1
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years | 25 years
Records includes the following current or recent matches:
Karnataka v Rest of India at Bengaluru, Mar 17-20, 2015 [First-class]
Karnataka v Rest of India at Bengaluru, Feb 9-12, 2014 [First-class]
Karnataka v Rest of India at Bengaluru, Oct 1-4, 1999 [First-class]