Results summary (by opposition)
Team Opposition Span Mat Won Lost Tied Tie+W Tie+L NR %
Afghanistan v Bangladesh 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Canada 2010-2012 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v England 2012-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2016 5 3 2 0 0 0 0 60.00
v India 2010-2012 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2010-2017 10 7 3 0 0 0 0 70.00
v Kenya 2013-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Nepal 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2010-2015 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Oman 2015-2017 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2013-2013 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Scotland 2010-2016 6 6 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2010-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2017 6 5 1 0 0 0 0 83.33
v West Indies 2016-2017 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Zimbabwe 2015-2016 5 5 0 0 0 0 0 100.00
Australia v Bangladesh 2007-2016 4 4 0 0 0 0 0 100.00
v England 2005-2015 13 7 5 0 0 0 1 58.33
v India 2007-2016 13 4 9 0 0 0 0 30.76
v Ireland 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2005-2016 6 4 1 0 0 1 0 75.00
v Pakistan 2007-2016 14 6 7 0 0 1 0 46.42
v South Africa 2006-2016 17 11 6 0 0 0 0 64.70
v Sri Lanka 2007-2017 13 5 8 0 0 0 0 38.46
v West Indies 2008-2014 11 5 6 0 0 0 0 45.45
v Zimbabwe 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Bangladesh v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2016 4 0 4 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v India 2009-2016 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2009-2016 5 3 1 0 0 0 1 75.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2012-2016 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v New Zealand 2010-2017 7 0 7 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2016 10 2 8 0 0 0 0 20.00
v Scotland 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v South Africa 2007-2015 4 0 4 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2007-2017 7 2 5 0 0 0 0 28.57
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2007-2014 6 2 3 0 0 0 1 40.00
v Zimbabwe 2006-2016 9 5 4 0 0 0 0 55.55
Bermuda v Canada 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Canada v Afghanistan 2010-2012 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2010-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Kenya 2008-2013 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v Netherlands 2008-2012 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Pakistan 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2008-2008 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2008-2008 2 0 1 0 0 1 0 25.00
England v Afghanistan 2012-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2005-2015 13 5 7 0 0 0 1 41.66
v India 2007-2017 11 6 5 0 0 0 0 54.54
v Ireland 2010-2010 1 0 0 0 0 0 1 -
v Netherlands 2009-2014 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v New Zealand 2007-2016 14 9 4 0 0 0 1 69.23
v Pakistan 2006-2016 14 9 4 0 1 0 0 67.85
v South Africa 2007-2017 15 6 8 0 0 0 1 42.85
v Sri Lanka 2006-2016 8 4 4 0 0 0 0 50.00
v West Indies 2007-2016 14 4 10 0 0 0 0 28.57
v Zimbabwe 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Hong Kong v Afghanistan 2014-2016 5 2 3 0 0 0 0 40.00
v Bangladesh 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2015-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2014-2015 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v Netherlands 2017-2017 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Oman 2015-2017 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v Scotland 2015-2017 5 1 4 0 0 0 0 20.00
v United Arab Emirates 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
India v Afghanistan 2010-2012 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2016 13 9 4 0 0 0 0 69.23
v Bangladesh 2009-2016 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2017 11 5 6 0 0 0 0 45.45
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2007-2016 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2016 8 6 1 0 1 0 0 81.25
v Scotland 2007-2007 1 0 0 0 0 0 1 -
v South Africa 2006-2015 10 6 4 0 0 0 0 60.00
v Sri Lanka 2009-2016 10 6 4 0 0 0 0 60.00
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2009-2017 8 2 5 0 0 0 1 28.57
v Zimbabwe 2010-2016 7 5 2 0 0 0 0 71.42
Ireland v Afghanistan 2010-2017 10 3 7 0 0 0 0 30.00
v Australia 2012-2012 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2009-2016 5 1 3 0 0 0 1 25.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Canada 2010-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v England 2010-2010 1 0 0 0 0 0 1 -
v Hong Kong 2015-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
v India 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Kenya 2008-2012 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v Nepal 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2008-2016 6 2 3 0 0 0 1 40.00
v New Zealand 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2015-2016 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Scotland 2008-2017 8 4 2 0 0 0 2 66.66
v Sri Lanka 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2017 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v West Indies 2010-2014 4 1 2 0 0 0 1 33.33
v Zimbabwe 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
Kenya v Afghanistan 2013-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Bangladesh 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Canada 2008-2013 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v Ireland 2008-2012 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2008-2013 5 2 3 0 0 0 0 40.00
v New Zealand 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2013 7 3 4 0 0 0 0 42.85
v Sri Lanka 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Nepal v Afghanistan 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bangladesh 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2014-2015 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Ireland 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2015-2015 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Papua New Guinea 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
Netherlands v Afghanistan 2010-2015 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Bangladesh 2012-2016 3 1 2 0 0 0 0 33.33
v Canada 2008-2012 3 2 1 0 0 0 0 66.66
v England 2009-2014 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Hong Kong 2017-2017 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2008-2016 6 3 2 0 0 0 1 60.00
v Kenya 2008-2013 5 3 2 0 0 0 0 60.00
v Nepal 2015-2015 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v New Zealand 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2016-2017 2 1 0 0 0 0 1 100.00
v Pakistan 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2008-2017 7 4 3 0 0 0 0 57.14
v South Africa 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2016 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v Zimbabwe 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
New Zealand v Australia 2005-2016 6 1 4 0 1 0 0 25.00
v Bangladesh 2010-2017 7 7 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2016 14 4 9 0 0 0 1 30.76
v India 2007-2016 5 5 0 0 0 0 0 100.00
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2016 15 7 8 0 0 0 0 46.66
v Scotland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2005-2017 15 4 11 0 0 0 0 26.66
v Sri Lanka 2006-2016 15 7 6 0 0 1 1 53.57
v West Indies 2006-2014 10 4 3 0 1 2 0 55.00
v Zimbabwe 2010-2015 6 6 0 0 0 0 0 100.00
Oman v Afghanistan 2015-2017 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2015-2017 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v Ireland 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2016-2017 2 0 1 0 0 0 1 0.00
v Scotland 2017-2017 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2016 2 0 2 0 0 0 0 0.00
Pakistan v Afghanistan 2013-2013 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2016 14 7 6 0 1 0 0 53.57
v Bangladesh 2007-2016 10 8 2 0 0 0 0 80.00
v Canada 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v England 2006-2016 14 4 9 0 0 1 0 32.14
v India 2007-2016 8 1 6 0 0 1 0 18.75
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2007-2016 15 8 7 0 0 0 0 53.33
v Scotland 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2007-2013 11 5 6 0 0 0 0 45.45
v Sri Lanka 2007-2016 15 10 5 0 0 0 0 66.66
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2011-2017 11 8 3 0 0 0 0 72.72
v Zimbabwe 2008-2015 9 9 0 0 0 0 0 100.00
Papua New Guinea v Afghanistan 2015-2015 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2015-2016 4 2 2 0 0 0 0 50.00
v Nepal 2015-2015 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v United Arab Emirates 2017-2017 3 0 3 0 0 0 0 0.00
Scotland v Afghanistan 2010-2016 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Bangladesh 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bermuda 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Canada 2012-2012 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Hong Kong 2015-2017 5 4 1 0 0 0 0 80.00
v India 2007-2007 1 0 0 0 0 0 1 -
v Ireland 2008-2017 8 2 4 0 0 0 2 33.33
v Kenya 2008-2013 7 4 3 0 0 0 0 57.14
v Netherlands 2008-2017 7 3 4 0 0 0 0 42.85
v New Zealand 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Oman 2017-2017 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v South Africa 2009-2009 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Zimbabwe 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
South Africa v Afghanistan 2010-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2006-2016 17 6 11 0 0 0 0 35.29
v Bangladesh 2007-2015 4 4 0 0 0 0 0 100.00
v England 2007-2017 15 8 6 0 0 0 1 57.14
v India 2006-2015 10 4 6 0 0 0 0 40.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2005-2017 15 11 4 0 0 0 0 73.33
v Pakistan 2007-2013 11 6 5 0 0 0 0 54.54
v Scotland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Sri Lanka 2012-2017 9 5 4 0 0 0 0 55.55
v West Indies 2007-2016 10 6 4 0 0 0 0 60.00
v Zimbabwe 2010-2012 3 3 0 0 0 0 0 100.00
Sri Lanka v Afghanistan 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Australia 2007-2017 13 8 5 0 0 0 0 61.53
v Bangladesh 2007-2017 7 5 2 0 0 0 0 71.42
v Canada 2008-2008 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v England 2006-2016 8 4 4 0 0 0 0 50.00
v India 2009-2016 10 4 6 0 0 0 0 40.00
v Ireland 2009-2009 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Kenya 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2006-2016 15 6 7 0 1 0 1 46.42
v Pakistan 2007-2016 15 5 10 0 0 0 0 33.33
v South Africa 2012-2017 9 4 5 0 0 0 0 44.44
v United Arab Emirates 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2009-2016 9 6 3 0 0 0 0 66.66
v Zimbabwe 2008-2012 3 3 0 0 0 0 0 100.00
United Arab Emirates v Afghanistan 2015-2017 6 1 5 0 0 0 0 16.66
v Bangladesh 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Ireland 2014-2017 4 1 3 0 0 0 0 25.00
v Netherlands 2014-2016 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v Oman 2015-2016 2 2 0 0 0 0 0 100.00
v Pakistan 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Papua New Guinea 2017-2017 3 3 0 0 0 0 0 100.00
v Scotland 2015-2016 2 1 1 0 0 0 0 50.00
v Sri Lanka 2016-2016 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Zimbabwe 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
West Indies v Afghanistan 2016-2017 4 3 1 0 0 0 0 75.00
v Australia 2008-2014 11 6 5 0 0 0 0 54.54
v Bangladesh 2007-2014 6 3 2 0 0 0 1 60.00
v England 2007-2016 14 10 4 0 0 0 0 71.42
v India 2009-2017 8 5 2 0 0 0 1 71.42
v Ireland 2010-2014 4 2 1 0 0 0 1 66.66
v New Zealand 2006-2014 10 3 4 0 2 1 0 45.00
v Pakistan 2011-2017 11 3 8 0 0 0 0 27.27
v South Africa 2007-2016 10 4 6 0 0 0 0 40.00
v Sri Lanka 2009-2016 9 3 6 0 0 0 0 33.33
v Zimbabwe 2010-2013 3 2 1 0 0 0 0 66.66
Zimbabwe v Afghanistan 2015-2016 5 0 5 0 0 0 0 0.00
v Australia 2007-2007 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v Bangladesh 2006-2016 9 4 5 0 0 0 0 44.44
v Canada 2008-2008 2 1 0 0 1 0 0 75.00
v England 2007-2007 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Hong Kong 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v India 2010-2016 7 2 5 0 0 0 0 28.57
v Ireland 2014-2014 1 0 1 0 0 0 0 0.00
v Netherlands 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v New Zealand 2010-2015 6 0 6 0 0 0 0 0.00
v Pakistan 2008-2015 9 0 9 0 0 0 0 0.00
v Scotland 2016-2016 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v South Africa 2010-2012 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v Sri Lanka 2008-2012 3 0 3 0 0 0 0 0.00
v United Arab Emirates 2014-2014 1 1 0 0 0 0 0 100.00
v West Indies 2010-2013 3 1 2 0 0 0 0 33.33
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years

Tie+W and Tie+L indicates matches tied and then won or lost in a tiebreaker such as a bowlout or one-over-eliminator ("Super Over")
The result percentage excludes no results and counts ties (irrespective of a tiebreaker) as half a win

Records includes the following current or recent matches:
West Indies v India at Kingston, Only T20I, Jul 9, 2017 [T20I # 617]
England v South Africa at Cardiff, 3rd T20I, Jun 25, 2017 [T20I # 616]
England v South Africa at Taunton, 2nd T20I, Jun 23, 2017 [T20I # 615]

Statsguru Trivia

Use Statsguru to submit your own queries and mail us the urls here

Did you know?

Number of single-digit scores by the Australia batsmen against South Africa in Hobart was 16 - their joint-most in any Test. The last time before this they had 16 such scores in a Test was in 1912 at the Oval.

Random Record

Most consecutive five-wickets-in-an-innings - Test matches

Sponsored Links

Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365