Most four-wickets-in-an-innings (and over)
Player Span Mat Overs Mdns Runs Wkts BBI Ave Econ SR 4 5 4+
UT Yadav 2009-2014 11 38.4 2 290 13 5/18 22.30 7.50 17.8 0 1 1
AA Wakhare 2009-2018 29 97.0 0 660 27 4/18 24.44 6.80 21.5 1 0 1
RD Thakur 2013-2018 30 107.5 1 846 41 4/29 20.63 7.84 15.7 1 0 1
SB Wagh 2007-2018 36 121.4 1 884 46 4/26 19.21 7.26 15.8 1 0 1
R Jangid 2009-2018 42 134.4 0 921 33 5/11 27.90 6.83 24.4 0 1 1
AV Ubarhande 2009-2014 20 - - - - - - - - - - -
AD Shanware 2015-2015 1 - - - - - - - - - - -
OS Afzal 2007-2007 4 - - - - - - - - - - -
S Badrinath 2015-2015 2 - - - - - - - - - - -
SN Binkar 2007-2007 2 - - - - - - - - - - -
SS Das 2011-2011 3 - - - - - - - - - - -
AV Deshpande 2007-2007 4 - - - - - - - - - - -
AN Fulper 2011-2013 3 - - - - - - - - - - -
Ganesh Satish 2015-2018 20 - - - - - - - - - - -
UR Patel 2010-2017 25 - - - - - - - - - - -
AG Paunikar 2009-2011 8 - - - - - - - - - - -
AT Rayudu 2017-2017 5 - - - - - - - - - - -
AC Sharma 2013-2013 2 - - - - - - - - - - -
AV Wadkar 2018-2018 1 - - - - - - - - - - -
AV Wankhade 2011-2018 38 - - - - - - - - - - -
SK Wath 2017-2017 5 - - - - - - - - - - -
JM Sharma 2014-2018 25 1.0 0 5 0 - - 5.00 - 0 0 0
SN Bhondekar 2011-2011 1 2.0 0 28 0 - - 14.00 - 0 0 0
Sajid Khan 2013-2013 1 2.0 0 10 0 - - 5.00 - 0 0 0
AV Kolhar 2013-2014 8 4.0 0 28 1 1/13 28.00 7.00 24.0 0 0 0
AMI Sheikh 2009-2013 4 4.0 0 30 0 - - 7.50 - 0 0 0
HK Badani 2011-2011 4 6.0 0 36 2 2/21 18.00 6.00 18.0 0 0 0
AA Sarwate 2014-2014 2 7.0 0 56 1 1/21 56.00 8.00 42.0 0 0 0
YB Tembhare 2015-2015 3 8.0 1 63 3 2/20 21.00 7.87 16.0 0 0 0
PV Gandhe 2007-2007 3 9.0 0 66 0 - - 7.33 - 0 0 0
SS Ruikar 2015-2015 3 9.0 0 56 0 - - 6.22 - 0 0 0
HS Joshi 2007-2016 23 9.5 0 75 1 1/5 75.00 7.62 59.0 0 0 0
SV Bahutule 2011-2011 4 10.0 0 70 1 1/22 70.00 7.00 60.0 0 0 0
Lalit Yadav 2017-2017 3 10.0 0 59 3 3/19 19.66 5.90 20.0 0 0 0
HV Shitoot 2007-2009 7 11.0 0 84 3 1/16 28.00 7.63 22.0 0 0 0
SU Shrivastava 2009-2016 29 11.4 0 93 6 3/13 15.50 7.97 11.6 0 0 0
M Hashim 2007-2010 4 13.0 0 105 4 2/28 26.25 8.07 19.5 0 0 0
SA Khare 2007-2007 4 16.0 0 88 4 2/13 22.00 5.50 24.0 0 0 0
KV Sharma 2018-2018 5 17.0 0 122 3 2/21 40.66 7.17 34.0 0 0 0
FY Fazal 2007-2018 33 22.0 0 157 10 2/17 15.70 7.13 13.2 0 0 0
AS Naidu 2007-2011 14 25.0 0 193 6 3/12 32.16 7.72 25.0 0 0 0
SS Bandiwar 2013-2016 10 30.1 0 241 8 2/20 30.12 7.98 22.6 0 0 0
SR Singh 2007-2011 11 38.1 1 269 9 3/34 29.88 7.04 25.4 0 0 0
G Upadhyaya 2007-2014 19 39.0 1 281 11 2/7 25.54 7.20 21.2 0 0 0
RN Gurbani 2016-2018 14 44.0 0 339 13 3/24 26.07 7.70 20.3 0 0 0
AK Karnewar 2016-2018 18 48.5 1 383 13 2/20 29.46 7.84 22.5 0 0 0
AG Jungade 2011-2016 18 57.1 2 479 16 3/12 29.93 8.37 21.4 0 0 0
By default, the shading indicates records from the past week, or failing that, the most recent entry.
Adjust: most recent | past week | past month | past 6 months | past year | 4 years | 10 years
Records includes the following current or recent matches:
Uttar Pradesh v Vidarbha at Raipur, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 15, 2018 [Twenty20]
Rajasthan v Vidarbha at Raipur, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 13, 2018 [Twenty20]
Madhya Pradesh v Vidarbha at Raipur, Syed Mushtaq Ali Trophy, Jan 12, 2018 [Twenty20]