Batting averages
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
A Mangaraj 7 10 4 26 10 4.33 88 29.54 0 0 2 5 0
(Odisha)
HH Gadekar 4 3 2 9 5* 9.00 70 12.85 0 0 0 1 0
(Goa)
S Ladda 3 4 4 49 35* - 88 55.68 0 0 0 8 1
(Punjab)
A Lalith Mohan 4 4 0 42 16 10.50 66 63.63 0 0 1 5 0
(Hyderabad (India))
Vishal Sharma 2 2 0 37 37 18.50 101 36.63 0 0 1 1 0
(Hyderabad (India))
MA Khader 4 5 3 64 35* 32.00 152 42.10 0 0 0 9 0
(Hyderabad (India))
B Mohanty 8 12 4 52 13* 6.50 131 39.69 0 0 4 8 0
(Odisha)
SD Atitkar 8 13 0 560 190 43.07 1102 50.81 1 3 3 77 4
(Maharashtra)
AR Bawne 8 13 3 603 155* 60.30 1437 41.96 1 6 1 91 3
(Maharashtra)
CG Khurana 7 11 2 230 52* 25.55 516 44.57 0 1 0 32 0
(Maharashtra)
PK Panchal 3 5 0 9 5 1.80 55 16.36 0 0 3 1 0
(Gujarat)
Z Sofi 2 3 0 27 13 9.00 83 32.53 0 0 0 5 0
(Jammu & Kashmir)
AV Ubarhande 4 6 0 304 137 50.66 708 42.93 1 1 0 41 2
(Vidarbha)
BN Jadeja 2 3 1 7 7* 3.50 30 23.33 0 0 2 1 0
(Saurashtra)
N Niyas 1 2 1 12 8 12.00 22 54.54 0 0 0 2 0
(Kerala)
UB Patel 2 3 1 15 14* 7.50 29 51.72 0 0 1 2 0
(Baroda)
PSK Gupta 2 4 0 91 57 22.75 194 46.90 0 1 1 10 1
(Uttar Pradesh)
RL Mali 3 3 2 15 14* 15.00 23 65.21 0 0 1 2 0
(Railways)
AV Vasavada 9 16 3 599 152* 46.07 1563 38.32 2 4 3 88 0
(Saurashtra)
PK Debnath 1 1 0 22 22 22.00 74 29.72 0 0 0 2 1
(Assam)
MUB Sriram 1 2 0 22 22 11.00 62 35.48 0 0 1 4 0
(Andhra)
RJ Pinto 8 10 2 352 85 44.00 733 48.02 0 4 1 34 6
(Goa)
LL Samal 6 11 2 174 43 19.33 308 56.49 0 0 1 27 0
(Odisha)
Sumeet Verma 1 1 1 31 31* - 32 96.87 0 0 0 5 0
(Himachal Pradesh)
Penta Rao 1 2 0 18 18 9.00 39 46.15 0 0 1 2 0
(Services)
MB Patel 2 2 1 4 4 4.00 11 36.36 0 0 0 1 0
(Gujarat)
Aamir Aziz 2 3 0 49 18 16.33 91 53.84 0 0 0 8 0
(Jammu & Kashmir)
S Abbas Ali 8 13 0 565 121 43.46 1258 44.91 2 3 2 90 1
(Tripura)
Abhinav Kumar 2 2 0 17 13 8.50 78 21.79 0 0 0 2 0
(Hyderabad (India))
K Abhinay 2 3 1 27 16 13.50 81 33.33 0 0 0 4 0
(Himachal Pradesh)
Abid Nabi 2 3 1 15 14 7.50 31 48.38 0 0 0 0 2
(Jammu & Kashmir)
KK Acharjee 3 4 0 48 26 12.00 140 34.28 0 0 1 7 0
(Tripura)
AD Nath 1 2 0 37 37 18.50 113 32.74 0 0 1 4 0
(Uttar Pradesh)
Adil Reshi 5 10 0 161 51 16.10 328 49.08 0 1 0 19 2
(Jammu & Kashmir)
AB Agarkar 7 6 1 219 145 43.80 360 60.83 1 1 2 24 1
(Mumbai)
AN Ahmed 8 10 0 155 38 15.50 242 64.04 0 0 0 21 2
(Assam)
Ajatshatru Singh 1 2 0 15 13 7.50 28 53.57 0 0 0 2 0
(Jharkhand)
Akash Verma 6 12 2 369 117 36.90 790 46.70 1 2 2 52 1
(Jharkhand)
SL Akshay 2 3 0 33 24 11.00 77 42.85 0 0 0 6 0
(Karnataka)
A Alam 7 10 1 421 106 46.77 852 49.41 2 3 2 54 0
(Uttar Pradesh)
Amarjeet Singh 5 7 3 25 18* 6.25 53 47.16 0 0 4 3 1
(Madhya Pradesh)
Amir Khan 5 6 1 66 29 13.20 223 29.59 0 0 0 8 0
(Uttar Pradesh)
Amitoze Singh 10 13 0 343 91 26.38 519 66.08 0 4 2 56 5
(Punjab)
Amit Kumar 8 11 1 442 101 44.20 1007 43.89 1 3 2 59 0
(Himachal Pradesh)
Amit Verma 7 9 0 249 52 27.66 599 41.56 0 1 0 37 3
(Karnataka)
Anand Rajan 8 13 1 157 69 13.08 530 29.62 0 1 2 19 0
(Madhya Pradesh)
Anand Singh 3 5 0 64 18 12.80 177 36.15 0 0 0 9 0
(Madhya Pradesh)
PM Anfal 2 2 0 41 34 20.50 101 40.59 0 0 0 4 0
(Kerala)
S Anish 1 2 1 16 16 16.00 39 41.02 0 0 0 3 0
(Kerala)
Ankit Sharma 6 10 5 237 73 47.40 580 40.86 0 1 1 32 0
(Madhya Pradesh)
PU Anthaf 4 4 0 46 37 11.50 204 22.54 0 0 1 5 1
(Kerala)
Anureet Singh 6 7 2 60 30* 12.00 150 40.00 0 0 3 9 1
(Railways)
Anwar Ahmed 5 7 3 11 5* 2.75 52 21.15 0 0 1 1 0
(Hyderabad (India))
B Aparajith 8 12 2 395 112 39.50 970 40.72 1 1 0 49 1
(Tamil Nadu)
KP Appanna 8 8 2 37 17 6.16 101 36.63 0 0 3 8 0
(Karnataka)
Arindam Das 4 8 1 317 98* 45.28 759 41.76 0 3 0 45 1
(Bengal)
MP Arjun 1 1 0 6 6 6.00 24 25.00 0 0 0 1 0
(Hyderabad (India))
KB Arun Karthik 5 7 1 361 121* 60.16 743 48.58 1 3 0 46 4
(Tamil Nadu)
A Ashish Reddy 6 9 0 340 82 37.77 443 76.74 0 4 0 41 11
(Hyderabad (India))
Ashish Yadav 6 7 0 194 53 27.71 401 48.37 0 1 1 26 2
(Railways)
M Ashwin 3 1 1 1 1* - 48 2.08 0 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
R Ashwin 1 - - - - - - - - - - - -
(Tamil Nadu)
RD Asnodkar 7 8 3 280 100* 56.00 668 41.91 1 1 1 32 1
(Goa)
SA Asnodkar 7 9 1 320 103 40.00 1042 30.71 1 2 0 31 0
(Goa)
T Atchuta Rao 5 6 0 64 29 10.66 124 51.61 0 0 1 8 1
(Andhra)
R Aushik Srinivas 5 5 4 15 6* 15.00 37 40.54 0 0 0 2 0
(Tamil Nadu)
Avinash Yadav 1 1 0 26 26 26.00 85 30.58 0 0 0 3 0
(Railways)
P Awana 5 5 1 99 74 24.75 120 82.50 0 1 0 15 4
(Delhi)
P Awasthi 1 2 0 27 19 13.50 55 49.09 0 0 0 4 0
(Railways)
VS Awate 4 7 0 315 126 45.00 702 44.87 2 0 0 48 1
(Maharashtra)
Babul Kumar 1 2 0 1 1 0.50 19 5.26 0 0 1 0 0
(Jharkhand)
SS Bachhav 2 4 1 9 5* 3.00 33 27.27 0 0 2 2 0
(Maharashtra)
HK Badani 8 10 1 385 111* 42.77 968 39.77 1 2 1 45 3
(Vidarbha)
S Badrinath 6 8 1 347 192 49.57 805 43.10 1 1 2 38 5
(Tamil Nadu)
SV Bahutule 6 8 1 112 48* 16.00 285 39.29 0 0 2 14 3
(Vidarbha)
L Balaji 5 4 0 12 5 3.00 61 19.67 0 0 0 2 0
(Tamil Nadu)
Baltej Singh 2 3 1 15 8 7.50 42 35.71 0 0 0 2 0
(Punjab)
Bandeep Singh 5 10 1 132 36 14.66 425 31.05 0 0 1 19 2
(Jammu & Kashmir)
SS Bandekar 8 6 0 91 33 15.16 235 38.72 0 0 0 12 0
(Goa)
RB Banerjee 4 8 0 193 59 24.12 617 31.28 0 2 1 17 0
(Bengal)
SB Bangar 8 12 1 302 67 27.45 624 48.39 0 3 0 37 9
(Railways)
BP Baria 2 2 2 1 1* - 12 8.33 0 0 0 0 0
(Gujarat)
SM Basha 6 9 3 58 13 9.66 168 34.52 0 0 1 8 0
(Andhra)
JJ Basu 2 4 0 72 48 18.00 169 42.60 0 0 0 11 0
(Bengal)
DR Behera 8 13 1 231 49 19.25 517 44.68 0 0 2 25 9
(Odisha)
N Behera 5 9 1 263 103 32.87 685 38.39 1 1 0 38 0
(Odisha)
S Beigh 3 4 2 91 57* 45.50 356 25.56 0 1 0 10 1
(Jammu & Kashmir)
RS Belekar 1 2 0 63 57 31.50 142 44.36 0 1 0 9 0
(Goa)
FD Bhaja 4 5 3 11 7 5.50 20 55.00 0 0 0 0 1
(Baroda)
A Bhalaik 8 9 2 271 57* 38.71 702 38.60 0 2 0 35 0
(Himachal Pradesh)
AA Bhandari 4 5 2 132 57* 44.00 228 57.89 0 2 0 19 0
(Hyderabad (India))
KS Bharat 1 2 0 45 37 22.50 42 107.14 0 0 0 6 3
(Andhra)
K Bharat Reddy 2 3 0 70 43 23.33 213 32.86 0 0 0 9 0
(Andhra)
RB Bhat 2 3 1 32 28 16.00 102 31.37 0 0 0 3 0
(Jammu & Kashmir)
PJ Bhati 1 2 0 40 24 20.00 57 70.17 0 0 0 8 0
(Maharashtra)
R Bhatia 6 8 2 355 133* 59.16 725 48.96 1 2 0 44 3
(Delhi)
A Bhatt 2 4 0 22 17 5.50 42 52.38 0 0 2 3 0
(Jammu & Kashmir)
BA Bhatt 9 13 6 134 36* 19.14 223 60.08 0 0 1 13 5
(Baroda)
RH Bhatt 7 12 3 387 160* 43.00 882 43.87 2 0 0 44 4
(Gujarat)
PA Bhattacharjee 2 3 0 35 19 11.66 74 47.29 0 0 0 4 0
(Bengal)
NS Bhille 6 10 1 291 73 32.33 843 34.51 0 2 0 37 1
(Railways)
STR Binny 9 13 0 612 168 47.07 999 61.26 1 4 0 64 10
(Karnataka)
Bipul Sharma 5 7 0 118 45 16.85 235 50.21 0 0 2 18 2
(Punjab)
UA Birla 8 13 0 415 74 31.92 742 55.92 0 4 1 55 1
(Madhya Pradesh)
R Bishnoi 1 2 0 50 27 25.00 101 49.50 0 0 0 6 2
(Rajasthan)
P Bisht 8 10 0 146 52 14.60 319 45.76 0 1 1 25 2
(Delhi)
MS Bisla 8 10 0 380 90 38.00 606 62.70 0 3 1 44 4
(Goa)
R Bist 6 10 1 348 85 38.66 870 40.00 0 2 0 46 3
(Rajasthan)
D Bundela 8 14 1 606 142 46.61 1395 43.44 3 2 0 78 8
(Madhya Pradesh)
YS Chahal 1 - - - - - - - - - - - -
(Haryana)
DL Chahar 2 4 0 79 35 19.75 151 52.31 0 0 1 12 1
(Rajasthan)
UBT Chand 8 13 1 445 138 37.08 843 52.78 1 3 1 60 5
(Delhi)
TK Chanda 8 11 1 150 58 15.00 373 40.21 0 1 1 24 1
(Tripura)
S Chatterjee 9 16 2 477 107 34.07 1205 39.58 2 2 2 69 4
(Services)
SD Chatterjee 2 4 0 75 38 18.75 217 34.56 0 0 1 12 0
(Bengal)
SA Chaudhari 1 2 0 14 14 7.00 25 56.00 0 0 1 3 0
(Maharashtra)
IH Chaudhary 3 5 3 6 4 3.00 33 18.18 0 0 1 0 0
(Gujarat)
ARPS Chauhan 9 15 1 572 118 40.85 1403 40.76 3 2 2 75 4
(Baroda)
BM Chauhan 6 9 0 210 47 23.33 607 34.59 0 0 0 26 2
(Saurashtra)
MD Chauhan 1 2 0 4 2 2.00 34 11.76 0 0 0 0 0
(Delhi)
AA Chavan 10 14 5 227 44 25.22 548 41.42 0 0 3 26 3
(Mumbai)
PP Chawla 5 7 1 340 156 56.66 388 87.62 1 1 0 37 14
(Uttar Pradesh)
V Cheluvaraj 4 6 0 175 53 29.16 536 32.64 0 1 0 21 0
(Railways)
SK Cheruvathur 3 4 0 51 24 12.75 114 44.73 0 0 1 7 0
(Kerala)
A Chopra 8 12 0 297 65 24.75 833 35.65 0 4 2 43 0
(Himachal Pradesh)
P Chopra 6 7 0 221 101 31.57 330 66.96 1 1 1 33 3
(Himachal Pradesh)
AP Chore 2 4 0 22 15 5.50 65 33.84 0 0 1 4 0
(Vidarbha)
A Choudhary 8 13 5 37 11 4.62 112 33.03 0 0 4 4 1
(Rajasthan)
SD Choudhary 6 11 0 217 76 19.72 633 34.28 0 1 0 32 0
(Madhya Pradesh)
DD Chowdhury 3 4 0 49 20 12.25 192 25.52 0 0 0 6 0
(Tripura)
DA Chougule 3 5 1 77 28 19.25 255 30.19 0 0 1 11 0
(Jharkhand)
SA Chouhan 4 8 0 215 73 26.87 554 38.80 0 2 0 30 3
(Rajasthan)
VV Dabholkar 3 2 2 0 0* - 9 0.00 0 0 0 0 0
(Mumbai)
M Dagar 9 16 1 598 126 39.86 1138 52.54 3 1 1 90 1
(Uttar Pradesh)
RR Dalal 7 12 2 350 104 35.00 813 43.05 1 1 0 45 0
(Haryana)
AA Darekar 6 7 2 78 27 15.60 195 40.00 0 0 1 11 0
(Maharashtra)
AK Das 8 10 2 75 19 9.37 174 43.10 0 0 3 11 1
(Assam)
DB Das 3 6 0 75 44 12.50 151 49.66 0 0 1 12 1
(Bengal)
H Das 4 6 0 76 27 12.66 185 41.08 0 0 0 12 0
(Odisha)
PL Das 1 2 0 1 1 0.50 18 5.55 0 0 1 0 0
(Assam)
PP Das 8 13 2 455 92* 41.36 932 48.81 0 4 3 69 1
(Assam)
SG Das 5 9 0 242 95 26.88 413 58.59 0 2 1 39 2
(Bengal)
SS Das 8 13 1 265 62 22.08 844 31.39 0 2 1 37 0
(Vidarbha)
Sandipan Das 1 2 0 72 62 36.00 185 38.91 0 1 0 11 0
(Bengal)
RR Dave 3 6 1 79 25* 15.80 232 34.05 0 0 0 9 1
(Saurashtra)
R Dayal 8 12 2 316 71 31.60 649 48.69 0 2 0 35 2
(Jammu & Kashmir)
K Deobrat 5 7 0 135 58 19.28 325 41.53 0 1 0 17 3
(Jharkhand)
AS Desai 7 9 0 385 105 42.77 1083 35.54 1 2 0 50 1
(Goa)
Pratik Desai 7 12 1 176 61 16.00 465 37.84 0 1 1 24 1
(Services)
VA Deshpande 1 2 0 18 17 9.00 50 36.00 0 0 0 2 0
(Rajasthan)
KH Devdhar 7 11 1 258 104 25.80 533 48.40 1 1 3 32 1
(Baroda)
R Dewan 8 14 0 424 93 30.28 1147 36.96 0 2 0 53 0
(Haryana)
A Dey 8 13 1 329 107 27.41 940 35.00 1 1 2 53 1
(Tripura)
M Dhar 1 - - - - - - - - - - - -
(Jammu & Kashmir)
R Dhawan 8 9 2 497 128 71.00 702 70.79 3 1 1 66 1
(Himachal Pradesh)
S Dhawan 7 11 2 461 116* 51.22 776 59.40 2 1 0 65 3
(Delhi)
Dhiraj Singh 3 3 2 1 1 1.00 38 2.63 0 0 0 0 0
(Odisha)
NR Dhumal 2 3 3 40 27* - 75 53.33 0 0 0 4 0
(Maharashtra)
SS Dhuri 4 4 2 50 30 25.00 151 33.11 0 0 0 5 0
(Goa)
RV Dhurv 8 13 1 362 83 30.16 512 70.70 0 3 1 44 11
(Gujarat)
AB Dinda 4 6 3 34 17* 11.33 42 80.95 0 0 1 4 1
(Bengal)
MK Dogra 2 4 0 62 30 15.50 143 43.35 0 0 0 11 0
(Jammu & Kashmir)
P Dogra 8 12 3 786 210 87.33 1384 56.79 5 0 0 105 9
(Himachal Pradesh)
ND Doshi 3 3 1 7 7 3.50 32 21.87 0 0 1 1 0
(Saurashtra)
RT D'Souza 1 - - - - - - - - - - - -
(Goa)
F Dudhat 2 2 0 4 4 2.00 7 57.14 0 0 1 0 0
(Gujarat)
ER Dwivedi 4 8 0 210 121 26.25 367 57.22 1 0 0 26 1
(Uttar Pradesh)
SM Fallah 8 8 0 33 14 4.12 54 61.11 0 0 2 7 0
(Maharashtra)
FY Fazal 8 13 1 514 143 42.83 1453 35.37 1 2 1 71 0
(Vidarbha)
RM Fernandez 8 14 4 377 111 37.70 1122 33.60 1 1 0 27 10
(Kerala)
Gagandeep Singh 9 13 2 252 76 22.90 453 55.62 0 1 2 30 7
(Baroda)
G Gambhir 1 2 0 79 47 39.50 126 62.69 0 0 0 9 1
(Delhi)
CJ Gandhi 1 2 0 73 64 36.50 133 54.88 0 1 0 15 0
(Gujarat)
Ganesh Satish 7 12 3 364 200* 40.44 807 45.10 1 1 2 42 1
(Karnataka)
N Gangta 2 3 0 18 9 6.00 55 32.72 0 0 0 2 0
(Himachal Pradesh)
Gaurav Yadav 2 2 1 4 4* 4.00 7 57.14 0 0 1 1 0
(Madhya Pradesh)
CM Gautam 9 14 6 943 264* 117.87 1624 58.06 3 2 0 109 2
(Karnataka)
SP Gautam 9 13 0 226 80 17.38 529 42.72 0 1 1 30 1
(Jharkhand)
S Godara 1 1 0 6 6 6.00 17 35.29 0 0 0 1 0
(Haryana)
K Goel 7 12 2 358 129 35.80 745 48.05 1 1 0 52 4
(Punjab)
SB Gohel 5 9 0 320 85 35.55 906 35.32 0 3 0 45 1
(Gujarat)
RV Gomez 2 4 1 17 15* 5.66 101 16.83 0 0 2 1 0
(Kerala)
MS Gony 7 7 3 57 25* 14.25 72 79.16 0 0 1 6 3
(Punjab)
DS Goswami 3 4 1 63 33* 21.00 141 44.68 0 0 0 5 1
(Assam)
SP Goswami 2 3 0 31 29 10.33 50 62.00 0 0 1 5 0
(Bengal)
K Gowtham 3 4 0 38 16 9.50 81 46.91 0 0 0 5 0
(Karnataka)
AM Gupta 1 2 0 7 6 3.50 36 19.44 0 0 0 1 0
(Baroda)
AH Gupta 10 18 4 566 147 40.42 1080 52.40 1 4 3 70 10
(Services)
M Gupta 6 10 0 126 58 12.60 359 35.09 0 1 3 20 0
(Jammu & Kashmir)
P Gupta 2 4 3 40 29* 40.00 137 29.19 0 0 1 0 3
(Uttar Pradesh)
Sunny Gupta 8 11 1 253 62 25.30 762 33.20 0 2 1 27 7
(Jharkhand)
Gurkeerat Singh 4 4 0 92 40 23.00 147 62.58 0 0 0 14 1
(Punjab)
Gurvinder Singh 4 - - - - - - - - - - - -
(Himachal Pradesh)
Harbhajan Singh 5 7 1 133 48* 22.16 161 82.60 0 0 0 15 3
(Punjab)
Hardeep Singh 6 12 1 174 49* 15.81 400 43.50 0 0 1 24 0
(Jammu & Kashmir)
O Haroon 5 8 1 159 52 22.71 560 28.39 0 1 1 22 0
(Jammu & Kashmir)
Harpreet Singh 5 8 0 141 50 17.62 252 55.95 0 1 1 24 0
(Madhya Pradesh)
A Hashmi 2 3 0 60 32 20.00 143 41.95 0 0 0 11 0
(Jharkhand)
M Hassan 1 2 0 7 4 3.50 40 17.50 0 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
AM Hegde 8 14 0 492 129 35.14 1052 46.76 2 1 3 61 2
(Kerala)
C Hemanth Kumar 4 5 0 97 45 19.40 313 30.99 0 0 0 13 0
(Himachal Pradesh)
AH Hooda 4 7 3 18 8 4.50 63 28.57 0 0 1 1 0
(Haryana)
KR Hooda 1 2 0 0 0 0.00 7 0.00 0 0 2 0 0
(Haryana)
Imtiaz Ahmed 9 11 3 173 53* 21.62 194 89.17 0 1 1 11 13
(Uttar Pradesh)
R Inder Singh 6 11 1 391 85 39.10 824 47.45 0 4 1 56 4
(Punjab)
Iqbal Abdulla 3 4 2 14 9 7.00 91 15.38 0 0 0 2 0
(Mumbai)
SP Jackson 9 16 3 756 118* 58.15 1289 58.65 3 4 0 102 7
(Saurashtra)
DA Jadeja 4 7 1 62 22 10.33 185 33.51 0 0 0 7 0
(Saurashtra)
RA Jadeja 5 8 1 794 331 113.42 1289 61.59 2 2 1 83 15
(Saurashtra)
DS Jadhav 8 12 1 623 243 56.63 1397 44.59 1 5 0 72 6
(Assam)
KM Jadhav 8 13 0 627 327 48.23 741 84.61 2 0 2 95 7
(Maharashtra)
W Jaffer 7 11 0 835 171 75.90 1435 58.18 3 4 0 115 9
(Mumbai)
VA Jagadeesh 8 14 2 871 199* 72.58 1729 50.37 4 1 1 87 5
(Kerala)
IR Jaggi 8 13 2 465 132 42.27 1009 46.08 1 2 0 66 1
(Jharkhand)
SB Jakati 8 9 1 166 37 20.75 352 47.15 0 0 0 23 1
(Goa)
CS Jani 3 5 0 100 36 20.00 252 39.68 0 0 0 12 1
(Saurashtra)
Jaskaran Singh 4 6 3 4 4* 1.33 49 8.16 0 0 3 1 0
(Jharkhand)
PJ Jhala 2 3 1 93 75* 46.50 202 46.03 0 1 0 11 0
(Hyderabad (India))
AA Jhunjhunwala 5 10 0 226 107 22.60 602 37.54 1 0 0 26 0
(Bengal)
Jiwanjot Singh 10 17 2 995 213 66.33 2013 49.42 5 2 0 149 0
(Punjab)
Joginder Sharma 3 2 0 68 65 34.00 96 70.83 0 1 0 9 1
(Haryana)
SD Jogiyani 10 16 0 619 282 38.68 1375 45.01 1 3 1 75 4
(Saurashtra)
VH Joshi 3 5 1 72 55* 18.00 191 37.69 0 1 1 8 0
(Saurashtra)
MC Juneja 8 13 1 796 159 66.33 1807 44.05 3 3 1 101 2
(Gujarat)
AG Jungade 5 8 2 78 28* 13.00 243 32.09 0 0 3 6 0
(Vidarbha)
M Kaif 9 15 0 655 122 43.66 1553 42.17 1 4 0 67 8
(Uttar Pradesh)
RB Kalaria 7 11 2 266 100 29.55 506 52.56 1 0 1 38 1
(Gujarat)
SK Kamat 8 11 1 380 107 38.00 931 40.81 1 1 0 53 3
(Goa)
HH Kanitkar 5 9 2 422 119 60.28 773 54.59 2 1 1 62 1
(Rajasthan)
KR Kapoor 5 9 2 278 106 39.71 592 46.95 2 0 0 34 1
(Karnataka)
Karanveer Singh 2 3 2 161 88* 161.00 298 54.02 0 1 0 21 0
(Himachal Pradesh)
JB Karia 1 2 0 57 40 28.50 115 49.56 0 0 0 8 0
(Gujarat)
KD Karthik 8 11 2 577 187 64.11 1002 57.58 2 1 1 63 9
(Tamil Nadu)
M Kartik 6 8 0 198 62 24.75 374 52.94 0 1 1 21 5
(Railways)
S Kaul 9 9 3 52 21* 8.66 189 27.51 0 0 1 6 0
(Punjab)
U Kaul 10 15 5 652 165* 65.20 1302 50.07 3 2 0 82 0
(Punjab)
J Kaushik 5 4 1 9 4 3.00 49 18.36 0 0 0 0 0
(Tamil Nadu)
HH Khadiwale 8 13 0 762 168 58.61 1388 54.89 2 3 0 97 2
(Maharashtra)
SP Khajuria 1 2 0 31 19 15.50 36 86.11 0 0 0 6 0
(Jammu & Kashmir)
I Khaleel 3 5 1 73 41 18.25 209 34.92 0 0 0 7 0
(Hyderabad (India))
JJ Khan 4 3 0 71 43 23.66 93 76.34 0 0 0 5 5
(Mumbai)
Z Khan 3 3 0 29 16 9.66 69 42.02 0 0 0 3 1
(Mumbai)
M Khatri 2 3 1 97 49 48.50 153 63.39 0 0 0 15 0
(Rajasthan)
AA Khod 8 14 1 337 74 25.92 1086 31.03 0 1 1 33 1
(Haryana)
AG Kodoth 7 8 1 144 32 20.57 365 39.45 0 0 1 19 0
(Kerala)
T Kohli 2 3 1 372 300* 186.00 768 48.43 1 1 0 43 2
(Punjab)
V Kohli 1 2 0 57 43 28.50 84 67.85 0 0 0 9 0
(Delhi)
A Konwar 8 10 7 19 7* 6.33 113 16.81 0 0 1 2 0
(Assam)
SH Kotak 11 18 1 465 68 27.35 1179 39.44 0 4 3 64 0
(Saurashtra)
YV Krishanatry 1 1 1 1 1* - 3 33.33 0 0 0 0 0
(Jharkhand)
DS Kulkarni 9 10 3 146 37 20.85 379 38.52 0 0 1 15 6
(Mumbai)
B Kumar 6 8 2 273 91 45.50 549 49.72 0 2 0 35 2
(Uttar Pradesh)
P Kumar 1 1 1 51 51* - 57 89.47 0 1 0 5 2
(Uttar Pradesh)
SS Kumar 1 2 0 10 10 5.00 28 35.71 0 0 1 2 0
(Tamil Nadu)
AS Lamba 3 5 0 54 24 10.80 89 60.67 0 0 0 12 0
(Rajasthan)
VVS Laxman 2 3 0 210 120 70.00 333 63.06 1 1 0 28 1
(Hyderabad (India))
PM Madkaikar 7 10 2 334 86 41.75 833 40.09 0 3 1 44 3
(Railways)
D Mahajan 2 4 0 38 21 9.50 77 49.35 0 0 1 5 0
(Jammu & Kashmir)
VY Mahesh 6 8 1 203 81 29.00 361 56.23 0 2 0 26 4
(Tamil Nadu)
AP Majumdar 4 7 0 127 68 18.14 259 49.03 0 1 0 22 0
(Bengal)
SS Majumder 3 6 4 15 5 7.50 28 53.57 0 0 0 3 0
(Tripura)
KR Makvana 10 15 5 544 100* 54.40 1504 36.17 1 4 1 60 1
(Saurashtra)
VS Malik 8 5 0 33 18 6.60 40 82.50 0 0 1 6 0
(Himachal Pradesh)
A Mallick 4 6 0 51 26 8.50 117 43.58 0 0 0 6 0
(Odisha)
S Malviya 2 2 2 0 0* - 0 - 0 0 0 0 0
(Services)
Manan Sharma 2 2 0 32 17 16.00 78 41.02 0 0 0 5 0
(Delhi)
Mandeep Singh 10 16 1 595 211 39.66 1153 51.60 1 2 2 76 2
(Punjab)
B Mangaldas 1 1 1 4 4* - 17 23.52 0 0 0 1 0
(Goa)
A Mangotra 1 2 0 12 12 6.00 24 50.00 0 0 1 1 0
(Jammu & Kashmir)
M Manhas 8 12 1 742 161* 67.45 1453 51.06 2 6 1 99 4
(Delhi)
SM Maniar 4 4 0 43 22 10.75 147 29.25 0 0 2 6 0
(Saurashtra)
Manjeet Singh 1 2 0 2 2 1.00 8 25.00 0 0 1 0 0
(Rajasthan)
U Manukrishnan 4 5 0 23 14 4.60 65 35.38 0 0 1 2 0
(Kerala)
SO Mathur 2 3 2 19 12 19.00 41 46.34 0 0 0 2 0
(Rajasthan)
AL Menaria 8 14 0 446 103 31.85 678 65.78 1 2 0 78 2
(Rajasthan)
J Mehta 1 1 0 9 9 9.00 24 37.50 0 0 0 2 0
(Himachal Pradesh)
BH Merai 5 8 1 266 78 38.00 631 42.15 0 1 1 37 0
(Gujarat)
MG Gawas 3 2 1 0 0* 0.00 10 0.00 0 0 1 0 0
(Goa)
Milind Kumar 1 1 0 8 8 8.00 37 21.62 0 0 0 1 0
(Delhi)
DW Misal 1 1 0 13 13 13.00 76 17.10 0 0 0 1 0
(Goa)
A Mishra 7 12 1 389 202* 35.36 837 46.47 1 1 2 38 4
(Haryana)
DM Mistry 1 2 0 4 4 2.00 23 17.39 0 0 1 0 0
(Baroda)
A Mithun 6 6 0 118 52 19.66 153 77.12 0 1 1 13 2
(Karnataka)
M Mohammed 2 - - - - - - - - - - - -
(Tamil Nadu)
Mohammed Shami 5 8 1 69 23 9.85 136 50.73 0 0 3 7 2
(Bengal)
RK Mohanty 2 2 0 15 14 7.50 39 38.46 0 0 0 3 0
(Odisha)
Mohinderraj Sharma 3 2 0 14 14 7.00 45 31.11 0 0 1 2 0
(Himachal Pradesh)
Mohit Sharma 7 10 0 412 175 41.20 832 49.51 1 3 3 59 1
(Delhi)
SK Moinuddin 1 - - - - - - - - - - - -
(Karnataka)
SS Mondal 1 1 0 5 5 5.00 28 17.85 0 0 0 1 0
(Bengal)
RG More 2 3 0 0 0 0.00 10 0.00 0 0 3 0 0
(Karnataka)
RH Motwani 8 13 0 452 147 34.76 978 46.21 1 2 0 57 1
(Maharashtra)
M Mudhasir 3 5 1 52 20 13.00 49 106.12 0 0 2 5 4
(Jammu & Kashmir)
KSS Muhuri 1 2 0 0 0 0.00 9 0.00 0 0 2 0 0
(Tripura)
Mukesh Sharma 4 5 2 199 73 66.33 461 43.16 0 2 1 22 3
(Himachal Pradesh)
A Mukund 8 12 1 320 60 29.09 799 40.05 0 3 2 46 0
(Tamil Nadu)
SD Mulia 4 6 0 36 14 6.00 135 26.66 0 0 2 4 0
(Odisha)
SS Mundhe 7 11 3 272 61 34.00 550 49.45 0 1 2 39 1
(Maharashtra)
MB Murasingh 8 12 1 366 67 33.27 575 63.65 0 3 1 58 2
(Tripura)
AG Murtaza 5 9 1 205 106 25.62 357 57.42 1 0 0 28 3
(Uttar Pradesh)
DJ Muthuswami 3 3 2 5 4* 5.00 19 26.31 0 0 1 1 0
(Maharashtra)
AA Muzumdar 8 12 1 868 180 78.90 1522 57.03 5 2 0 112 5
(Andhra)
Muzzaffaruddin Khalid 4 4 1 87 43 29.00 206 42.23 0 0 0 9 0
(Services)
S Nadeem 9 12 0 201 51 16.75 341 58.94 0 1 1 25 4
(Jharkhand)
PKKK Naidu 2 3 0 16 15 5.33 54 29.62 0 0 1 2 0
(Hyderabad (India))
AA Nandi 1 2 0 23 22 11.50 40 57.50 0 0 0 4 0
(Bengal)
S Narwal 8 10 2 294 66 36.75 449 65.47 0 2 1 39 6
(Delhi)
Natraj Behera 8 13 0 269 60 20.69 578 46.53 0 1 1 39 0
(Odisha)
AM Nayar 11 17 7 966 132 96.60 1590 60.75 3 8 1 103 7
(Mumbai)
S Nazar 10 11 3 128 56* 16.00 198 64.64 0 1 5 19 1
(Services)
A Nehra 3 4 1 9 8 3.00 21 42.85 0 0 1 2 0
(Delhi)
RK Nemat 7 12 0 419 100 34.91 850 49.29 1 3 1 52 1
(Jharkhand)
Nishan Singh 8 9 3 54 15 9.00 244 22.13 0 0 0 9 0
(Services)
NV Ojha 8 14 0 518 111 37.00 989 52.37 1 3 1 73 8
(Madhya Pradesh)
PP Ojha 2 3 0 32 22 10.66 122 26.22 0 0 0 2 1
(Hyderabad (India))
RS Paliwal 10 13 3 784 167 78.40 1294 60.58 4 2 0 105 3
(Services)
K Panchal 6 10 0 242 80 24.20 585 41.36 0 2 2 30 4
(Baroda)
IC Pandey 8 10 0 101 39 10.10 106 95.28 0 0 4 6 11
(Madhya Pradesh)
MK Pandey 8 12 1 502 177 45.63 755 66.49 1 4 0 57 8
(Karnataka)
Pankaj Singh 7 11 2 119 37* 13.22 194 61.34 0 0 2 8 6
(Rajasthan)
RS Paradkar 5 4 0 68 62 17.00 219 31.05 0 1 1 9 0
(Vidarbha)
P Parameswaran 2 2 0 27 17 13.50 74 36.48 0 0 0 6 0
(Kerala)
Paramveer Singh 1 2 0 21 15 10.50 38 55.26 0 0 0 3 0
(Hyderabad (India))
RR Parida 8 14 1 317 108 24.38 790 40.12 1 1 2 40 1
(Rajasthan)
Parvez Rasool 7 13 2 594 171 54.00 1064 55.82 2 2 0 71 7
(Jammu & Kashmir)
Parvinder Singh 8 14 1 419 143* 32.23 972 43.10 1 2 2 54 1
(Uttar Pradesh)
AR Patel 1 2 1 32 16* 32.00 49 65.30 0 0 0 3 1
(Gujarat)
HV Patel 5 5 3 39 39* 19.50 68 57.35 0 0 2 4 1
(Haryana)
KD Patel 6 10 4 81 26 13.50 214 37.85 0 0 1 16 0
(Gujarat)
KM Patel 1 1 0 7 7 7.00 36 19.44 0 0 0 1 0
(Gujarat)
KP Patel 3 3 1 34 19* 17.00 101 33.66 0 0 0 6 0
(Baroda)
NK Patel 3 5 0 118 59 23.60 326 36.19 0 1 1 16 0
(Gujarat)
P Patel 1 2 0 15 9 7.50 28 53.57 0 0 0 3 0
(Odisha)
PA Patel 8 13 0 895 162 68.84 1117 80.12 3 6 0 131 2
(Gujarat)
SK Patel 8 14 0 510 114 36.42 1005 50.74 1 4 0 80 0
(Gujarat)
UB Patel 7 12 1 183 49 16.63 461 39.69 0 0 3 25 2
(Tripura)
UR Patel 2 3 1 71 54* 35.50 123 57.72 0 1 0 10 0
(Vidarbha)
CR Pathak 4 6 0 118 43 19.66 213 55.39 0 0 0 10 1
(Saurashtra)
IK Pathan 1 2 0 159 121 79.50 254 62.59 1 0 0 19 0
(Baroda)
YK Pathan 3 4 0 123 78 30.75 112 109.82 0 1 1 9 5
(Baroda)
BS Pati 2 3 0 25 17 8.33 37 67.56 0 0 1 5 0
(Odisha)
NA Patil 1 1 0 0 0 0.00 8 0.00 0 0 1 0 0
(Mumbai)
SS Paul 1 2 2 15 11* - 8 187.50 0 0 0 2 1
(Bengal)
AG Paunikar 8 13 1 546 166 45.50 937 58.27 1 4 1 81 5
(Railways)
KB Pawan 4 7 1 212 69 35.33 556 38.12 0 2 1 28 1
(Karnataka)
KR Pawar 10 15 2 604 115 46.46 1538 39.27 2 3 0 80 3
(Mumbai)
RV Pawar 7 11 2 273 52 30.33 470 58.08 0 1 0 29 4
(Andhra)
GB Poddar 8 13 0 370 85 28.46 841 43.99 0 3 0 57 0
(Odisha)
WS Porel 4 8 0 141 37 17.62 417 33.81 0 0 0 19 0
(Bengal)
RR Powar 5 5 0 77 41 15.40 181 42.54 0 0 0 10 1
(Mumbai)
AG Pradeep 8 13 0 369 136 28.38 767 48.10 1 2 1 50 4
(Andhra)
NS Paradkar 2 3 1 15 13* 7.50 57 26.31 0 0 1 1 0
(Maharashtra)
R Prasanna 8 9 1 374 75 46.75 942 39.70 0 4 0 45 3
(Tamil Nadu)
DB Prasanth 8 13 0 338 119 26.00 958 35.28 1 1 2 33 2
(Andhra)
P Prasanth 2 3 0 25 16 8.33 58 43.10 0 0 0 3 0
(Kerala)
V Pratap Singh 6 11 2 75 30 8.33 315 23.80 0 0 3 9 0
(Bengal)
PR Prem 8 13 3 544 170 54.40 1360 40.00 2 2 1 65 1
(Kerala)
CA Pujara 3 6 1 629 352 125.80 781 80.53 2 0 0 90 2
(Saurashtra)
Puneet Yadav 4 8 1 125 57 17.85 218 57.33 0 1 1 22 0
(Rajasthan)
SA Quadri 7 11 1 236 48* 23.60 669 35.27 0 0 1 29 0
(Hyderabad (India))
SS Quadri 4 6 5 18 11* 18.00 35 51.42 0 0 1 3 0
(Jharkhand)
AM Rahane 3 5 0 274 129 54.80 477 57.44 1 1 0 31 2
(Mumbai)
KL Rahul 5 9 1 400 157 50.00 728 54.94 1 2 0 50 0
(Karnataka)
Rahul Bakshi 2 3 0 58 39 19.33 174 33.33 0 0 0 9 0
(Madhya Pradesh)
Rahul Singh 5 5 3 111 49* 55.50 231 48.05 0 0 0 14 0
(Himachal Pradesh)
SK Raina 6 10 1 304 105* 33.77 483 62.93 1 1 1 45 3
(Uttar Pradesh)
SE Rajan 3 4 1 38 25 12.66 149 25.50 0 0 1 3 0
(Hyderabad (India))
Rajdeep Das 6 9 1 121 36 15.12 331 36.55 0 0 1 17 0
(Assam)
AS Rajpoot 7 10 2 25 9* 3.12 87 28.73 0 0 4 4 0
(Uttar Pradesh)
AH Rajput 1 2 1 0 0* 0.00 4 0.00 0 0 1 0 0
(Madhya Pradesh)
SN Raju 2 2 0 13 13 6.50 69 18.84 0 0 1 0 0
(Karnataka)
KJ Rakesh 2 3 0 36 19 12.00 71 50.70 0 0 1 4 2
(Kerala)
Rameez Khan 5 8 2 358 128 59.66 946 37.84 1 2 1 51 0
(Madhya Pradesh)
S Rana 3 6 0 107 42 17.83 249 42.97 0 0 1 9 2
(Haryana)
M Rangarajan 5 6 1 128 53 25.60 232 55.17 0 1 0 17 2
(Tamil Nadu)
Rana Dutta 8 12 4 108 32* 13.50 351 30.76 0 0 2 19 1
(Tripura)
SS Rao 9 12 1 25 8 2.27 153 16.33 0 0 3 1 0
(Jharkhand)
HR Rathod 6 7 3 11 6* 2.75 178 6.17 0 0 2 1 0
(Railways)
A Ratra 8 13 2 401 124 36.45 845 47.45 2 1 4 54 1
(Tripura)
Ravikant Shukla 8 10 1 507 121 56.33 925 54.81 1 4 0 54 3
(Goa)
M Ravi Kiran 2 3 1 3 2 1.50 35 8.57 0 0 0 0 0
(Hyderabad (India))
DB Ravi Teja 3 6 1 104 36 20.80 264 39.39 0 0 0 10 0
(Hyderabad (India))
VP Rawal 5 8 2 381 104 63.50 801 47.56 2 1 0 51 0
(Delhi)
M Rawat 8 12 1 501 106 45.54 787 63.65 1 4 0 69 1
(Railways)
AT Rayudu 8 13 2 666 131 60.54 1187 56.10 1 7 0 91 11
(Baroda)
PA Reddy 8 15 3 690 196 57.50 1483 46.52 1 5 0 95 4
(Hyderabad (India))
GG Rout 1 2 0 18 18 9.00 27 66.66 0 0 1 4 0
(Odisha)
BB Roy 1 1 0 39 39 39.00 50 78.00 0 0 0 5 1
(Tripura)
SA Roy 4 5 0 250 87 50.00 644 38.81 0 2 0 27 1
(Assam)
SS Ruikar 3 4 2 97 67* 48.50 153 63.39 0 1 1 9 1
(Vidarbha)
Sachin Baby 5 8 1 74 21 10.57 306 24.18 0 0 1 7 0
(Kerala)
RH Saha 1 2 0 15 11 7.50 26 57.69 0 0 0 1 0
(Tripura)
TS Saha 4 6 1 58 28 11.60 112 51.78 0 0 1 7 0
(Tripura)
WP Saha 8 15 3 558 98 46.50 1258 44.35 0 6 1 74 2
(Bengal)
KS Sahabuddin 8 11 1 290 78* 29.00 509 56.97 0 2 1 34 5
(Andhra)
SD Sahoo 4 7 0 126 48 18.00 320 39.37 0 0 2 20 1
(Odisha)
KN Saikia 2 3 0 18 16 6.00 66 27.27 0 0 1 2 0
(Assam)
C Saini 2 4 0 19 15 4.75 103 18.44 0 0 2 1 0
(Haryana)
N Saini 8 14 0 269 68 19.21 565 47.61 0 1 1 37 2
(Haryana)
AM Salvi 2 2 2 0 0* - 0 - 0 0 0 0 0
(Mumbai)
S Sam 3 3 0 17 13 5.66 18 94.44 0 0 1 4 0
(Tamil Nadu)
BB Samantray 8 13 0 348 107 26.76 816 42.64 1 1 0 51 0
(Odisha)
RS Sambyal 1 2 0 2 1 1.00 33 6.06 0 0 0 0 0
(Jammu & Kashmir)
Sameer Ali 1 2 1 0 0* 0.00 5 0.00 0 0 1 0 0
(Jammu & Kashmir)
SV Samson 5 10 1 377 127* 41.88 599 62.93 2 1 1 41 9
(Kerala)
SM Sanandia 3 5 0 61 37 12.20 200 30.50 0 0 1 8 0
(Saurashtra)
BP Sandeep 6 10 2 459 117 57.37 1084 42.34 1 4 0 43 3
(Hyderabad (India))
Sandeep Sharma 9 11 0 117 28 10.63 228 51.31 0 0 2 19 0
(Punjab)
Sandeep Singh 1 2 0 25 22 12.50 92 27.17 0 0 0 1 0
(Haryana)
S Sandeep Warrier 5 5 2 4 4* 1.33 61 6.55 0 0 3 0 0
(Kerala)
BS Sandhu 1 1 1 16 16* - 61 26.22 0 0 0 3 0
(Mumbai)
PJ Sangwan 3 4 0 67 34 16.75 129 51.93 0 0 0 8 2
(Delhi)
AA Sanklecha 3 3 1 14 14 7.00 35 40.00 0 0 1 1 0
(Maharashtra)
Sarabjit Singh 9 10 1 204 40 22.66 752 27.12 0 0 1 21 0
(Services)
SS Sarkar 6 11 4 33 15* 4.71 79 41.77 0 0 4 6 0
(Bengal)
I Saxena 6 8 1 6 4 0.85 102 5.88 0 0 5 0 0
(Bengal)
Jalaj S Saxena 8 14 3 769 142 69.90 1331 57.77 2 5 0 109 5
(Madhya Pradesh)
VA Saxena 8 15 1 659 146* 47.07 1746 37.74 2 3 2 90 2
(Rajasthan)
SV Sehgal 1 2 1 60 37* 60.00 91 65.93 0 0 0 7 3
(Odisha)
V Sehwag 1 2 0 132 107 66.00 210 62.85 1 0 0 23 0
(Delhi)
NN Sen Chowdhary 2 2 0 59 57 29.50 121 48.76 0 1 0 9 0
(Tripura)
HN Shah 10 15 1 773 156 55.21 1624 47.59 3 4 3 96 1
(Mumbai)
JN Shah 11 18 0 437 87 24.27 653 66.92 0 3 2 59 7
(Saurashtra)
OA Shah 3 4 0 75 34 18.75 146 51.36 0 0 1 9 3
(Jammu & Kashmir)
PR Shah 6 7 0 129 50 18.42 357 36.13 0 1 1 14 1
(Baroda)
RS Shah 1 - - - - - - - - - - - -
(Tamil Nadu)
CP Shahid 5 6 0 49 16 8.16 99 49.49 0 0 0 4 3
(Kerala)
V Shankar 3 3 2 167 100* 167.00 307 54.39 1 1 0 15 5
(Tamil Nadu)
AK Sahoo 4 7 0 104 37 14.85 207 50.24 0 0 1 18 0
(Odisha)
HS Sharath 7 8 6 17 8* 8.50 42 40.47 0 0 1 4 0
(Karnataka)
AA Sharma 1 1 1 9 9* - 32 28.12 0 0 0 0 0
(Madhya Pradesh)
G Sharma 5 9 0 176 45 19.55 513 34.30 0 0 0 23 0
(Assam)
I Sharma 1 2 1 9 5 9.00 21 42.85 0 0 0 2 0
(Delhi)
KV Sharma 3 5 0 93 48 18.60 216 43.05 0 0 0 14 0
(Railways)
MM Sharma 8 12 4 137 28 17.12 403 33.99 0 0 0 18 0
(Haryana)
R Sharma 5 6 0 37 16 6.16 107 34.57 0 0 2 7 0
(Punjab)
RG Sharma 6 10 0 712 203 71.20 1073 66.35 3 2 0 76 16
(Mumbai)
SS Sharma 3 5 3 69 44* 34.50 144 47.91 0 0 1 7 3
(Jammu & Kashmir)
UA Sharma 2 4 0 114 41 28.50 231 49.35 0 0 1 14 0
(Uttar Pradesh)
AJ Shinde 2 3 0 76 33 25.33 128 59.37 0 0 0 9 0
(Hyderabad (India))
SU Shrivastava 8 12 3 428 97 47.55 1150 37.21 0 4 1 64 0
(Vidarbha)
LR Shukla 7 13 2 376 113* 34.18 443 84.87 1 2 2 53 9
(Bengal)
R Shukla 2 2 0 18 18 9.00 60 30.00 0 0 1 2 0
(Jharkhand)
SS Shukla 7 11 1 404 109 40.40 960 42.08 1 1 0 64 1
(Railways)
M Sidhana 5 8 0 238 115 29.75 453 52.53 1 1 1 38 0
(Punjab)
AP Singh 2 4 0 39 25 9.75 155 25.16 0 0 0 5 0
(Jammu & Kashmir)
G Singh 3 5 0 23 13 4.60 67 34.32 0 0 2 4 0
(Rajasthan)
ID Singh 8 14 1 463 118 35.61 972 47.63 2 2 3 61 5
(Jammu & Kashmir)
RR Singh 7 12 0 155 33 12.91 291 53.26 0 0 1 27 2
(Rajasthan)
SR Singh 8 8 3 47 18 9.40 79 59.49 0 0 1 8 0
(Vidarbha)
SM Singha 7 11 0 129 38 11.72 548 23.54 0 0 0 14 0
(Tripura)
A Singh 2 2 0 16 12 8.00 8 200.00 0 0 0 2 1
(Gujarat)
A Sinha 6 7 1 123 47* 20.50 229 53.71 0 0 1 21 0
(Services)
AS Sinha 7 11 1 228 55 22.80 520 43.84 0 2 1 36 2
(Assam)
D Siva Kumar 6 9 3 273 106* 45.50 500 54.60 1 1 1 32 2
(Andhra)
RK Solanki 6 9 0 189 120 21.00 400 47.25 1 0 3 29 1
(Baroda)
KR Sreejith 3 4 2 4 4* 2.00 16 25.00 0 0 2 1 0
(Kerala)
S Sreesanth 3 4 0 49 32 12.25 129 37.98 0 0 0 6 0
(Kerala)
TM Srivastava 8 15 1 493 179 35.21 1103 44.69 1 2 1 69 1
(Uttar Pradesh)
Subhrajit Roy 8 13 0 461 111 35.46 1153 39.98 1 3 3 73 0
(Tripura)
B Sumanth 8 12 0 481 102 40.08 996 48.29 1 3 2 73 1
(Andhra)
K Sumanth 5 8 0 210 69 26.25 450 46.66 0 1 1 29 0
(Hyderabad (India))
Sunny Singh 7 13 0 298 57 22.92 730 40.82 0 3 2 35 0
(Haryana)
M Suresh 2 3 0 28 11 9.33 121 23.14 0 0 0 1 0
(Railways)
P Suyal 4 2 0 11 11 5.50 16 68.75 0 0 1 1 0
(Delhi)
SR Swain 9 13 2 368 118* 33.45 750 49.06 1 1 0 53 2
(Services)
J Syed Mohammad 7 10 0 227 89 22.70 488 46.51 0 1 1 29 0
(Assam)
AP Tare 11 17 0 842 222 49.52 1706 49.35 2 3 0 133 3
(Mumbai)
Tarjinder Singh 8 12 2 545 105 54.50 1157 47.10 2 3 1 57 6
(Assam)
PY Tehlan 2 2 0 24 18 12.00 135 17.77 0 0 0 1 0
(Haryana)
SR Tendulkar 4 5 0 332 137 66.40 494 67.20 2 1 0 44 6
(Mumbai)
RD Thakur 1 1 0 0 0 0.00 9 0.00 0 0 1 0 0
(Vidarbha)
SN Thakur 4 4 1 21 10* 7.00 55 38.18 0 0 1 2 0
(Mumbai)
MK Tiwary 5 8 1 397 191 56.71 771 51.49 1 1 0 48 2
(Bengal)
SS Tiwary 9 14 1 602 119 46.30 1457 41.31 2 3 0 62 12
(Jharkhand)
V Tokas 2 2 1 11 6* 11.00 34 32.35 0 0 0 2 0
(Delhi)
YA Tomar 3 4 1 90 48 30.00 267 33.70 0 0 1 14 0
(Haryana)
RA Tripathi 2 3 0 59 29 19.66 139 42.44 0 0 0 8 2
(Maharashtra)
SK Trivedi 7 9 2 12 5 1.71 50 24.00 0 0 4 1 0
(Saurashtra)
S Tyagi 3 4 2 8 4* 4.00 28 28.57 0 0 1 2 0
(Uttar Pradesh)
JD Unadkat 11 14 4 116 28 11.60 421 27.55 0 0 2 14 0
(Saurashtra)
K Upadhyay 6 8 2 167 55 27.83 280 59.64 0 1 3 27 1
(Railways)
G Upadhyaya 7 9 0 271 77 30.11 551 49.18 0 1 1 36 6
(Vidarbha)
RV Uthappa 9 15 0 683 137 45.53 1179 57.93 1 5 0 102 2
(Karnataka)
MY Vahora 8 11 1 133 47 13.30 339 39.23 0 0 2 18 1
(Baroda)
T Vamsi Krishna 7 10 4 152 32* 25.33 282 53.90 0 0 1 22 1
(Andhra)
MS Vardhan 6 10 1 271 94 30.11 757 35.79 0 2 2 32 0
(Jharkhand)
Varun Sharma 6 9 1 205 40* 25.62 636 32.23 0 0 0 27 0
(Himachal Pradesh)
AA Vashisht 1 2 1 26 26* 26.00 67 38.80 0 0 1 3 0
(Haryana)
Y Venugopal Rao 5 9 0 110 45 12.22 234 47.00 0 0 1 14 3
(Gujarat)
NH Verma 5 8 1 127 32* 18.14 291 43.64 0 0 0 20 0
(Services)
GH Vihari 8 14 1 511 191 39.30 1039 49.18 1 2 2 52 0
(Hyderabad (India))
M Vijay 5 8 0 138 42 17.25 347 39.76 0 0 1 17 1
(Tamil Nadu)
DP Vijaykumar 7 7 3 36 17* 9.00 112 32.14 0 0 0 7 0
(Andhra)
Vikas Mishra 6 8 4 7 6* 1.75 46 15.21 0 0 4 1 0
(Delhi)
R Vinay Kumar 5 6 0 74 30 12.33 143 51.74 0 0 1 7 1
(Karnataka)
SD Vohra 1 2 0 18 18 9.00 108 16.66 0 0 1 2 0
(Baroda)
SB Wagh 8 10 2 217 83 27.12 340 63.82 0 1 1 25 6
(Vidarbha)
AA Waghmode 9 15 1 697 129 49.78 1658 42.03 2 6 1 100 2
(Baroda)
KM Waingankar 3 3 0 62 33 20.66 96 64.58 0 0 0 13 0
(Mumbai)
SP Wakaskar 6 11 2 430 100* 47.77 927 46.38 2 2 0 57 1
(Baroda)
AA Wakhare 2 2 0 1 1 0.50 9 11.11 0 0 1 0 0
(Vidarbha)
AV Wankhade 2 2 0 34 19 17.00 57 59.64 0 0 0 4 0
(Vidarbha)
Waseem Raza 5 7 1 82 40 13.66 197 41.62 0 0 3 12 0
(Jammu & Kashmir)
HH Watekar 6 9 0 214 116 23.77 730 29.31 1 0 2 21 0
(Andhra)
J Yadav 8 12 2 460 211 46.00 956 48.11 1 2 2 54 1
(Haryana)
AR Yadav 5 5 1 6 4 1.50 13 46.15 0 0 1 1 0
(Jharkhand)
AS Yadav 3 5 0 86 34 17.20 213 40.37 0 0 1 12 0
(Hyderabad (India))
S Yadav 10 10 0 120 45 12.00 192 62.50 0 0 2 17 3
(Services)
SA Yadav 4 4 0 58 42 14.50 156 37.17 0 0 1 9 0
(Mumbai)
SB Yadav 4 3 1 18 18 9.00 16 112.50 0 0 1 4 0
(Goa)
UT Yadav 1 1 0 16 16 16.00 12 133.33 0 0 0 2 0
(Vidarbha)
DH Yagnik 8 13 2 380 76* 34.54 816 46.56 0 2 0 58 0
(Rajasthan)
Yashpal Singh 10 15 4 790 250* 71.81 1357 58.21 2 4 2 94 11
(Services)
Yuvraj Singh 1 2 0 170 131 85.00 197 86.29 1 0 0 22 4
(Punjab)
Zafar Ali 4 6 0 102 54 17.00 256 39.84 0 1 0 16 0
(Madhya Pradesh)
HH Zhimomi 4 7 0 98 48 14.00 298 32.88 0 0 1 9 1
(Assam)
Records includes the following current or recent matches:
Mumbai v Saurashtra at Mumbai, Ranji Trophy final, Jan 26-28, 2013 [First-class]
Services v Mumbai at Delhi, Ranji Trophy 2nd semi final, Jan 16-21, 2013 [First-class]
Saurashtra v Punjab at Rajkot, Ranji Trophy 1st semi final, Jan 16-20, 2013 [First-class]