Most ducks
Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 0 4s 6s
S Kaul 8 10 3 35 12* 5.00 155 22.58 0 0 5 5 1
(Punjab)
PP Ojha 6 10 1 85 32 9.44 203 41.87 0 0 5 7 2
(Bengal)
Pankaj Rao 8 13 5 46 15* 5.75 107 42.99 0 0 5 8 1
(Chhattisgarh)
AS Rajpoot 8 13 5 25 10 3.12 127 19.68 0 0 5 4 0
(Uttar Pradesh)
ARPS Chauhan 8 14 0 452 123 32.28 1016 44.48 2 2 5 53 4
(Chhattisgarh)
CM Gautam 9 14 2 385 95 32.08 830 46.38 0 4 5 40 2
(Karnataka)
SB Vyas 4 7 0 61 27 8.71 157 38.85 0 0 4 9 0
(Saurashtra)
PP Jaiswal 6 9 0 63 24 7.00 109 57.79 0 0 4 10 1
(Himachal Pradesh)
AS Kuila 5 10 5 23 19* 4.60 142 16.19 0 0 4 4 0
(Bengal)
AA Wakhare 8 10 1 21 5 2.33 122 17.21 0 0 4 1 0
(Vidarbha)
RA Tripathi 7 11 0 185 95 16.81 502 36.85 0 1 4 22 3
(Maharashtra)
Dhiraj Singh 9 12 4 41 13 5.12 239 17.15 0 0 4 5 1
(Odisha)
Pankaj Singh 8 12 3 62 21 6.88 86 72.09 0 0 4 6 2
(Rajasthan)
JD Unadkat 7 12 1 187 80 17.00 261 71.64 0 1 4 15 11
(Saurashtra)
SP Jackson 8 14 0 469 116 33.50 784 59.82 2 1 4 61 11
(Saurashtra)
GB Poddar 9 15 0 471 225 31.40 865 54.45 1 2 4 58 3
(Odisha)
Ravi Chauhan 9 16 1 419 149 27.93 737 56.85 1 1 4 59 2
(Services)
AN Chauhan 5 5 1 6 4 1.50 34 17.64 0 0 3 1 0
(Himachal Pradesh)
AD Shanware 4 6 0 66 54 11.00 238 27.73 0 1 3 9 0
(Vidarbha)
AA Darekar 4 7 1 39 22 6.50 155 25.16 0 0 3 5 0
(Maharashtra)
RR Raj 5 7 1 51 27 8.50 205 24.87 0 0 3 9 0
(Services)
G Sharma 4 7 0 50 18 7.14 209 23.92 0 0 3 4 1
(Assam)
YK Pathan 5 8 0 76 41 9.50 65 116.92 0 0 3 13 2
(Baroda)
HP Patel 7 9 2 36 18 5.14 300 12.00 0 0 3 5 0
(Gujarat)
C Sakure 7 9 1 19 6 2.37 69 27.53 0 0 3 3 0
(Madhya Pradesh)
MM Sayyed 7 9 3 59 16* 9.83 144 40.97 0 0 3 8 1
(Maharashtra)
A Kant Singh 6 10 2 78 22 9.75 177 44.06 0 0 3 8 2
(Chhattisgarh)
K Vignesh 9 10 2 56 34* 7.00 142 39.43 0 0 3 6 1
(Tamil Nadu)
K Das 7 11 4 38 14* 5.42 97 39.17 0 0 3 6 0
(Assam)
G Khera 8 11 2 162 40* 18.00 437 37.07 0 0 3 19 1
(Punjab)
AJ Mandal 7 11 2 143 74 15.88 285 50.17 0 1 3 19 0
(Chhattisgarh)
Mohammed Siraj 9 12 1 72 13 6.54 179 40.22 0 0 3 12 0
(Hyderabad (India))
AS Pan 6 12 0 242 70 20.16 554 43.68 0 3 3 37 1
(Bengal)
AR Shrivastava 8 12 0 219 87 18.25 520 42.11 0 1 3 32 0
(Madhya Pradesh)
AK Das 8 13 2 51 14 4.63 137 37.22 0 0 3 7 1
(Assam)
DG Pathania 9 13 1 159 34 13.25 251 63.34 0 0 3 17 5
(Services)
Swapnil Singh 8 13 2 308 95 28.00 526 58.55 0 2 3 37 1
(Baroda)
Sachin Baby 9 14 4 624 250* 62.40 1258 49.60 1 5 3 61 8
(Kerala)
BB Samantray 9 14 0 517 103 36.92 1287 40.17 1 5 3 54 3
(Odisha)
KV Sharma 8 14 2 341 54* 28.41 562 60.67 0 1 3 39 8
(Railways)
Amit Verma 8 15 2 388 166* 29.84 798 48.62 1 1 3 54 9
(Assam)
SA Asnodkar 8 15 1 311 57 22.21 689 45.13 0 1 3 48 0
(Goa)
AN Ghosh 8 15 1 344 62 24.57 1018 33.79 0 3 3 35 1
(Railways)
Ishan Kishan 10 16 2 799 273 57.07 952 83.92 3 2 3 85 36
(Jharkhand)
Parvez Rasool 9 16 0 629 92 39.31 895 70.27 0 7 3 78 8
(Jammu & Kashmir)
SS Gupta 9 17 2 593 123* 39.53 1586 37.38 1 4 3 83 0
(Chhattisgarh)
SS Iyer 10 18 1 725 194 42.64 1168 62.07 2 2 3 86 6
(Mumbai)
Records includes the following current or recent matches:
Gujarat v Mumbai at Indore, Ranji Trophy final, Jan 10-14, 2017 [First-class]
Mumbai v Tamil Nadu at Rajkot, Ranji Trophy 1st semi final, Jan 1-5, 2017 [First-class]
Gujarat v Jharkhand at Nagpur, Ranji Trophy 2nd semi final, Jan 1-4, 2017 [First-class]